Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1988
Number of items: 83.

1988

Vegyipari balesetek tanulságai. Módszertani közlemények, (28) különs. 0-73. (1988)

Apró, Tibor: Az orosz nyelvtanítás néhány kérdése a szakiradalom tükrében : [bibliográfia]. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 122-125. (1988)

Bagdi, Sándor and Hajdú, Lajos: Hajdú Lajos terv.: Szétszedhető Föld-modell. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 274-275. (1988)

Baksa, József: Mai gyermekarcok a családban és az iskolában. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 145-151. (1988)

Balogh, Jenő: Esztétikai nevelés a diákotthonban és kollégiumban. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 285-291. (1988)

Bankó, Béla: Az osztályfőnökök nevelési stílusa. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 211-220. (1988)

Bene, Kálmán: Tantárgyak közötti kapcsolatok az irodalomtanításban. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 322-325. (1988)

Bene, Kálmán: A tanterven kívüli kapcsolatok az irodalomtanításban. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 242-247. (1988)

Bereczki, Sándor: Észrevételek Zsolnai József és Zsolnai László válaszára. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 265-267. (1988)

Bereznai, Gyula: A nyitott mondatok és szerepük az általános iskolai matematika tanításában. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 253-0. (1988)

Bíró, Éva: A hazaszeretet szép tettek forrása : osztályfőnöki óra a 4. osztályban. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 45-49. (1988)

Büki, Pálné: Egy könyv- és könyvtárhasználati felmérés elemzése. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 249-253. (1988)

Cseh, Béla: Szóbeliség és írásosság a tanulók foglalkoztatásában. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 13-17. (1988)

Daragó, József: Egy kicsit a NULLÁ-ról. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 94-97. (1988)

Doboss, István: Javaslatok az elnéptelenedő általános iskolai diákotthonok pedagógiai célú hasznosítására. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 50-53. (1988)

Dános, Kornélné: Egy anyanyelvi beszédművelő óra leírása. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 34-39. (1988)

Faludi, Szilárd: Néhány szó az integrált oktatásról. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 129-133. (1988)

Farkas, Ferenc and Kernya, Róza: Kernya Róza: A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogalmazásaiban. Módszertani közlemények, (28) 4. p. 276. (1988)

Farkas, Katalin: Gyermek- és ifjúságvédelemről pedagógusoknak. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 336-338. (1988)

Farkas, Katalin and A. Szalay, Katalin: A. Szalay Katalin: Hogyan döntene? : esetjátékok a pedagógusok képzésében és továbbképzésében. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 118-119. (1988)

Farkas, Katalin and Gutai, Márta: Milyen iskolában szeretnének tanítani a jövő tanárai? Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 194-199. (1988)

Farkas, Katalin and Klein, Sándor: Így is lehet fegyelmezni... Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 201-206. (1988)

Farkas, Katalin and Majzik, Lászlóné: Majzik Lászlóné (szerk.): A szakköri nevelőmunka kézikönyve. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 271-273. (1988)

Farkas, Katalin and Szabó G., Mária: Makarenko nyomában. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 326-330. (1988)

Frank, Csabáné: Ünnepeink a hazafias nevelés szolgálatában az alsó tagozatos tankönyvek tükrében. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 20-26. (1988)

Földes, Csaba and Csizmadia, Károly: Csizmadia Károly: Bibliai eredetű szállóigék, szólásmondások és közmondások. Módszertani közlemények, (28) 4. p. 271. (1988)

Földes, Csaba and Rozental', Ditmar Èl'âševič and Kohtev, Nikolaj Nikolaevič: N. N. Kochtev, D. E. Rozental: Russkaja frazeologija : učebnoe posobie dija inostrancev izučajuščich russkij jazyk. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 199-200. (1988)

Fűzfa, Balázs: A pedagógia bukdácsoló évtizedei. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 331-333. (1988)

Gajdos, László: Témazáró feladatlapok a 8. osztályos technika tantárgy villamossági témaköreinek tanításához. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 231-241. (1988)

Garai, Istvánné: A fegyelmező intézkedésekhez vezető úton... Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 3-6. (1988)

Gerendeli, György: A népköltészet komplex módon való megközelítése egy rendhagyó órán. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 317-319. (1988)

Gimesi, Mihályné and Bóra, Ferenc: A vizuális esztétikai befogadás feladatai az általános iskola alsó tagozatában. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 206-211. (1988)

H. Tóth, Erika and Ostapenko, Valentina Ivanovna: V. I. Osztapenko: Az orosz grammatika tanítása a kezdő szakaszban külföldieknek. Módszertani közlemények, (28) 5. p. 339. (1988)

H. Tóth, István: Egy témakör tanításának tapasztalatai : Arany János: Toldi. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 88-93. (1988)

H. Tóth, István: Feladatváltozatok egy témára. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 167-170. (1988)

Halász, Tibor: Köszönet a tanároknak, avagy megjegyzések egy „Kommentár"-hoz. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 267-270. (1988)

Herczegi, Károlyné: A helyesírás intenzív fejlesztése helyesejtés-tanítással* : a helyesírás fejlesztése és a helyesejtés tanítása. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 300-305. (1988)

Herczegné Csizmadia, Zsuzsanna: Ajánlások a mindennapos testnevelés foglalkozásainak összeállításához. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 256-259. (1988)

Hmeljuk, R. I.: A. Sz. Makarenko pedagógiai örökségének alkalmazása az együttműködés pedagógiájának fejlesztésében. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 1-2. (1988)

Hohn, Józsefné: Világnézeti nevelésünk problémái és feladatai. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 82-84. (1988)

Horváth, Gyuláné and Előd, Nóra: Előd Nóra: Körbe-körbe karikába. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 273-274. (1988)

Ispány, Józsefné: Kulturális foglalkozás a napköziben. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 107-109. (1988)

Karlovitz, János: A tankönyvelméleti kutatás kezdeti eredményei. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 334-336. (1988)

Klein, Sándor and Farkas, Katalin: Egy könyv ismertetése „ürügyén" a fókuszolásról. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 60-64. (1988)

Lavotháné Jáger, Katalin and Osipova, Irina and Lőrincz, Zsuzsa: Lőrincz Zsuzsa-Irina Oszipova: „Fortocska". Módszertani közlemények, (28) 4. p. 275. (1988)

Lerchné Egri, Zsuzsa: Irodalomóra a 7. osztályban a hatékonyság és tanári szabadság jegyében. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 39-42. (1988)

László, Ágnes: Az iskolai könyvtár lehetőségeiről. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 102-106. (1988)

Madácsy, Piroska and S. Varga, Katalin and Juhász, István: Hazai Tudósítások-Tudományos Gyűjtemény. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 119-122. (1988)

Magocsa, Lászlóné: A közösség-fogalom néhány definiálásának problématörténeti áttekintése : a tanuló és a tanító helye és szerepe a gyermekkollektívák életében. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 141-145. (1988)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Az úttörőcsapat és az egésznapos nevelés. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 84-87. (1988)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Gönczy Pál. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 263-264. (1988)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Új kezdeményezések Debrecenben. Módszertani közlemények, (28) 5. p. 340. (1988)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A munkaerkölcs és a munkafegyelem összefüggései az általános iskolai tanulók termelő és közhasznú munkavégzésében. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 277-280. (1988)

Olajos, Istvánné and Dávidné Szabó, Éva: A differenciált beiskolázás problémái. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 259-262. (1988)

Oláh, János: Az új hagyományok kialakításának szerepe a felszabadulás utáni évek nevelő és oktató munkájában. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 183-187. (1988)

Oláh, János: Szakfelügyelettől a szaktanácsadásig. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 113-117. (1988)

Orisenko, V. G.: Önkormányzat a makarenkói nevelésben és annak alkalmazásai. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 69-72. (1988)

Pacsai, Imre: A kérdésszerkesztés fejlesztésének lehetőségei a szóbeli kezdő szakaszban. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 306-312. (1988)

Potonyecz, Istvánné: Gyermekvédelem úttörőmunkánkban. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 177-178. (1988)

Pásztor, Attiláné: Fakultációs néprajzi program az általános iskolában. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 178-182. (1988)

Pénzes, Miklósné: Az erkölcsi nevelés helyzete, feladatai iskolánkban. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 7-13. (1988)

Rozgonyiné Molnár, Emma: Tanárok XVIII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 192-193. (1988)

Róka, Sándor: Gondolatok a tehetségnevelésről-matematikatörténeti háttérrel. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 79-81. (1988)

Sikó, Ágnes: Környezetvédelemre nevelés lehetőségei a 6. osztályos földrajz anyagában. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 291-299. (1988)

Sikó, Ágnes: A földrajztanítás és a környezetvédelem. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 72-78. (1988)

Szederkényi, Antalné and Gregus, István: Néhány gondolat az 5. osztályos geometria tanításáról. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 152-158. (1988)

Szikszai, Lajosné and Csizmazia, Sándor and Csizmazia, Sándorné: Csizmazia Sándor-Csizmazia Sándorné: Nyelvtan-Szöveg-Helyesírás : munkáltató tankönyv az általános iskolák 3. osztálya számára: kézirat gyanánt. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 125-127. (1988)

Szilágyiné Hodosi, Zsuzsanna: Szakirodalmi áttekintés a játék és a játékos elemek felhasználásáról az orosz nyelv oktatásában. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 65-68. (1988)

Szolnoky, Kálmán: Az önnevelés folyamatának metodikai kérdései. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 280-285. (1988)

Takács, Gábor: Kis mennyiségek mérése. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 98-101. (1988)

Takács, Gábor and Takács, Gáborné: Az időpont meghatározásának, az időtartam kiszámításának tanítása. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 221-230. (1988)

Takács, Gábor and Takács, Gáborné: Gondolkodást irányító kérdések a matematika feladatokat tartalmazó munkalapokon. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 42-45. (1988)

Takács, Gábor and Takács, Gáborné: Negatív számok, törtszámok az alsó tagozaton. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 312-316. (1988)

Takács, Gábor and Takács, Gáborné: A valószínűségi gondolkodásmód fejlesztése az alapfokú matematikatanításban. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 170-176. (1988)

Tuza, Tibor: Az iskolapszichológus szerepe a módszertani kultúra fejlesztésében. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 133-140. (1988)

Tóth, Istvánné: Nyelvtani ismeretek szerzésének útjai az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 159-166. (1988)

Tóth, Szergej: Mi a foglalkozása?-oroszul. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 26-33. (1988)

Tóthné Héjjas, Irén: Feladataink a pályaválasztási tevékenység során az óvodáskortól a kamaszkorig. Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 319-322. (1988)

Ungvári, Jánosné: Intenzív-variációs eljárás a biológia oktatásában. Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 110-112. (1988)

Veszprémi, László and Horváth, Márton: Egy néptanító-miniszter életútjáról-[beszélgetés Horváth Márton neveléstörténésszel] II. rész. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 54-59. (1988)

Zsolnai, József and Zsolnai, László: Mivel lehet baj és mi tudománytalan? Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 188-191. (1988)

Zétényi, Imréné: Meditáció az egyes érdemjegyről. Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 17-19. (1988)

Žuravëva, Nelli Alexandrovna and Steinerné Molnár, Judit: A „természetes nyelvi anyag" felhasználása az orosz nyelv oktatásában. Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 247-249. (1988)

This list was generated on 2020. április 7. 16:42:43 CEST.