Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1990
Number of items: 83.

1990

Felhívás : általános iskoláink igazgatóihoz és magyar szakos tanári munkaközösségeihez! Módszertani közlemények, (30) 4. p. 255. (1990)

XX. Nyári Akadémia : általános iskolai tanároknak. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 131-132. (1990)

Agg, Péterné and Tóthné Virágh, Anikó: Tanmenetjavaslat a 7. osztályos technika tanításához. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 50-53. (1990)

Antal, Ibolya: Kiscsoportok a napköziben. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 123-125. (1990)

Balogh, József: A túrakajakozásról. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 176-179. (1990)

Bankó, Béla: A személyiség megismerése. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 81-88. (1990)

Bene, Kálmán and Petőfi, Sándor: Felkészülés a műelemző órára : gondolatok Petőfi Sándor : Szeptember végén című versének tanítása ürügyén. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 294-299. (1990)

Berecz, Árpádné and Békési, József: Kémiai számítógépprogramok. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 236-238. (1990)

Bereczki, Sándor: Hegedűs András élete, munkássága, pedagógiai gondolatai. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 61-65. (1990)

Bóra, Ferenc: Tanulói vélemények a szakrendszerű oktatásra áttérés nehézségeiről. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 212-218. (1990)

Bóra, Ferenc: Vitatípusok az oktató-nevelő munkában. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 91-95. (1990)

Bóra, Ferenc: Vitavezetői feladatok a tanítás-tanulás folyamatában. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 28-32. (1990)

Csapó, Imréné: Az olvasási készség fejlesztése a 4. osztályban. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 96-102. (1990)

Dobcsányi, Ferenc and Hevesi, Lajos and Fűzfa, Balázs and Zsolnai, József and Zsolnai, László: Könyvajánlásaink. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 327-328. (1990)

Doma, Ferencné: Egy rendhagyó osztályfőnöki óra az 5. osztályban. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 244-246. (1990)

Dános, Kornélné: Komplex nyelvhasználat-fejlesztés magyar nyelv- és irodalomórán a 2. osztályban. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 157-162. (1990)

Erdősi, Erika and Piaget, Jean: Jean Piaget : A viselkedés mint a fejlődés hajtóereje : Budapest, Akadémiai K., 1988. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 194-195. (1990)

Farkas, Ferenc and Angélusz, Róbert and Habermas, Jürgen and Gordon, Thomas: A tanári munka hatékonyságának fejlesztése. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 256-257. (1990)

Farkas, Ferenc and Cs. Nagy, Lajos: Cs. Nagy Lajos : Helyesírási gyakorlókönyv : Budapest, Magyar Eszperantó Szövetség, 1989. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 193-194. (1990)

Farkas, Katalin: Pedagógusvélemények a gyermekek jogairól. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 197-202. (1990)

Farkas, Katalin and Harsányi, István: Harsányi István : A tehetségvédelem kis kalauza : Budapest, Pest Megyei Pedagógiai Intézet, 1988. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 71-74. (1990)

Farkas, Katalin and Szabó G., Mária: Szabó G. Mária szerk. : Az egész napos nevelés tapasztalatai : Tudományos ülés 1988. szept. 30. - okt. 1. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 325-327. (1990)

Földes, Csaba and Bausch, Karl-Richard: Karl-Richard Bausch et al. : Handbuch Fremdsprachenunterricht : Tübingen, Francke Verlag, 1989. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 323-325. (1990)

Földes, Csaba and Wotjak, Barbara and Richter, Manfred: Barbara Wotjak - Manfred Richter : Deutsche Phraseologismen : ein Übungsbuch für Ausländer : VEB Verlag Ezyklopädie, Leipzig, 1988. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 70-71. (1990)

Gajdos, László and Bessenyei, László: Módszertani ajánlások A villamosgyújtás c. résztéma tanításához. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 238-243. (1990)

Gottlieb, Gábor and Ill, Mártonné: Hányféleképpen lehet... : önképzés matematikából. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 148-153. (1990)

Györke, Zoltán and Rozgonyiné Molnár, Emma and Vass, László and Petőfi S., János and Békési, Imre: R. Molnár Emma - Vass László : Stilisztikai ábécé a magyar nyelv tanításához : [Szeged, 1989]. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 134-136. (1990)

H. Tóth, István: Az írás és a beszéd. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 163-168. (1990)

H. Tóth, István: Differenciált képességfejlesztés az irodalomtanításban. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 111-116. (1990)

H. Tóth, István: Megemlékező műsorösszeállítás 1849. október 6-áról. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 247-252. (1990)

Hegedűs, Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : I. rész. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 280-291. (1990)

Hegedűs, Katalin: Előszó avagy néhány tapasztalati tanács egy kisiskolások számára készített angol nyelvű tananyag elé. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 103-106. (1990)

Horváth, Attiláné and Hörcsik, Lajosné: Történelmi vetélkedő a Mátyás-évforduló jegyében. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 307-316. (1990)

Irányi, Károly: Iskolai irodalmi műsor március 15-re. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 55-60. (1990)

Kabán, Annamária: A funkcionális stílusok szerepe az anyanyelvi nevelésben. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 203-207. (1990)

Kabán, Annamária: A szövegnyelvészet jelentősége az anyanyelvi nevelésben. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 144-147. (1990)

Klein, Sándor and Farkas, Katalin: Tehetséges gyerekek az iskolában. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 5-10. (1990)

Komlósi, Ákos: Video-feedback hatása a nevelői magatartás fejlesztésére. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 88-90. (1990)

Korponay, Györgyné: A német nyelv fakultatív tanítása az általános iskola 1. osztályától : a szombathelyi Bólyai János Gyakorló Általános Iskola programja. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 154-157. (1990)

Kovács, Klára: Egészségnevelés Amerikában. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 74-76. (1990)

Laczy, Pál: Fakultációs rajzórák a 8. osztályban. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 187-190. (1990)

Lengyel, Zsolt: Jubileumi köszöntő. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 1-4. (1990)

Lepres, Andrásné: Segédanyagok számítástechnikai alapismeretek tanításához. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 219-227. (1990)

Mayerné, Zsuzsanna: A tanulók önálló munkájának megvalósulása. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 66-70. (1990)

Mezei, Anna: A kommunikációs játék szerepe magyar és német gyerekek ismerkedési estjén. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 38-40. (1990)

Micheller, Magdolna: A magyar gyermekmozgalom mai dilemmái. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 137-141. (1990)

Mókáné Hallók, Zsuzsa and Weöres, Sándor: Könyvtári foglalkozás Weöres Sándor verseiből. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 171-176. (1990)

Nagylaki Lászlóné Eördögh, Tünde and Kosztolányi, Dezső: Kosztolányi Dezső Üllői úti fák c. versének nyelvi- stilisztikai elemzése. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 228-233. (1990)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Természetjárók a napköziben. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 54-55. (1990)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A munkára nevelés lehetőségei és eredményei 10-14 éves korban. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 268-272. (1990)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Ötlettár a gyerekek nyári programjához. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 179-180. (1990)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Budai, Ézsaiás: A magyar református iskolakultúra jeles képviselője : Budai Ézsaiás. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 253-254. (1990)

Oláh, János: Lev Trockij : Életem : Kossuth K., 1989. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 257-259. (1990)

Oláh, János: Mester János és az olasz pedagógia. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 181-186. (1990)

Oláh, János: Péterfy Jenő, a tudós tanár. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 126-130. (1990)

Oláh, János and Mészáros, István: Mészáros István : Iskolatörténeti kaleidoszkóp : Artemis K., Budapest, 1989. Módszertani közlemények, (30) 5. p. 323. (1990)

Oláh, János and Mészáros, István: Mészáros István : Mindszenty és Ortutay : iskolatörténeti vázlat 1945-1948 : Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1989. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 321-322. (1990)

Pacsai, Imre: Programozott tananyag orosz nyelv tanításához. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 304-307. (1990)

Patajné Hegedűs, Éva: Az óvodából az iskolába való átmenet problémái, tapasztalatai a napközis nevelő szemével. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 273-276. (1990)

Pavlicsek, Zsolt: A történelmi olvasmányok taníthatósága, tanítása : a XIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott díjnyertes pályamunka rövidített változata. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 208-211. (1990)

Potonyecz, Istvánné: Szülőföldünk, hazánk helye a világban : óratervezet egy nyolcadikos osztályfőnöki órához. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 120-123. (1990)

Pukánszky, Béla: Makkai Sándor nemzetpedagógiája. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 317-320. (1990)

Sikó, Ágnes: A környezetvédelemre nevelés lehetőségei a 7. osztályos földrajz anyagában. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 15-24. (1990)

Stiblár, Józsefné: A tantárgyi koncentráció néhány lehetősége a rajz- és a magyarórákon. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 43-46. (1990)

Szalóky, Terézia: Az olvasás és az írás elsajátításának kérdései - a tantervi követelmények tükrében - az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 33-37. (1990)

Szeléndi, Gábor: A szexuális nevelés néhány vitás kérdéséről. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 261-267. (1990)

Szikoráné Kovács, Eszter and Weöres, Sándor: A szövegjelentés vizsgálata Weöres Sándor A tündér című költeményében. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 292-294. (1990)

Szilassi, Lajos: Szilassi Lajos : Számítógéppel a számolási készség fejlesztéséért : számítógépi programok az írásbeli számtani alapműveletek gyakorlására : Szeged, KURZOR Kft. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 195-196. (1990)

Szolnoky, Kálmán: Az erkölcsi válságról. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 141-144. (1990)

Szolnoky, Kálmán: A pedagógia tudomány voltáról. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 276-279. (1990)

Szücs, Lászlóné: A tantárgycsoportos tanítási forma két aspektusból. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 10-14. (1990)

T. Kiss, Tamás and Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Szemle. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 259-260. (1990)

Takács, Gábor: Helymeghatározás az ötödik osztályban. Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 233-236. (1990)

Takács, Gábor: Római számok az alapfokú matematikatanításban. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 168-171. (1990)

Takács, Gábor: Témajavaslat az Energia című 7. osztályos fakultatív foglalkozáshoz. Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 300-304. (1990)

Takács, Gábor: A matematikai gondolkodás fejlesztése a 20-as számkörben. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 116-120. (1990)

Takács, Gábor and Takács, Gáborné: Szöveges matematikai feldadatok az alsó tagozaton. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 46-50. (1990)

Tomkáné Hóbel, Mária: A testkultúra új útjai az általános iskolában : a mindennapos testedzés programja. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 24-27. (1990)

Tóth, Istvánné: Gondolatok a fogalmazástanításról. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 106-110. (1990)

Vargáné Steffler, Ágnes: Szótárhasználat új szereppel az orosz fakultáción. Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 40-42. (1990)

Vass, László and Petőfi S., János and Békési, Imre: Szemiotikai szövegtan. Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 191-193. (1990)

Veszprémi, László: A mindennapos testedzés kézikönyve. Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 132-134. (1990)

Árpás, Károly and Varga, Magdolna: Mire taníthat az irodalom? Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 77-81. (1990)

This list was generated on 2020. február 18. 15:33:13 CET.