Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2002
Number of items: 66.

2002

Agárdi, Éva: A "kapkodós" citerajátékmód fajtái és tanításának lehetőségei az alapfokú népzeneoktatásban. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 125-128. (2002)

Balázs, Sándor and Daróczy, Sándor and Koncz, István: Elemzések és fejlesztő technikák. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 187-188. (2002)

Csillagné Zsoldos, Erzsébet and Tóth, Csilla: Kommunikáció fejlesztő tréning az általános iskola felső tagozata számára. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 166-170. (2002)

Dobcsányi, Ferenc: Megalkuvás nélkül a humánum szellemében : a Módszertani Közlemények szerkesztő bizottságának ülése : Budapest, 2001. október 3. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 1-3. (2002)

Dobcsányi, Ferenc: Példaképkeresés nemzeti nagyjaink sorában. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 134-136. (2002)

Dobcsányi, Ferenc: A száz éve született Illyés Gyula örökségéből. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 185-186. (2002)

Domonkos, János: Emlékezés a múltra : Hóman Bálint : 1885-1951. Módszertani közlemények, (42) 1. p. 45. (2002)

Domonkos, János: "Két nép hű fia" : emlékezés Pável Ágostonra születésének 116. évfordulóján. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 234-235. (2002)

Domonkos, János: Selmecbánya is a világörökség része. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 238-239. (2002)

Domonkos, János and Bayer, Zsolt: Bayer Zsolt : 1956 - "Hogy legyen jel" : XX. Század Intézet és Történeti Hivatal, Kairosz K., Budapest, 2000. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 190-191. (2002)

Domonkos, János and F. Almási, Éva and Bányai, Ilona: Szemle. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 142-143. (2002)

Domonkos, János and Földesi, Margit and Szerencsés, Károly: Halványkék választás : Kairosz K., Budapest, 2001. Módszertani közlemények, (42) 2. p. 93. (2002)

Domonkos, János and Lőkkös, János: Lőkkös János : Trianon számokban : az 1910. évi magyar népszámlálás anyanyelvi adatainak elemzése a történeti Magyarországon : Püski, Budapest, 2000. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 239-240. (2002)

Démuth, Ágnes: Tanulási nehézségek - iskolatípusok. Módszertani közlemények, (42) 2. pp. 70-74. (2002)

Fenyvesi, István: Alapművek Puskinról : tallózás a bicentenárium legérdekesebb könyvei között. Módszertani közlemények, (42) 2. p. 95. (2002)

Forgács, Erzsébet: A német nyelvészeti szakterminológia oktatásáról. Módszertani közlemények, (42) 2. pp. 49-54. (2002)

Fónai, Mihály and Papik, Péter: Vélemények és elvárások a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat által fenntartott szakképző iskolákról. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 15-23. (2002)

Füle, Sándor: Az iskolai napköziotthoni nevelőmunka minőségének fejlesztése : 1. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 193-197. (2002)

Füle, Sándor and Pálfiné Szalay, Anna: Pálfiné dr. Szalay Anna : Alapok a neveléselmélet tanulmányozásához : Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola Neveléstudoányi Intézet, 2000. Módszertani közlemények, (42) 1. p. 46. (2002)

Fűzné Kószó, Mária and Iván, Zsuzsanna: Akciókutatás a tanárképzős hallgatók környezeti nevelési programjában és tanítási gyakorlatában. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 213-218. (2002)

H. Tóth, István: Ady-versek olvasása közben : egy szakszómező-kutatás néhány tanulsága : III. rész. Módszertani közlemények, (42) 2. pp. 79-81. (2002)

H. Tóth, István: József Attila-versek olvasása közben : egy szakszómező-kutatás néhány tanulsága : IV. rész. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 121-124. (2002)

H. Tóth, István: Petőfi-versek olvasása közben : egy szakszómező-kutatás néhány tanulsága : II. rész. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 30-32. (2002)

H. Tóth, István and Mikes, Kelemen: Ovassuk együtt! : Mikes Kelemen : Törökországi levelek. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 179-183. (2002)

H. Tóth, István and Petelei, István: Olvassuk együtt! : Petelei István : Csifó frájter és a lova. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 226-232. (2002)

Ivánné Bodó, Vera and Kocsis, Tiborné: A hangalak és jelentés tanításának egymásra épülése alsó és felső tagozaton. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 219-226. (2002)

József, István: Az eredményes munkahelyi beilleszkedés elméleti kérdései. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 26-29. (2002)

Kecskés, István: Az ismeretek bővítése. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 183-184. (2002)

Légrádi, László: A nehezen kezelhető gyerekek érzelmi neveléséről. Módszertani közlemények, (42) 2. pp. 74-78. (2002)

Margitics, Ferenc: Veszélyeztetettség a családi rendszerszemlélet tükrében. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 109-114. (2002)

Miklósné Kis, Ildikó: Országismereti és irodalmi beszédgyakorlat. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 36-37. (2002)

Nagy, Andor: A média és a nevelés. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 145-150. (2002)

Nagy, Andor and Balogh, László and Koncz, István: Élet- és pályatervezés. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 237-238. (2002)

Nagy, Éva: Az irodalmi befogadás és oktatás kérdéseiről : korunk irodalma a tanítóképzésben. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 7-9. (2002)

Nagyné Paksi, Margit: A nyelv a nyelvtanulás nevelő szerepe. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 97-99. (2002)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Metodikai tézisek a sikeres iskola ügyében. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 232-233. (2002)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A szarvasi gazdászélet hagyományai 1927-1947 : Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, Szarvas, 2001. Módszertani közlemények, (42) 1. p. 47. (2002)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Petrikás, Árpád: Petrikás Árpád : Iskolapedagógia III. : a pedagógiai kutatás rendszere és módszertana : APNE, Debrecen, 2001. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 191-192. (2002)

Németh, Sándorné: Október 23-i megemlékezés. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 128-133. (2002)

Németh, Sándorné: A magyar kultúra napja : 2001. január 22. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 37-44. (2002)

Oláh, János: Mester János az olasz művészetfilozófiáról és esztétikáról. Módszertani közlemények, (42) 2. pp. 89-92. (2002)

Oláh, János: Mester János életútjának főbb állomásai. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 197-204. (2002)

Oláh, János and Dombi, Alice: Dombi Alice : Tanári minta - mintatanár : APC-Studió, Gyula, 1999. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 236-237. (2002)

Oláh, János and Fodor, László: Fodor László : Nevelés az iskolában : Educatio K., Kolozsvár, 2000. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 143-144. (2002)

Oláh, János and Forward, Susan: Susan Forward : Mérgező szülők : Háttér K., Budapest, 2000. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 188-189. (2002)

Oláh, János and Janowszky, Sándor and Nagyné Janowszky, Krisztina: Janowszky Sándor - Nagyné Janowszky Krisztina : Neveléselméleti tanulmányok : Gyula, APC-Stúdió, 1999. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 189-190. (2002)

Palláné Szénási, Magdolna: Gyermekkorból a felnőttkorba : Vasjankó mesebeli története. Módszertani közlemények, (42) 2. pp. 55-64. (2002)

Palláné Szénási, Magdolna and Michaelis, Josef: Szerelmes levél a németórán. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 174-178. (2002)

Pethő, József and Adamikné Jászó, Anna: A anyanyelvi nevelés új módszertana : hagyomány és újítás egysége : Trezor K., Budapest, 2001. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 137-139. (2002)

Steinerné Molnár, Judit and Kurtán, Zsuzsa: Kurtán Zsuzsa : Idegen nyelvi tantervek : Módszertani Közlemények Baráti Társasága, Szeged. Módszertani közlemények, (42) 2. p. 96. (2002)

Sulyok, Hedvig and Farkas, Mária: A többnyelvű és interkulturális nevelés megvalósításáért : új megközelítések a pszichopedagógiában : JATEPress, Szeged, 2000. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 139-141. (2002)

Szeri, Istvánné: Alternatív módszerek az óvodai nevelésben : az óvodai nevelés országos alapprogramjáról. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 9-15. (2002)

Szilbekné Cseh, Györgyi: Az iskolák irányításáról, tevékenységük átgondolt népszerűsítéséről a kedvező kép megteremtése érdekében. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 161-166. (2002)

Szíjártó, Imre: Másfél óra a filmkultúra kettősségéről. Módszertani közlemények, (42) 2. pp. 85-88. (2002)

Takács, Gábor: Tanulókísérleti eszközök alkalmazásának lehetőségei a matematika tanításában. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 32-36. (2002)

Takács, Marianna: Helyesírás az általános iskolában : I. Módszertani közlemények, (42) 2. pp. 65-70. (2002)

Takács, Marianna: Helyesírás az általános iskolában II. : tankönyvek a tanítás szolgálatában. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 100-108. (2002)

Tuza, Tibor: Romapedagógiai tesztek. Módszertani közlemények, (42) 3. pp. 114-120. (2002)

Tuza, Tibor and Bari, Károly: Bari Károly : Szívpiros vers : elemzés. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 171-174. (2002)

V. Raisz, Rózsa: Nyelv, irodalmi szöveg és stílus : szempontok egy Mikszáth-karcolat iskolai elemzéséhez. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 208-212. (2002)

Varga, István: A családról a két világháború között. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 3-6. (2002)

Vass, István: Olvasáskultúra : egy középiskolai felmérés következtetései I. Módszertani közlemények, (42) 4. pp. 150-161. (2002)

Vass, István: Szabadidős tevékenység, jövőkép : egy középiskolai felmérés következtetései. Módszertani közlemények, (42) 5. pp. 204-208. (2002)

Veidner, János: A fizikatanítás-tanulás eredményességének megállapítása : a tanuló munkájának ellenőrzése. Módszertani közlemények, (42) 2. pp. 82-84. (2002)

Vidáné Nagy, Emese: A pedagógiai képességek fejlesztésének lehetőségei a négyéves tanítóképzésben. Módszertani közlemények, (42) 1. pp. 24-26. (2002)

Virágné Horváth, Erzsébet and Szabó, József and Deme, László and Gaál, Attila: Az élő múlt : Szabó József : Koppány menti tájszótár, Szekszárd, 2000. : Lektor: Deme László, szerkesztő: Gaál Attila. Módszertani közlemények, (42) 2. p. 94. (2002)

This list was generated on 2020. április 5. 16:15:00 CEST.