Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2007
Number of items: 60.

2007

Konferenciák Békés megyében. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 142-143. (2007)

Apró, Tibor: Kommunikációs helyzetgyakorlat feldolgozása nyolcadik osztályban. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 168-171. (2007)

Apró, Tibor and Vojnits, András: Vojnits András : Magyarország nemzeti parkjai, országjáró séták : országjáró séták nemzeti parkjainkban : Corvina, 2006. Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 250-251. (2007)

B. Fejes, Katalin and Szathmári, István: Szathmári István : A magyar nyelvtudomány történetéből : Tinta K., Budapest, 2006. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 183-186. (2007)

Balogh, Tibor: In honorem : Pléh Csaba : Akadémiai K., Budapest, 2005. Módszertani közlemények, (47) 2. pp. 91-95. (2007)

Bandiné Liszt, Amália: Az önálló tanulást támogató taneszközök készítésének és felhasználásának egyik lehetséges módja : saját fejlesztésű taneszköz a német nyelv tantárgy tanításához/tanulásához a "Freiarbeit" módszer alapján. Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 230-238. (2007)

Csányi, Zsuzsanna: Az olvasógyakorlatok felhasználása az általános iskola általános tantervű osztályaiban. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 36-39. (2007)

Doba, László: Tanítójelöltek gyakorlóiskolai környezetismeret-óráinak néhány tapasztalata. Módszertani közlemények, (47) 2. pp. 60-70. (2007)

Domonkos, János: Karácsony a világ más tájain. Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 242-244. (2007)

Domonkos, János: Kodály Zoltán tiszteletére. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 177-178. (2007)

Domonkos, János: Szenci Molnár Albert szellemi hazaszeretete : "Tebenned bíztunk". Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 40-42. (2007)

Duró, Zsuzsanna: A sakk hatása a képességek fejlődésére. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 97-104. (2007)

Farkas, Mária: Kollár Andrea : Sauris/Zahre - Nyelvpolitika és nyelvi jogok Olaszországban egy többnyelvű közösség tükrében : JATEPress, 2006. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 43-44. (2007)

Fenyvesi, István: Nemzedékek igényes nevelője, a francia akadémiai pálma lovagja, Nagyajtósi István emléktáblájának avatására (1908-1989). Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 244-249. (2007)

Fenyvesi, István and Szilágyiné Hodosi, Zsuzsanna: Szilágyiné Hodossy Zsuzsanna : Általános iskolai idegennyelv-oktatás : történet, elemzés : 1945-1995 : Eötvös József K., 2006. Módszertani közlemények, (47) 2. pp. 89-90. (2007)

Fodor, Istvánné and Soós, Edit: A matematikaoktatásban alkalmazott manipulatív tevékenység néhány formája. Módszertani közlemények, (47) 2. pp. 76-83. (2007)

Fáyné Dombi, Alice and Csicsó, Antal: Egy csángó-magyar olvasókönyv margójára : Csicsó Antal : Buchet - Bokréta : Csicsó Antal : Buchet - Bokréta : Gonda K., Eger, 2006. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 136-138. (2007)

Fóris-Ferenczi, Rita and Bírta-Székely, Noémi and Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Szemle. Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 252-253. (2007)

Gróz, Andrea and Adamikné Jászó, Anna: Adamikné Jászó Anna : Az olvasás múltja és jelene : Trezor K., Budapest, 2006. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 46-47. (2007)

Gróz, Andrea and Kovátsné Németh, Mária: "Iskolafejlesztési koncepciók a XX. században" : Comenius Bt., Pécs, 2007. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 188-189. (2007)

H. Tóth, István: Éj - ahogy megfesti egy dal : elemzés. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 171-176. (2007)

H. Tóth, István and Weöres, Sándor: Írnak-e még műelemzést esemesező diákjaink? Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 215-229. (2007)

Hajzer, Lajos and Fenyvesi, István: Fenyvesi István : "Belénk sajdult Odessza..." : a város a magyar művelődéstörténetben : Bába K., Szeged, 2006. Módszertani közlemények, (47) 2. pp. 90-91. (2007)

Hanák, Zsuzsanna: Az iskolai nevelés megalapozottsága a nagy pszichológiai irányzatok tükrében. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 107-109. (2007)

Héger, Anita and Sárvári, Tünde: Néhány gondolat a kommunikatív nyelvtanítási módszer gyakorlati alkalmazásáról - az induktív nyelvtanítás lépései. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 25-30. (2007)

Janowszky, Sándor: A hazai szakképzés távlatai, a fejlesztési stratégia néhány kérdése. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 22-24. (2007)

Kecskés, István: A cigánylakosság múltja és jelene : III. Módszertani közlemények, (47) 2. pp. 51-57. (2007)

Kelemenné Szabó, Mária and Szabó Istvánné Nagy, Magdolna: A hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 126-128. (2007)

Keményné Gyimes, Erzsébet: A megküzdés problémái az átmenetek időszakában. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 146-156. (2007)

Kiss, Ferenc: A tevékenyen szerzett tudás értéke. Módszertani közlemények, (47) 2. pp. 57-59. (2007)

Kékes Szabó, Mihály: Szociális szempontok Schneller István pedagógiájában. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 131-135. (2007)

Kónyáné Farkas, Hedvig: Egy bevált kísérletről : MESÉM program és taneszköz : munka- és ellenőrzőkártyás, speciális, értékteremtő modell. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 110-126. (2007)

Molnár, Péter and Nagy Czirok, Lászlóné and Kárász, Péter: Nagy-Czirok Lászlóné-Kárász Péter : Tudástérkép : tanulásmódszertan és gondolkodásfejlesztés tudástérképek segítségével : APC-Studió, Gyula, 2006. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 45-46. (2007)

Molnár, Péter and Steinberg Guzmán, Delia: Delia Steinberg Guzmán : Az önismeret iránytűje : Új Akropolisz, Budapest, 2006. Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 254-255. (2007)

Márkó, Katalin: Projektek az általános iskolai idegennyelv-oktatásban. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 104-107. (2007)

Márkó, Katalin: Projektek az általános iskolai idegennyelv-oktatásban. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 158-161. (2007)

Nagy, Andor and Hanák, Zsuzsanna: Hanák Zsuzsa : Az interperszonális kapcsolat és fejlesztés lehetőségei : UNIÓ K. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 47-48. (2007)

Nagy, Andor and Koncz, István: Dr. Koncz István : Az iskola optimalizálása - struktúra változások nélkül. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 186-187. (2007)

Nagy, Andor and Ranschburg, Jenő: Áldás vagy átok? : Dr. Ranschburg Jenő : Élet dolgai : Gyermekek a képernyő előtt, Saxum K., 2006. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 138-139. (2007)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A "Környezetvédelem és pedagógia" című konferenciáról. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 139-141. (2007)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben. Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 193-195. (2007)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A környezeti nevelés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében : mérések, elemzések, tanulmányok : Magyar Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet, Nyíregyháza, 2006. Módszertani közlemények, (47) 2. p. 88. (2007)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A nevelés interkulturális dimenziói. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 156-158. (2007)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Gombocz, János and Trencsényi, László: Gombocz János-Trencsényi László : Változatok a pedagógiára : a nevelés "műkedvelőinek" : művelőinek, kedvelőinek : Okker, Budapest, 2007. Módszertani közlemények, (47) 4. p. 191. (2007)

Oláh, János: Eötvös József művelődéspolitikai munkássága. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 179-182. (2007)

Oláh, János: Képek két évszázad iskoláinak életéből az irodalomban. Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 195-200. (2007)

Oláh, János and Veczkó, József: Veczkó József : Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézőpontból : Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 189-190. (2007)

Ormándi, János: A reklám- és marketingtevékenység jelentősége a ma iskolájában. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 1-6. (2007)

Pinczésné Palásthy, Ildikó: Nem figyel, rosszul emlékszik, nem érti : a tanulási zavarokról pedagógusok számára. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 20-21. (2007)

Pinczésné Palásthy, Ildikó: A kognitív funkciók zavarai. Módszertani közlemények, (47) 2. pp. 49-50. (2007)

R. Molnár, Emma: A beszédtechnikáról tanároknak. Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 200-204. (2007)

Schaub, Gáborné: Az iskolai teljesítmény vizsgálata a szociális háttér és a táplálkozási szokások tükrében : szakirodalmi tanulmány. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 6-19. (2007)

Siskind, D.: A tanítás művészete. Módszertani közlemények, (47) 4. p. 145. (2007)

Szalókyné Várkonyi, Mária: A Napközi Otthoni Pedagógusok III. Országos Tanácskozása : Székesfehérvár, 2007. július 4-6. Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 205-215. (2007)

Szeri, Istvánné: Mit tehetünk testi-lelki egészségünkért? : megfigyelések, tanácsok, javaslatok. Módszertani közlemények, (47) 3. pp. 129-130. (2007)

Szécsi, Tünde: Multikulturális irodalom az angolnyelvtanulás folyamatában. Módszertani közlemények, (47) 2. pp. 70-76. (2007)

Sáráné Lukátsy, Sarolta: Milyen ismereteik vannak a mai fiataloknak 1956-ról? Módszertani közlemények, (47) 4. pp. 162-168. (2007)

Tamusné Molnár, Viktória: Háborús évek és nevelés. Módszertani közlemények, (47) 2. pp. 84-87. (2007)

Tamusné Molnár, Viktória: Peregrinatio academica : külföldi egyetemjárás a Debreceni Református Kollégiumban a 16-17. században. Módszertani közlemények, (47) 5. pp. 239-242. (2007)

Árvainé Libor, Ildikó: Szöveges matematikai feladatok tanításának folyamata az 1-4. osztályokban. Módszertani közlemények, (47) 1. pp. 30-35. (2007)

This list was generated on 2020. április 7. 16:35:58 CEST.