Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2003
Number of items: 115.

2003

Alberti Gábor and Kleiber Judit and Viszket Anita: GeLexi project : sentence parsing based on a GEnerative LEXIcon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 85. (2003)

Alberti Gábor and Kleiber Judit and Viszket Anita: GeLexi projekt : GEneratív LEXIkonon alapuló mondatelemzés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 79-84. (2003)

Bibok Károly: More about words and parts of speech : concerning natural language processing. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 37. (2003)

Bibok Károly: A szóról és a szófajokról a számítógépes nyelvfeldolgozás kapcsán. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 31-36. (2003)

Bácsi János: Szemantikai hálószótár diszfáziaterápiához. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 116-122. (2003)

Bácsi János: A semantic network dictionary for dysphasia therapy. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 123. (2003)

Bódis Zoltán and Kleiber Judit and Szilágyi Éva and Viszket Anita: Descriptive grammar : from database. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 301. (2003)

Bódis Zoltán and Kleiber Judit and Szilágyi Éva and Viszket Anita: Leíró nyelvtan adatbázisból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 300. (2003)

Cs. Czachesz Erzsébet and Csirik János: 10-16 éves tanulók írásbeli szókincsének gyakorisági szótára. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 218-223. (2003)

Cs. Czachesz Erzsébet and Csirik János: Word frequency dictionary of the written vocabulary of 10-to 16-year-olds. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 224. (2003)

Csendes Dóra and Hatvani Csaba and Alexin Zoltán and Csirik János and Gyimóthy Tibor and Prószéky Gábor and Váradi Tamás: Kézzel annotált magyar nyelvi korpusz : a Szeged Korpusz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 238-245. (2003)

Csendes Dóra and Hatvani Csaba and Alexin Zoltán and Csirik János and Gyimóthy Tibor and Prószéky Gábor and Váradi Tamás: Manually annotated Hungarian natural language corpus : the Szeged Korpusz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 246. (2003)

Csernoch Mária and Hunyadi László: Szótípusok bevezetésének szabályszerűsége magyar és angol nyelvű nyomtatott szövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 24-29. (2003)

Csernoch Mária and Hunyadi László: Word frequency distribution in English and Hungarian texts. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 30. (2003)

Czap László and Mátyás János: Beszélő fej. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 196-201. (2003)

Ehmann Bea: A LAS Verticum narratív pszichológiai tartalomelemző rendszer időmodulja. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 290. (2003)

Ehmann Bea: The time module of the LAS Verticum content analysis system. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 291. (2003)

Gábor Katalin and Héja Enikő and Mészáros Ágnes: Kötőszók korpuszalapú vizsgálata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 305. (2003)

Halácsy Péter and Kornai András and Németh László and Rung András and Szakadát István and Trón Viktor: The Szószablya project : www.szoszablya.hu. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 299. (2003)

Halácsy Péter and Kornai András and Németh László and Rung András and Szakadát István and Trón Viktor: Word frequency and spell-checker accuracy. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 217. (2003)

Halácsy Péter and Kornai András and Rung András and Szakadát István and Trón Viktor and Németh László: A szógyakoriság és helyesírás-ellenőrzés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 211-216. (2003)

Hodász Gábor and Grőbler Tamás: Nyelvi tudásra épülő fordítómemória. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 261-266. (2003)

Hodász Gábor and Grőbler Tamás: A linguistically enriched translation memory. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 267. (2003)

Hunyadi László and Abari Kálmán and Tóth Enikő: Linguistic and computational methods in forensic linguistics. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 195. (2003)

Hunyadi László and Abari Kálmán and Tóth Enikő: Nyelvészeti és számítástechnikai módszerek az igazságügyi nyelvészetben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 189-194. (2003)

Huszár Zsuzsanna and Sramó András: Exploration of temporal structures by qualitative and quantitave text analysis. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 230. (2003)

Huszár Zsuzsanna and Sramó András: Idői struktúrák feltárása kvalitatív és kvantitatív szövegelemzéssel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 225-229. (2003)

Hócza András and Iván Szabolcs: Főnévi csoportok tanulása és felismerése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 72-77. (2003)

Hócza András and Iván Szabolcs: Learning and recognizing noun phrases. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 78. (2003)

Juhász Kálmán Attila: The Ferrinfo Corpus : some results of the research related to the analysis of the help desk documents. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 312. (2003)

Juhász Kálmán Attila: A Ferrinfo korpusz : a Help Desk dokumentumok morfológiai és szemantikai vizsgálatának néhány eredménye. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 311. (2003)

Kata Gábor and Héja Enikő and Mészáros Ágnes: Corpus based examination of Hungarian conjunctions. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 306. (2003)

Kertész-Farkas Attila and Fülöp Zoltán and Kocsor András: Compact representation of Hungarian vocabulary with nondeterministic finite automata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 237. (2003)

Kertész-Farkas Attila and Fülöp Zoltán and Kocsor András: Magyar nyelvű szótárak tömör reprezentációja nemdeterminisztikus automatákkal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 231-236. (2003)

Kis Balázs and Kis Ádám: Nyelvészinformatikus-képzés terve az ELTE Bölcsészettudományi Karán. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 320. (2003)

Kis Balázs and Kis Ádám: A proposal for a computational lingistics training programme at the faculty of Arts of the ELTE University, Budapest. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 321-322. (2003)

Kis Balázs and Lengyel István: Új módszerek az emberi fordítás számítógépes támogatásában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 268-273. (2003)

Kis Balázs and Lengyel István: A new approach to computer-assisted human translation. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 274. (2003)

Kis Balázs and Naszódi Mátyás and Prószéky Gábor: Komplex magyar szintaktikai elemző rendszer mint beágyazott rendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 145-150. (2003)

Kis Balázs and Naszódi Mátyás and Prószéky Gábor: A complex Hungarian parser as an embedded system. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 151-152. (2003)

Kis Balázs and Ugray Gábor: Új korpuszstatisztikai eszköztár kollokációkeresésre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 131-136. (2003)

Kis Balázs and Ugray Gábor: A proposed new tool chain for corpus statistics and collocation search. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 137. (2003)

Kis Ádám: Humáninformatikus-képzés terve az ELTE Bölcsészettudományi Karán. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 323. (2003)

Kis Ádám: The four-level model of electronic text. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 92. (2003)

Kis Ádám: A proposal for a graduate humanities computing programme at the faculty of Arts of ELTE University, Budapest. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 324-325. (2003)

Kis Ádám: A számítógépes szöveg négyszintű modellje. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 86-91. (2003)

Kovásznai Gergely: Universal configuration language and core-architecture for dialogue systems. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 297. (2003)

Kovásznai Gergely: Univerzális konfigurációs nyelv és mag-architektúra párbeszédes rendszerekhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 296. (2003)

Kuba András and Bakota Tibor and Hócza András and Oravecz Csaba: Comparing different POS-tagging techniques for Hungarian. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 23. (2003)

Kuba András and Bakota Tibor and Hócza András and Oravecz Csaba: A magyar nyelv néhány szófaji elemzőjének összevetése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 16-22. (2003)

Kálmán László and Balázs László and Erdélyi Szabó Miklós: Knowledge-based natural-language processing. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 115. (2003)

Kálmán László and Balázs László and Erdélyi Szabó Miklós: Tudásalapú természetesnyelv-feldolgozás. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 109-114. (2003)

László János and Ehmann Bea: LAS Verticum : a supralexical content analyzing software. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 289. (2003)

László János and Ehmann Bea: LAS Verticum : egy szó feletti tartalomelemző szoftver. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 288. (2003)

Mihajlik Péter and Tatai Péter and Gordos Géza: Gépi beszédfelismerők betanítása : mennyi kézi szegmentálásra van szükségünk? In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 284. (2003)

Mihajlik Péter and Tatai Péter and Gordos Géza: Speech recognizer training : how much manual segmentations do we need? In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 285. (2003)

Miháczi András and Németh László and Rácz Miklós: Magyar szövegek természetes nyelvi előfeldolgozása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 38-43. (2003)

Miháczi András and Németh László and Rácz Miklós: Natural language preprocessing on Hungarian language texts. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 44. (2003)

Miháltz Márton: Constructing a nominal Hungarian WordNet ontology with automatic methods. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 159-160. (2003)

Miháltz Márton: Magyár főnévi WordNet-ontológia létrehozása automatikus módszerekkel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 153-158. (2003)

Mártonfi Attila: Attempts and examples for the discovery of hidden information of Concise explanatory dictionary of Hungarian, 2nd edition, 2003. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 14-15. (2003)

Mártonfi Attila: Próbák és példák a Magyar értelmező kéziszótár - 2. kiadás, 2003 - rejtett információinak feltárására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 8-13. (2003)

Nagy Viktor: Corpus disambiguation : beyond the morphosyntax. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 7. (2003)

Nagy Viktor: Korpusz-egyértelműsítés - a morfoszintaxison túl. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 1-6. (2003)

Naszódi Mátyás: Felszíni eset : absztrakt eset - rövid előadás. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 302-303. (2003)

Naszódi Mátyás: Surface case : abstract case - project notes, summary. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 304. (2003)

Novák Attila: Milyen a jó Humor? In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 138-143. (2003)

Novák Attila: What is good Humor like? In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 144. (2003)

Novák Attila and Nagy Viktor and Oravecz Csaba: Development of a morphological guesser for Hungarian. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 55-56. (2003)

Novák Attila and Nagy Viktor and Oravecz Csaba: Magyar ismeretlen szó-elemző program fejlesztése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 45-54. (2003)

Németh László and Rung András and Szakadát István and Halácsy Péter and Kornai András and Trón Viktor: A Szószablya projekt : www.szoszablya.hu. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 298. (2003)

Pajzs Júlia: A készülő Akadémiai nagyszótár számítógépes vonatkozásai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 203-210. (2003)

Pohl Gábor: Szövegszinkronizációs módszerek, hibrid bekezdés- és mondatszinkronizációs megoldás. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 254-259. (2003)

Pohl Gábor: Text alignment methods, hybrid paragraph and sentence alignment technique. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 260. (2003)

Pohárnok Melinda: Analysis of spatial organization of interpersonal relations. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 293. (2003)

Pohárnok Melinda: A kapcsolati viszonyok téri szerveződésének vizsgálata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 292. (2003)

Prószéky Gábor: Automatikus információszerzés gazdasági rövidhírekből. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 161-166. (2003)

Prószéky Gábor: Information extraction from short business news items. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 167-168. (2003)

Prószéky Gábor: On formal models of natural languages. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 130. (2003)

Prószéky Gábor: A természetes nyelvek formális modelljeiről. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 124-129. (2003)

Pólya Tibor: Automatic coding of the narrative perspective in life story narratives. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 295. (2003)

Pólya Tibor: A narratív perspektíva automatikus kódolása élettörténeti narratívumokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 294. (2003)

Rovny Ferenc and Páli Gábor János: Eljárások idegen nyelv megértéséhez és elsajátításához. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 182-187. (2003)

Rovny Ferenc and Páli Gábor János: Procedures for the comprehension and acquisition of foreign languages. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 188. (2003)

Rádai-Kovács Éva: Terminology work in translation with the application of electronic tools. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 310. (2003)

Rádai-Kovács Éva: Terminológiai munka a fordításban számítógépes eszközök alkalmazásával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 309. (2003)

Sass Bálint: Egy új spamszűrő módszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 313. (2003)

Sass Bálint: New method for spam-filtering. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 314. (2003)

Sejtes Györgyi and Zsigri Gyula: Hangátmenetek a beszédfelismerésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 176-180. (2003)

Sejtes Györgyi and Zsigri Gyula: Sound transitions in speech recognition. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 181. (2003)

Solymosi Mária: Új szakkifejezések keletkezésének vizsgálata számítógépes szakirodalmi adatbázisok segítségével a molekuláris genetika szaknyelvében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 57-63. (2003)

Solymosi Mária: A study of emerging terminology in molecular genetics with the aid of internet databases. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 64. (2003)

Szaszák György and Vicsi Klára: Pronunciation variation modeling of Hungarian language for CSR. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 287. (2003)

Szaszák György and Vicsi Klára: A magyar nyelv ejtésvariáció vizsgálata gépi beszédfelismerés segítésére. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 286. (2003)

Tatai Gábor and Laufer László: Extraction of affective components from chat conversations and their use in natural language dialogue systems. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 108. (2003)

Tatai Gábor and Laufer László: Nyelvi elemek érzelmi töltetének vizsgálata és felhasználása természetes nyelvi dialógusrendszerben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 102-107. (2003)

Tihanyi László: A MetaMorpho projekt története. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 247-252. (2003)

Tihanyi László: The story of morphoLogic's MetaMorpho project. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 253. (2003)

Tóth László and Kocsor András and Felföldi László and Kovács Kornél: Nyelvészeti tudásforrások integrálási lehetőségei diszkriminatív szegmens-alapú bészédfelismerő rendszerekbe. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 169-174. (2003)

Tóth László and Kocsor András and Kovács Kornél and Felföldi László: On the integration of linguistic knowledge sources in discriminative segment-based speech recognizers. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 175. (2003)

Ugray Gábor: Intelligens természetes nyelvi kereső- és cserélő eszköz az MS Word szövegszerkesztőhöz : mFind. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 315. (2003)

Ugray Gábor: An intelligent natural language search and replace tool for MS Word : mFind. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 316. (2003)

Ugray Gábor and Ujvárosi Gábor: Angol időhatárózói NP-k a gépi fordításban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 275-280. (2003)

Ugray Gábor and Ujvárosi Gábor: English time adverbial NP’s in machine translation. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 281. (2003)

Vajda Péter: Natural language interface for querying databases. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 318. (2003)

Vajda Péter: Természetes nyelvi interfész adatbázisok lekérdezéséhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 317. (2003)

Vancsa László: A "BLEU" automatikus kiértékelési eljárás alkalmazása angol-magyar fordítóprogram gyakori, folyamatos minősítésére. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 319. (2003)

Varasdi Károly and Gábor Katalin: Javaslat a magyar igék szemantikájának számítógépes implementációjára. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 93-98. (2003)

Varasdi Károly and Gábor Katalin: Proposal for the computation implementation of the semantics of Hungarian verbs. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 99. (2003)

Varga Lidia: Classification of the predicates of movement and their class of objects. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 308. (2003)

Varga Lidia: Mozgást jelentő predikátumok osztályozása és objektumosztályai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 307. (2003)

Vámos T. and Soós I.: Fordítás magyarról magyarra : azaz a megértő kapcsolat az állampolgár és a kormányzás között. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 100. (2003)

Vámos T. and Soós I.: Translation from Hungarian to Hungarian, i.e. understanding connection between citizen and governance. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 101. (2003)

Váradi Tamás: Főnévi csoport annotációja a CLaRK rendszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). pp. 65-70. (2003)

Váradi Tamás: NP annotation using the CLaRK system. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (1). p. 71. (2003)

This list was generated on 2022. október 6. 06:45:23 CEST.