Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2013
Number of items: 42.

2013

Alberti Gábor and Károly Márton and Kilián Imre and Kleiber Judit and Vadász Noémi: Az igazság pillanata : avagy a ReALIS horgonyzó függvénye. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 236-248. (2013)

Berend Gábor and Farkas Richárd and Vincze Veronika and Zsibrita János and Jelasity Márk: Kulcsszókinyerés alapú dokumentumklaszterezés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 251-262. (2013)

Biró Tamás: Hogyan tanuljunk kevés információból is? : a RIP-algoritmus továbbfejlesztett változatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 21-32. (2013)

Dobó András and Csirik János: Magyar és angol szavak szemantikai hasonlóságának automatikus kiszámítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 213-224. (2013)

Dobó András and Pulman Stephen G.: Angol nyelvű összetett főnevek értelmezése parafrázisok segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 35-46. (2013)

Ehmann Bea and Lendvai Piroska and Miháltz Márton and Vincze Orsolya and László János: Szemantikus szerepek a narratív kategoriális elemzés NARRCAT rendszerében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 121-123. (2013)

Endrédy István and Novák Attila: Egy hatékonyabb webes sablonszűrő algoritmus : avagy miként lehet a cumisüveg potenciális veszélyforrás Obamára nézve. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 297-301. (2013)

Farkas Richárd: Gondolatok a magyar statisztikai szintaktikai elemzőkről. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 193-201. (2013)

Grósz Tamás and Tóth László: Mély neuronhálók az akusztikus modellezésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 3-12. (2013)

Hussami Péter: MASZEKER : szemantikus kereső program. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 302-304. (2013)

Héja Enikő and Takács Dávid: Automatikusan generált online szótárak : az EFNILEX projekt eredményei. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 59-61. (2013)

Indig Balázs: PureToken : egy új tokenizáló eszköz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 305-309. (2013)

Indig Balázs and Prószéky Gábor: Ismeretlen szavak helyes kezelése kötegelt helyesírás-ellenőrző programmal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 310-317. (2013)

Kilián Imre: A ReALIS tudástároló és következtető alrendszere. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 225-235. (2013)

Kiss Gábor and Kiss Márton: A szövegkorpuszok szókincsének összehasonlítása szótári címszójegyzék felhasználásával : neologizmusok és archaizmusok detektálása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 324-330. (2013)

Kornai András and Makrai Márton: A 4lang fogalmi szótár. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 62-70. (2013)

Károly Márton: A ReALIS statikus interpretációjának kísérleti implementációja. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 318-323. (2013)

Laczkó Tibor and Rákosi György and Tóth Ágoston and Csernyi Gábor: Nyelvtanfejlesztés, implementálás és korpuszépítés : a HunGram 2.0 és a HG-1 Treebank legfontosabb jellemzői. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 85-96. (2013)

Laki László János and Novák Attila and Siklósi Borbála: Hunglish mondattan : átrendezésalapú angol-magyar statisztikai gépifordító-rendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 71-82. (2013)

Laki László János and Orosz György: Morfológiai egyértelműsítés nyelvfüggetlen annotáló módszerek kombinálásával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 331-337. (2013)

Miháltz Márton: OpinHuBank : szabadon hozzáférhető annotált korpusz magyar nyelvű véleményelemzéshez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 343-345. (2013)

Miháltz Márton and Hussami Péter and Ludányi Zsófia and Mittelholcz Iván and Nagy Ágoston and Oravecz Csaba and Pintér Tibor and Takács Dávid: Helyesírás.hu : nyelvtechnológiai megoldások automatikus helyesírási tanácsadó rendszerben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 135-147. (2013)

Mátyus Kinga: Anonimizálási gyakorlat? : egy magyar korpusz anonimizálásának tanulságai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 338-342. (2013)

Nagy T. István and Vincze Veronika and Zsibrita János: Félig kompozicionális szerkezetek automatikus felismerése doménadaptációs technikák segítségével a Szeged Korpuszon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 47-58. (2013)

Nemeskey Dávid Márk and Recski Gábor and Zséder Attila: Miből lesz a robot MÁV-pénztáros? In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 346-347. (2013)

Nemeskey Dávid Márk and Simon Eszter: Automatikus korpuszépítés tulajdonnév-felismerés céljára. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 106-117. (2013)

Novák Attila and Wenszky Nóra: O & kozèpmagar zoalactanÿ èlèmzo. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 170-181. (2013)

Orosz György and Novák Attila and Prószéky Gábor: Magyar nyelvű klinikai rekordok morfológiai egyértelműsítése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 159-169. (2013)

Pólya Tibor and Szász Levente: A Regresszív Képzeleti Szótár magyar nyelvű változatának létrehozása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 124-132. (2013)

Sass Bálint: Az új magyar Braille-rövidírás korpuszvezérelt kialakításának lehetőségei. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 348-350. (2013)

Siklósi Borbála and Novák Attila and Prószéky Gábor: Helyesírási hibák automatikus javítása orvosi szövegekben a szövegkörnyezet figyelembevételével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 148-158. (2013)

Subecz Zoltán and Farkas Richárd: Információorientált dokumentumosztályozás a magyar Wikipédián. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 263-274. (2013)

Szekeres Péter: Neticle : megmutatjuk, mit gondol a web. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 351-353. (2013)

Szécsényi Tibor: A lehetőséghalmazok meghatározása az inkvizitív szemantikában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 205-212. (2013)

Szőts Miklós and Gyarmathy Zsófia and Simonyi András: Frame-szemantikára alapozott információ-visszakereső rendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 275-285. (2013)

Tarján Balázs and Nagy Tímea and Mihajlik Péter and Fegyó Tibor: Magyar nyelvű, kísérleti e-mail diktáló rendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 13-20. (2013)

Tóth Ágoston: Vektortér alapú szemantikai szóhasonlósági vizsgálatok. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 354-360. (2013)

Vincze Veronika: Domének közti hasonlóságok és különbségek a szófajok és szintaktikai viszonyok eloszlásában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 182-192. (2013)

Vincze Veronika and Zsibrita János and Durst Péter and Szabó Martina Katalin: HunLearner : a magyar nyelv nyelvtanulói korpusza. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 97-105. (2013)

Zsibrita János and Vincze Veronika: Magyar nyelvű néprajzi keresőrendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 361-367. (2013)

Zsibrita János and Vincze Veronika and Farkas Richárd: magyarlanc 2.0 : szintaktikai elemzés és felgyorsított szófaji egyértelműsítés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 368-376. (2013)

Ács Zsombor and Farkas Richárd: Dokumentumcsoportok automatikus kulcsszavazása és témakövetés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (9). pp. 289-296. (2013)

This list was generated on 2022. október 6. 05:21:05 CEST.