Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2015
Number of items: 41.

2015

Beke András and Markó Alexandra and Szaszák György and Váradi Viola: Kétszintű algoritmus spontán beszéd prozódiaalapú szegmentálására.

Benyeda Ivett and Jani Mátyás and Lukács Gergely: Beszéd-zene lejátszási listák nyelvtechnológiai vonatkozása.

Benyeda Ivett and Jani Mátyás and Lukács Gergely: Natural language processing for mixed speech-music playlist generation.

Benyeda Ivett and Koczka Péter and Ludányi Zsófia and Simon Eszter and Váradi Tamás: Finnugor nyelvű közösségek nyelvtechnológiai támogatása online tartalmak létrehozásában.

Farkas Richárd and Miklós István and Tímár György and Zsibrita János: Gyógyszermellékhatások kinyerése magyar nyelvű orvosi szaklapok szövegeiből.

Grósz Tamás and Gosztolya Gábor and Tóth László: Környezetfüggő akusztikai modellek létrehozása Kullback-Leibler-divergencia alapú klaszterezéssel.

Hamp Gábor and Markovich Réka: Elliptikus listák jogszabályszövegekben.

Hangya Viktor and Farkas Richárd: Doménspecifikus polaritáslexikonok automatikus előállítása magyar nyelvre.

Hangya Viktor and Farkas Richárd and Berend Gábor: Entitásorientált véleménydetekció webes híranyagokból.

Horváth Csilla and Kozmács István and Szilágyi Norbert and Vincze Veronika and Nagy Ágoston and Bogár Edit and Fenyvesi Anna: FinUgRevita : nyelvtechnológiai eszközök fejlesztése kisebbségi finnugor nyelvekre.

Kojedzinszky Tamás and Farkas Richárd and Zsibrita János and Wieszner Vilmos: Yako : egy intelligens üzenetváltó alkalmazás nyelvtechnológiai kihívásai.

Makrai Márton: Comparison of distributed language models on medium-resourced languages.

Markó Alexandra and Csapó Tamás Gábor: Az automatikus irreguláriszönge-detekció sikeressége az irregularitás mintázatának függvényében magyar, spontán és olvasott beszédben.

Miháltz Márton and Indig Balázs and Prószéky Gábor: Igei vonzatkeretek és tematikus szerepek felismerése nyelvi erőforrások összekapcsolásával egy kereslet-kínálat elvű szövegelemzőben.

Miháltz Márton and Váradi Tamás: TrendMiner : politikai témájú Facebook-üzenetek feldolgozása és szociálpszichológiai elemzése.

Nagy T. István and Vincze Veronika: Nyelvadaptáció a többszavas kifejezések automatikus azonosításában.

Naszódi Mátyás: Statisztika megbízhatósága a nyelvészetben : széljegyzetek egy szótárbővítés ürügyén.

Naszódi Mátyás: The reliability of statistics in linguistics notes to a dictionary extension.

Novák Attila: "Olcsó" morfológia.

Nőthig László and Alberti Gábor: HumInA projektcsoport a ReALIS 1.1 bázisán.

Oravecz Csaba and Sass Bálint and Váradi Tamás: Mennyiségből minőséget : nyelvtechnológiai kihívások és tanulságok az MNSz új változatának elkészítésében.

Pólya Tibor and Csertő István and Fülöp Éva and Kővágó Pál and Miháltz Márton and Váradi Tamás: A véleményváltozás azonosítása politikai témájú közösségi médiában megjelenő szövegekben.

Sass Bálint: 28 millió szintaktikailag elemzett mondat és 500000 igei szerkezet.

Sass Bálint: Egy kereslet-kínálat elvű elemző működése és a koordináció kezelésének módszere.

Siklósi Borbála and Novák Attila: Nem felügyelt módszerek alkalmazása releváns kifejezések azonosítására és csoportosítására klinikai dokumentumokban.

Simkó Katalin Ilona and Vincze Veronika and Szántó Zsolt and Farkas Richárd: Automatic conversion of constituency trees into dependency trees or manual annotation?

Simkó Katalin Ilona and Vincze Veronika and Szántó Zsolt and Farkas Richárd: Konstituensfák automatikus átalakítása függőségi fákká vagy kézi annotáció?

Subecz Zoltán: Szemantikus szerepek automatikus címkézése függőségi elemző alkalmazásával magyar nyelvű gazdasági szövegeken.

Szabó Lili and Tarján Balázs and Mihajlik Péter and Fegyó Tibor: Hibajavítási idő csökkentése magyar nyelvű diktálórendszerben.

Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika: Egy magyar nyelvű szentimentkorpusz létrehozásának tapasztalatai.

Szekeres Péter: Neticle : megmutatjuk, mit gondol a web.

Szántó Zsolt and Farkas Richárd and Björkelund Anders and Çetinoğlu Özlem and Faleńska Agnieszka and Müller Thomas and Seeker Wolfgang: Hungarian data-driven syntactic parsing in 2014.

Takács Dávid and Gábor Katalin: Lexikális behelyettesítés magyarul.

Varga Viktor and Vincze Veronika and Papp Petra Anna and Simkó Katalin Ilona and Zsibrita János and Farkas Richárd: Magyar nyelvű webes szövegek morfológiai és szintaktikai annotációja.

Vincze Veronika and Hegedűs Klára and Farkas Richárd: SzegedKoref : a manually annotated coreference corpus of Hungarian.

Vincze Veronika and Hegedűs Klára and Farkas Richárd: SzegedKoref : kézzel annotált magyar nyelvű koreferenciakorpusz.

Vincze Veronika and Hoffmann Ildikó and Szatlóczki Gréta and Bíró Edit and Gosztolya Gábor and Tóth László and Pákási Magdolna and Kálmán János: Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján.

Vincze Veronika and Varga Viktor and Papp Petra Anna and Simkó Katalin Ilona and Farkas Richárd and Zsibrita János: Morphological and syntactic annotation of Hungarian Webtext.

Wieszner Vilmos and Farkas Richárd and Csizmadia Sándor and Palkó András: Magyar nyelvű hasonló tartalmú orvosi leletek azonosítása.

Yang Zijian Győző and Laki László János and Prószéky Gábor: Gépi fordítás minőségének becslése referencia nélküli módszerrel.

Ács Judit: Synonym acquisition from translation graph.

This list was generated on 2022. november 30. 21:45:07 CET.