Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2017
Number of items: 37.

2017

Balogh Kitti and Fülöp Nóra and Szabó Martina Katalin: A 2016-os tanártüntetések szövegeinek feldolgozása és adatvizualizációja interaktív dashboard segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 299-307. (2017)

Csapó Tamás Gábor and Deme Andrea and Gráczi Tekla Etelka and Markó Alexandra and Varjasi Gergely: Szinkronizált beszéd- és nyelvultrahang-felvételek a SonoSpeech rendszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 339-346. (2017)

Csapó Tamás Gábor and Grósz Tamás and Tóth László and Markó Alexandra: Beszédszintézis ultrahangos artikulációs felvételekből mély neuronhálók segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 181-192. (2017)

Csapó Tamás Gábor and Németh Géza: Folytonos paraméterű vokóder rejtett Markov-modell alapú beszédszintézisben - magyar nyelvű kísérletek 12 beszélővel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 308-315. (2017)

Drávucz Fanni and Szabó Martina Katalin and Vincze Veronika: Szentiment- és emóciószótárak eredményességének mérése emóció- és szentimentkorpuszokon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 228-239. (2017)

Gosztolya Gábor and Grósz Tamás and Tóth László and Beke András and Neuberger Tilda: Neurális hálók tanítása valószínűségi mintavételezéssel nevetések felismerésére. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 136-145. (2017)

Grósz Tamás and Gosztolya Gábor and Tóth László: Mély neuronhálós beszédfelismerők GMM-mentes tanítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 170-180. (2017)

Huszti Dániel and Ács Judit: Entitásorientált véleménykinyerés magyar nyelven. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 240-250. (2017)

Kiss Gábor and Simon Lajos and Vicsi Klára: Depresszió súlyosságának becslése beszédjel alapján magyar nyelven. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 125-135. (2017)

Kornai András and Szekrényes István: e-Magyar beszédarchívum. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 103-109. (2017)

Kovács György and Tóth László: Mély neuronhálóba integrált spektro-temporális jellemzőkinyerési módszer optimalizálása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 158-169. (2017)

Kovács György and Váradi Tamás: A különböző modalitások hozzájárulásának vizsgálata a témairányítás eseteinek osztályozásához a HuComTech korpuszon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 193-204. (2017)

Mittelholcz Iván: emToken : Unicode-képes tokenizáló magyar nyelvre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 61-69. (2017)

Naszódi Mátyás: State of the Hungarian spell checkers. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). p. 373. (2017)

Naszódi Mátyás: A magyar helyesírás-ellenőrzők mai állása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 347-354. (2017)

Nemeskey Dávid Márk: emLam - a Hungarian Language Modeling baseline. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 91-102. (2017)

Novák Attila and Rebrus Péter and Ludányi Zsófia: Az emMorph morfológiai elemző annotációs formalizmusa. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 70-78. (2017)

Novák Attila and Siklósi Borbála: A Dologfelismerő. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 25-36. (2017)

Novák Attila and Siklósi Borbála and Wenszky Nóra: Szóbeágyazási modellek vizualizációjára és böngészésére szolgáló webes felület. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 355-362. (2017)

Pólya Tibor: A kognitív disszonancia narratív markereinek azonosítása termékleírásokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 219-227. (2017)

Sass Bálint and Miháltz Márton and Kundráth Péter: Az e-magyar rendszer GATE környezetbe integrált magyar szövegfeldolgozó eszközlánca. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 79-90. (2017)

Simkó Katalin Ilona and Kovács Viktória and Vincze Veronika: Syntactic tagsets affect parsing efficiency. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). p. 374. (2017)

Simkó Katalin Ilona and Kovács Viktória and Vincze Veronika: Szintaktikai címkekészletek hatása az elemzés eredményességére. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 316-322. (2017)

Simon Eszter: Négy hatás alatt álló nyelv : korpuszépítés kis uráli nyelvekre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 263-274. (2017)

Subecz Zoltán: Főnévi események automatikus detektálása függőségi elemző és WordNet alkalmazásával magyar nyelvű szövegeken. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 13-24. (2017)

Szabó Martina Katalin and Nyíri Zsófia and Morvay Gergely and Lázár Bernadett: A szentimentérték módosulásának vizsgálata szemantikai–pragmatikai szempontból annotált korpuszon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 251-260. (2017)

Szántó Zsolt and García Carlos Ricardo Collazos and Farkas Richárd: Word embedding-based task adaptation from English to Hungarian. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 287-295. (2017)

Szántó Zsolt and Vincze Veronika and Farkas Richárd: Magyar nyelvű szó- és karakterszintű szóbeágyazások. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 323-328. (2017)

Tarján Balázs and Szabó Lili and Balogh András and Halmos Dávid and Fegyó Tibor and Mihajlik Péter: Élő labdarúgó-közvetítések gépi feliratozása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 146-157. (2017)

Tihanyi László and Oravecz Csaba: First experiments and results in English-Hungarian neural machine translation. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 275-286. (2017)

Tündik Máté Ákos and Kiss Gábor and Sztahó Dávid and Szaszák György: Automatikus frázisdetektáló módszereken alapuló patológiás beszédelemzés magyar nyelven. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 113-124. (2017)

Ugray Gábor: Egy vakmerő digitális lexikográfiai kísérlet : a CHDICT nyílt kínai-magyar szótár. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 329-336. (2017)

Vadász Noémi and Kalivoda Ágnes and Indig Balázs: Ablak által világosan : vonzatkeret-egyértelműsítés az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 3-12. (2017)

Váradi Tamás and Simon Eszter and Gerőcs Mátyás and Sass Bálint and Mittelholcz Iván and Novák Attila and Indig Balázs and Prószéky Gábor and Farkas Richárd and Vincze Veronika: Az e-magyar digitális nyelvfeldolgozó rendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 49-60. (2017)

Yang Zijian Győző and Laki László János: Minőségbecslő rendszer egynyelvű természetes nyelvi elemzőhöz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 37-46. (2017)

Zainkó Csaba and Tóth Bálint and Németh Géza: Magyar nyelvű WaveNet kísérletek. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 205-216. (2017)

Zsibrita János and Farkas Richárd and Vincze Veronika: Függőségi elemzésen alapuló magyar nyelvű keresőrendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (13). pp. 363-369. (2017)

This list was generated on 2022. október 6. 05:22:16 CEST.