Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2000
Number of items: 51.

2000

Makk Ferenc szakirodalmi munkássága. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 715-725. (2000)

Tabula Gratulatoria. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 15-16. (2000)

Almási Tibor: A vasvári káptalan 1328-ban átírt oklevelei. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 19-38. (2000)

Benkő Loránd: Castrum Borssed zouolvn. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 39-55. (2000)

Berta Árpád: Béka és boka. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 57-69. (2000)

Bertényi Iván: Az országbírói intézmény és a "királyi különös jelenlét" bíróságának kialakulása a XTV. században. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 71-82. (2000)

Blazovich László: Városi plébániák az Alföldön a XIV-XVI. században. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 83-98. (2000)

Borsa Iván: A hiteleshelyekről. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 99-106. (2000)

Csukovits Enikő: Családi viszonyok a középkorvégi Magyarországon. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 107-125. (2000)

Engel Pál: Az Aba nemzetség Alattyáni-ága. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 127-136. (2000)

Font Márta: "Gesta Danielis regis". In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 149-163. (2000)

Galamb György: A ferences obszervancia magyarországi térnyeréséhez. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 165-181. (2000)

Galántai Erzsébet: Ludovicus Tubero leírása : Szelim szultán jelleméről és haláláról - (Commentariorum liber X/20.). In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 183-185. (2000)

Gerics József and Ladányi Erzsébet: A magyarországi keresztény egyházszervezés forráskritikájához. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 187-196. (2000)

H. Tóth Imre: Kódexbejegyzések Simeon bolgár uralkodó korából. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 197-207. (2000)

Hajdú Mihály: Keresztnevek az Anjou-kori Oklevéltár első kötetében. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 209-215. (2000)

Hajnóczi Gábor: Ars és éthosz : etikai kérdések Alberti korai művészetelméletében. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 217-224. (2000)

Kis Péter: Az esztergomi érsekek uradalomszervezese a XIII. század második felében. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 225-248. (2000)

Kiss Andrea: Időjárási adatok a XI-XII. századi Magyarországról. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 249-263. (2000)

Kiss Gergely: "Teuzo sancte Romane Ecclesie legátus... Teuzo cardinalis" : adalékok az I. László-kori pápai-magyar kapcsolatok történetéhez. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 265-276. (2000)

Kovács László: A kora Árpád-kori (1000-1141) pénzmellékletadás egyes kérdései a magyar királyság temetőiben : vázlat. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 277-285. (2000)

Kristó Gyula: Szent István pécsváradi okleveléről. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 307-321. (2000)

Kubinyi András: Werbőczy és Pásztó. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 323-328. (2000)

Kurecskó Mihály: A nyitrai káptalan hiteleshelyi tevékenysége a kezdetektől 1269-ig. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 329-347. (2000)

Kőfalvi Tamás: Pécsvárad nevéről, különös tekintettel a konvent hiteleshelyi gyakorlatára. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 287-306. (2000)

Marosi Ernő: "Quam qui vidit, testimonium veritati verborum nostrorum perhibet" : megjegyzések Szent István székesfehérvári prépostsági templomának képéhez elbeszélő forrásainkban. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 349-363. (2000)

Mező András: A középkori templomneveink kutatásának néhány problémája. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 365-380. (2000)

Németh Péter: Ismeretlen Szatmár megyei falvak a középkorból. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 381-392. (2000)

Olajos Terézia: Megjegyzések a korai szlávok bizánci inváziójának kronológiájához. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 393-400. (2000)

Orbán Imre: Antiochiai Margit, a sárkány és a szülő nők. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 401-419. (2000)

Petrovics István: Orgyilkosok Temesvárott : merénylet I. Károly király ellen. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 421-434. (2000)

Piti Ferenc: "Keresztúton" : a pogányság társadalmi-politikai jelenléte I. István korában. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 435-450. (2000)

Piti Ferenc and Szabados György: Köszöntő. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 11-13. (2000)

Rokay Péter: Bot és Saul. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 451-455. (2000)

Sebők Ferenc: Új szempontok a mohácsi csata megítéléséhez. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 457-471. (2000)

Szabados György: Egy elmaradt keresztes hadjáratról : magyar-szentszéki kapcsolatok 1198-1204 között. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 473-492. (2000)

Szabó József: A török hódoltság néprajzi emlékei a földrajzi nevekben. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 493-503. (2000)

Szegfű László: Messze volt-e Makó Jeruzsálemtől? : gondolatok Makó város címeréről. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 537-558. (2000)

Szádeczky-Kardoss Samu: Paralipomena Avarica. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 505-513. (2000)

Szántó Richárd: Az angol-magyar kapcsolatok néhány vonatkozása az 1390-es évek közepén. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 515-535. (2000)

Teke Zsuzsa: Firenze külpolitikája és Zsigmond, 1409-1437. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 559-568. (2000)

Thoroczkay Gábor: Megjegyzések a Hartvik-féle Szent István-legenda datálásának kérdéséhez. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 569-591. (2000)

Tringli István: Ákos sátorhelye - Ákosudvarhelye. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 655-671. (2000)

Tóth Endre: A magyar koronázási jogar. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 593-616. (2000)

Tóth Ildikó: Káptalan a déli határszélen : a boszniai székeskáptalan területi hatóköre a XIV. század közepéig. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 617-635. (2000)

Tóth Sándor László: Szövetség vagy vazallitás? : megjegyzések a magyar-kazár kapcsolatokhoz. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 637-654. (2000)

Veszprémy László: Latrunculi, cursatores, hussarones : megjegyzések Kézai latinságához. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 673-680. (2000)

Weisz Boglárka: Zsidók a budai jogkönyvben. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 681-694. (2000)

Zimonyi István: Volgai bolgárok és a volgai út. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 695-702. (2000)

Zsoldos Attila: Az Árpádok követei. In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 703-714. (2000)

Érszegi Géza: Romana urna tegier... In: Magyaroknak eleiről : ünnepi tanulmányok a hatvan esztendős Makk Ferenc tiszteletére. pp. 137-147. (2000)

This list was generated on 2022. október 1. 00:01:11 CEST.