Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1941
Number of items: 80.

1941

Bálint Sándor: Szegedi tájszavak. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 156-160. (1941)

Bálint Sándor: Szegedi tájszavak : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 191-192. (1941)

Bálint Sándor: Szegedi tájszavak : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 287-288. (1941)

Bánkúti Ferenc: Vámszer Géza: Szakadát : egy szeben-megyei magyar szórvány : Enciklopédia kiadása, 1940. 133 lap : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 31-32. (1941)

Cs. Sebestyén Károly: Lovas harcosok és a kard : a szegedi Városi Múzeum ásatási anyagára való különös figyelemmel. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 237-240. (1941)

Felvinczi Takács Zoltán: Kőrösi Csoma Sándor tragédiája. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 129-138. (1941)

Felvinczi Takács Zoltán: Kőrösi Csoma Sándor tragédiája : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 161-171. (1941)

Gunda Béla: Az erdélyi és moldvai kettős udvarok. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 153-156. (1941)

Gunda Béla: Az erdélyi és moldvai kettős udvarok II. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 218-222. (1941)

Gunda Béla: Louise Netoliczka: Die Siebenbürgisch-sächsische Volkskunst : Siebenbürgische Vierteljahrschrift : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 282-286. (1941)

Gunda Béla: A román pásztorkodás magyar kapcsolata. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 313-320. (1941)

Halasi Kun Tibor: Attila és hunjai : szerkesztette: Németh Gyula : szerzők: Eckhardt Sándor, Fettich Nándor, Ligeti Lajos, Németh Gyula, Váczy Péter : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 28-31. (1941)

Horger Antal: Eb ura fakó! In: Nép és Nyelv, (1). pp. 105-109. (1941)

Horger Antal: Gyertyán. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 10-13. (1941)

Horger Antal: Kalapter. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 241-242. (1941)

Horger Antal: Manci, Manyi. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 79-81. (1941)

Horger Antal: Pirít és társai. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 193-197. (1941)

Horger Antal: Pëlláti, Piláti, Pilát. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 115-116. (1941)

Horger Antal: Rács. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 146-148. (1941)

Horger Antal: Sipirc! In: Nép és Nyelv, (1). pp. 180-182. (1941)

Horger Antal: Szabó és varga. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 302-305. (1941)

Horger Antal: Sárga. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 340-343. (1941)

Kertész Manó: Jobbágy. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 263-266. (1941)

Kováts Ferenc: 1480. X. 2. Mátyás Magyar- és Csehország királya céhszabályt ad a varsadi egyesült szűcs, nyereggyártó, fékcsináló és szíjártó társaságnak : magyar fordítás a XVII. századból. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 305-307. (1941)

Kováts Ferenc: Pápa városának jegyzőkönyveiből : Orsz. Lt. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 84-87. (1941)

Kresznerics Ferenc and Mészöly Gedeon: Kresznerics Ferenc filológyiai anekdotáiból. In: Nép és Nyelv, (1). p. 352. (1941)

Kristóf György: Dugonics András - Erdélyben. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 48-51. (1941)

Manga János: A menyhei szentiváni ének. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 349-352. (1941)

Mészöly Gedeon: Az "az a" hibás szórendje a zsidótörvény fejelésében. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 203-204. (1941)

Mészöly Gedeon: Az "ötödik hadosztály". In: Nép és Nyelv, (1). pp. 13-14. (1941)

Mészöly Gedeon: Az esküszik szó eredete. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 2-10. (1941)

Mészöly Gedeon: Civakodik, rágalmaz. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 298-302. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV, Jh. in der Münch. Staatsbibl. über das Leben der h. Margarete. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 250-251. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der Ungarischen Königstochter, der heil. Margarete : 1242-1270. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 63-64. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der heiligen Margarete : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 126-128. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift : aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der heiligen Margarete : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 215-218. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über das Leben der heiligen Margarete : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 311-312. (1941)

Mészöly Gedeon: Eine alte deutsche Handschrift aus dem XV. Jahrhundert in der Münchener Staatsbibliothek über des Leben der Ungarischen Königstochter, der heiligen Margareta. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 348-349. (1941)

Mészöly Gedeon: Gergely Pál: Székely világjárók : Bpest, 1940 : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). p. 31. (1941)

Mészöly Gedeon: Mátyási József, volt helikoni részes-arató. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 321-339. (1941)

Mészöly Gedeon: Régieskedhetnémség. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 33-47. (1941)

Mészöly Gedeon: Szent István korában délmagyarországi ruménok, kopasz pele és szőrös móka. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 97-105. (1941)

Mészöly Gedeon: Szent István korában délmagyarországi ruménok, kopasz pele és szőrös móka : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 171-179. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla király leányának élete. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 18-23. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 52-58. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 184-188. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 81-84. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 117-118. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). p. 138. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 205-215. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 251-256. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 307-310. (1941)

Mészöly Gedeon: Szűz Szent Margit asszonynak, Béla királynak leányának, élete : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 343-347. (1941)

Mészöly Gedeon: XVIII-ik századi őszi vadászataink verses emléke : solymászó erdélyi menyecskék. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 245-247. (1941)

Mészöly Gedeon: A kidei Hintó-mező nevének és a hinár szónak eredete. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 225-236. (1941)

Mészöly Gedeon: A tabajdi gatyás költő : rádióbeli fölolvasás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 65-79. (1941)

Mészöly Gedeon and Kniezsa István: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 148-151. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 110-115. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 257-262. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 289-297. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 182-184. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 197-199. (1941)

Mészöly Gedeon and Kodolányi János: Kodolányi János olyant mond, ami nincs : folytatás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 243-245. (1941)

Nyíri Antal: Szörnyű. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 199-203. (1941)

Nyíri Antal: A 'vállal' jelentésű vádol, elvádol magyarázata. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 151-153. (1941)

Szacsvay Sándor and Mészöly Gedeon: Szacsvay (1752-1815) két erdélyi anekdotája. In: Nép és Nyelv, (1). p. 320. (1941)

Szemere Bertalan and Mészöly Gedeon: Szemere Bertalan szerelmes levelei. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 266-277. (1941)

Sándor Ignác and Mészöly Gedeon: Székely csűrdöngölő. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 14-17. (1941)

Tálasi Istvánné Varga Anna: Müllerslied : egy német népballada kistormási változata. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 139-146. (1941)

Tálasi Istvánné Varga Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 23-28. (1941)

Tálasi Istvánné Varga Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 58-62. (1941)

Tálasi Istvánné Varga Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna : Fortsetzung. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 93-96. (1941)

Tálasi Istvánné Varga Anna: Zum Wortschatz einer ungarländischen deutschen Siedlung : Kistormás, Komitat Tolna : Wörterverzeichnis aus der Mundart von Kistormás. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 122-125. (1941)

Vajkai Aurél: Adatok a Veszprém vármegyei magyarság és németség teherhordozásához. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 88-92. (1941)

Vajkai Aurél: Dr. Gunda Béla: I. A gyüjtögető gazdálkodás ; 2. Az elvetett búzától a kenyérig : útmutató füzetek : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 119-121. (1941)

Vajkai Aurél: Fél Edit: Kocs 1936-ban : néprajzi monográfia : könyvismertetés. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 278-281. (1941)

Vajkai Aurél: Kiskamrás házak Dunántúl és a Székelyföldön. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 222-224. (1941)

Vajkai Aurél: Kékfestőminták elnevezései Gölnicbánya környékén. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 247-249. (1941)

Vajkai Aurél: Palotay Gertrud: Oszmán-török elemek a magyar hímzésban : Bibliotheca Humanitatis Historica : [könyvismertetés]. In: Nép és Nyelv, (1). pp. 190-191. (1941)

Vajkai Aurél: Trink Orbán! In: Nép és Nyelv, (1). pp. 189-190. (1941)

This list was generated on 2022. október 2. 08:44:01 CEST.