Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1939
Number of items: 150.

1939

Beszámoló az 1939. május 14-18-án megtartott szegedi kereskedelmi és ipari szakoktatási kiállításról. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 275-279. (1939)

A Budapesti Székesfővárosi Községi Iparrajziskola Évkönyve az 1937-38. tanévre. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. p. 183. (1939)

Evva Leona : Jelenetek Anyák napjára. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. p. 183. (1939)

Gyakorló jellegű gimnázium Szegeden. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 334-335. (1939)

Halálozás. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. p. 380. (1939)

Hóman Bálint : Szent István és kora. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. p. 46. (1939)

Ifjúsági hangverseny Kecskeméten. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. p. 240. (1939)

Két memorandum. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 237-239. (1939)

A Magyar Nevelők Egyesülete. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 91-93. (1939)

Megalakult a hódmezővásárhelyi gróf Bercsényi Miklós Bajtársi Egyesület Papp-Váry Elemérné női törzse a "Turul Szövetség" kebelében. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. p. 192. (1939)

Munkatársainkhoz ; Értesítés. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. p. 48. (1939)

Schneller István : 1847-1939. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 49-40. (1939)

Tamedly Mihály. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. p. 380. (1939)

A debreceni Nyári Egyetem Európa legnépesebb szünidei tanfolyama. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. p. 240. (1939)

A második népművelési előadó- és faluvezetőképző tanfolyam Szegeden. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 380-381. (1939)

A tanító és falu élete : a Magyar Nevelők Egyesületének Vándorgyűlése Csongrádon. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 77-80. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós: Berg Pál : Az angol középiskola. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 317-318. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós: Földrajztanítás a vajúdó határok korában. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 170-172. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós: Magyar föld, magyar faj. : IV. kötet, Bartucz Lajos : A magyar ember : a magyarság antropológiája. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 279-281. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós: Nagyszabású szakoktatási kiállítás készül Szegeden 1939 májusában. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. p. 48. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós: Udvarhelyi Károly : Magyarország földrajza az iskolában és szülőföldismertetés. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 86-88. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós: A házitanító. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 358-362. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós: A katonai szellemű iskolai nevelésről. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 64-70. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós: szerk. Kornis Gyula : A mai világ képe. I. kötet : Szellemi élet. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 217-220. (1939)

B. E.: Domokos Lászlóné : Életközösség az osztályban. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 370-371. (1939)

B. J.: Kiss Lajos : A szegény ember élete. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 172-174. (1939)

Babiczky Ede: A Délmagyarországi Nevelők Egyesülete. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 239-240. (1939)

Babiczky Ede: Matzkó Gyula : Fizika : gyakorlati tanítások : I. rész. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 372-373. (1939)

Babiczky Ede: Tanügyi kiállítás. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 93-94. (1939)

Babiczky Ede: A szegedi szakoktatási kiállításról és szakértekezletről. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 234-236. (1939)

Belle Ferenc: A zenepedagógia újabb szempontjai. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 349-355. (1939)

Berg Pál: Az angol nevelés legújabb reformjai. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 308-316. (1939)

Berg Pál: Glatt Imre : Középiskolai tanulók érdeklődési irányai. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 316-317. (1939)

Berg Pál: Modern nyelvtanítás hanglemez segítségével : 2. közlemény. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 106-120. (1939)

Berg Pál: Modern nyelvtanítás hanglemez segítségével : I. közlemény. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. pp. 9-23. (1939)

Berg Pál: Modern problémák az európai nevelésben. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 241-252. (1939)

Berg Pál: "Times Educational Supplement" : 1939. augusztus. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 332-333. (1939)

Csanády Sándor: Szabadon portyázó vándordiákok dúlásai. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 207-211. (1939)

D. G.: Czimmermann Pál kegyesrendi tanár halála. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. p. 234. (1939)

Darvas Andor: A ponyvakérdés. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 203-207. (1939)

Dubay Aladár: Mezőgazdasági szakoktatásunk fejlődése és a közjólét. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 296-304. (1939)

Eckerdt Elek: Új versenyszabályzat a gyorsíróversenyeken. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 286-288. (1939)

Eperjessy Kálmán: Deér József : Pogány magyarság, keresztény magyarság. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 80-81. (1939)

Evva Gabriella: A hazudozó gyermek : gondolatok népiskolai szülői értekezlet vezetésére. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 252-259. (1939)

Gauder Andor: A Jugendherbergek. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 95-96. (1939)

Gauder Andor: László Tóth : La lingua magiara. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 324-325. (1939)

Gergely Gergely: Beszámoló a Délmagyarországi Nevelők Egyesülete polgári iskolai szakosztályának ez évi előadásairól. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 333-334. (1939)

Gáspár Gyula: Az egyenletfelállítás módszertana. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. pp. 23-29. (1939)

Géher Lajos: Mezőgazdasági oktatási kiállítás Szentesen. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 189-190. (1939)

Implom József: Deák Gyula : Feljegyzések a polgári iskola és a tanáregyesületek multjából [!múltjából]. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 84-85. (1939)

Implom József: Diáknyaraltatás a polgári fiúiskolákban. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 259-261. (1939)

Implom József: A polgári fiúiskola szociális kérdései. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. pp. 30-39. (1939)

Imre Sándor: Múltunk és jelenünk a nevelésben. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 337-340. (1939)

Juhász Béla: Magyar Tanítóképző, 1939. LII. évfolyam. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 283-284. (1939)

Juhász Béla: A líceum sorsa. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 200-203. (1939)

Jánoska Tivadar: A polgári iskolai szakvizsgák rendszere a volt csehszlovák köztársaságban. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 261-265. (1939)

Járay Imre: A középiskola mint intézmény és a társadalom. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 100-106. (1939)

Járay Imre: A középiskolai tanár, tanuló és a társadalom. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 59-63. (1939)

K. F.: A tankönyvügy nemzetközi szemléje. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. p. 96. (1939)

Kelemen Ferenc: Az iparostanonc nevelés társadalmi és nemzeti vonatkozásai. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 270-275. (1939)

Kemény Ferenc: Pax Paedagogica. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. pp. 46-47. (1939)

Kemény Gábor: Darvas József : Egy parasztcsalád története. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 223-224. (1939)

Kemény Gábor: Non omnis mortuus est... : emlékezés az élő Schneller Istvánra. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 51-55. (1939)

Kemény Gábor: Régiek mai szemmel : I. : Eötvös. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 289-291. (1939)

Kemény Gábor: Régiek mai szemmel : II. : Bessenyei. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 355-358. (1939)

Kemény Gábor: Émile Durkheim : L'évolution pédagogique en France, des origines a la renaissance avec une introduction par M. Halbwachs. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 320-323. (1939)

Kemény Gábor: A nagytarcsai Tessedik Népfőiskola. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 120-126. (1939)

Kisparti János: A mezőgazdasági ismeretek tanítása a szegedi tankerület nevelő iskoláiban. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 193-197. (1939)

Kispál Magdolna: Erdődy József : Épülő ország : Finnország. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 135-136. (1939)

Kispál Magdolna: Kasvatusopillinen Aikakauskirja : neveléstani folyóirat : 1939 LXXVI. évf. 1-2. sz. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 378-379. (1939)

Kispál Magdolna: A finn népiskola. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 74-77. (1939)

Kiss Katalin: L'Enseignement Public : 1938. évi jan.-jún. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 90-91. (1939)

Kiss Katalin: A magyar iskolák kérdései Jugoszláviában. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 211-213. (1939)

Kiss Károly: A tanítók pedagógiai szemináriuma Szegeden. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 94-95. (1939)

Koszorus Sára: R. Stránsky : The educational and cultural system of the Czechoslovak Republic. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. pp. 39-41. (1939)

Kováts József: Takaróné Gáll Beatrix : Gazdaságetika. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. pp. 41-46. (1939)

Kováts József: Takaróné Gáll Beatrix, Tamás Károly : A közgazdasági elméletek története. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 176-177. (1939)

Kozáky István: A Szegedi Piarista Gimnázium Bárdos hangversenye. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 190-192. (1939)

Losányi Gyula: A tanárság helyzete a társadalomban. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 126-129. (1939)

László István: Juhász Jenő : Magyar nyelvtani óratervek a polgári iskolák számára : I. rész: I. osztály. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. p. 216. (1939)

Lőrincz Jenő: Magyar történetszemléletre való nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. p. 19. (1939)

Makai Lajos: Internátusaink a nemzeti nevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 305-308. (1939)

Márton György: Udvarhelyi Károly : Magyarország földrajza az iskolában és szülőföldismertetés. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 134-135. (1939)

Márton I.: Vicsay Lajos : Időszerű népművelési előadások. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 179-180. (1939)

Mészöly Gedeon: Kölcsey Hymnusának magyarázata. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 341-349. (1939)

N. L.: Magyar Női Szemle : 1938. III. évf. 1-12. sz. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 224-226. (1939)

N. L.: Magyar Statisztikai Szemle : 1938. 1-10. szám. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 141-143. (1939)

Nyizsnyánszky Béla: A Tanterv és Utasítások szabadsága. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 367-369. (1939)

Németh Sándor: Education : Boston, Massachusetts, Vol. 59. No. 1-4. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 227-233. (1939)

Papp János: A nevelői lélek belső tragikuma. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 97-100. (1939)

Pozsonyi Zoltán: Az iparoktatás szelleme : előadás a Délmagyarországi Nevelők Egyesületének f. évi május hó 9-én tartott szakiskolai szakosztályi gyűlésén. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 363-366. (1939)

Pénzes Zoltán: Szeliánszky Ferenc : A hibakutatás neveléslélektani problémái : I. kötet ; Intelligencia és iskolai teljesítmény : egy osztályban végzett neveléstani hibakutatás kiegészítő vizsgálatai. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 81-83. (1939)

Saád Ferenc: A katonai nevelés lényege és felosztása. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 145-151. (1939)

Soós Paula: Stereometrikus szemléltetési lehetőségek a tanításban. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 70-74. (1939)

Sz. L.: szerk. Illyefalvi Rákosi Zoltán, Mileji Salamon János, Kratofil Dezső : A polgári iskolai tanárok évkönyve. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. p. 182. (1939)

Szalkai Zoltán: Magyar Kisebbség : 1938. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 329-332. (1939)

Szalkai Zoltán: Magyar kisebbség : 1937. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 139-141. (1939)

Szalkai Zoltán: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny : 1938-39. évf. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 374-377. (1939)

Szalkai Zoltán: A felvidéki magyarság húsz éve : 1918-1938. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 132-134. (1939)

Szalkai Zoltán: A gyermeklélek védelmében. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 335-336. (1939)

Szeliánszky Ferenc: szerk. Balassa Brunó : Fehérvári iskolahét : 1938. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 174-176. (1939)

Sáfrán Györgyi: A Cselekvés Iskolája : VI. évf. 1937-38. 1-10. szám. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 326-328. (1939)

Sáfrán Györgyi: Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny : XLII. évf. 1937-38. 1-10. szám. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 328-329. (1939)

Sági Farkas István: A felvidéki polgári iskolák kérdéséhez. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 151-156. (1939)

Sárik Elek: Láthatár : 1938. 1-12. sz. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 226-227. (1939)

Sárik Elek: Magyar Szemle : 1938. I-XII. sz. és 1939. I-II. sz. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 136-139. (1939)

Sárik Elek: Protestáns Szemle : 1938. 1-12-ig. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 184-186. (1939)

Sárik Elek: Protestáns Szemle : 1939. 1-9. sz. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 377-378. (1939)

Sólyi Antal: Hamvai Vilmos : A tanulók lélektani megfigyelése és vizsgálata. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 325-326. (1939)

Sólyi Antal: A Jövő Útjain, 1938. évfolyam. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 284-285. (1939)

T. J. B.: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének középiskolai szakosztálya [ülést tartott]. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 188-189. (1939)

Téglás Jenő Béla: A szegedi Tankerület Közoktatási Tanácsának megalakulása. In: Nevelésügyi szemle, (3) 1. pp. 47-48. (1939)

Tóhelyi Ferenc: Dr. Beyer Edéné : Útmutató a népiskolai írvaolvasás tanításához az új írásmód (a zsinórírás) alapján. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 373-374. (1939)

Tóth Zoltán: A vakság a lelki élet kialakulásában. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 156-163. (1939)

Uherkovich Gábor: Manniger Vilmos : A sebészet diadalútja. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. p. 86. (1939)

Uherkovich Gábor: Október 5-6-án tartotta az Egri Nevelők Köre Egerben kétnapos tanulmányi értekezletét. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 382-384. (1939)

Uherkovich Gábor: Természetmegismerés - szülőföldmegismerés. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 168-170. (1939)

Vajtai István: Szántó Lőrinc : A nevelő fogalmazástanítás alapvonalai. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 178-179. (1939)

Vajtai István: Szántó Lőrinc : Arany János Toldijának iskolai tárgyalása. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 215-216. (1939)

Verbényi Veszelka László: Borotvás-Nagy Sándor : Közgazdasági művelődésünk kezdetei. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 371-372. (1939)

Verbényi Veszelka László: Csóka J. Lajos : Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 83-84. (1939)

Vicsay Lajos: Gergely Gergely : Szabó Dezső stílusa. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. p. 135. (1939)

Visy József: Egry Irén : Zsarátnokot dobott az Úr : regény. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 85-86. (1939)

Visy József: G. Szolovejcsik : Potemkin. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. p. 184. (1939)

Visy József: Gogolák Lajos : Csehszlovákia. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 180-182. (1939)

Visy József: Komoróczy György : A mai Lengyelország. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 221-222. (1939)

Visy József: Kosáry Domokos : Görgey. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 319-320. (1939)

Visy József: A Magyar Nemzeti Szövetség kiadványai : 1928-38. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. pp. 369-370. (1939)

Visy József: S. Fowler Wright ; ford. Ferenczy Valér : Prága nincs többé. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. p. 180. (1939)

Visy József: Villani Lajos : A mai Olaszország. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 282-283. (1939)

Vitos Gerő: Az iskolaorvos a nevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 163-168. (1939)

Váradi József: Kisebbségi nyelvű oktatásunk jogforrásai és irodalma. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 291-296. (1939)

Wagner Ferenc: Darás Gábor : A Ruténföld elszakításának előzményei : 1890-1920. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. p. 281. (1939)

Wagner Ferenc: Kultúrfeladataink a Felvidéken. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 55-58. (1939)

Wagner Ferenc: Néptanítók Lapja : 1939, 6-7. sz. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. p. 233. (1939)

Wagner Ferenc: Padányi-Frank Antal : A nevelés módszere : előadások, cikkek. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 213-215. (1939)

Wagner Ferenc: A magyar tanítóképzés 20 éve a Felvidéken. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. p. 286. (1939)

Wolff László: A tanári kamaráról. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 129-132. (1939)

Zentai Károly: Dr. Tímár Kálmán : Az érsekújvári Tanítóképző Intézet története. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 281-282. (1939)

Zentai Károly: Megalakult az Egri Nevelők Köre. In: Nevelésügyi szemle, (3) 3. pp. 143-144. (1939)

Zentai Károly: A népiskolai tanulók tárgyilagos megismerése. In: Nevelésügyi szemle, (3) 6. pp. 265-269. (1939)

Zentai Károly: szerk. vitéz Rozsnoky Antal : Kisdednevelés : LXIII. évf. 1-12. sz. In: Nevelésügyi szemle, (3) 4. pp. 186-188. (1939)

Zsámbéky László: Dr. Péchy Henrik : A történelmi hullámelmélet és a történelmi jövő kiszámítása. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 220-221. (1939)

ami. : Borbély László : Tengerre magyar! In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 222-223. (1939)

ami. : Magyar Lélek : 1939. január. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 89-90. (1939)

ami. : Tihanyi Tibor : Úriasan, finoman : villámszabályok az illemtanból diákok számára. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. pp. 318-319. (1939)

ami. : Új oktatófilmek. In: Nevelésügyi szemle, (3) 9-10. p. 380. (1939)

ka : Miall Stephen, Miall Laurence Mackenzie ; ford. Eperjessy György : Anyag és élet. In: Nevelésügyi szemle, (3) 7-8. p. 323. (1939)

tb. : Magyar pedagógia : 1938, 5-10 sz. In: Nevelésügyi szemle, (3) 2. pp. 88-89. (1939)

Éber János: Néhány szempont az alsófokú magyar nyelvi oktatáshoz. In: Nevelésügyi szemle, (3) 5. pp. 197-200. (1939)

This list was generated on 2022. október 4. 15:04:08 CEST.