Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1940
Number of items: 84.

1940

A Délmagyarországi Nevelők Egyesülete polgári iskolai szakosztályának gyűlése. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 95-96. (1940)

"Magyar karácsony". In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 279-280. (1940)

A Magyarországi Tanítók Eötvös-Alapja Önsegélyző- és Családjóléti Osztálya. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. p. 96. (1940)

Szkladényi Károly : "Alakuljon meg a Tanítói Kamara" című közleménye. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. p. 280. (1940)

Vitéz Nagybányai Horthy Miklós. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. p. 49. (1940)

szerk. Bene Lajos : A "Magyar tanítók lexikona". In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. p. 277. (1940)

szerk. Bene Lajos : Újabb hazafias és ünnepi beszédek. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. p. 92. (1940)

A. G.: A piarista gimnázium 100 éves önképzőkörének jubileumi ünnepsége. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 93-94. (1940)

Aldobolyi Nagy Miklós: Egyke-gyermek az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 248-254. (1940)

Aldobolyi Nagy Miklós: Eperjessy Kálmán : A magyar falu településtörténete. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 270-271. (1940)

Aldobolyi Nagy Miklós: Erdődi József : A mai Finnország : épülő ország. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 272-274. (1940)

Aldobolyi Nagy Miklós: Karácsony Sándor : A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 42-43. (1940)

Aldobolyi Nagy Miklós: Málnási Bartók György : Ember és élet : a bölcseleti antropológia alapvonalai. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 36-38. (1940)

Aldobolyi Nagy Miklós: Régiek mai szemmel : V. : Berzeviczy Gergely. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 109-115. (1940)

Aldobolyi Nagy Miklós: szerk. Balassa Brunó : Mai magyarságunk életrajza. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 40-41. (1940)

Banner Benedek: Az állami leányközépiskolák a számok tükrében. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 217-230. (1940)

Bartos Imre: Fekete István : Zsellérek : regény. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 85-86. (1940)

Berg Pál: Bartók György pedagógiája. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 50-58. (1940)

Berg Pál: Gyermekek népvándorlása. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 24-30. (1940)

Berg Pál: Két új angol nyelvtankönyvről : Harold E. Palmer : A grammar of English words ; Grattan, Gurrey, Moon : Grammar at work. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 43-45. (1940)

Berg Pál: Pedagógia és politika. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 230-240. (1940)

Boda István: Sajátosan magyar személyiségjegyek nevelői befolyásolása. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 102-109. (1940)

Boda István: Sajátosan magyar személyiségjegyek nevelői befolyásolása : folytatás. In: Nevelésügyi szemle, (4) 7-8. pp. 153-169. (1940)

Domokos Lászlóné: A fejlődő gyermek és a tanításterv. In: Nevelésügyi szemle, (4) 7-8. pp. 145-152. (1940)

Erdődi József: Finnország iskolái. In: Nevelésügyi szemle, (4) 7-8. pp. 182-187. (1940)

Erdődi József: Geszti Lajos : Az oktatófilmek módszeres felhasználásáról. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. p. 81. (1940)

Erdődi József: Ifjúsági könyvek. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 276-277. (1940)

Erdődi József: Schwartz Elemér : A német köznyelvi ejtés iskoláinkban ; Schwartz Elemér : Az új német helyesejtés a magyar tanárság kritikájának tükrében ; Dr. Happ József : Az egységes német kiejtés magyar szempontból. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 88-90. (1940)

Evva Gabriella: Leánytanulóink túlterhelése a középiskolákban. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 255-259. (1940)

Giday Kálmán: Az iskolai osztály. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 6-14. (1940)

Géher Lajos: Eredmények a mezőgazdasági népiskolákban. In: Nevelésügyi szemle, (4) 7-8. pp. 178-182. (1940)

H. J.: szerk. Tantó József : Békés vármegye Népművelési Bizottságának III. évkönyve : Viharsarok napsütésben. In: Nevelésügyi szemle, (4) 7-8. pp. 190-191. (1940)

Hajós Elemér: Hogyan segítsék a szülők gyermekeiket a tanulásban? In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 132-136. (1940)

Harsányi István: A sárospataki református gimnázium angol ágazata és angol internátusa. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 122-126. (1940)

Juhász Béla: Tanításmenet a népiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 115-122. (1940)

Karl János: Vives Lajos. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 97-102. (1940)

Kemény Gábor: Mácsay Károly, Zombor Zoltán : Az ember lelki világa : nevelési ismeretek : a Líceum és Leánylíceum III. osztálya számára. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 269-270. (1940)

Kemény Gábor: Nevelési arcképek egy szatirikus regényben : Tersánszky Józsi Jenő : Az én fiam! In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 140-141. (1940)

Kemény Gábor: Péter Zoltán : Világnézettani alapvetés. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 265-269. (1940)

Kemény Gábor: Régiek mai szemmel : III. : Böhm Károly. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. p. 16. (1940)

Kemény Gábor: Régiek mai szemmel : IV. : Berzsenyi. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 58-64. (1940)

Kemény Gábor: Régiek mai szemmel : VI. : Csokonai. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 199-204. (1940)

Kemény Gábor: Régiek mai szemmel : VI. : Kazinczy. In: Nevelésügyi szemle, (4) 7-8. pp. 170-174. (1940)

Kispál Magdolna: A finn középiskola. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 18-24. (1940)

Kiss T. L.: Claparéde Eduárd meghalt. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. p. 278. (1940)

Krammer Jenő: A pozsonyi magyar gimnázium elmúlt munkaéve. In: Nevelésügyi szemle, (4) 7-8. pp. 191-192. (1940)

Krammer Jenő: A visszatértek lelki világa : a felvidékiek. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 193-199. (1940)

Lipcsei Gábor: A tanító az iskolán kívül : vázlat. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 129-132. (1940)

László István: Dr. Juhász Jenő : Magyar nyelvtani óratervek a polgári iskolák számára : II. rész, II. osztály. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. p. 83. (1940)

Lőrincz Jenő: Kiteljesedő középiskola, megszínesedett tanárság. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 259-262. (1940)

M. I.: A Délmagyarországi Nevelők Egyesülete Középiskolai Szakosztályának f. évi április és május havi ülése. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 141-142. (1940)

M. I.: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Középiskolai Szakosztálya f. é. február 20-án tartotta ez évi harmadik ülését. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. p. 95. (1940)

M. I.: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Középiskolai Szakosztálya két ülést tartott ebben a tanévben. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 46-48. (1940)

Makai Lajos: Buzás László : A nevelő személyiségének lélektani vizsgálata. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 91-92. (1940)

Makai Lajos: Tóth Béla Zoltán : A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 90-91. (1940)

Márton I.: Vicsay Lajos : Történelmi olvasókönyv a magyar történelem tanításához : 2. kötet. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 81-83. (1940)

N. L.: Dr. Sulica Szilárd : A Szegedi Egyetemi Könyvtár válságos helyzete. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 84-85. (1940)

Nagy Géza: A szegedi fiúgimnáziumok és polgári iskolák évkönyveinek egybevetése. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 274-276. (1940)

Nagy József: Magyar nyelvvédelem a középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 240-248. (1940)

Nánay Béla: A Svájci Országos Kiállítás. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 30-36. (1940)

Németh Sándor: Modern nyelvoktatási szemle. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 143-144. (1940)

Németh Sándor: Vallásos nevelés az Egyesült Államokban. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 142-143. (1940)

Seres József: Velünk született hajlandóság és környezet. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 126-129. (1940)

Szalkai Zoltán: Jakabffy Elemér, Páll György : A bánsági magyarság húsz éve Romániában : 1918-1938. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 136-139. (1940)

Szalkai Zoltán: A bécsi döntőbírósági ítélettel Magyarországhoz került és a Romániában maradt felekezeti magyar iskolák száma. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 278-279. (1940)

Szvétek Sándor: Gyermekvilág : zsinórírásos ábécé és olvasókönyv a népiskolák I. osztálya számára. In: Nevelésügyi szemle, (4) 7-8. pp. 188-190. (1940)

Szádeczky-Kardoss Samu: Iskolai műmagyarság. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 14-18. (1940)

Sólyi Antal: Hogyan neveljük a tanuló fiatalságot gyakorlati pályákra? In: Nevelésügyi szemle, (4) 7-8. pp. 174-178. (1940)

Vajtai István: Riedl Frigyes : A magyar dráma története : I., Magyar irodalmi ritkaságok. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. p. 92. (1940)

Vajtai István: Terjék László : Nyelvtanunk, helyesírásunk. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 83-84. (1940)

Vicsay Lajos: A polgári iskola új rendtartása. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 64-70. (1940)

Visy József: Ferdinandy Mihály : Középeurópa. In: Nevelésügyi szemle, (4) 7-8. pp. 187-188. (1940)

Visy József: Hillaire Belloe : XIV. Lajos. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 86-88. (1940)

Visy József: Humanizmus és nacionalizmus. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 74-79. (1940)

Visy József: Makkai Sándor : Tudománnyal és fegyverrel. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 39-40. (1940)

Visy József: Péterffy G. : Tóth Tihamér. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 263-264. (1940)

Visy József: Schütz Antal : Magyar életerő. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 79-80. (1940)

Visy József: Somogyi J. : A faj. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 264-265. (1940)

Visy József: A latin nyelv és stílus a néplélek tükrében. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 204-217. (1940)

W. : Erdős Zoltán : Nemzet-nevelési tervezet. In: Nevelésügyi szemle, (4) 5-6. pp. 139-140. (1940)

ami. : Saád Ferenc dr. : Katonai nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. p. 84. (1940)

ami. : Wagner Ferenc : A szlovák nacionalizmus első korszaka. In: Nevelésügyi szemle, (4) 9-10. pp. 271-272. (1940)

ami. : közzéteszi Kisparti János : Elmélet és gyakorlat kérdései a szakoktatásban. In: Nevelésügyi szemle, (4) 1-2. pp. 41-42. (1940)

Újszászy Kálmán: A magyar falunevelés mai feladatai. In: Nevelésügyi szemle, (4) 3-4. pp. 70-74. (1940)

This list was generated on 2022. október 7. 20:24:49 CEST.