Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1941
Number of items: 110.

1941

Athenaeum karácsonyi ifjúsági kiadványai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 286-287. (1941)

A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének középiskolai szakosztálya 1941. febr. 26-án d.u. 5 órakor tartotta 2. szakosztályi ülését az állami Baross Gábor gyakorlójellegű gimnáziumban. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 93-94. (1941)

Felvidéki délután - diákrendezésben. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 43-44. (1941)

"Felvételek a Gyárgondozónői tanfolyamra". In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. p. 192. (1941)

"Felvételek a Kisanyák Iskolája tanfolyamra". In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. p. 192. (1941)

Imre Sándor negyven éves tanári működésének jubileuma. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 145-147. (1941)

Katolikus kántoroknak nélkülözhetetlen a Barabás-féle országosan elismert és egyházfőhatóságilag engedélyezett Temetőkönyv. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 288. (1941)

Kisparti János. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 12. (1941)

Nyári kisebbségi tanítói tanfolyam Léván. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. p. 192. (1941)

Személyiség és nemzeti nevelés kérdése a finn pedagógiában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 44-45. (1941)

A fül iskolázása a modern nyelvek tanításában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 45. (1941)

A középiskolai nevelés célkitűzései Finnországban. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 45. (1941)

összeáll. dr. Mátrai György : Könyvismertető a magyar ifjúság és vezetői számára. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 286-287. (1941)

Aldobolyi Nagy Helga: Iskolaszanatórium. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 173-176. (1941)

Aldobolyi Nagy Miklós: Gróf Teleki Pál. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 97-100. (1941)

Aldobolyi Nagy Miklós: Kodolányi János : Baranyai utazás. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 274-275. (1941)

Aldobolyi Nagy Miklós: Táji nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 224-232. (1941)

Augur : Imre Sándor negyven éves tanári működésének évfordulója alkalmából az ő nemzetnevelési rendszeréről emlékezett meg a szegedi Dugonics-Társaság felolvasó ülése. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 287-288. (1941)

B. E.: Vértes O. József : Az ingerlékeny gyermek. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 279. (1941)

Balogh Ányos: Őrségváltás. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 49-50. (1941)

Balogh Ányos: A visszatért Délvidék oktatásügye és tanügyi igazgatása : előadás a Délmagyarországi Nevelők Egyesületének 1941. november 26-án tartott ülésén. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 216-224. (1941)

Barankay Lajos: A tehetségesek iskolájának tervezete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 100-108. (1941)

Baranyai Erzsébet: Dr. Schmidt Ferenc : A mai leány : munkálat az Angolkisasszonyok Róm. Kat. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolájának Lélektani Dolgozójából. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 89-90. (1941)

Bartos Imre: Dr. Mester János : Loyolai Szent Ignác pedagógiája. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 275-276. (1941)

Bartos Imre: Padányi Viktor : Középoktatásunk kérdései : egy új magyar középoktatáspolitika néhány alapvonala. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 281-282. (1941)

Berg Pál: Horváth László Gábor : Konzervativizmus és a modern szellem harca az angol középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 84-86. (1941)

Berg Pál: A nevelés metafizikai alapjai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 261-269. (1941)

Berky Imre: Bartos Imre dr., Madácsy László dr., Vajtai István : A te íróid : a magyar irodalom nagyjai történeti és módszeres megvilágításban. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 140-141. (1941)

Boda István: Neveléstani alapkérdések I. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 243-252. (1941)

Borsody István: Művelődés az idegennyelvű iskolában : a csehszlovákiai magyarok kisebbségi élményeiből. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 147-150. (1941)

Czógler Kálmán: Uherkovich Gábor : A korszerű biológiai oktatás : kialakulása és főbb tartalmi vonásai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 136-138. (1941)

Eperjessy Kálmán: Gelei József : Merre haladjunk? : riadószó a nemzethez. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 37-38. (1941)

Erdődi József: Bárczi Géza : Magyar szófejtő szótár. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 279-280. (1941)

Evva Gabriella: Osváth Ferenc : A nagykőrösi református tanítóképző-intézet története : első rész : az intézet megalapításától a világháborúig, 1839-1914. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 39-41. (1941)

Evva Gabriella: Száz év előtti vita a nők művelődési és írói jogáért. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 68-74. (1941)

Gallé László: Színes rajzolás és szemléltetés a természetrajz órákon. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 75-81. (1941)

Gauder Andor: Az olasz ifjúság szervezete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 165-170. (1941)

Gergely Gergely: Irodalomtörténet a polgári iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 176-180. (1941)

Géher Lajos: A mezőgazdasági népiskola fejlődése. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 125-128. (1941)

Halasy-Nagy József: A nemzetnevelő Széchenyi. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 196-204. (1941)

Implom József: Önképzőkör a polgári fiúiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 159-165. (1941)

Imre Sándor: Széchenyi szelleme. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 193-196. (1941)

Juhász Béla: Dr. Kiss Tihamér László : A kátétanítás módszereinek történeti ismertetése. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 138-140. (1941)

Jánoska Tivadar: Komárnoky Gyula : Gyermekrajzról. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 143-144. (1941)

Kajdi László: Terjék László : Költői műfajok - szemelvényekben. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 135-136. (1941)

Kemény Ferenc: Geopedagógia. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 259-261. (1941)

Kemény Gábor: Dr. Nógrády László emléke : a Magyar Gyermektanulmányi Társaság múltjából. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 109-114. (1941)

Kemény Gábor: Gyermek - és ifjúsági könyvtárak. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 150-158. (1941)

Kemény Gábor: Jan Lighart [! Ligthart] negyedszázados emlékezete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 42-43. (1941)

Kemény Gábor: Régiek mai szemmel : VII. : Arany János gyermekkora. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 253-259. (1941)

Kemény Gábor: Személyi lapok és - helyes kiválasztás : jegyzetek a Magyar Gyermektanulmányi Társaság ankétjához. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 62-67. (1941)

Kispál Magdolna: "Matematikai tehetségtelenség" - "jó nyelvérzék". In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 46. (1941)

Kiss István: A szülőföldismeret és falukutatás szerepe a népművelésben. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 50-55. (1941)

Kiss Katalin: Zolnai Béla : A magyar biedermeier. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 91-93. (1941)

Kiss Tihamér László: Gondolatok nemzetnevelésünk szervezéséről. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 114-122. (1941)

Kiss Árpád: A magyar nyelvi iskolai dolgozatok. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 232-237. (1941)

Kováts József: A kereskedelmi középiskoláról. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 39. (1941)

Krammer Jenő: Imre Sándor : Széchenyi. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 269-271. (1941)

Krammer Jenő: Pozsonyi diák : beszámoló a pozsonyi Arany János és Móricz Zsigmond önképzőkör 1940-41. évi működéséről. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 187-188. (1941)

Krammer Jenő: Raj Ilona Mária : Alltagsleben in Gesprächen = Német beszélgetések : Benedict-Haas beszélgetési módszer. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 188-189. (1941)

Krammer Jenő: A nyelvtanítás problémái. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. p. 88. (1941)

M. G.: Nagy Miklós, Dombi Béla : Természettan a gimnázium és leánygimnázium III. o. számára. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 285. (1941)

Madácsy László: Dr. Bakos József : Nyelvművelés a magyar nyelv középiskolai tanításában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 86-88. (1941)

Madácsy László: Dr. Zimándi Piusz : Magyar olvasmányok tárgyalása az alsó osztályokban. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 282. (1941)

Mezősi Károly: Koltai István : A csurgói m. kir. áll. tanítóképző-intézet története. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. p. 144. (1941)

Mészáros György: A nyugati peremmagyarság ifjai a pozsonyi szlovák egyetemen. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 47. (1941)

Mészáros György: A nyugati peremmagyarság kulturális élete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 15-19. (1941)

Mészáros György: A pozsonyi diákok szavalóversenye. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 95-96. (1941)

Pénzes Zoltán: Imre Sándor : A gazdasági középiskolák része a köznevelésben. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 82-84. (1941)

Szalkai Zoltán: "Diák a Felvidékért". In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 46-47. (1941)

Szalkai Zoltán: Magyar hét. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 94-95. (1941)

Szalkai Zoltán: Megalakult a jugoszláviai Magyar Közművelődési Szövetség. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 46. (1941)

Szalkai Zoltán: A leventeképzés és az iskola. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 25-30. (1941)

Szalkai Zoltán: szerk. Buday Géza : Diákemlékkönyv. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 88-89. (1941)

Sárik Elek: Pedagógiai kérdések a Magyar Szemle legutóbbi három évfolyamában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 9-15. (1941)

Sík Sándor: Széchenyi emlékezete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 211-215. (1941)

Tamás József: A népművelés jövő útja. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 48. (1941)

Terestyéni M. Ferenc: Megváltozott a gentleman fogalma? In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 22-25. (1941)

Tettamanti Béla: Az idegen nyelvi szóismeret vizsgálata. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 19-22. (1941)

Tettamanti Béla: Künkel Fritz ; ford. Vető Lajos : A közösség : a közösséglélektan alapfogalmai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 33-35. (1941)

Tettamanti Béla: Mirkó János : Az alsófokú mezőgazdasági szakoktatás neveléstudományi kérdései. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 35. (1941)

Tóth Tibor: A nevelés eszközeinek szerepe a népiskolai olvasmánytárgyalásban. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 180-183. (1941)

Uherkovich Gábor: Az ostmarki pedagógiai intézmények és a Németbirodalom. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 190-192. (1941)

Uherkovich Gábor: Horvát Adolf : A Mecsekhegység és déli síkjának növényzete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 283. (1941)

Uherkovich Gábor: A szaktárgyi formális képzés. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 171-173. (1941)

Vajtai István: Kornis Gyula : Az irodalmi műveltség értéke. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. p. 136. (1941)

Vajtai István: Széchenyi és az igazi nemzeti megújhodás. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 204-210. (1941)

Vajtai István: Tettamanti Béla : A legszükségesebb német szavak és fordulatok : segédkönyv a középiskolai német nyelvtanításhoz. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 186-187. (1941)

Vavrinecz Béla: Dr. Kurt Gauger : Begriff und Gestaltung des Unterrichtsfilms. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 283-284. (1941)

Vavrinecz Béla: Wieder György : E. Krieck népi-politikai neveléselmélete. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 38-39. (1941)

Vicsay Lajos: Korszerű nevelés a történettanításban. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 128-134. (1941)

Visy József: Antikvitás és korunk. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 237-242. (1941)

Visy József: Bölcseleti közlemények : 6. sz. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 36-37. (1941)

Visy József: Dr. Magyar László : Játszva latinul. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 284-285. (1941)

Visy József: Halasy-Nagy József : Ember és világ. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. p. 135. (1941)

Visy József: Hankiss János : Ünnepnapok munkája. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 90-91. (1941)

Visy József: Megyer József : Piaristák. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. p. 41. (1941)

Visy József: Schöpflin Aladár : Mikszáth Kálmán. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 142-143. (1941)

Visy József: Éber Antal : Mire tanít Széchenyi? In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 271-274. (1941)

Visy József: A diák olvasmányai, a világnézet mérlegén. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 276-279. (1941)

Wagner Ferenc: Dr. Verbényi László : A soproni rajziskola története, 1878—1909. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 141-142. (1941)

Wieder György: A Hitler Adolf-iskolák. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 189-190. (1941)

Wieder György: Ifj. Zibolen Endre : Szociális érés az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (5) 7-8. pp. 184-186. (1941)

Wieder György: Jankovits Miklós dr. : A fővárosi nevelés mai feladatai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 30-32. (1941)

Wieder György: A német tanítóképzés reformja. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. p. 96. (1941)

ami. : Róder Pál : Hivatás és pályaválasztás. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. p. 285. (1941)

ami. : szerk. Bakos József : Együtt dolgoztunk : az Érsekújvári Áll. Gimn. IV. A. osztályában működő nyelvművelő és falukutató munkaközösség írásai. In: Nevelésügyi szemle, (5) 9-10. pp. 280-281. (1941)

tb. : Dr. Loisch János : Kis német nyelvtan : rendszeres összefoglalás. In: Nevelésügyi szemle, (5) 1-2. pp. 32-33. (1941)

Éber János: Irodalomtanítás és esztétikai nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (5) 5-6. pp. 122-124. (1941)

Éber János: Néhány gondolat a magyar nyelvi írásbeli dolgozatokról. In: Nevelésügyi szemle, (5) 3-4. pp. 56-61. (1941)

This list was generated on 2022. október 4. 15:21:06 CEST.