Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1942
Number of items: 101.

1942

A Délmagyarországi Nevelők Egyesülete polgári iskolai szakosztálya március 4-én tartotta előadó gyűlését. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 144. (1942)

A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Középiskolai Szakosztálya. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. p. 47. (1942)

Emléket Kisparti Jánosnak! Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 97. (1942)

A Községi Tanítók Országos Egyesülete "Ismerd meg Budapestet" utazási akciója. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 142. (1942)

Nevelés és élet. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 44-45. (1942)

A szegedi tankerület gimnáziumi igazgatóinak és tanulmányai felügyelőinek kétnapos értekezlete. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 286-288. (1942)

Aldobolyi Nagy, Helga: Egy év a bécsi Collegium Hungaricumban. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 32-36. (1942)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Gépírástanítás. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 250-260. (1942)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Kádár László : A magyar nép tájszemlélete és Magyarország tájnevei 24 oldal + Magyarország tájainak térképe. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 88-89. (1942)

Aldobolyi Nagy, Miklós: szerk. Bakos József : Az érsekújvári áll. gimnázium IV/A osztályában működő nyelvművelő, táj- és népkutató munkaközösség kiadványa : II. kötet. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 92-93. (1942)

Alpár, Gyula: Cserkészélet. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 190-191. (1942)

Alpár, Gyula: Diákkaptár. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 267-270. (1942)

Alpár, Gyula: Somogyi József : Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 135. (1942)

Alpár, Gyula: A cserkészet jövője. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 140-141. (1942)

Augur, : Makkai János : Urambátyám országa : középosztályunk illemrendszerének és társadalmi viselkedésének szociográfiája. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 273-274. (1942)

Augur, : A magyar nevelői rendnek egyik érdemes tényezője, a Szatmári Irgalmas Nővérek szerzetes társulata ebben az évben üli alapításának 100. évfordulóját. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 285-286. (1942)

Augur, : A történelem tanításának célja. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 139-140. (1942)

Augur, : A történelmi olvasókönyvek. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 284-285. (1942)

Bakos, József: Táj- és Népkutató munka a középiskolákban : vázlat a táji nevelés problémájához. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 234-236. (1942)

Balanyi, György: Kisparti János : 1885-1942. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. p. 17. (1942)

Bartos, Imre: Az élettechnika és az iskola. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 110-116. (1942)

Bartos, Imre: Bognár Cecil : Mi és mások : a mindennapi élet lélektana. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 275. (1942)

Bartos, Imre: Géczy Mária Immaculata : A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rendjének története és nevelési rendszere. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 94-95. (1942)

Bartos, Imre: Kiss Ernő : A tudományok harca. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 92. (1942)

Berg, Pál: Országh László : Az angol regény eredete. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 272-273. (1942)

Berky, Imre: Filozófiai és világnézeti nevelés. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 193-196. (1942)

Boda, István: Neveléstani alapkérdések II. : a nevelői célkitűzés. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 151-157. (1942)

Csanády, Sándor: A magyar irodalom tanításának válsága : a szombathelyi szakértekezlet. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 208-217. (1942)

Dombi, Béla: Janus arcú matematika a középiskolában. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 69-73. (1942)

Erdődi, József: Zolnai Béla : A műkedvelő Purista lelki alkata. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 36-38. (1942)

Evva, Gabriella: A tízéves "Láthatár". Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 78-81. (1942)

Evva, Leona: A szülői értekezletek kívánatos alakja. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 73-78. (1942)

Farkas, László: Apróságok és érdekességek az 1941-42. tanévi gimnáziumi Évkönyvekben. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 282-284. (1942)

Gauder, Andor: A célirányított nemzetközi diáklevelezés. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 281. (1942)

Gergely, Gergely: Dékány István : A magyarság lelki arca : magyar néplélektani rajzok. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. p. 188. (1942)

Gergely, Gergely: Féja Géza : Magyar irodalomszemlélet. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 271-272. (1942)

Gergely, Gergely: Magyarságismeret az iskolában. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 117-122. (1942)

Gergely, Gergely: Somogyi József : A nemzeteszme. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 90-92. (1942)

Gémesi, József: Nosz Gyula dr. : Negyven év magasfokú gyorsíróversenyei és beszédíró-gyorsírói hivatás. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 278-279. (1942)

Hites, József: A falusi tehetséges gyermekek kérdése. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 158-164. (1942)

Hodinka, László and Nevelős, Ágoston: Diáklevelezés a háborúban : idegen nyelvű külföldi levelezés ; belföldi levelezés. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 261-266. (1942)

Hortobágyi, Tibor: Dr. Pénzes Antal : Budapest élővilága. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 276-277. (1942)

Hortobágyi, Tibor: Entz Géza, Sebestyén Olga : A Balaton élete. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 276. (1942)

Implom, József: Deák Gyula : Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 137-138. (1942)

Jung, Péter: Széchenyi műszaki alkotásai. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 7-18. (1942)

Kemény, Gábor: Huszonkét év kisebbségi sorban. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 182-184. (1942)

Kemény, Gábor: Jegyzetek a "Gyermek és ifjúsági könyvtárak" c. tanulmányhoz. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 46-47. (1942)

Kemény, Gábor: A Madách-utcai diákok önképzőköre. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 236-244. (1942)

Kemény, Gábor: Magyar pedagógia és korszellem : jegyzetek az új magyar nevelés elméletéhez. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 98-105. (1942)

Kemény, Gábor: A jog és az egyház. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 40-41. (1942)

Kováts, József: Történetírás - történettanítás. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 165-174. (1942)

Kováts, József: A kereskedelmi középiskola köznevelési rendszerünkben. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 22-32. (1942)

Krammer, Jenő: Illyés Gyula : Kora tavasz. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 138. (1942)

Krammer, Jenő: Képes naptár a népművelés és táji nevelés szolgálatában. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 93-94. (1942)

Krammer, Jenő: Tanítási problémák : csoportalakítás a német nyelvi tanításban : a gimnázium egyik osztályának helyenkénti kettéosztásával kapcsolatban. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 61-66. (1942)

Krammer, Jenő: A diáklevelezés az ifjúságnevelés szolgálatában. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 47-48. (1942)

Krammer, Jenő: A középiskola reformja a mai Franciaországban. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 45-46. (1942)

Krammer, Jenő: szerk. Dr. Lux Gyula : Iskolai szakkifejezések magyar-német szótára. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 280. (1942)

Kún, Júlia: Egy hónap a "Rozgonyi Cecília 49. sz." női munkatáborban. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 82-87. (1942)

Lakner, Károly: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Szakoktatási Szakosztálya [további két ülése]. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 143-144. (1942)

M., I.: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Középiskolai Szakosztálya március 11-én tartotta ez évi ötödik ülését az áll. leánygimnáziumban. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 142-143. (1942)

M., M.: A felvidéki folyóirat búcsúzója. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 95. (1942)

Madácsy, László: Zrínyi Miklós, a költő művei regékben, Ferdinándy Mihály előadásában. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 186-187. (1942)

Megyer, József: Kosztolányi, a "tanár". Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 145-151. (1942)

Noszlopi, László: Hivatáserkölcsi nevelés az iskolában. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 196-203. (1942)

Nyíkos, Gyula: A SzEI népfőiskolai tanfolyamáról. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 123-131. (1942)

Pozsonyi, Zoltán: Iparoktatás. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 228-234. (1942)

Róder, Pál: Rendtartás a tanulóotthonok számára. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 41-43. (1942)

Schneller, Edith: De Gerando Antonina nevelési eszménye. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 18-22. (1942)

Somogyi, József: A középiskolai végbizonyítványok viszonylagos értéke. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 244-249. (1942)

Szabó, Pál Zoltán: Aldobolyi Nagy Miklós : A Zsitvaszög tájnépesedése. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 138-139. (1942)

Szabó, Pál Zoltán: A tanterv és a film. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 66-69. (1942)

Szakáll, László: A kereskedőtanonciskola nevelésügyi rendszerünkben. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 222-227. (1942)

Szundy, Gizella: Esztétikai nevelés a középiskolában. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 203-208. (1942)

Szörényi, József: Az új népiskolai Tanterv és Útmutatások és a korszellem. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 55-61. (1942)

Tóth, Pál: Anyagvizsgálat a latin nyelvből : a latin nyelvtan. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 217-222. (1942)

Tóth, Pál: Anyagvizsgálat a latin nyelvből : szótanulás. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 174-182. (1942)

V., M. G.: A szlovákiai egyetlen magyar középiskola 1941/42. tanéve. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 191-192. (1942)

Vajtai, István: Bóka László : Vajda János. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 185-186. (1942)

Vajtai, István: Kornis Gyula : Széchenyi és a magyar költészet. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 87. (1942)

Vajtai, István: Vajda Endre : Vörösmarty Mihály művei regékben. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 87-88. (1942)

Visy, József: Antikvitás és korunk : II. : az antik "személyiség" fogalma nemzetnevelésünkben. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 105-110. (1942)

Visy, József: Ferdinandy Mihály : Mi magyarok : tíz tanulmány a magyar történelemről. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 89-90. (1942)

Visy, József: G. Oudard ; ford. Orbók Attila : Nagy Péter. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 43-44. (1942)

Visy, József: H. A. L. Fisher : Európa története III. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 135-136. (1942)

Visy, József: Hankiss János : Irodalomszemlélet : tanulmányok az irodalmi alkotásról. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 136-137. (1942)

Visy, József: Iványi Ferenc : Virrasztó : 2. köt. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 134. (1942)

Visy, József: Kerekesházy József : Az utolsó szultán. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 184-185. (1942)

Visy, József: Kispál László : Erdély fejedelmi kora [!korszaka]. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 187-188. (1942)

Visy, József: Koroda Miklós : Megvilágosodott már. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 188-189. (1942)

Visy, József: Megyer József : Babits Mihály. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 279-280. (1942)

Visy, József: Padányi Viktor : Összeomlás. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 280-281. (1942)

Visy, József: Platon ; ford. és bev. ell. Telegdi Zsigmond : A lakoma. Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. p. 189. (1942)

Visy, József: Révész László : Florilegium = Egyházi és klasszikus írók gondolataiból. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 274-275. (1942)

Visy, József: összeáll. Kornis Gyula : Elemi pszichológiai kísérletek. Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 277-278. (1942)

Visy, József: szerk. Gáldi László, Makkai László : A románok története : különös tekintettel az erdélyi románokra. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 39-40. (1942)

Vándor, Gyula: Fajbiológiai tanfolyamok a horvát pedagógusok és orvosok számára. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 141-142. (1942)

Vándor, Gyula: Móra Ferenc pedagógiai művészete. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 49-55. (1942)

Wagner, Ferenc: Takács Gyula dr. : A népiskola igazgatása : gyakorlati útmutató. Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. p. 44. (1942)

ami., : Rendkívüli szünetek az iskolában. Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 95-96. (1942)

Éber, János: Otrokocsi Nagy Gábor : Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában. Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 132-134. (1942)

This list was generated on 2020. február 21. 11:35:08 CET.