Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1942
Number of items: 101.

1942

A Délmagyarországi Nevelők Egyesülete polgári iskolai szakosztálya március 4-én tartotta előadó gyűlését. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 144. (1942)

A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Középiskolai Szakosztálya. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. p. 47. (1942)

Emléket Kisparti Jánosnak! In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 97. (1942)

A Községi Tanítók Országos Egyesülete "Ismerd meg Budapestet" utazási akciója. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 142. (1942)

Nevelés és élet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 44-45. (1942)

A szegedi tankerület gimnáziumi igazgatóinak és tanulmányai felügyelőinek kétnapos értekezlete. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 286-288. (1942)

Aldobolyi Nagy Helga: Egy év a bécsi Collegium Hungaricumban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 32-36. (1942)

Aldobolyi Nagy Miklós: Gépírástanítás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 250-260. (1942)

Aldobolyi Nagy Miklós: Kádár László : A magyar nép tájszemlélete és Magyarország tájnevei 24 oldal + Magyarország tájainak térképe. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 88-89. (1942)

Aldobolyi Nagy Miklós: szerk. Bakos József : Az érsekújvári áll. gimnázium IV/A osztályában működő nyelvművelő, táj- és népkutató munkaközösség kiadványa : II. kötet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 92-93. (1942)

Alpár Gyula: Cserkészélet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 190-191. (1942)

Alpár Gyula: Diákkaptár. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 267-270. (1942)

Alpár Gyula: Somogyi József : Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 135. (1942)

Alpár Gyula: A cserkészet jövője. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 140-141. (1942)

Augur : Makkai János : Urambátyám országa : középosztályunk illemrendszerének és társadalmi viselkedésének szociográfiája. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 273-274. (1942)

Augur : A magyar nevelői rendnek egyik érdemes tényezője, a Szatmári Irgalmas Nővérek szerzetes társulata ebben az évben üli alapításának 100. évfordulóját. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 285-286. (1942)

Augur : A történelem tanításának célja. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 139-140. (1942)

Augur : A történelmi olvasókönyvek. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 284-285. (1942)

Bakos József: Táj- és Népkutató munka a középiskolákban : vázlat a táji nevelés problémájához. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 234-236. (1942)

Balanyi György: Kisparti János : 1885-1942. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. p. 17. (1942)

Bartos Imre: Az élettechnika és az iskola. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 110-116. (1942)

Bartos Imre: Bognár Cecil : Mi és mások : a mindennapi élet lélektana. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 275. (1942)

Bartos Imre: Géczy Mária Immaculata : A Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek rendjének története és nevelési rendszere. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 94-95. (1942)

Bartos Imre: Kiss Ernő : A tudományok harca. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 92. (1942)

Berg Pál: Országh László : Az angol regény eredete. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 272-273. (1942)

Berky Imre: Filozófiai és világnézeti nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 193-196. (1942)

Boda István: Neveléstani alapkérdések II. : a nevelői célkitűzés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 151-157. (1942)

Csanády Sándor: A magyar irodalom tanításának válsága : a szombathelyi szakértekezlet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 208-217. (1942)

Dombi Béla: Janus arcú matematika a középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 69-73. (1942)

Erdődi József: Zolnai Béla : A műkedvelő Purista lelki alkata. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 36-38. (1942)

Evva Gabriella: A tízéves "Láthatár". In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 78-81. (1942)

Evva Leona: A szülői értekezletek kívánatos alakja. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 73-78. (1942)

Farkas László: Apróságok és érdekességek az 1941-42. tanévi gimnáziumi Évkönyvekben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 282-284. (1942)

Gauder Andor: A célirányított nemzetközi diáklevelezés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 281. (1942)

Gergely Gergely: Dékány István : A magyarság lelki arca : magyar néplélektani rajzok. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. p. 188. (1942)

Gergely Gergely: Féja Géza : Magyar irodalomszemlélet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 271-272. (1942)

Gergely Gergely: Magyarságismeret az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 117-122. (1942)

Gergely Gergely: Somogyi József : A nemzeteszme. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 90-92. (1942)

Gémesi József: Nosz Gyula dr. : Negyven év magasfokú gyorsíróversenyei és beszédíró-gyorsírói hivatás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 278-279. (1942)

Hites József: A falusi tehetséges gyermekek kérdése. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 158-164. (1942)

Hodinka László and Nevelős Ágoston: Diáklevelezés a háborúban : idegen nyelvű külföldi levelezés ; belföldi levelezés. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 261-266. (1942)

Hortobágyi Tibor: Dr. Pénzes Antal : Budapest élővilága. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 276-277. (1942)

Hortobágyi Tibor: Entz Géza, Sebestyén Olga : A Balaton élete. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 276. (1942)

Implom József: Deák Gyula : Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 137-138. (1942)

Jung Péter: Széchenyi műszaki alkotásai. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 7-18. (1942)

Kemény Gábor: Huszonkét év kisebbségi sorban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 182-184. (1942)

Kemény Gábor: Jegyzetek a "Gyermek és ifjúsági könyvtárak" c. tanulmányhoz. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 46-47. (1942)

Kemény Gábor: A Madách-utcai diákok önképzőköre. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 236-244. (1942)

Kemény Gábor: Magyar pedagógia és korszellem : jegyzetek az új magyar nevelés elméletéhez. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 98-105. (1942)

Kemény Gábor: A jog és az egyház. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 40-41. (1942)

Kováts József: Történetírás - történettanítás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 165-174. (1942)

Kováts József: A kereskedelmi középiskola köznevelési rendszerünkben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 22-32. (1942)

Krammer Jenő: Illyés Gyula : Kora tavasz. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 138. (1942)

Krammer Jenő: Képes naptár a népművelés és táji nevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 93-94. (1942)

Krammer Jenő: Tanítási problémák : csoportalakítás a német nyelvi tanításban : a gimnázium egyik osztályának helyenkénti kettéosztásával kapcsolatban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 61-66. (1942)

Krammer Jenő: A diáklevelezés az ifjúságnevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 47-48. (1942)

Krammer Jenő: A középiskola reformja a mai Franciaországban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 45-46. (1942)

Krammer Jenő: szerk. Dr. Lux Gyula : Iskolai szakkifejezések magyar-német szótára. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. p. 280. (1942)

Kún Júlia: Egy hónap a "Rozgonyi Cecília 49. sz." női munkatáborban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 82-87. (1942)

Lakner Károly: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Szakoktatási Szakosztálya [további két ülése]. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 143-144. (1942)

M. I.: A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Középiskolai Szakosztálya március 11-én tartotta ez évi ötödik ülését az áll. leánygimnáziumban. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 142-143. (1942)

M. M.: A felvidéki folyóirat búcsúzója. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 95. (1942)

Madácsy László: Zrínyi Miklós, a költő művei regékben, Ferdinándy Mihály előadásában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 186-187. (1942)

Megyer József: Kosztolányi, a "tanár". In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 145-151. (1942)

Noszlopi László: Hivatáserkölcsi nevelés az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 196-203. (1942)

Nyíkos Gyula: A SzEI népfőiskolai tanfolyamáról. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 123-131. (1942)

Pozsonyi Zoltán: Iparoktatás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 228-234. (1942)

Róder Pál: Rendtartás a tanulóotthonok számára. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 41-43. (1942)

Schneller Edith: De Gerando Antonina nevelési eszménye. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 18-22. (1942)

Somogyi József: A középiskolai végbizonyítványok viszonylagos értéke. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 244-249. (1942)

Szabó Pál Zoltán: Aldobolyi Nagy Miklós : A Zsitvaszög tájnépesedése. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 138-139. (1942)

Szabó Pál Zoltán: A tanterv és a film. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 66-69. (1942)

Szakáll László: A kereskedőtanonciskola nevelésügyi rendszerünkben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 222-227. (1942)

Szundy Gizella: Esztétikai nevelés a középiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 203-208. (1942)

Szörényi József: Az új népiskolai Tanterv és Útmutatások és a korszellem. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 55-61. (1942)

Tóth Pál: Anyagvizsgálat a latin nyelvből : a latin nyelvtan. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 217-222. (1942)

Tóth Pál: Anyagvizsgálat a latin nyelvből : szótanulás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 174-182. (1942)

V. M. G.: A szlovákiai egyetlen magyar középiskola 1941/42. tanéve. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 191-192. (1942)

Vajtai István: Bóka László : Vajda János. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 185-186. (1942)

Vajtai István: Kornis Gyula : Széchenyi és a magyar költészet. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. p. 87. (1942)

Vajtai István: Vajda Endre : Vörösmarty Mihály művei regékben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 87-88. (1942)

Visy József: Antikvitás és korunk : II. : az antik "személyiség" fogalma nemzetnevelésünkben. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 105-110. (1942)

Visy József: Ferdinandy Mihály : Mi magyarok : tíz tanulmány a magyar történelemről. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 89-90. (1942)

Visy József: G. Oudard ; ford. Orbók Attila : Nagy Péter. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 43-44. (1942)

Visy József: H. A. L. Fisher : Európa története III. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 135-136. (1942)

Visy József: Hankiss János : Irodalomszemlélet : tanulmányok az irodalmi alkotásról. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 136-137. (1942)

Visy József: Iványi Ferenc : Virrasztó : 2. köt. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. p. 134. (1942)

Visy József: Kerekesházy József : Az utolsó szultán. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 184-185. (1942)

Visy József: Kispál László : Erdély fejedelmi kora [!korszaka]. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 187-188. (1942)

Visy József: Koroda Miklós : Megvilágosodott már. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. pp. 188-189. (1942)

Visy József: Megyer József : Babits Mihály. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 279-280. (1942)

Visy József: Padányi Viktor : Összeomlás. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 280-281. (1942)

Visy József: Platon ; ford. és bev. ell. Telegdi Zsigmond : A lakoma. In: Nevelésügyi szemle, (6) 7-8. p. 189. (1942)

Visy József: Révész László : Florilegium = Egyházi és klasszikus írók gondolataiból. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 274-275. (1942)

Visy József: összeáll. Kornis Gyula : Elemi pszichológiai kísérletek. In: Nevelésügyi szemle, (6) 9-10. pp. 277-278. (1942)

Visy József: szerk. Gáldi László, Makkai László : A románok története : különös tekintettel az erdélyi románokra. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. pp. 39-40. (1942)

Vándor Gyula: Fajbiológiai tanfolyamok a horvát pedagógusok és orvosok számára. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 141-142. (1942)

Vándor Gyula: Móra Ferenc pedagógiai művészete. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 49-55. (1942)

Wagner Ferenc: Takács Gyula dr. : A népiskola igazgatása : gyakorlati útmutató. In: Nevelésügyi szemle, (6) 1-2. p. 44. (1942)

ami. : Rendkívüli szünetek az iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 3-4. pp. 95-96. (1942)

Éber János: Otrokocsi Nagy Gábor : Református kollégiumi diák-irodalom a felvilágosodás korában. In: Nevelésügyi szemle, (6) 5-6. pp. 132-134. (1942)

This list was generated on 2022. október 7. 21:33:25 CEST.