Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1943
Number of items: 118.

1943

Az iskolatörténet-írás. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 47-48. (1943)

A Délmagyarországi Nevelők Egyesületének Könyvtára. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 143-144. (1943)

Kemény Hugó : Az angol nyelv és a magyar. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 185-186. (1943)

Kisparti János emlékezete. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 1. (1943)

Nemzeti és politikai nevelés Európában. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. p. 137. (1943)

Táj és folyóirat. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 47. (1943)

Wieder György. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 46. (1943)

Aldobolyi Nagy Miklós: Képek egy erdélyi iskolából. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 109-113. (1943)

Alpár Gyula: Az örökifjú Zrínyi Miklós. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 268-269. (1943)

Alpár Gyula: Dr. Saád Ferenc : Nevelőállam. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 90-92. (1943)

Alpár Gyula: A diadalmas cserkészliliom, 1912-1942 : a harmincéves cserkészet. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 139-141. (1943)

Andauer Mária: A tanulók kérdései a fizikatanításban. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 137-139. (1943)

Augur : Balassa Imre : Itt élned, halnod kell. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 41-42. (1943)

Augur : Burka Kelemen : P. Buttykay Antal. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 44-45. (1943)

Augur : Bánffy Miklós, Bíró Béla, Bisztray Gyula, Gál István, Kótay Pál, Ortutay Gyula, Szabó András, Szemlér Ferenc, Tavaszy Sándor, Vásárhelyi Z. Emil, Vita Zsigmond, szerk. Kovács László : Erdélyi csillagok. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 262. (1943)

Augur : János Alfréd : Az ismeretlen gyermek. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 256-257. (1943)

Augur : Kerekesházy József : Apponyi. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 133-134. (1943)

Augur : Kosztolányi Dezső : Az elsüllyedt Európa. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 183-184. (1943)

Augur : Siklóssy László : Szellemi kincsesház : idézetek gyűjteménye. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 188. (1943)

Augur : A szegedi Piarista Gimnázium. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. p. 96. (1943)

Bakos József: Az iskolai nyelvvédelem a magyar nyelvi nevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 146-155. (1943)

Berg Pál: D. Lee-Delisle : The practical dictionary : part II. : Hungarian-English. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 186-187. (1943)

Berg Pál: A középiskolai reform oka és következményei. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 155-162. (1943)

Bálint Sándor: Az Alföld közművelődési kérdései és feladatai. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 17-20. (1943)

Bálint Sándor: Bakos József : Magyar játékot a magyar gyermekeknek! In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 42-43. (1943)

Csanády Sándor: Válasz dr. Zimándi Pius Hozzászólására. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 124-125. (1943)

Csanády Sándor: A magyar irodalom tanításának válsága II. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 7-17. (1943)

Dombi Béla: Matematika-oktatásunk és a magyar észjárás. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 224-229. (1943)

Eckerdt Elek: Kereskedelmi üzemi gyakorlatok. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 79-83. (1943)

Eckerdt Elek: Zenefelügyelői értekezlet. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 141-143. (1943)

Evva Gabriella: Imre Sándor : Háborús élet, megújhodás, nemzetnevelés. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 126-127. (1943)

Farkas László: Búzás Viktor : Kelemen Direktor. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. p. 134. (1943)

Farkas László: Dr. Kumorovitz L. Bernát : A jászóvári premontrei kanonokrend gödöllői Szent Norbert gimnáziumának Évkönyve az 1942-43. iskolai évről. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 260-261. (1943)

Fekete Lajos: A német írásújítás. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 75-79. (1943)

Firbás Oszkár: Eöttevényi Olivér : Ferenc Ferdinánd. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 179-180. (1943)

Frank László: Egy gimnáziumi osztály karácsonya 1942-ben. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 238-243. (1943)

Gauder Andorné and Ferenczy Eszter: Az életre való nevelés a leányközépiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 211-219. (1943)

Gergely Gergely: Fábián István : Magyar diák verseskönyve. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 265. (1943)

Gergely Gergely: Féja Géza : A felvilágosodástól a sötétedésig : a magyar irodalom története 1772-től 1867-ig. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. p. 132. (1943)

Gergely Gergely: Tömörkény István : Rónasági csodák. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 265-266. (1943)

Gergely Gergely: A magyar irodalom tanításának válságához. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 123-124. (1943)

Gergely Gergely: Érték-e a népiesség? : az ál- és a valódi népiesség. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 119-121. (1943)

Gémesi József: Demény Dezső : A tesztmódszer személyiségvizsgálati szerepe. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 255-256. (1943)

Gémesi József: Hencz Ilona : Az iskolai szorongás és a lámpaláz. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 135-136. (1943)

Gémesi József: Novák Ferenc : A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 187-188. (1943)

Gémesi József: Sztrokay Erzsébet : Tanári szemmel, tanári szívvel. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. p. 136. (1943)

Gémesi József: A szegedi kisdiák hivatástudatának ébredése. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 20-27. (1943)

Hajós Elemér: A beszédhibák megelőzése és elhárítása a családban. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 173-176. (1943)

Hanzó Lajos: Tessedik Sámuel pedagógiai rendszere. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 49-56. (1943)

Hervei Géza: Berg Pál : Az angol nyelvtanítás útja a magyar iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 262-263. (1943)

Hodinka László: Angyal Dávid : Az ifjú Ferenc József. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 258-259. (1943)

Hodinka László: Balla Antal : Magyarország története. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 93-95. (1943)

Héjjas Zoltán: Szécsi Ferenc : Hivatalos és köznapi nyelvünk magyartalanságai. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 134-135. (1943)

Imre Sándor: A nevelés szerepe a nemzet életében. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 27. (1943)

Kemény Gábor: Jegyzetek a tanárkérdéshez. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 97-101. (1943)

Kemény Gábor: Régiek mai szemmel IX. : az embernevelő Jókai. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 229-237. (1943)

Kemény Gábor: Szabó Árpád : Perikles kora. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 38-40. (1943)

Kemény Gábor: Visy József : Görög embereszmény és paideia. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 128-131. (1943)

Koczkás Gyula: A közösségi nevelés kérdéséhez. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 205-211. (1943)

Kopasz Márta: Hollóné Hatos Kornélia : Boldogi hímzésminták. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 267-268. (1943)

Krammer Jenő: Balaton Béla : A tanulás titkai. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 252-253. (1943)

Krammer Jenő: Lemle Rezső : A stílusépítés módszere : vezérkönyvek a német beszédkészség elsajátításához az iskolában: 1. sz. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 248-249. (1943)

Krammer Jenő: Munka és harc az ősi rögért. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 253-254. (1943)

Kálmán László: Színjátszás és irodalomtanítás szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 121-123. (1943)

Kóbori Emil: Széljegyzetek : "Seres József : Az alföldi tanítóság társadalmi és kulturális magatartása" c. közleményhez. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 244-246. (1943)

Lakner Károly: Az iskolai adminisztrációról. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 167-172. (1943)

M. M.: Andersen legszebb meséi ; Gyulai Pál : Gyermek-mesék. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 45. (1943)

M. M.: Megyer József : Piarista földrajz. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 181. (1943)

M. M.: Noszlopi László : Emberismeret és emberekkel való bánás. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 180. (1943)

Megyer József: Ady a gimnáziumban. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 67-75. (1943)

Mester János: Beköszöntő. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 145. (1943)

Mirkó János: összeáll. Csiki László : Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 257-258. (1943)

Nagy Miklós: Az igazgató szerepe a tanárok továbbképzésében és az osztályfőnöknevelésben. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 56-66. (1943)

Nánay Béla: Kemény Gábor : Egy magyar kultúrpedagógus, Nagy László életműve. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 181-182. (1943)

Orbán János: A magyar diák nyara. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 114-119. (1943)

Orbán Miklós S. J.: Kedves Kartársak! ; A cserkészmozgalom új próbarendszere. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 190-192. (1943)

Papp Károly: A tanító tudományos munkássága : honismereti vázlat. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 219-224. (1943)

Plavits M. Fremiota: Ahogy a diák látja az osztályozást. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 271-272. (1943)

Ravasz János: Wilhelm Hehlmann : Pädagogisches Wörterbuch. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 189. (1943)

Seres József: Az alföldi tanítóság társadalmi és kulturális magatartása. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 162-167. (1943)

Seres József: Az alföldi vidéki tanítóság önképzési lehetőségei. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 28-34. (1943)

Seres József: Kezdjük a gyökérnél. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 269-271. (1943)

Seres József: Népiskolai ipari és kereskedelmi ismeretek : (Nemzetnevelők könyvtára. V., A népiskola könyvei). In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 43-44. (1943)

Seres József: Népiskolai mezőgazdasági ismeretek. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 182-183. (1943)

Seres József: Somos Lajos : Népiskolai nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 249-250. (1943)

Szabó Pál Zoltán: Dr. Kalmár Gusztáv : Magyar geopolitika. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 45. (1943)

Szabó Pál Zoltán: Hazánk : Nemzetnevelők könyvtára, I. : nemzetismeret. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 95-96. (1943)

Szundy Gizella: Bognár Cecil : Lélektan és nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 252. (1943)

Szántó Károly: Dr. Tóth B. Zoltán : Leventenevelés : az ifjúság katonás szellemű nevelésének lélektani kérdései. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 259-260. (1943)

Vajtai István: Barta János : Madách Imre. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 89-90. (1943)

Vajtai István: Farkas Gyula : A magyar szellem felszabadulása : irodalomtörténetírásunk fejlődésrajza. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 177-178. (1943)

Vajtai István: Módszer és tankönyv : a magyar irodalom tanításának időszerű kérdéseihez. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 193-198. (1943)

Vajtai István: Zubor István : Tamás : egy fiú története az utcától az esztergapadig. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 41. (1943)

Visy Antal: Kosáry Domokos : Magyarország története. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 264. (1943)

Visy Antal: szerk. Kodály Zoltán : Iskolai énekgyűjtemény. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 264-265. (1943)

Visy József: Antikvitás és korunk : III. : az ókori "mérték" és "forma" gondolata nevelésünkben. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 199-205. (1943)

Visy József: Balanyi György : Magyar piaristák a XIX. és XX. században : életrajzi vázlatok. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 36-38. (1943)

Visy József: Balogh Károly : Római Könyv. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 40. (1943)

Visy József: Egy fejezet a magyar neveléstörténelemből. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 250-252. (1943)

Visy József: Halasy-Nagy József : Az ember lelki élete. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 247-248. (1943)

Visy József: Hankiss János : Európa és a magyar irodalom : a honfoglalástól a kiegyezésig. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 178-179. (1943)

Visy József: Huszti József : Gróf Klebelsberg Kunó életműve. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 127-128. (1943)

Visy József: Márai Sándor : Füves könyv. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 184-185. (1943)

Visy József: Schütz Antal : Életem. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 88-89. (1943)

Visy József: Széchenyi István ; ford. bevez. jegyz. Váradi József : Széchenyi István intelmei fiához, Bélához. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 182. (1943)

Visy József: Zolnai Béla : II. Rákóczi Ferenc. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 131-132. (1943)

Visy József: Életelvek - életsorsok : Epiktetos kézikönyvecskéje vagyis A stoikus bölcs breviáriuma : Kerényi Károly előszavával ; ford. Sárosi Gyula ; Marcus Aurelius vallomásai : vál., ford., bev. Vajda László ; Szent Ágoston vallomásai : bev., ford., összevál. Horváth Miklós ; II. Rákóczi Ferenc emlékezései és vallomásai : ford. Geréb László ;. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 92-93. (1943)

Visy József: A nemzetnevelő Széchenyi. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 254-255. (1943)

Ypszilon : Bevilaqua-Borsodi Béla : Magyar történelem anekdotákban. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 266. (1943)

Ypszilon : Gál István : Babits és az angol irodalom. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 187. (1943)

Ypszilon : Herczeg Ferenc : Gondok és gondolatok. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 132-133. (1943)

Ypszilon : Horváth Jenő : Savoyai Jenő herceg. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 266-267. (1943)

Zimándi Pius István: Válságban van-e a magyar irodalom tanítása? In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 83-87. (1943)

fy. : Fehér Mátyás : Magyar fények ... : a magyar Szent-Domonkos-rendi tartomány szentjeinek élete. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 189-190. (1943)

fy. : Vicsay Lajos : Történelmi olvasókönyv a magyar történelem tanításához. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 263. (1943)

tb. : Dr. Gelei József : A nemzetnevelés alapja. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 34-36. (1943)

tb. : Széchenyi : a magyarság hódolása a legnagyobb magyar születésének százötvenedik évfordulóján : szerk. Bagoly Béla. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 87-88. (1943)

Éber Rezső: Kell-e mindenütt a népiskola felső tagozata? In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 101-108. (1943)

This list was generated on 2022. október 7. 22:07:40 CEST.