Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1944
Number of items: 61.

1944

A., A.: Egy úgynevezett "kényes-kérdés" leányaink nevelésében. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 46-47. (1944)

Alpár, Gyula: A Klauzál Gábor gimnáziumban lefolyt pályaválasztási előadásokról. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 143-144. (1944)

Alpár, Gyula: Magyar cserkészvezetők könyve : I. kötet : A cserkészet neveléstana : szerk. vitéz Temesy Győző. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 34-36. (1944)

Alpár, Gyula: Magyar cserkészvezetők könyve : II. kötet : A cserkészcsapat élete : szerk. vitéz Temesy Győző. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 133-134. (1944)

Alpár, Gyula: A pályaválasztás. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 47-48. (1944)

Augur, : Makkai Sándor : Szabad vagy : 2. kötet. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 131-132. (1944)

Augur, : Somogyváry Gyula : Katonacsillag megfordul. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 90-91. (1944)

Augur, : Széljegyzetek és arcélek : Kosztolányi Dezső : Ákom-bákom é.n. 317 old. és u.a. Felebarátaim. 273 old. Hátrahagyott művei VIII-IX. kötet : sajtó alá rendezte és az előszót írta Illyés Gyula. Nyugat kiadás. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 37-38. (1944)

Balogh, Ányos: A szülői nevelés alapkérdései. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 49-62. (1944)

Berg, Pál: C. K. Ogden : Basic English - a cambridgei Orthological Institute igazgatójánák eredeti tankönyve : fordította és magyarra alkalmazta Halász Gyula. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 85-87. (1944)

Berg, Pál: Országh László : Bevezetés az angol nyelv- és irodalomtudomány bibliográfiájába. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. p. 85. (1944)

Bihari, Ferenc: Pintér Lajos : Korszerű latin nyelvtanítás. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 84-85. (1944)

Braun, Ágoston: Dr. Mirkó János : Nevelés és tanítás a gazdasági szakoktatási intézményekben. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 138-139. (1944)

Devich, Andor: Dr. Sághelyi Lajos : Gyakorlati útmutató a földrajz tanításához. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 134-136. (1944)

Frank, László: Délutáni osztályösszejövetelek a nevelés szolgálatában. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 113-118. (1944)

Gábor, Jenő: Dr. Pipics Zoltán : Így nézd a szépet. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 42. (1944)

Hanzó, Lajos: A történelemtanítás problémái a didaktikai irodalom tükrében. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 97-102. (1944)

Ivanics, Bertalan: Az alföldi tanítóság társadalmi és kulturális magatartása. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 43-46. (1944)

Jójárt, László: A Délmagyarországi Nevelők Egyesülete közgyűlése. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 94-96. (1944)

Kemény, Gábor: Szabó Árpád : Demosthenes és Athén. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 32-34. (1944)

Kiss, Tihamér László: A gyermek tárgy- és térszemlélete fejlődésének vizsgálatából folyó pedagógiai következtetések. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 8-15. (1944)

Kolozsvári, János: Módszer vagy tanköny. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 27-28. (1944)

Kovács, Sándor: Quint Józsefné : Quint József élete és munkássága : I-II. kötet. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 31-32. (1944)

Krammer, Jenő: Mátrai László : Jellemtan : Nemzetnevelők könyvtára IV. Gyermek- és ifjúságtanulmány. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 126-127. (1944)

Krammer, Jenő: A pozsonyi magyar gimnázium önképzőkörének 1942/43. munkaéve. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 142-143. (1944)

Köves, Sándor: Nemzetnevelési feladatok az iskolán-kívüli népművelésben. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 122-125. (1944)

Makay, Gusztáv: Tanári hivatás : vallomás és keresztmetszet. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 62-68. (1944)

Mester, János: Mi a nevelők teendője a szünidőben? Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 139-142. (1944)

Nevelős, Ágoston: Az osztályszellem kifejlesztésének módszeréről. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 18. (1944)

Niklai, Ferenc: Dr. Zsámboki László : Élménytanítás. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 88-89. (1944)

Németh, István: Dr. Becker Vendel : A keresztény nemzeti népiskolák jövő alakulása. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 128-129. (1944)

Németh, István: Dr. Fodor Ferenc : A Jászság életrajza. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 137-138. (1944)

Németh, István: Drozdy Gyula : Beszéd- és értelemgyakorlatok : I. osztály 324 oldal, II. osztály 362 oldal, III. osztály 435 oldal, IV. osztály 439 oldal. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 92-93. (1944)

Németh, István: Kövessy Jenő : Számolás és mérés a mindennapi életben. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. p. 88. (1944)

Németh, István: Mohay Ádám : A honvédelmi ismeretek tanítása. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. p. 138. (1944)

Németh, István: A Szegedi Pedagógiai Szeminárium. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 75-79. (1944)

Németh, István: Szili Török Dezső : Táblai rajz és rajztanítás a népiskolában. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. p. 131. (1944)

Pentz, Gáspár: Az ötjegyű osztályzat kérdése. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 119-122. (1944)

Pentz, Gáspár: Gyorsírói képességvizsgálat. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 22-25. (1944)

Pentz, Gáspár: Harkai Schiller Pál : Bevezetés a lélektanba : a cselekvés elemzése. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 127-128. (1944)

Pentz, Gáspár: Noszlopi László : A szeretet lélektana és bölcselete. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 91-92. (1944)

Pornai, Gyula: Az iskola a családvédelem szolgálatában. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 25-27. (1944)

Párkányi, László: Dr. Bukovszky Ferenc : Mennyiségtani szakterem. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 36-37. (1944)

Párkányi, László: Dr. Kiss Tihamér László : A gyermek tárgy- és térszemlélete fejlődésének vizsgálata. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 32. (1944)

Rully, János: Saád Ferenc : Honvédelmi nevelés. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 39-41. (1944)

S., : C. G. Jung und K. Kerényi : Einführung in das Wesen der Mythologie : Gottkindmythos. Eleusinische Mysterien. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 30-31. (1944)

Sebestyén, János: A film és a kézi pergőkép problémája a szemléltetésben. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 79-84. (1944)

Szelényi, László: Néhány észrevétel a magyar nyelv és irodalom tanításához középfokú gazdasági tanintézetekben. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 15-21. (1944)

Szörényi, József: Koltai István : A német akadémiai tanítóképzés, kialakulása, módja és tanulságai. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 132-133. (1944)

Tarnai, László: A Kisparti-alapítvánnyal kapcsolatban a következő levelet kaptuk. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 43. (1944)

Tettamanti, Béla: Zágoni Barra György : A mennyiségtan tanítása. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 29-30. (1944)

Tóth, Pál László: Mennyiségi és minőségi anyagvizsgálat az I-IV. o. latin nyelvből. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 68-75. (1944)

Uherkovich, Gábor: Varró Aladár Béla : Gyógynövények gyógyhatásai. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 38-39. (1944)

Ujváry, Ferenc: Büntetés a nevelésben. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 103-112. (1944)

Visy, József: Márai Sándor : Sirály. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 87-88. (1944)

Visy, József: Márai Sándor : Vasárnapi krónika. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 34. (1944)

Visy, József: Nyírő József : Néma küzdelem. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 136-137. (1944)

Visy, József: Szitnyai Zoltán : Alázatos élet. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 41. (1944)

Visy, József: Szívós Donát : Szülők, tanárok négyszemközt. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 129-131. (1944)

Ypszilon, : Dr. Tiszamarti Antal : Szeplőtelen magyarság : írónak, olvasónak. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 89-90. (1944)

fy., : Saád Ferenc : A nagyváradi hadapródok. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 41-42. (1944)

This list was generated on 2020. február 23. 15:35:31 CET.