Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2019
Number of items: 23.

2019

Barna Gábor: Isten és az emberek szolgálatában : ajánló szavak Gyöngyössy Orsolya könyvéhez. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 7-8. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Adatok a római katolikus plébánosok erkölcsfegyelmezési gyakorlatának vizsgálatához a 19-20. században. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 100-109. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Adatok az izraelita bábaasszonyok keresztelési asszisztenciájának kérdéséhez. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 63-69. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Csongrádi keresztalja : áttekintés az 1950 előtti búcsújáró gyakorlatról. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 218-230. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Csongrádi papok cselédjeinek társadalomnéprajzi vizsgálata. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 11-22. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Céhek és vallásos társulatok Csongrádon a 18-19. században. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 175-183. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Dr. Thury Károly csongrádi plébános küzdelmei a harangok megmentéséért, 1917-1918. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 158-172. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Egy palócföldi pap csongrádi működésének hatásvizsgálata, 1802-1825. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 92-99. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Egy plébános küzdelmei a közegészségyügy javításáért : az első ártézi kutak Csongrádon. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 124-132. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Emlékezetformálás - identitásépítés : Nepomuki Szent János szobrok rehabilitációja a Dél-Alföldön, 1989-2018. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 206-217. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Foglalkozásokhoz, egzisztenciális élethelyzetekhez kötődő szentek tisztelete Csongrádon a 18-20. században : Nepomuki Szent János és Szent Orbán kultusza. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 200-205. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Gyermekvédelmi intézkedések Csongrádon a 19-20. század fordulóján : mozaikok a csongrádi kisgyermekek mindennapjaiból. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 142-157. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: História Vexillorum : céhzászlók a csongrádi Nagyboldogasszony-templomban. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 184-190. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Kántorok a katedrán : csongrádi helyzetkép a 18-19. századból. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 23-32. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Kántorválasztások Csongrádon 1907 és 1908-ban. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 43-62. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Kőművesből kántor, kántor fiából főjegyző : az értelmiségivé válás egy modellje Sohlya Antal csongrádi kántor családjának példáján. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 33-42. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Szent Vendel tisztelete Csongrádon a 19. században. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 191-199. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Zarándoklat a szentségimádás ügyért : Varga Mihály lourdes-i útja 1899-ben. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 110-123. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: A "két nemes ember" : Mátyus János plébános Csépán, 1792-1802. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 79-91. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: A római katolikus plébánia szerepe Csongrád 19. század végi településképének alakulásában. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 133-141. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: "És a takarón megjelent az Urjézus arca..." : Krisztus-jelenések a csongrádi Nagyboldogasszony-templomban... In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 231-261. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: A szerző további írásainak jegyzéke, 2006-2019. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 263-267. (2019)

Gyöngyössy Orsolya: A társadalmi beilleszkedés stratégiái : csongrádi reformátusok a katolikus "tengerben". In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 70-76. (2019)

This list was generated on 2022. október 5. 17:09:09 CEST.