Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2006
Number of items: 102.

2006

Esélyegyenlőség az oktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 36. (2006)

Felsőoktatás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 67. (2006)

Felsőoktatás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 112. (2006)

Ismeretátadás és képességfejlesztés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 79. (2006)

Kisiskolások elemi készségeinek fejlettsége. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). pp. 118-119. (2006)

Közoktatás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 103. (2006)

Matematika- és informatikaoktatás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 61. (2006)

Mozgáskultúra és egészségnevelés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 93. (2006)

Mérés-értékelés a szakiskolákban a szakiskolai fejlesztési program keretén belül. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). pp. 86-87. (2006)

Nézőpontok az óvodai neveléssel kapcsolatos értékelési tevékenységekről. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 54. (2006)

Oktatás és hatékonyság. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 129. (2006)

Oktatásügy, oktatáskutatás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 124. (2006)

Pedagógiai értékelés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 73. (2006)

Program. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). pp. 9-11. (2006)

Részletes program. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). pp. 13-25. (2006)

Szövegek és tanulás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 48. (2006)

Tanulási motívumok differenciált vizsgálata és fejlesztése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 42. (2006)

Társas viselkedés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 98. (2006)

A konferencián prezentáló résztvevők listája ; Névmutató. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). pp. 136-141. (2006)

B. Németh, Mária: Hátrányos helyzetű tanulók természettudományos műveltsége. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 37. (2006)

B. Németh, Mária and Molnár, Éva and Dózsa, Mónika: Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 49. (2006)

Bankó, Marietta: A Veszprémi Egyetemen angoltanárként végzettek egy csoportjának véleménye a kibocsátó intézmény angoltanárképzéséről. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 113. (2006)

Barabás, Katalin: Az iskolai egészségnevelés, -fejlesztés hatékonyságának értékelési lehetősége. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 85. (2006)

Bedő, Andrea and Kővári, Eszter and Gyarmati, Anikó and Kelemen, Rita: Az interaktív táblák alkalmazási lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 30. (2006)

Benyák, Anikó: Hiperaktívként azonosított kisiskolások tanulmányi eredményeinek felmérése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 39. (2006)

Berkéné Sajti, Ilona: A mérés-értékelési szakértők intézményi munkájának összesítése és megítélése a Szakiskolai Fejlesztési Program I. "F" mérés-értékelés projektjében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 92. (2006)

Buda, András: A szükséges kérdések válaszai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 131. (2006)

Békési, Kálmán and Busi, Etelka and Lénárd, Sándor and Rapos, Nóra: Szöveges értékelés az alapfokú oktatás első két évfolyamán - innováció vagy eszközcsere? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 75. (2006)

Csaplár, Péterné: Az Alapozó (idegrendszer-fejlesztő) Mozgásterápia eredményességi mutatói és hatásvizsgálata pszichoszociális szempontból. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 41. (2006)

Csapó, Benő: Hosszmetszeti vizsgálatok iskolai kontextusban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 135. (2006)

Csordásné Anda, Éva: A MATANDA korongos abakusz bemutatása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 65. (2006)

Csíkos, Csaba: Az Index of Reading Awareness (IRA) kérdőív magyarországi vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 50. (2006)

Dancsó, Tünde: 13 éves tanulók informatika tudásának mérése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 78. (2006)

Dancsó, Tünde and Baksa-Haskó, Gabriella: A felsőoktatási intézmények hallgatóinak informatikai kompetenciái. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 70. (2006)

Dorner, Helga and Lakatosné Török, Erika: Iskolák közti nemzetközi partnerkapcsolatok sikeressége és kudarca az eTwinning projekt magyar résztvevőinek szemszögéből. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 101. (2006)

Draskovits, Ildikó: Az oktatáskutatás helyzete Magyarországon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 125. (2006)

Engler, Ágnes and Kóródi, Márta: Üzenet egykori iskolámba : tanárjelöltek pedagógusképei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 115. (2006)

Fejes, József Balázs: A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű és roma tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 46. (2006)

Fülöp, Márta and Sándor, Mónika and Orosz, Gábor: Az együttműködés és a versengés a tanórán. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 99. (2006)

Gordon Győri, János: Az iskolarendszeren kívüli oktatás hatékonyságmérése : felvetések és kérdések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 132. (2006)

Gál, Ferenc: A szakiskolai fejlesztési program és a pedagógiai értékelés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 88. (2006)

Gálosné Szűcs, Emília: A Szakma 2003. SZFP I. "F" - projekt szakiskolai alapvizsga-kísérlete. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 90. (2006)

Habók, Anita: Értelemgazdag tanulás a hazai iskolákban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 133. (2006)

Hajduné Holló, Katalin: Az elemi kombinatív képesség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltárása 4-8 évesek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 122. (2006)

Hercegh, Judit and Buda, András: Iskolai hatásmechanizmusok. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 108. (2006)

Hercz, Mária: Nevelési vizsgálatok : az értékeltek értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 102. (2006)

Holik, Ildikó: Az új érettségi rendszer a tanulók szemszögéből. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 128. (2006)

Hornyák, Zoltán and Albert, Csilla: Angol nyelvi készségek fejlettsége a 10. évfolyamon és az iskolák hozzáadott pedagógiai értéke 2004-2005-ben Bács-Kiskun megyében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 134. (2006)

Hunya, Márta: A fejlesztő értékelés és a tanítási módszerek kölcsönhatása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 130. (2006)

Huszár, Zsuzsanna: A 10 és 14 éves korosztály iskolai fogalmazásainak néhány szövegstatisztikai jellemzője és témafüggő ritmikai struktúrája. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 52. (2006)

Józsa, Krisztián: Köszöntő. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 5. (2006)

Józsa, Krisztián and Fazekasné Fenyvesi, Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek elemi alapkészségeinek fejlődése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 123. (2006)

Józsa, Krisztián and Fazekasné Fenyvesi, Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 44. (2006)

Józsa, Krisztián and Kelemen, Rita: A számolási készség fejlődése az iskoláskor első két évében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 120. (2006)

Kasik, László: Összefüggések a kreativitás és a társas viselkedést meghatározó személyiségvonások között dráma tagozatos tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 109. (2006)

Kelemen, Rita: A szöveges feladatok szerepe a jelen és a jövő matematikaoktatásában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 62. (2006)

Keller, Magdolna and Mogyorósi, Zsolt: Tapasztalatok az EKF Neveléstudományi Tanszékének levelező hallgatói körében végzett "hallgatói elégedettség" mérésről. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 116. (2006)

Kertész, Károly: Az órai interakció mérése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 110. (2006)

Kinney, Mark: A "No Child Left Behind" - Egy gyermek sem marad le - törvény az Egyesült Államokban : mit tanultunk az életbe lépése óta eltelt négy év során? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 29. (2006)

Kinyó, László: A magyar történelem pozitívnak és negatívnak vélt eseményei, korszakai 7. és 11. évfolyamos tanulók válaszaiban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 53. (2006)

Kiss, László: Összetett pedagógiai folyamatok hatékonyságának mérése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 106. (2006)

Kiss, Róbert: Gyakorlatorientált közismereti informatikai mérések és vizsga a szakiskolákban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 91. (2006)

Kissné Takács, Erika: Folyamatkövető értékelés az óvodában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 59. (2006)

Kopp, Erika: A pedagógusképzésben alkalmazott projektmunka értékelési elemei : esettanulmány. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 117. (2006)

Korom, Erzsébet: A fogalmi fejlődés nyomon követésének lehetőségei az iskolában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 81. (2006)

Kovács, Henrik: A mérés-értékelés lehetőségei a néptáncoktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 97. (2006)

Kovácsné Duró, Andrea: Tanár szakos egyetemi hallgatók értékelési tudása és kompetenciái. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 68. (2006)

Kováts, Antalné: A Zuglói Pedagógiai Szakmai Központ által a 2005/2006. tanévben szervezett tantárgyi mérések néhány eredménye. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 104. (2006)

Kálmán, Orsolya: Írásbeli szöveges értékelések a tanulást támogató értékelés perspektívájából. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 76. (2006)

Lénárt, Anett: Számítógéppel segített önellenőrző módszer az elektronikus tananyag visszakérdezésére. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 111. (2006)

Makó, Józsefné: Óvodai portfolió. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 60. (2006)

Mandel, Kinga: A romániai magyar középfokú oktatás és annak minősége : dinoszaurusz vagy kaméleon? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 126. (2006)

Molnár, Edit Katalin: Írás-tudás : tanár szakos egyetemi hallgatók szövegalkotási képessége és pedagógiai tudása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 69. (2006)

Molnár, Éva: Számítógéppel segített oktatás hatása hátrányos helyzetű tanulók motivációjára. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 47. (2006)

Nagy, Dóra: Valószínűségi gondolkodás fejlődése a középiskolában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 63. (2006)

Nagy, Judit and Barabás, Katalin: Az egészségnevelési programok és szerepük Hódmezővásárhely általános iskoláiban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 94. (2006)

Nagy, József: Kritériumorientált értékelés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 72. (2006)

Nagy, Lászlóné: A környezetismeret-tankönyvek képességfejlesztő hatása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 83. (2006)

Nagy Czirok, Lászlóné and Kárász, Péter: Tudástérképek készítése és alkalmazása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 84. (2006)

Pap-Szigeti, Róbert: Kooperatív módszerek alkalmazása a webprogramozás tanításában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 100. (2006)

Pethő, Balázs: Óvodai számítógépes képességfejlesztő alkalmazások elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 66. (2006)

Prisztóka, Gyöngyvér and Tóvári, Ferenc and Vass, Miklós and Papp, Gábor: Gyakorlati követelmények a testnevelőtanár-képzésben : hallgatói szemmel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 114. (2006)

Radnóti, Katalin: Néhány gondolat az értékelésről a tantárgyi obszervációs vizsgálatok tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 74. (2006)

Ranschburg, Ágnes: Értékelési gyakorlat a szakiskolákban a fejlesztési program kezdetén és végén. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 89. (2006)

Rapos, Nóra: Az iskolai félelmek kvalitatív vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 45. (2006)

Reisz, Terézia: A közoktatási alapellátás helyzete Baranya megyében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 105. (2006)

Sramó, András: A szövegvizualizáció eszköztárának alkalmazási lehetőségei a tankönyvelemzésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 51. (2006)

Szakácsné Nagy, Szilvia: Esélyegyenlőség az oktatásban - informatika a látássérültek szolgálatában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 38. (2006)

Szarvasné Mátó, Veronika and Benkő, Zsuzsanna: Főiskolai hallgatók egészségképe : összehasonlító vizsgálat. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 95. (2006)

Szerencsés, György: E-Portfolio az oktatásban és a tanárképzésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 71. (2006)

Szombathelyiné Nyitrai, Ágnes: Az értékeléssel kapcsolatos tudás hatása az értékelés folyamatára és az eredmények értelmezésére, felhasználására. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 56. (2006)

Sárköziné Kollárits, Edit: A közoktatás minőségéért díj-modell szerinti szervezeti szintű értékelés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 127. (2006)

Tóth, Jánosné and Vári, Lászlóné: Az utca matematikája : preventív fejlesztő kísérlet 2–3. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 64. (2006)

Tóth, Zoltán: Tanulócsoportok jellemző tudásszerkezetének vizsgálata a tudástér elmélet segítségével. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 82. (2006)

Vargáné Balogh, Orsolya: Levelező tagozatos óvodapedagógus hallgatók külső óvodai gyakorlatáról készült szöveges értékelések elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 57. (2006)

Vargáné Molnár, Márta and Molnár, Miklós Zsolt and Zászkaliczky, Péter: Krónikus veseelégtelen gyermekek (gyógy)pedagógiai jellemzői : iskolázottsági adatok - egy pilóta vizsgálat eredményei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 40. (2006)

Vass, Miklós and Prisztóka, Gyöngyvér and Papp, Gábor and Telek, István: Értékelés és osztályozás az iskolai testnevelésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 96. (2006)

Vass, Vilmos: A fejlesztő értékelés nemzetközi tendenciái. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 77. (2006)

Villányi, Györgyné: Az értékelés helye, szerepe az óvodai nevelés dokumentumaiban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 58. (2006)

Vígh, Tibor: A kommunikatív nyelvtudás mérése és értékelése a középszintű német nyelvi érettségi íráskészség vizsgarésze alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 107. (2006)

Zentai, Gabriella and Hrabovszki, Mihály: Alapkészségek fejlettsége Békéscsaba első osztályos tanulói körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 121. (2006)

Zentai, Gabriella and Pap-Szigeti, Róbert: A tanulási képességek fejlesztése tantárgyi tartalmakkal. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 80. (2006)

This list was generated on 2020. május 29. 18:56:14 CEST.