Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2006
Number of items: 102.

2006

Esélyegyenlőség az oktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 36. (2006)

Felsőoktatás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 67. (2006)

Felsőoktatás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 112. (2006)

Ismeretátadás és képességfejlesztés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 79. (2006)

Kisiskolások elemi készségeinek fejlettsége. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). pp. 118-119. (2006)

Közoktatás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 103. (2006)

Matematika- és informatikaoktatás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 61. (2006)

Mozgáskultúra és egészségnevelés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 93. (2006)

Mérés-értékelés a szakiskolákban a szakiskolai fejlesztési program keretén belül. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). pp. 86-87. (2006)

Nézőpontok az óvodai neveléssel kapcsolatos értékelési tevékenységekről. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 54. (2006)

Oktatás és hatékonyság. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 129. (2006)

Oktatásügy, oktatáskutatás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 124. (2006)

Pedagógiai értékelés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 73. (2006)

Program. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). pp. 9-11. (2006)

Részletes program. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). pp. 13-25. (2006)

Szövegek és tanulás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 48. (2006)

Tanulási motívumok differenciált vizsgálata és fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 42. (2006)

Társas viselkedés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 98. (2006)

A konferencián prezentáló résztvevők listája ; Névmutató. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). pp. 136-141. (2006)

B. Németh, Mária: Hátrányos helyzetű tanulók természettudományos műveltsége. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 37. (2006)

B. Németh, Mária and Molnár, Éva and Dózsa, Mónika: Az olvasásképesség fejlettsége az iskoláskor elején. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 49. (2006)

Bankó, Marietta: A Veszprémi Egyetemen angoltanárként végzettek egy csoportjának véleménye a kibocsátó intézmény angoltanárképzéséről. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 113. (2006)

Barabás, Katalin: Az iskolai egészségnevelés, -fejlesztés hatékonyságának értékelési lehetősége. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 85. (2006)

Bedő, Andrea and Kővári, Eszter and Gyarmati, Anikó and Kelemen, Rita: Az interaktív táblák alkalmazási lehetőségei a pedagógiai gyakorlatban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 30. (2006)

Benyák, Anikó: Hiperaktívként azonosított kisiskolások tanulmányi eredményeinek felmérése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 39. (2006)

Berkéné Sajti, Ilona: A mérés-értékelési szakértők intézményi munkájának összesítése és megítélése a Szakiskolai Fejlesztési Program I. "F" mérés-értékelés projektjében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 92. (2006)

Buda, András: A szükséges kérdések válaszai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 131. (2006)

Békési, Kálmán and Busi, Etelka and Lénárd, Sándor and Rapos, Nóra: Szöveges értékelés az alapfokú oktatás első két évfolyamán - innováció vagy eszközcsere? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 75. (2006)

Csaplár, Péterné: Az Alapozó (idegrendszer-fejlesztő) Mozgásterápia eredményességi mutatói és hatásvizsgálata pszichoszociális szempontból. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 41. (2006)

Csapó, Benő: Hosszmetszeti vizsgálatok iskolai kontextusban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 135. (2006)

Csordásné Anda, Éva: A MATANDA korongos abakusz bemutatása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 65. (2006)

Csíkos, Csaba: Az Index of Reading Awareness (IRA) kérdőív magyarországi vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 50. (2006)

Dancsó, Tünde: 13 éves tanulók informatika tudásának mérése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 78. (2006)

Dancsó, Tünde and Baksa-Haskó, Gabriella: A felsőoktatási intézmények hallgatóinak informatikai kompetenciái. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 70. (2006)

Dorner, Helga and Lakatosné Török, Erika: Iskolák közti nemzetközi partnerkapcsolatok sikeressége és kudarca az eTwinning projekt magyar résztvevőinek szemszögéből. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 101. (2006)

Draskovits, Ildikó: Az oktatáskutatás helyzete Magyarországon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 125. (2006)

Engler, Ágnes and Kóródi, Márta: Üzenet egykori iskolámba : tanárjelöltek pedagógusképei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 115. (2006)

Fejes, József Balázs: A tanulási motiváció jellegzetességei hátrányos helyzetű és roma tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 46. (2006)

Fülöp, Márta and Sándor, Mónika and Orosz, Gábor: Az együttműködés és a versengés a tanórán. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 99. (2006)

Gordon Győri, János: Az iskolarendszeren kívüli oktatás hatékonyságmérése : felvetések és kérdések. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 132. (2006)

Gál, Ferenc: A szakiskolai fejlesztési program és a pedagógiai értékelés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 88. (2006)

Gálosné Szűcs, Emília: A Szakma 2003. SZFP I. "F" - projekt szakiskolai alapvizsga-kísérlete. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 90. (2006)

Habók, Anita: Értelemgazdag tanulás a hazai iskolákban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 133. (2006)

Hajduné Holló, Katalin: Az elemi kombinatív képesség fejlődésének kritériumorientált diagnosztikus feltárása 4-8 évesek körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 122. (2006)

Hercegh, Judit and Buda, András: Iskolai hatásmechanizmusok. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 108. (2006)

Hercz, Mária: Nevelési vizsgálatok : az értékeltek értékelése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 102. (2006)

Holik, Ildikó: Az új érettségi rendszer a tanulók szemszögéből. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 128. (2006)

Hornyák, Zoltán and Albert, Csilla: Angol nyelvi készségek fejlettsége a 10. évfolyamon és az iskolák hozzáadott pedagógiai értéke 2004-2005-ben Bács-Kiskun megyében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 134. (2006)

Hunya, Márta: A fejlesztő értékelés és a tanítási módszerek kölcsönhatása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 130. (2006)

Huszár, Zsuzsanna: A 10 és 14 éves korosztály iskolai fogalmazásainak néhány szövegstatisztikai jellemzője és témafüggő ritmikai struktúrája. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 52. (2006)

Józsa, Krisztián: Köszöntő. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 5. (2006)

Józsa, Krisztián and Fazekasné Fenyvesi, Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek elemi alapkészségeinek fejlődése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 123. (2006)

Józsa, Krisztián and Fazekasné Fenyvesi, Margit: Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 44. (2006)

Józsa, Krisztián and Kelemen, Rita: A számolási készség fejlődése az iskoláskor első két évében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 120. (2006)

Kasik, László: Összefüggések a kreativitás és a társas viselkedést meghatározó személyiségvonások között dráma tagozatos tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 109. (2006)

Kelemen, Rita: A szöveges feladatok szerepe a jelen és a jövő matematikaoktatásában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 62. (2006)

Keller, Magdolna and Mogyorósi, Zsolt: Tapasztalatok az EKF Neveléstudományi Tanszékének levelező hallgatói körében végzett "hallgatói elégedettség" mérésről. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 116. (2006)

Kertész, Károly: Az órai interakció mérése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 110. (2006)

Kinney, Mark: A "No Child Left Behind" - Egy gyermek sem marad le - törvény az Egyesült Államokban : mit tanultunk az életbe lépése óta eltelt négy év során? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 29. (2006)

Kinyó, László: A magyar történelem pozitívnak és negatívnak vélt eseményei, korszakai 7. és 11. évfolyamos tanulók válaszaiban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 53. (2006)

Kiss, László: Összetett pedagógiai folyamatok hatékonyságának mérése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 106. (2006)

Kiss, Róbert: Gyakorlatorientált közismereti informatikai mérések és vizsga a szakiskolákban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 91. (2006)

Kissné Takács, Erika: Folyamatkövető értékelés az óvodában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 59. (2006)

Kopp, Erika: A pedagógusképzésben alkalmazott projektmunka értékelési elemei : esettanulmány. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 117. (2006)

Korom, Erzsébet: A fogalmi fejlődés nyomon követésének lehetőségei az iskolában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 81. (2006)

Kovács, Henrik: A mérés-értékelés lehetőségei a néptáncoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 97. (2006)

Kovácsné Duró, Andrea: Tanár szakos egyetemi hallgatók értékelési tudása és kompetenciái. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 68. (2006)

Kováts, Antalné: A Zuglói Pedagógiai Szakmai Központ által a 2005/2006. tanévben szervezett tantárgyi mérések néhány eredménye. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 104. (2006)

Kálmán, Orsolya: Írásbeli szöveges értékelések a tanulást támogató értékelés perspektívájából. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 76. (2006)

Lénárt, Anett: Számítógéppel segített önellenőrző módszer az elektronikus tananyag visszakérdezésére. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 111. (2006)

Makó, Józsefné: Óvodai portfolió. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 60. (2006)

Mandel, Kinga: A romániai magyar középfokú oktatás és annak minősége : dinoszaurusz vagy kaméleon? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 126. (2006)

Molnár, Edit Katalin: Írás-tudás : tanár szakos egyetemi hallgatók szövegalkotási képessége és pedagógiai tudása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 69. (2006)

Molnár, Éva: Számítógéppel segített oktatás hatása hátrányos helyzetű tanulók motivációjára. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 47. (2006)

Nagy, Dóra: Valószínűségi gondolkodás fejlődése a középiskolában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 63. (2006)

Nagy, Judit and Barabás, Katalin: Az egészségnevelési programok és szerepük Hódmezővásárhely általános iskoláiban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 94. (2006)

Nagy, József: Kritériumorientált értékelés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 72. (2006)

Nagy, Lászlóné: A környezetismeret-tankönyvek képességfejlesztő hatása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 83. (2006)

Nagy Czirok, Lászlóné and Kárász, Péter: Tudástérképek készítése és alkalmazása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 84. (2006)

Pap-Szigeti, Róbert: Kooperatív módszerek alkalmazása a webprogramozás tanításában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 100. (2006)

Pethő, Balázs: Óvodai számítógépes képességfejlesztő alkalmazások elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 66. (2006)

Prisztóka, Gyöngyvér and Tóvári, Ferenc and Vass, Miklós and Papp, Gábor: Gyakorlati követelmények a testnevelőtanár-képzésben : hallgatói szemmel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 114. (2006)

Radnóti, Katalin: Néhány gondolat az értékelésről a tantárgyi obszervációs vizsgálatok tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 74. (2006)

Ranschburg, Ágnes: Értékelési gyakorlat a szakiskolákban a fejlesztési program kezdetén és végén. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 89. (2006)

Rapos, Nóra: Az iskolai félelmek kvalitatív vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 45. (2006)

Reisz, Terézia: A közoktatási alapellátás helyzete Baranya megyében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 105. (2006)

Sramó, András: A szövegvizualizáció eszköztárának alkalmazási lehetőségei a tankönyvelemzésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 51. (2006)

Szakácsné Nagy, Szilvia: Esélyegyenlőség az oktatásban - informatika a látássérültek szolgálatában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 38. (2006)

Szarvasné Mátó, Veronika and Benkő, Zsuzsanna: Főiskolai hallgatók egészségképe : összehasonlító vizsgálat. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 95. (2006)

Szerencsés, György: E-Portfolio az oktatásban és a tanárképzésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 71. (2006)

Szombathelyiné Nyitrai, Ágnes: Az értékeléssel kapcsolatos tudás hatása az értékelés folyamatára és az eredmények értelmezésére, felhasználására. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 56. (2006)

Sárköziné Kollárits, Edit: A közoktatás minőségéért díj-modell szerinti szervezeti szintű értékelés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 127. (2006)

Tóth, Jánosné and Vári, Lászlóné: Az utca matematikája : preventív fejlesztő kísérlet 2–3. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 64. (2006)

Tóth, Zoltán: Tanulócsoportok jellemző tudásszerkezetének vizsgálata a tudástér elmélet segítségével. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 82. (2006)

Vargáné Balogh, Orsolya: Levelező tagozatos óvodapedagógus hallgatók külső óvodai gyakorlatáról készült szöveges értékelések elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 57. (2006)

Vargáné Molnár, Márta and Molnár, Miklós Zsolt and Zászkaliczky, Péter: Krónikus veseelégtelen gyermekek (gyógy)pedagógiai jellemzői : iskolázottsági adatok - egy pilóta vizsgálat eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 40. (2006)

Vass, Miklós and Prisztóka, Gyöngyvér and Papp, Gábor and Telek, István: Értékelés és osztályozás az iskolai testnevelésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 96. (2006)

Vass, Vilmos: A fejlesztő értékelés nemzetközi tendenciái. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 77. (2006)

Villányi, Györgyné: Az értékelés helye, szerepe az óvodai nevelés dokumentumaiban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 58. (2006)

Vígh, Tibor: A kommunikatív nyelvtudás mérése és értékelése a középszintű német nyelvi érettségi íráskészség vizsgarésze alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 107. (2006)

Zentai, Gabriella and Hrabovszki, Mihály: Alapkészségek fejlettsége Békéscsaba első osztályos tanulói körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 121. (2006)

Zentai, Gabriella and Pap-Szigeti, Róbert: A tanulási képességek fejlesztése tantárgyi tartalmakkal. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (4). p. 80. (2006)

This list was generated on 2019. november 21. 03:51:18 CET.