Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2008
Number of items: 77.

2008

Az IKT-hoz kötődő kompetenciák értékelése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 81. (2008)

IKT az oktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 70. (2008)

Pedagógiai értékelés az oktatásfejlesztés szolgálatában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 92. (2008)

Poszterbemutatók. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 52. (2008)

Poszterbemutatók. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 53. (2008)

Részletes program. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). pp. 11-18. (2008)

Személyiségkomponensek értékelése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 39. (2008)

Szociális környezet : társas viselkedés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). pp. 33-34. (2008)

A konferencián prezentáló résztvevők : névmutató. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). pp. 98-102. (2008)

A pedagógusmunka és a pedagóguskompetenciák értékelése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 45. (2008)

Értékelés az olvasáskutatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 65. (2008)

Értékelési problémák a felsőoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 75. (2008)

A szegedi iskolai longitudinális vizsgálat újabb eredményei : a matematika, a természettudomány, az idegen-nyelv és az informatika felmérések. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). pp. 21-22. (2008)

A számítógép- és az internet-használat hatásrendszere. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). pp. 27-28. (2008)

A tanulói tudás fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 85. (2008)

Bacsa, Éva: A tanulási célok vizsgálata az angol nyelvtanulás tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 54. (2008)

Balogh, Mónika: Az SZTE ETSZK védőnő hallgatóinak, mint leendő egészségfejlesztő szakembereknek egészségi állapota és egészségmagatartása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 76. (2008)

Barassevich, Tamás: Az Ennis-Weir kritikai gondolkodás teszt validitásának vizsgálata magyar középiskolások körében végzett felmérés alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 40. (2008)

Benkő, M. Brigitta: Tanári értékelés tanulói szemszögből egy empirikus vizsgálat tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 46. (2008)

Braunitzer, Gábor: Az elégtelen szociális kötődés pszicho-neuro-immunológiai hatásai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 35. (2008)

Buda, András: Hallgatók IKT kompetenciája. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 55. (2008)

Csapó, Benő and Nikolov, Marianne: A tanulók idegen-nyelv tudása az általános iskola és a középiskola végén. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 26. (2008)

Csomortáni, D. Zoltán: A szülői túlvédés és a szorongás megjelenése kisiskolás korban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 36. (2008)

Csordás Józsefné Anda, Éva: A MATANDA korongos abakusz szerepe a matematikai képességfejlesztésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 87. (2008)

Csíkos, Csaba: Az IRA - Index of Reading Awareness - kérdőívvel végzett 3 éves longitudinális vizsgálat eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 66. (2008)

Csíkos, Csaba: Köszöntő. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 5. (2008)

Csíkos, Csaba and Kelemen, Rita and Steklács, János: Kéttényezős pedagógiai kísérletek eredményességének és hatásnagyságának kvantitatív elemzése egy magyarországi kéttényezős kísérlet példáján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 86. (2008)

Czédliné Bárkányi, Éva: Tantárgyi reform, útkeresés a tanító szakos hallgatók matematika képzésében az SZTE JGYPK Tanítóképző Intézetében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 56. (2008)

Dancsó, Tünde: A 2006. évi PISA-mérés eredményei az IKT eszközök használatáról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 71. (2008)

Dancsó, Tünde: Az informatikai készségek vizsgálata néhány háttértényező tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 25. (2008)

Domján, Péter and Fekete, Judit and Müllerné Szögedi, Ildikó: Probléma alapú tanulás előnyei a reáltudományok területén az egészségfinanszírozás oktatásában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 77. (2008)

Dorner, Helga: Pedagógiai innováció katalizálása kommunikációs módszerekkel a Calibrate nemzetközi projektben : a felhasználói visszajelzések elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 82. (2008)

Farkas, Csilla and Fekete, Ilona Dóra: Tanárjelöltek az értékelésről. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 57. (2008)

Farkas, Éva: Új tanítási stratégiák, megváltozott pedagógus-szerepek a szakképzésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 47. (2008)

Fejes, József Balázs and Kasik, László and Kinyó, László: Fiatalok mentorálásának kutatása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 48. (2008)

Fodor, László: A gyermeki személyiség megismerése és megítélése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 58. (2008)

G. Janurik, Márta: Flow, apátia, unalom és szorongás az iskolai ének-zeneórákon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 42. (2008)

Gajić, Olivera: Az önszabályozó tanulási folyamat pedagógiai értékelésének dimenziói a felsőoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 78. (2008)

Gömöryné Mészey, Zsuzsa: Iskolafejlesztés az Észak-Nyugat-Dunántúli Régióban a Dalton-terv reformpedagógiai modellel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 91. (2008)

Hercz, Mária: Pedagógus-kompetenciák és dilemmák a hétköznapok gyakorlatában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 49. (2008)

Herke, Anita and Vargáné Török, Ágnes: A számítógép és az internet hatása a serdülők társas kapcsolataira. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 31. (2008)

Herzog, Csilla: A médiaműveltség értékelésének kérdései. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 41. (2008)

Herzog, Csilla and Kelemen, Rita: Az internet-használat és az internet iránti attitűd eltérései a 18-23 éves korosztályban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 32. (2008)

Hornyák, Zoltán: Serdülőkorú tanulók szociális készségeinek vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 93. (2008)

Horváth Cz., János and Jókai, Erika: Ismeret térképek alkalmazása a digitális pedagógiában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 72. (2008)

Jelli, János and Dancsó, Tünde: IKT kompetenciamérés tapasztalatai a pedagógusképzésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 83. (2008)

Józsa, Krisztián: A matematikai készségek fejlődése alsó tagozatban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 23. (2008)

Józsa, Krisztián and Meskó, Katalin and Pap-Szigeti, Róbert: A számítógép- és az internet-használati szokások összefüggése a tanulási motivációval 4. osztályos tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 29. (2008)

Kasik, László: Összefüggések a szociális készségek működése és a szülői nevelés hatásai között kisiskolás korban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 37. (2008)

Kelemen, Rita: Az IKT-használat és az alkalmazható tudás összefüggései : a PISA 2006 másodelemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 30. (2008)

Korom, Erzsébet and Nagy, Lászlóné: Természettudományos fogalmak fejlődésének longitudinális vizsgálata : a kezdő mérési pont eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 24. (2008)

Kovácsné Duró, Andrea: A pedagógusmunka értékelésének sajátos szempontjai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 50. (2008)

Lakatosné Török, Erika: Tudásmegosztás e-learning és virtuális környezetben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 73. (2008)

Lesznyák, Márta and Zerinváry, Dóra and Csíkos, Csaba: Előítéletesség óvodás és kisiskolás korú magyar és roma gyermekek körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 38. (2008)

Magocsa, László: The role of interaction in acquiring English by very young learners. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 59. (2008)

Molnár, Edit Katalin: Absztraktok bírálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 51. (2008)

Molnár, Edit Katalin: Mi a feladat? : pedagógia szakos diákok értelmezései és megoldási stratégiái írásbeli elemzési és értékelési feladatokban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 79. (2008)

Molnár, Gyöngyvér: Hátrányos helyzetű első osztályos diákok induktív gondolkodásának fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 88. (2008)

Molnár, Éva: Az olvasási képesség fejlettségének longitudinális vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 67. (2008)

Monoriné Papp, Sarolta: STEP 21 : a tanórai pedagógusteljesítmény diagnosztikus modellje. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 60. (2008)

Nagy, Dóra: A valószínűségi gondolkodás modelljei a pedagógiában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 43. (2008)

Paksi, Attila: Internetes oktatási keretrendszer használatának lehetőségei és tapasztalatai a középiskolai oktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 74. (2008)

Schaub, Gáborné: A szociális háttér és a táplálkozás nívójának összefüggés vizsgálata a testnevelési teljesítmény vonatkozásában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 61. (2008)

Schiffer, Csilla and Marton, Eszter: A szülők viszonyulása az inklúzióhoz egy befogadó iskolában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 94. (2008)

Sebestyén, Annamária and Tóth, Zoltán: A tanulók tudásszerkezetének és problémamegoldó stratégiájának kapcsolata egyszerű kémiai problémák megoldásában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 89. (2008)

Steklács, János and Csíkos, Csaba: Szövegértés vizsgálata az időkorlátos olvasástesztelés módszerével : egy fejlesztő kísérlet késleltetett utótesztjének eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 68. (2008)

Szabó, Éva: Irodalomtankönyvek illusztráltsága és a tankönyvhasználat összefüggései 9. évfolyamon, szakközépiskolában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 44. (2008)

Szabó, Éva: "Szövegelünk? Szövegeljünk!" : a szövegalkotás tanítása feladatbank segítségével, 9-10. osztályban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 62. (2008)

Szombathelyiné Nyitrai, Ágnes: A mese jelenléte a családok életében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 69. (2008)

Sáringerné Szilárd, Zsuzsanna and Kovács, Katalin: Mozgásos játékoktatás megítélése pedagógusjelölt hallgatók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 80. (2008)

Tombor, Viktória: Gyakorlati képzés az andragógia tudományában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 63. (2008)

Tóth, Edit and Csapó, Benő: Regionális különbségek a tanulók tudásában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 95. (2008)

Tóth, Krisztina and Molnár, Gyöngyvér and Csapó, Benő: A számítógépes tesztelés lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 84. (2008)

Tóth, Éva: Az idegen nyelvű üzleti levélírás tanítása a felsőoktatásban : az üzleti levél értékelésének dilemmái egy kutatás tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 64. (2008)

Veress, Erzsébet: A temperamentum-vonások megjósolhatják-e a kamaszkori externalizációs- és internalizációs problémákat? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 96. (2008)

Vígh, Tibor: A vizsgák tanítási-tanulási folyamatra gyakorolt hatásának modellezése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 97. (2008)

Zentai, Gabriella: A hatodik osztályos kompetenciamérés eredményeinek városi szintű elemzése, összefüggései a tanulók induktív gondolkodásával. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (6). p. 90. (2008)

This list was generated on 2020. április 2. 00:14:55 CEST.