Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2010
Number of items: 119.

2010

Az IKT alkalmazása a kutatásban és a fejlesztésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 53. (2010)

Az eredményesség mérése a felsőfokú képzésben, és az eredményességre ható tényezők szerepe. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 40-41. (2010)

Az ismeret- és értékközvetítés néhány formája. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 122. (2010)

"Gyorsuló sáv" vagy "parkolópálya"? : a nyelvi előkészítő évfolyam értékelése : érettségi eredmények, diákok, nyelvtanárok és szülők véleménye. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 59-60. (2010)

Hátrányos helyzet és sajátos nevelési igény. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 28. (2010)

Készségfejlesztés 4-8 éves korban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 139-140. (2010)

Köszöntő. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 5. (2010)

Longitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 47-48. (2010)

Mentálhigiéné és személyiségfejlesztés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 111. (2010)

Média és IKT a tanítási-tanulási folyamatban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 87. (2010)

Nyelvpedagógiai kutatások. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 81. (2010)

Olvasáskutatás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 117. (2010)

Pedagógusok és pedagógusjelöltek vélekedései. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 145. (2010)

Poszterszekció. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 66. (2010)

Poszterszekció. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 103. (2010)

Részletes program. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 11-24. (2010)

Szegedi tanári előkészítő modulos hallgatók írásbeli szövegalkotásának képességbeli és énképi vetületei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 133-134. (2010)

Tanítás- és kutatásmódszertan. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 92. (2010)

A konferencián prezentáló résztvevők : névmutató. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 151-158. (2010)

A mérés-értékelés elméleti keretei - problémák és lehetőségek. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 34. (2010)

Értékelési keretek és standardok kidolgozása a szövegértés, a matematika és a természettudomány területén 1-6. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 127-128. (2010)

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának segítése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 98. (2010)

A szocialitás néhány aspektusa. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 74-75. (2010)

Adey, Philip: Promoting high level reasoning - and assessing the outcomes. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 27. (2010)

B. Németh, Mária: Természettudományos műveltség-koncepciók. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 37. (2010)

Balogh, Virág: Autizmussal élők kommunikációjának vizsgálata az interaktív összehangolódás elmélet tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 32. (2010)

Balogh, Virág and Németh, Dezső: "Rejtett" módon tanulnak az autisták? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 105. (2010)

Barassevich, Tamás: Egyetemi hallgatók kritikai gondolkodás teszten mért érvelési képességeinek fejlettsége. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 136. (2010)

Barassevich, Tamás and Kelemen-Molitorisz, Anikó and Mokbelné Bacsa, Éva: Az episztemológiai meggyőződések mérésének problémái és lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 35. (2010)

Bartha, Enikő and Berkes, Tímea and Sági, Andrea and Urbán, Róbert and Demjén, Tibor: A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 113. (2010)

Berencsi, Benjamin: A dráma igazi arca. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 72. (2010)

Bocsi, Veronika: A puritán időfelhasználás, mint a munkaerőpiaci eredményesség egyik lehetséges záloga. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 44. (2010)

Bukta, Katalin: Angol íráskészség mérése az értékelők szempontjából. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 104. (2010)

Békés, Anna: Tanulási kudarcnak kitett - diszlexiás - tanulók olvasási és szövegértési problémáinak mérése a szakrendszerű oktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 102. (2010)

Ceglédi, Tímea: A felsőoktatás hozzáadott értékének mérése az alapképzés végzős évfolyama körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 42. (2010)

Csaplár, Péterné: A viselkedészavarok nyomában...vagy mi is van a fülünk körül? : a 2007-es SNI kontrollvizsgálódás margójára. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 99. (2010)

Csapó, Benő: A standardok szerepe az oktatás hatékonyságának javításában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 129. (2010)

Csapó, Benő and Józsa, Krisztián: A matematikai készségek fejlődése az iskola első szakaszában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 52. (2010)

Csíkos, Csaba: Matematikai értékelési keretek szerepe a diagnosztikus értékelési rendszerek fejlesztésében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 130. (2010)

Dombi, Judit: "Pont akkor van kevés óra, amikor már lehetne reptetni őket" : esettanulmány egy kisvárosi középiskoláról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 63. (2010)

Dombiné Borsos, Margit: "Socialisare necesse est" : nevelési eredményvizsgálatok a Pécsi Tudományegyetem 1. Számú Gyakorló Általános Iskolájában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 68. (2010)

Dúl, Imre: Pedagógiai tesztek IRT szerinti értékelése számítógépes eszközökkel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 58. (2010)

Engler, Ágnes: Esélyek és eredményesség a felnőttek felsőfokú tanulásában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 43. (2010)

Fazekasné Fenyvesi, Margit: A beszédhiba korrekciója a beszédhanghalló készség fejlesztése alapján : módszerek és eszközök. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 144. (2010)

Fehér, Péter and Hornyák, Judit: Mítosz vagy valóság? : a netgeneráció jellemzői Magyarországon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 90. (2010)

Fejes, József Balázs: A szociális kontextus, a hátrányos helyzet és a tanulási motiváció összefüggése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 79. (2010)

Fodor, László: A gyermeki jogok tiszteletben tartásának minőségkritériumai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 126. (2010)

Furcsa, Laura: Az értékelés szerepe a hátrányos helyzetű gyerekek idegen nyelvre tanítása során. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 30. (2010)

Fényes, Hajnalka: A tanulói eredményesség nemi különbségei közép- és felsőfokon egy határmenti régióban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 45. (2010)

Fülöp, Márta: Tanulási motiváció és versengés : barátok vagy ellenségek? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 73. (2010)

Győri, János and Páva, Rita: A video mint az osztálytermi kutatások hatékony eszköze : az elmúlt két évtized nemzetközi tapasztalatai az új hazai kutatási lehetőségek tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 91. (2010)

Géczi, János and Darvai, Tibor: A Tanító c. folyóirat fényképeinek minőségi ikonográfiai vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 124. (2010)

Habók, Anita: Tanítási szokások egy fogalmi térképes fejlesztő program után. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 146. (2010)

Hercz, Mária: Pedagógiai kurzusok tanítása és értékelése portfóliós- és projekt technikával. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 95. (2010)

Herzog, Csilla and Zentai, Gabriella: A 14-18 éves korosztály médiaműveltség vizsgálatának internettel és mobiltelefonnal kapcsolatos eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 88. (2010)

Hidvégi, Péter: Munkahelyi elégedettség a Vám-és Pénzügyőrség személyi állományának és a Rendészeti Szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 115. (2010)

Horváth, Veronika: "Küzdünk ezekkel a diákokkal" : a nyelvi előkészítő program megvalósulása egy nagyvárosi szakközépiskolában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 64. (2010)

Janurik, Márta: A zenei képességek és az olvasás, helyesírás, számolás összefüggései hétéves korban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 142. (2010)

Jámbori, Szilvia: A társas viselkedés környezeti meghatározói. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 78. (2010)

Józsa, Krisztián: Az olvasási standardok kidolgozásának elméleti keretei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 132. (2010)

Józsa, Krisztián and Csapó, Benő: Az iskola kezdetén mért DIFER-készségek előrejelző ereje. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 51. (2010)

Kasik, László: A szociálisprobléma-megoldó képesség működésének jellemzői 8 és 15 éves diákok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 77. (2010)

Kazarján, Erzsébet: A felsőfokú szakképzés pedagógiája oktatáspolitikai és munkaerőpiaci aspektusból. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 70. (2010)

Kelemen-Molitorisz, Anikó and Csíkos, Csaba: Olvasásra vonatkozó meggyőződések vizsgálata 6., 8., 10. és 12. évfolyamos gimnazisták körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 119. (2010)

Kenderfi, Miklós: A pályaorientáció mint a realitásban való tájékozódást támogató lehetőség. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 125. (2010)

Kinyó, László and Tóth, Edit: 7. és 11. évfolyamos tanulók demokrácia fogalommal, demokratikus berendezkedéssel és állampolgári tulajdonságokkal kapcsolatos nézetei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 123. (2010)

Kisné Bernhardt, Renáta: Normál és két tanítási nyelvű osztály tanulóinak fogalmazásvizsgálata és értékelése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 107. (2010)

Kiss, Gábor: Adatrejtés és titkosítás témakörének oktatási tapasztalatai a gépészmérnök szakos hallgatóknál. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 94. (2010)

Koltai, Zsuzsa: Innováció a múzeumpedagógiában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 67. (2010)

Korom, Erzsébet: Természettudományi értékelési keret és standardok fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 131. (2010)

Korom, Erzsébet and Nagy, Lászlóné: A természettudományi ismeretek fejlettségét befolyásoló tényezők 4. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 50. (2010)

Kovács, Sándor: A magzati tesztoszteronszint, az autisztikus viselkedés és a kötődés kapcsolata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 33. (2010)

Kovács, Sándor and Balogh, Virág: A kötődés hatása az iskolai előmenetelre. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 106. (2010)

Kovács, Sándor and Balogh, Virág: A magzati tesztoszteron hatása a tantárgy-preferenciákra. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 108. (2010)

Kovácsné Duró, Andrea: Tanár szakos bölcsész hallgatók értékelési nézetei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 147. (2010)

Kétyi, András: Online tesztkitöltés tapasztalatai és virtuális tanulási környezetek értékelése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 57. (2010)

Lakatosné Török, Erika: Pedagógiai innovációra vonatkozó kutatási tendenciák az IKT-val támogatott oktatási környezetben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 54. (2010)

Laki, Ildikó: A fogyatékossággal élő diplomások esélyei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 100. (2010)

Lehmann, Magdolna: Pedagógiai korpusz alkalmazása az idegen nyelvi szókincsmérésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 85. (2010)

Lukácsi, Zoltán: A kohéziós erők szerepe az írásminőség értékelésében angol B2 szintű nyelvvizsgán. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 84. (2010)

Lászlóné Kenyeres, Krisztina: A matematika szintfelmérő hatásai és következményei az oktatásra és a segédanyagok elkészítésére. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 109. (2010)

Maadadiné Borbély, Mária: Tehetségdiagnosztizálás egy fővárosi kerületben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 71. (2010)

Menyhei, Zsófia: "NYEK-es osztály, NYEK-es problémák" : nyelvtanárok és diákok véleménye a nyelvi előkészítő évfolyamról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 65. (2010)

Mokbelné Bacsa, Éva and Csíkos, Csaba: Nyelvtanulásra vonatkozó meggyőződések vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 86. (2010)

Molnár, Edit Katalin: Levél az olvasónak? : egyetemi hallgatók funkcionális szövegeinek kommunikatív és szintaktikai elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 137. (2010)

Molnár, Gyöngyvér: A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata számítógépes környezetben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 55. (2010)

Molnár, Gyöngyvér and Korom, Erzsébet: A problémamegoldó gondolkodás fejlődése keresztmetszeti és longitudinális vizsgálatok fényében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 49. (2010)

Molnár, György: Új generációs tanulási módszerek és tanulási környezetek szerepe az oktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 69. (2010)

Molnár, Pál: Blog mint tudásközvetítő, közösségformáló, kapcsolatépítő eszköz az órai munkában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 89. (2010)

Molnár, Pál and Kárpáti, Andrea: Számítógéppel támogatott osztálytermi kollaboratív vitatérképezés és gondolattérképezés összehasonlító elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 97. (2010)

Molnár, Éva and Székely, László: Magyar tanulók motívumainak és olvasási eredményeinek összefüggései a PIRLS-mérésekben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 120. (2010)

Nagy, Dóra: A valószínűségi gondolkodás pedagógiai modellje. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 38. (2010)

Nagy, Lászlóné: Az egészségműveltség, egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetősége oktatási környezetben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 112. (2010)

Nagy, Zsuzsanna: A fogalmazásképesség és a szövegekre vonatkozó ítéletek vizsgálata tanulók és hallgatók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 135. (2010)

Nikolov, Marianne: Az első nyelvi előkészítő évfolyamos diákok érettségi eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 61. (2010)

Nádasi, Zsófia: Komplex személyiségfejlesztő játékfoglalkozások új tematikája. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 116. (2010)

Ollé, János: Az egyéni ePortfolió kialakítását befolyásoló tényezőkről való hallgatói gondolkodás a felsőoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 96. (2010)

Pinczésné Palásthy, Ildikó: A tanári problémaérzékenység és a tanulói viselkedés megítélése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 149. (2010)

Pintér, Henriett: Mozgássérült tanulók fogalmazásának értékelésére kidolgozott stratégia. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 101. (2010)

Péter, Eszter: Óvónők és tanítónők ADHD-val kapcsolatos ismeretszintjének felmérése a "KADDS" segítségével. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 31. (2010)

R. Tóth, Krisztina: Adatbányászat a neveléstudomány területén - Educational Data Mining. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 93. (2010)

R. Tóth, Krisztina and Hódi, Ágnes: Olvasási képesség fejlettségének mérése online környezetben kisiskolás tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 121. (2010)

R. Tóth, Krisztina and Molnár, Gyöngyvér: Kisiskolás diákok gondolkodási képességének vizsgálata online környezetben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 56. (2010)

Schnotz, Wolfgang: Assessment of visual and verbal literacy. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 110. (2010)

Sominé Hrebik, Olga: 12. évfolyamos középiskolások német nyelvi szókincsének mélysége. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 82. (2010)

Szabó, Csilla Marianna: A serdülőkori alkoholfogyasztás és ennek kezelése - ahogy a pedagógusok látják. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 148. (2010)

Szabó, Gábor: Az angol emelt szintű érettségi és két akkreditált nyelvvizsgarendszer feladatainak összehasonlítása próba-vizsgázói teljesítmények tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 83. (2010)

Szenczi, Beáta: Az olvasási motiváció mérése : egy egyetemisták körében végzett pilot vizsgálat eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 118. (2010)

Szenczi, Beáta: Egyetemi hallgatók verbális és tanuláshoz kötődő énkép-komponensei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 138. (2010)

Szombathelyiné Nyitrai, Ágnes: A mesék szerepe a szociális kompetencia fejlődésében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 80. (2010)

Szombathelyiné Nyitrai, Ágnes and Zentai, Gabriella: A mesékkel történő fejlődéssegítés hatásának vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 141. (2010)

Szűcs, Norbert and Fejes, József Balázs: Az iskola hátránykompenzáló szerepével kapcsolatos vélemények a szegedi deszegregációs intézkedésben érintett iskolák pedagógusai körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 29. (2010)

Südi, Ilona and Török, József: A fővárosi kompetenciaalapú mérési rendszer bevezetése, problémái és fejlesztési lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 36. (2010)

Tornyi, Zsuzsa Zsófia: Értékelés és siker : a felsőfokú képzésben oktató nők eredményességének vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 46. (2010)

Tánczos, Tímea: A fluenciatesztek szerepe az iskolai szűrésben és fejlesztésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 39. (2010)

Veress, Erzsébet: Étkezési zavarra utaló magatartások vizsgálata a normál testsúlyú serdülők körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 114. (2010)

Zentai, Gabriella: A rendszerező képesség összefüggése az elemi alapkészségek fejlettségével első osztályos gyermekek körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 143. (2010)

Zsolnai, Anikó: Megküzdési stratégiák vizsgálata 10 és 12 éves tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 76. (2010)

Öveges, Enikő: Az első nyelvi előkészítő évfolyam hatékonysága a szülők véleményének tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 62. (2010)

This list was generated on 2020. január 24. 02:15:51 CET.