Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2010
Number of items: 119.

2010

Az IKT alkalmazása a kutatásban és a fejlesztésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 53. (2010)

Az eredményesség mérése a felsőfokú képzésben, és az eredményességre ható tényezők szerepe. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 40-41. (2010)

Az ismeret- és értékközvetítés néhány formája. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 122. (2010)

"Gyorsuló sáv" vagy "parkolópálya"? : a nyelvi előkészítő évfolyam értékelése : érettségi eredmények, diákok, nyelvtanárok és szülők véleménye. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 59-60. (2010)

Hátrányos helyzet és sajátos nevelési igény. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 28. (2010)

Készségfejlesztés 4-8 éves korban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 139-140. (2010)

Köszöntő. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 5. (2010)

Longitudinális vizsgálatok iskolai kontextusban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 47-48. (2010)

Mentálhigiéné és személyiségfejlesztés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 111. (2010)

Média és IKT a tanítási-tanulási folyamatban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 87. (2010)

Nyelvpedagógiai kutatások. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 81. (2010)

Olvasáskutatás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 117. (2010)

Pedagógusok és pedagógusjelöltek vélekedései. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 145. (2010)

Poszterszekció. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 66. (2010)

Poszterszekció. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 103. (2010)

Részletes program. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 11-24. (2010)

Szegedi tanári előkészítő modulos hallgatók írásbeli szövegalkotásának képességbeli és énképi vetületei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 133-134. (2010)

Tanítás- és kutatásmódszertan. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 92. (2010)

A konferencián prezentáló résztvevők : névmutató. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 151-158. (2010)

A mérés-értékelés elméleti keretei - problémák és lehetőségek. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 34. (2010)

Értékelési keretek és standardok kidolgozása a szövegértés, a matematika és a természettudomány területén 1-6. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 127-128. (2010)

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének-oktatásának segítése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 98. (2010)

A szocialitás néhány aspektusa. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). pp. 74-75. (2010)

Adey, Philip: Promoting high level reasoning - and assessing the outcomes. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 27. (2010)

B. Németh, Mária: Természettudományos műveltség-koncepciók. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 37. (2010)

Balogh, Virág: Autizmussal élők kommunikációjának vizsgálata az interaktív összehangolódás elmélet tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 32. (2010)

Balogh, Virág and Németh, Dezső: "Rejtett" módon tanulnak az autisták? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 105. (2010)

Barassevich, Tamás: Egyetemi hallgatók kritikai gondolkodás teszten mért érvelési képességeinek fejlettsége. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 136. (2010)

Barassevich, Tamás and Kelemen-Molitorisz, Anikó and Mokbelné Bacsa, Éva: Az episztemológiai meggyőződések mérésének problémái és lehetőségei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 35. (2010)

Bartha, Enikő and Berkes, Tímea and Sági, Andrea and Urbán, Róbert and Demjén, Tibor: A Dohányzás vagy Egészség Kiegészítő Óvodai Program hatásvizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 113. (2010)

Berencsi, Benjamin: A dráma igazi arca. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 72. (2010)

Bocsi, Veronika: A puritán időfelhasználás, mint a munkaerőpiaci eredményesség egyik lehetséges záloga. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 44. (2010)

Bukta, Katalin: Angol íráskészség mérése az értékelők szempontjából. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 104. (2010)

Békés, Anna: Tanulási kudarcnak kitett - diszlexiás - tanulók olvasási és szövegértési problémáinak mérése a szakrendszerű oktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 102. (2010)

Ceglédi, Tímea: A felsőoktatás hozzáadott értékének mérése az alapképzés végzős évfolyama körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 42. (2010)

Csaplár, Péterné: A viselkedészavarok nyomában...vagy mi is van a fülünk körül? : a 2007-es SNI kontrollvizsgálódás margójára. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 99. (2010)

Csapó, Benő: A standardok szerepe az oktatás hatékonyságának javításában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 129. (2010)

Csapó, Benő and Józsa, Krisztián: A matematikai készségek fejlődése az iskola első szakaszában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 52. (2010)

Csíkos, Csaba: Matematikai értékelési keretek szerepe a diagnosztikus értékelési rendszerek fejlesztésében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 130. (2010)

Dombi, Judit: "Pont akkor van kevés óra, amikor már lehetne reptetni őket" : esettanulmány egy kisvárosi középiskoláról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 63. (2010)

Dombiné Borsos, Margit: "Socialisare necesse est" : nevelési eredményvizsgálatok a Pécsi Tudományegyetem 1. Számú Gyakorló Általános Iskolájában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 68. (2010)

Dúl, Imre: Pedagógiai tesztek IRT szerinti értékelése számítógépes eszközökkel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 58. (2010)

Engler, Ágnes: Esélyek és eredményesség a felnőttek felsőfokú tanulásában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 43. (2010)

Fazekasné Fenyvesi, Margit: A beszédhiba korrekciója a beszédhanghalló készség fejlesztése alapján : módszerek és eszközök. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 144. (2010)

Fehér, Péter and Hornyák, Judit: Mítosz vagy valóság? : a netgeneráció jellemzői Magyarországon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 90. (2010)

Fejes, József Balázs: A szociális kontextus, a hátrányos helyzet és a tanulási motiváció összefüggése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 79. (2010)

Fodor, László: A gyermeki jogok tiszteletben tartásának minőségkritériumai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 126. (2010)

Furcsa, Laura: Az értékelés szerepe a hátrányos helyzetű gyerekek idegen nyelvre tanítása során. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 30. (2010)

Fényes, Hajnalka: A tanulói eredményesség nemi különbségei közép- és felsőfokon egy határmenti régióban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 45. (2010)

Fülöp, Márta: Tanulási motiváció és versengés : barátok vagy ellenségek? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 73. (2010)

Győri, János and Páva, Rita: A video mint az osztálytermi kutatások hatékony eszköze : az elmúlt két évtized nemzetközi tapasztalatai az új hazai kutatási lehetőségek tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 91. (2010)

Géczi, János and Darvai, Tibor: A Tanító c. folyóirat fényképeinek minőségi ikonográfiai vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 124. (2010)

Habók, Anita: Tanítási szokások egy fogalmi térképes fejlesztő program után. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 146. (2010)

Hercz, Mária: Pedagógiai kurzusok tanítása és értékelése portfóliós- és projekt technikával. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 95. (2010)

Herzog, Csilla and Zentai, Gabriella: A 14-18 éves korosztály médiaműveltség vizsgálatának internettel és mobiltelefonnal kapcsolatos eredményei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 88. (2010)

Hidvégi, Péter: Munkahelyi elégedettség a Vám-és Pénzügyőrség személyi állományának és a Rendészeti Szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 115. (2010)

Horváth, Veronika: "Küzdünk ezekkel a diákokkal" : a nyelvi előkészítő program megvalósulása egy nagyvárosi szakközépiskolában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 64. (2010)

Janurik, Márta: A zenei képességek és az olvasás, helyesírás, számolás összefüggései hétéves korban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 142. (2010)

Jámbori, Szilvia: A társas viselkedés környezeti meghatározói. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 78. (2010)

Józsa, Krisztián: Az olvasási standardok kidolgozásának elméleti keretei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 132. (2010)

Józsa, Krisztián and Csapó, Benő: Az iskola kezdetén mért DIFER-készségek előrejelző ereje. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 51. (2010)

Kasik, László: A szociálisprobléma-megoldó képesség működésének jellemzői 8 és 15 éves diákok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 77. (2010)

Kazarján, Erzsébet: A felsőfokú szakképzés pedagógiája oktatáspolitikai és munkaerőpiaci aspektusból. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 70. (2010)

Kelemen-Molitorisz, Anikó and Csíkos, Csaba: Olvasásra vonatkozó meggyőződések vizsgálata 6., 8., 10. és 12. évfolyamos gimnazisták körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 119. (2010)

Kenderfi, Miklós: A pályaorientáció mint a realitásban való tájékozódást támogató lehetőség. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 125. (2010)

Kinyó, László and Tóth, Edit: 7. és 11. évfolyamos tanulók demokrácia fogalommal, demokratikus berendezkedéssel és állampolgári tulajdonságokkal kapcsolatos nézetei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 123. (2010)

Kisné Bernhardt, Renáta: Normál és két tanítási nyelvű osztály tanulóinak fogalmazásvizsgálata és értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 107. (2010)

Kiss, Gábor: Adatrejtés és titkosítás témakörének oktatási tapasztalatai a gépészmérnök szakos hallgatóknál. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 94. (2010)

Koltai, Zsuzsa: Innováció a múzeumpedagógiában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 67. (2010)

Korom, Erzsébet: Természettudományi értékelési keret és standardok fejlesztése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 131. (2010)

Korom, Erzsébet and Nagy, Lászlóné: A természettudományi ismeretek fejlettségét befolyásoló tényezők 4. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 50. (2010)

Kovács, Sándor: A magzati tesztoszteronszint, az autisztikus viselkedés és a kötődés kapcsolata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 33. (2010)

Kovács, Sándor and Balogh, Virág: A kötődés hatása az iskolai előmenetelre. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 106. (2010)

Kovács, Sándor and Balogh, Virág: A magzati tesztoszteron hatása a tantárgy-preferenciákra. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 108. (2010)

Kovácsné Duró, Andrea: Tanár szakos bölcsész hallgatók értékelési nézetei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 147. (2010)

Kétyi, András: Online tesztkitöltés tapasztalatai és virtuális tanulási környezetek értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 57. (2010)

Lakatosné Török, Erika: Pedagógiai innovációra vonatkozó kutatási tendenciák az IKT-val támogatott oktatási környezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 54. (2010)

Laki, Ildikó: A fogyatékossággal élő diplomások esélyei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 100. (2010)

Lehmann, Magdolna: Pedagógiai korpusz alkalmazása az idegen nyelvi szókincsmérésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 85. (2010)

Lukácsi, Zoltán: A kohéziós erők szerepe az írásminőség értékelésében angol B2 szintű nyelvvizsgán. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 84. (2010)

Lászlóné Kenyeres, Krisztina: A matematika szintfelmérő hatásai és következményei az oktatásra és a segédanyagok elkészítésére. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 109. (2010)

Maadadiné Borbély, Mária: Tehetségdiagnosztizálás egy fővárosi kerületben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 71. (2010)

Menyhei, Zsófia: "NYEK-es osztály, NYEK-es problémák" : nyelvtanárok és diákok véleménye a nyelvi előkészítő évfolyamról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 65. (2010)

Mokbelné Bacsa, Éva and Csíkos, Csaba: Nyelvtanulásra vonatkozó meggyőződések vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 86. (2010)

Molnár, Edit Katalin: Levél az olvasónak? : egyetemi hallgatók funkcionális szövegeinek kommunikatív és szintaktikai elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 137. (2010)

Molnár, Gyöngyvér: A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata számítógépes környezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 55. (2010)

Molnár, Gyöngyvér and Korom, Erzsébet: A problémamegoldó gondolkodás fejlődése keresztmetszeti és longitudinális vizsgálatok fényében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 49. (2010)

Molnár, György: Új generációs tanulási módszerek és tanulási környezetek szerepe az oktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 69. (2010)

Molnár, Pál: Blog mint tudásközvetítő, közösségformáló, kapcsolatépítő eszköz az órai munkában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 89. (2010)

Molnár, Pál and Kárpáti, Andrea: Számítógéppel támogatott osztálytermi kollaboratív vitatérképezés és gondolattérképezés összehasonlító elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 97. (2010)

Molnár, Éva and Székely, László: Magyar tanulók motívumainak és olvasási eredményeinek összefüggései a PIRLS-mérésekben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 120. (2010)

Nagy, Dóra: A valószínűségi gondolkodás pedagógiai modellje. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 38. (2010)

Nagy, Lászlóné: Az egészségműveltség, egészségmagatartás diagnosztikus mérésének lehetősége oktatási környezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 112. (2010)

Nagy, Zsuzsanna: A fogalmazásképesség és a szövegekre vonatkozó ítéletek vizsgálata tanulók és hallgatók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 135. (2010)

Nikolov, Marianne: Az első nyelvi előkészítő évfolyamos diákok érettségi eredményei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 61. (2010)

Nádasi, Zsófia: Komplex személyiségfejlesztő játékfoglalkozások új tematikája. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 116. (2010)

Ollé, János: Az egyéni ePortfolió kialakítását befolyásoló tényezőkről való hallgatói gondolkodás a felsőoktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 96. (2010)

Pinczésné Palásthy, Ildikó: A tanári problémaérzékenység és a tanulói viselkedés megítélése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 149. (2010)

Pintér, Henriett: Mozgássérült tanulók fogalmazásának értékelésére kidolgozott stratégia. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 101. (2010)

Péter, Eszter: Óvónők és tanítónők ADHD-val kapcsolatos ismeretszintjének felmérése a "KADDS" segítségével. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 31. (2010)

R. Tóth, Krisztina: Adatbányászat a neveléstudomány területén - Educational Data Mining. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 93. (2010)

R. Tóth, Krisztina and Hódi, Ágnes: Olvasási képesség fejlettségének mérése online környezetben kisiskolás tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 121. (2010)

R. Tóth, Krisztina and Molnár, Gyöngyvér: Kisiskolás diákok gondolkodási képességének vizsgálata online környezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 56. (2010)

Schnotz, Wolfgang: Assessment of visual and verbal literacy. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 110. (2010)

Sominé Hrebik, Olga: 12. évfolyamos középiskolások német nyelvi szókincsének mélysége. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 82. (2010)

Szabó, Csilla Marianna: A serdülőkori alkoholfogyasztás és ennek kezelése - ahogy a pedagógusok látják. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 148. (2010)

Szabó, Gábor: Az angol emelt szintű érettségi és két akkreditált nyelvvizsgarendszer feladatainak összehasonlítása próba-vizsgázói teljesítmények tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 83. (2010)

Szenczi, Beáta: Az olvasási motiváció mérése : egy egyetemisták körében végzett pilot vizsgálat eredményei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 118. (2010)

Szenczi, Beáta: Egyetemi hallgatók verbális és tanuláshoz kötődő énkép-komponensei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 138. (2010)

Szombathelyiné Nyitrai, Ágnes: A mesék szerepe a szociális kompetencia fejlődésében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 80. (2010)

Szombathelyiné Nyitrai, Ágnes and Zentai, Gabriella: A mesékkel történő fejlődéssegítés hatásának vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 141. (2010)

Szűcs, Norbert and Fejes, József Balázs: Az iskola hátránykompenzáló szerepével kapcsolatos vélemények a szegedi deszegregációs intézkedésben érintett iskolák pedagógusai körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 29. (2010)

Südi, Ilona and Török, József: A fővárosi kompetenciaalapú mérési rendszer bevezetése, problémái és fejlesztési lehetőségei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 36. (2010)

Tornyi, Zsuzsa Zsófia: Értékelés és siker : a felsőfokú képzésben oktató nők eredményességének vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 46. (2010)

Tánczos, Tímea: A fluenciatesztek szerepe az iskolai szűrésben és fejlesztésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 39. (2010)

Veress, Erzsébet: Étkezési zavarra utaló magatartások vizsgálata a normál testsúlyú serdülők körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 114. (2010)

Zentai, Gabriella: A rendszerező képesség összefüggése az elemi alapkészségek fejlettségével első osztályos gyermekek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 143. (2010)

Zsolnai, Anikó: Megküzdési stratégiák vizsgálata 10 és 12 éves tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 76. (2010)

Öveges, Enikő: Az első nyelvi előkészítő évfolyam hatékonysága a szülők véleményének tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (8). p. 62. (2010)

This list was generated on 2020. július 8. 15:29:26 CEST.