Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2011
Number of items: 57.

2011

Az affektív tényezők értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 28. (2011)

Információs-kommunikációs technológiák. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 45. (2011)

Online diagnosztikus értékelő rendszer : realitások és perspektívák. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). pp. 59-60. (2011)

Részletes program. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). pp. 11-19. (2011)

Speciális területek értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 39. (2011)

A kognitív fejlődés értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 66. (2011)

A konferencia előadói ; névmutató. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). pp. 81-85. (2011)

A nyelvi fejlődés és a nyelvtudás értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 52. (2011)

A pedagógusok nézeteinek értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 72. (2011)

A tanulás eredményességét befolyásoló pszichikus és környezeti tényezők. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 33. (2011)

A továbbképzési programok és a munkafeltételek értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 76. (2011)

A tudás és a képességek értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 24. (2011)

Bacsa, Éva: Nyelvtanulásra vonatkozó meggyőződések mérése : egy kérdőív kifejlesztésének folyamata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 57. (2011)

Balogh, Virág: Végrehajtó funkciók vizsgálata autizmusban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 70. (2011)

Balogh, Virág and Németh, Dezső: Implicit és explicit tanulási képesség autizmussal élőknél. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 71. (2011)

Barassevich, Tamás: Az ismeretelméleti meggyőződések és a tanulmányi eredmény összefüggései 7. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 36. (2011)

Benkő, Brigitta and Szélesi, Bettina: Az egészséges életvitelre vonatkozó ismeretek és az egészségmagatartás mérése 10-15 éves gyerekek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 40. (2011)

Boraros-Bakucz, András: Multimédia-tananyagok nevelési szempontú értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 51. (2011)

Buzás, Zsuzsa: A hangszertanulás lehetséges transzferhatásai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 42. (2011)

Csapó, Benő: Az online diagnosztikus értékelés mint önfejlesztő rendszer. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 61. (2011)

Csábi, Eszter: Az alvás hatása a rövidtávú emlékezeti funkciókra és implicit tanulásra. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 68. (2011)

Csákány, Anikó: "Nulladik" matematika zárthelyi a BME-n. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 27. (2011)

Csíkos, Csaba: Implicit matematikai meggyőződések elemzése kvalitatív kutatási módszerrel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 32. (2011)

Dancsó, Tünde: A 2009. évi PISA-mérés eredményei az IKT-eszközök használatáról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 46. (2011)

Dancsó, Tünde: A felnőttképzési programok akkreditációs eljárásának szakértői tapasztalatai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 77. (2011)

Fejes, József Balázs and Vígh, Tibor: A célorientációk kérdőív működésének vizsgálata klasszikus és modern tesztelméleti eszközök felhasználásával. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 30. (2011)

Funke, Joachim: Interactive problem solving : from a static to a dynamic perspective. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 23. (2011)

Győri, János and Németh, Szilvia and Kende, Judit: Pedagógusok interkulturális nézetei és elmondott tanulói értékelési gyakorlataik közötti összefüggések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 75. (2011)

Gál, Zita: A tudatelmélet mérésének lehetőségei a Faux Pas Teszttel óvodás- és iskoláskorú gyermekeknél. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 67. (2011)

Gönczy, László: Korrekt pedagógiai értékelés lehetőségei a magyar zeneművészeti felsőoktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 43. (2011)

Habók, Anita: Tanulás tanulása affektív területének mérése 3. és 6. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 31. (2011)

Hidvégi, Péter: Munkahelyi jellemzők két rendvédelmi szerv összehasonlító vizsgálata alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 79. (2011)

Hülber, László: Közösségi hálózatok használata a projektmunka során. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 48. (2011)

Kasik, László: A tanulmányi teljesítmény, a szociálisérdek-érvényesítő képességek és a családi háttér kapcsolata 5., 8. és 12. évfolyamosok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 38. (2011)

Kinyó, László: 7. és 11. évfolyamos tanulók demokrácia- és állampolgár-értelmezései. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 41. (2011)

Kiss, Gábor: Webkonferencia-programcsomag használatának hatása az informatikadolgozatokban elért eredményekre. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 49. (2011)

Korom, Erzsébet and Nagy, Lászlóné: Természettudományos alapismeretek fejlődése 4-6. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 26. (2011)

Kárpáti, Andrea: Az Y-generáció vizuális nyelve : dialektusok, műfajok, fejlődés, értékelés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 44. (2011)

Lengyelné Molnár, Tünde: Az emberi kivonatolás statisztikája. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 55. (2011)

Molitorisz, Anikó: Szakközépiskolai tanárok meggyőződései a gyakorlott olvasók olvasási stratégiáiról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 74. (2011)

Molnár, Gyöngyvér: Számítógépesjáték-alapú képességfejlesztés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 50. (2011)

Molnár, Gyöngyvér and Latour, Thibaud: Online tesztelés : lehetőségek és kihívások. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 63. (2011)

Molnár, György and Czimmer, István László: A minőségi oktatás feltételrendszerének vizsgálata a közoktatásivezető-képzésben egy empirikus vizsgálat alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 78. (2011)

Molnár, Pál: Kapcsolathálózati adatbányászat, elemzés és vizualizáció a hálózatalapú tanulás szolgálatában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 47. (2011)

Molnár, Éva: Az önszabályozott tanulás összefüggései az attribúció és az önhatékonyság szintjével 5. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 35. (2011)

Nagy, Zsuzsanna: Az anya iskolai végzettségének hatása a fogalmazásképesség fejlettségére különböző életkorokban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 37. (2011)

Péter, Eszter: A kognitív fejleszthetőség mértékének felmérése és összehasonlítása ADHD-s és nem ADHD-s gyerekek esetében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 69. (2011)

Sebestyénné Kereszthidi, Ágnes: Német nyelvű készségtárgyak magyarul? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 58. (2011)

Sominé Hrebik, Olga: Az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudásszintek összefüggései, egy együttes értelmezési-értékelési keret lehetősége. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 56. (2011)

Szenczi, Beáta: Leendő és gyakorló tanítók meggyőződései az olvasási motivációról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 73. (2011)

Szenczi, Beáta and Hricsovinyi, Julianna and Józsa, Krisztián: A tanulási motiváció számítógépes vizsgálatának lehetőségei nemzetközi kitekintésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 29. (2011)

Tánczos, Tímea: A verbálisfluencia-tesztek mennyiségi és minőségi elemzésének legújabb mutatói. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 54. (2011)

Tánczos, Tímea: A verbálisfluencia-tesztek sztenderdizálásának újabb fejezete. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 53. (2011)

Tóth, Edit and Csapó, Benő: Pedagógusok nézetei az osztályozásról és a szöveges értékelésről. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 64. (2011)

Tóth, Edit and R. Tóth, Krisztina: Az online tesztelés széleskörű bevezetésének infrastrukturális feltételei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 65. (2011)

Vidákovich, Tibor: A tartalmi keretektől az itemekig : a diagnosztikus feladatbank fejlesztése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 62. (2011)

Zentai, Gabriella: A rendszerező képesség fejlődése az általános iskola első és harmadik osztálya között. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (9). p. 25. (2011)

This list was generated on 2020. július 10. 21:32:10 CEST.