Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2013
Number of items: 94.

2013

Assessments in different domains. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 91. (2013)

Assessments in music and art education. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 86. (2013)

Az idegennyelv- és a matematikatanulás kutatásának új eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 114. (2013)

Demokratikus gondolkodás, igazságosság és attitűdök az iskolában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 119. (2013)

Dimensions of reading assessment. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 110. (2013)

Felsőoktatás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 61. (2013)

First steps towards the online diagnostic assessment of foreign language vocabulary. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). pp. 55-56. (2013)

Gondolkodási stratégiák és fejlesztésük. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 124. (2013)

ICT in education. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 66. (2013)

Innovative assessments in mathematics. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 75. (2013)

Különleges bánásmódot igénylő gyermekek és fiatalok. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 129. (2013)

Motivation and learning environment. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 46. (2013)

Online tesztelés : új lehetőségek és mérési módszerek. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). pp. 103-104. (2013)

Poszterszekció. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 95. (2013)

Részletes program = Detailed program. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). pp. 23-35. (2013)

Rövid program - Program Schedule. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). pp. 11-21. (2013)

Speciális területek vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 70. (2013)

Számítógép alapú tesztelés kisiskolás diákok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). pp. 80-81. (2013)

Tanulói szövegek és értékelésük empirikus vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). pp. 40-41. (2013)

A konferencia résztvevői ; névmutató. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). pp. 133-140. (2013)

A társas környezet befolyásoló szerepe. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 50. (2013)

Aoki, Kumiko and Molnár, Pál: Issues of student assessment in international telecollaborative project‐based learning. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 69. (2013)

Apró, Melinda: A demokratikus gondolkodás fejlesztésének és az előítéletek csökkentésének lehetőségei történelemórán. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 120. (2013)

Asztalos, Kata and Kiss, Renáta Mária and Török, Tímea: A zenei és az olvasási képességek vizsgálata 1. és 2. osztályos tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 100. (2013)

Babály, Bernadett and Kárpáti, Andrea and Budai, László: A térszemlélet fejlődésének vizsgálata statikus és mozgó ábrás tesztekkel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 74. (2013)

Bathó, Edit and Fejes, József Balázs: Hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű 8. évfolyamos tanulók jövőképének kérdőíves vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 131. (2013)

Benedekfi, István and Buzás, Zsuzsa: The possibility of testing sight‐reading ability during piano performance. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 87. (2013)

Bodáné Kendrovics, Rita: Projektmódszerrel elérhető eredmények a környezetmérnök‐képzésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 63. (2013)

Bohács, Krisztina: Clinical applications of DA : later development of learning potential of "non‐gainer" children with autistic features. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 93. (2013)

Bryant, Peter and Nunes, Terezinha and Evans, Deborah and Gottardis, Laura and Terlektsi, Maria‐Emmanouela: Teaching children about randomness. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 78. (2013)

Buzás, Zsuzsa: Assessment of musical abilities at conservatories : results of a pilot study. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 88. (2013)

Bús, Enikő: A probléma alapú tanulás alkalmazása humán tantárgyak területén. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 125. (2013)

Csíkos, Csaba: Kapcsolat a fejben számolás stratégiái és a fejben számolás készségének teljesítmény‐ szintje között 4. osztályos tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 128. (2013)

Csíkos, Csaba and Dohány, Gabriella: Középiskolás szülők véleménye a zene és a matematika kapcsolatáról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 52. (2013)

D. Molnár, Éva and Molnár, Edit Katalin: A szövegalkotás és a szövegértés összefüggései egy 9. évfolyamos mintán. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 44. (2013)

Debreczeni, Dániel Géza: Tartalomfüggetlen online számítógépes játékok induktív és deduktív gondolkodást fejlesztő hatásának vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 127. (2013)

Fejes, József Balázs: What goal structures mean to Hungarian young adolescents? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 48. (2013)

Fejes, József Balázs and Józsa, Krisztián: Dear Colleagues - köszöntő. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). pp. 6-7. (2013)

Fülekiné Joó, Anikó: The relationship between parental reading patterns and gender differences in reading attitude among young children. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 112. (2013)

Gál, Zita: Kognitív folyamatok a gyermekek szociometriai pozíciójának hátterében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 53. (2013)

Habók, Anita: Students’ ratings about themselves and the school in the 5-6th grades. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 47. (2013)

Habók, Anita and Doró, Katalin: A nyelvtanulási stratégiák vizsgálata és az alkalmazásukat meghatározó tényezők. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 115. (2013)

Hajduk, Michal and Pigová, Martina: Identifying characteristic types of DIF items in the national educational testing of mathematics in the Slovak Republic. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 79. (2013)

Hercz, Mária and Koltói, Lilla: Students’ competence map : developing a measure of competence. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 92. (2013)

Hrebik, Olga S.: Word knowledge in the initial stage of learning English and German. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 58. (2013)

Hricsovinyi, Julianna: Az algoritmikus gondolkodás szerepe és vizsgálati lehetőségei egy pilot vizsgálat tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 126. (2013)

Hódi, Ágnes and B. Németh, Mária and Tóth, Edit and Korom, Erzsébet: The impact of maternal education and preschool education on Hungarian students’ reading performance. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 111. (2013)

Hülber, László: Az online tesztelésre való áttérés vizsgálata általános iskolás tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 105. (2013)

Hülber, László and Molnár, Gyöngyvér: Papír és számítógép alapú tesztelés összehasonlító vizsgálata 1. és 2. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 83. (2013)

Kata, János: Aki nem bukott meg, az nem is volt egyetemista... : a bukás jelensége a Műegyetemen. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 97. (2013)

Kelecsényi, Rita and Csíkos, Csaba: Matematikával kapcsolatos tanulói meggyőződések kérdőívének empirikus vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 123. (2013)

Kinyó, László: Az iskola demokratikus jellegének megítélése 7. és 11. évfolyamos tanulók körében végzett kérdőíves vizsgálat alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 122. (2013)

Kis, Noémi: A szülői bánásmód kapcsolata a szocioökonómiai háttérrel, valamint az iskolai tanulás eredményességével. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 51. (2013)

Kollár, Judit: Pótolható az alapszintű matematikai hiányosság a felsőoktatásban? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 99. (2013)

Kozulin, Alex: From the concept of ZPD to the practice of dynamic assessment. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 90. (2013)

Kálmán, Anikó: Képzők képzése : innováció a felsőoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 98. (2013)

Kárpáti, Andrea and Papp, László: Assessing youth art : cultural anthropological investigation of visual culture learning communities (VCLC). Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 89. (2013)

Kétyi, András and Kárpáti, Andrea: Nyelvtankönyv kollaboratív átdolgozása a Moodle tanulási környezet kreatív moduljával. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 101. (2013)

Lele, Anita: Az egészség és a betegség szociális reprezentációja. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 54. (2013)

Magyar, Andrea: Többszakaszos adaptív tesztek gyakorlati alkalmazása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 106. (2013)

Major, Lenke: Tanítóképzős hallgatók környezeti attitűdje. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 62. (2013)

Molnár, Edit Katalin and Vígh, Tibor: A szövegalkotás értékelése valószínűségi tesztelméleti módszerekkel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 43. (2013)

Molnár, Gyöngyvér and Csapó, Benő: Az eDia online diagnosztikus mérési rendszer. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 82. (2013)

Molnár, György: A tanulói és a hallgatói teljesítménymérés és ‐értékelés lehetőségei elektronikus tanulási környezetben, s ezek hatása a tanulási eredményekre. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 73. (2013)

Molnár, Pál: Blogkörnyezetben tanuló felfedező közösség tanulási hatékonyságának, közösségtudatának és elégedettségének vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 117. (2013)

Mosca, Silvana and Mosca, Miranda: Assessment for teaching‐learning improvement : AVIMES project - case study in mathematics education, 6-14 years. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 77. (2013)

Nagy, Zsuzsanna: Az anyanyelvoktatás programjainak hatása a fogalmazásképesség fejlettségére. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 42. (2013)

Nikolov, Marianne and Csapó, Benő: Factors predicting 8th grade Hungarian students’ reading skills in English and in German. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 113. (2013)

Nunes, Terezinha: The assessment of quantitative reasoning in primary school. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 39. (2013)

Nyitrai, Ágnes and Darvay, Sarolta: A játék és a mese jelenléte a kisgyermekek életében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 71. (2013)

Németh, Anikó and Thékes, István: Angol idiómák ismeretének összefüggése néhány háttértényezővel magyar főiskolások körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 116. (2013)

Pinczés, Tamás and Pikó, Bettina: Az igazságosság élménye az iskolában, avagy a tanári viselkedés megjelenése serdülők körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 121. (2013)

Pásztor, Attila: A kreativitás online diagnosztikus mérése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 108. (2013)

Pásztor, Attila and Molnár, Gyöngyvér: Számítógép alapú versus szemtől szembeni tesztelés validitás‐ és hatékonyságvizsgálata 1. osztályosok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 84. (2013)

Pásztor‐Kovács, Anita: A kollaboratív problémamegoldás mérése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 109. (2013)

Rausch, Attila: Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek és fiatalok néhány jellemzője az iskolával és a kortársi kapcsolatokkal összefüggésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 132. (2013)

Rice, Laura and Hinch, Leeanne and Finlayson, Odilla: Laboratory notebooks - What are you assessing? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 68. (2013)

Rokszin, Adrienn Aranka: A vizuális kategorizáció fejlődésének vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 72. (2013)

Szenczi, Beáta: Exploring reading motivation of 10-14 year‐old students. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 49. (2013)

Szili, Katalin: ICT vocabulary of preschool children. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 67. (2013)

Szili, Katalin and Pásztor, Attila: A beszédpercepció online mérése 1-3. osztályos tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 85. (2013)

Székely, László and Farkas, Zsuzsanna and Víg, Piroska and Seres, István: A fizikaalapozó tárgyak hatékonysága mérnök és fizika BSC szakokon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 65. (2013)

Sápiné Bényei, Rita: Az együttműködést fejlesztő pedagógiai módszer : a téma‐centrikus interakció. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 102. (2013)

Thékes, István: Synthesis of literature on the assessment of foreign language vocabulary. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 57. (2013)

Tobinski, David A. and Fritz-Stratmann, Annemarie and Hussy, Walter: Measuring problem solving competencies in childhood. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 76. (2013)

Tongori, Ágota: Az információs és kommunikációs technológiai műveltség online mérési lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 107. (2013)

Tókos, Katalin and Kovács, Zsuzsa: Az oktatói tevékenység értékelésének lehetőségei : az oktatói portfólió. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 64. (2013)

Tóth, Edit and Zentai, Gabriella: A fogalmazási képesség fejlettségének összefüggései háttérváltozókkal. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 45. (2013)

Tóthné Aszalai, Anett: A dadogás vizsgálatának logopédiai szempontú megközelítése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 96. (2013)

Vidákovich, Tibor: Students' achievements and test solving behaviour on online foreign language vocabulary tests. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 60. (2013)

Vígh, Tibor: Assessment of English and German vocabulary of 6th graders. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 59. (2013)

Vígh‐Kiss, Erika: Adaptív stratégiahasználat a matematikaoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 118. (2013)

Zentai, Gabriella and Fazekasné Fenyvesi, Margit: Tanulásban akadályozott tanulók rendszerező képességének fejlődése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 130. (2013)

Østrem, Sissel and Hanssen, Brit: Educating professional mentors for newly qualified teachers (NQTs)? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (11). p. 94. (2013)

This list was generated on 2020. február 24. 13:30:47 CET.