Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2014
Number of items: 133.

2014

Assessing students' skills. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 144. (2014)

Factors influencing students’ reading skills. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 80. (2014)

Game‐based learning environments in mathematics instruction. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 90-91. (2014)

Internethasználat és online tanulási környezet, idegennyelv-tanulás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 139. (2014)

Issues of student assessment in music education in Hungary and in Luxembourg. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 51-52. (2014)

Kognitív képességek és idegennyelv‐tudás vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 172. (2014)

Képességmérés papír alapú és online tesztkörnyezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 106. (2014)

Large‐scale assessments on computer‐based platforms. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 42. (2014)

Learning environments. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 133. (2014)

Online diagnostic assessment of foreign language vocabulary of young learners. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 122-123. (2014)

Poszterszekció. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 63-64. (2014)

Psychological aspects of school and student life. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 111. (2014)

Rendszerszintű értékelés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 85. (2014)

Részletes program = Detailed program. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 23-38. (2014)

Rövid program - Program Schedule. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 11-21. (2014)

Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének, mérésének lehetőségei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 116. (2014)

Szociálisprobléma‐megoldás és megküzdés vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 95. (2014)

Tanulási motiváció, a tanulás önszabályozása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 46. (2014)

Tanárok, tanárjelöltek, neveléstudósok vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 128. (2014)

Tartalomfejlesztés a motiváció szolgálatában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 149-150. (2014)

Technology‐based assessment of 21st century required skills. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 100-101. (2014)

Természettudományi tudás és attitűdök értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 166. (2014)

Zenei és vizuális képességek mérése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 161. (2014)

A konferencia résztvevői ; Névmutató. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 179-186. (2014)

A kutatás alapú tanulás alkalmazásának tapasztalatai a természettudományok tanításában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 155-156. (2014)

A szociális kompetencia mérési lehetőségei óvodás korban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 57-58. (2014)

Adorján, Ferencné: Fizikai‐kémiai kísérletek szakkörön. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 159. (2014)

Alt, Dorit: Mapping features of constructivist activities in higher education learning environments. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 134. (2014)

Altorjay, Tamás: The effect of different warming‐up sessions on the singing voice. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 56. (2014)

Arató, Vilja: Múzeumpedagógiai programok hatékonyságának mérése különös tekintettel a gyermekmúzeumi programok értékelésének lehetőségeire. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 171. (2014)

Asztalos, Kata: Zenei hallási képességek online diagnosztikus mérése 1-11. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 162. (2014)

Benedekfi, István: Testing music‐reading ability in conservatory students : results of a pilot study. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 54. (2014)

Bredács, Alice: Pszichológiai immunrendszer és motiváció kapcsolata a zenét, táncot, színészetet, képző‐ és iparművészetet tanuló 14‐16 évesek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 50. (2014)

Bredács, Alice: A térszemlélet vizsgálata a zenét, táncot, színészetet, valamint a képző‐ és iparművészetet tanuló 14‐16 éves tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 70. (2014)

Brezovszky, Boglárka and McMullen, Jake and Rodriguez, Gabriela and Lehtinen, Ernő: Training adaptive expertise with arithmetic problem solving in a game‐based context. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 94. (2014)

Brodin, Jane and Renblad, Karin: Communication support in preschool by reading aloud. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 83. (2014)

Buzás, Zsuzsa and Steklács, János: The role of formal analysis for improving musical skills : a study of eye movements. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 53. (2014)

Bús, Enikő: Research of 9th grade students’ essays - orthography and punctuation. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 146. (2014)

Csapó, Benő: Long‐term impact of school readiness : results from a ten‐year longitudinal study. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 43. (2014)

Csibi, Mónika: A temperamentum és a szociálisprobléma‐megoldás összefüggéseinek vizsgálata óvodáskorú gyermekek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 61. (2014)

Csíkos, Csaba: A természettudományi kutatási készségek - scientific inquiry skills - értékelése : nevezéktanok, kihívások. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 167. (2014)

Csíkos, Csaba and Kárpáti, Andrea: Spatial ability and visual imagery preferences : an empirical study among tertiary students. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 147. (2014)

D. Molnár, Éva: A naplózás módszerének lehetőségei az önszabályozott tanulás vizsgálatában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 48. (2014)

Damsa, Andrei and Putz, Ádám: A játék mint optimális tanulási környezet : játékosítás a gyakorlatban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 67. (2014)

Dancs, Katinka: The possibilities and challenges of measuring national identity. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 148. (2014)

Dancs, Katinka and Kinyó, László: Exploring the connection between school democracy and classroom climate with structural equation modelling. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 115. (2014)

Daru, Katalin: Óvodások időjárással kapcsolatos tudásszerkezetének vizsgálata szóasszociációs módszerrel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 68. (2014)

Demetriou, Andreas: Explicating reconceptualization and insight in intellectual development : evidence and educational implications. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 121. (2014)

Dombi, Edina and Orosz, Gábor: Time perspectives behind student cheating. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 113. (2014)

Eszterág, Ildikó: Kísérlet bölcsészhallgatók procedurális tudásának megismerésére. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 74. (2014)

Farkas, Éva: A nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények méréséhez és elismeréséhez szükséges rendszermodell kidolgozása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 88. (2014)

Fehér, Péter: Neveléstudományi kutatók egyes publikációs mutatóinak elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 132. (2014)

Fejes, József Balázs: Az elmélet és a gyakorlat távolságának értelmezése a tanulási motiváció kutatásában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 47. (2014)

Fejes, József Balázs and Rausch, Attila and Török, Tímea: Mire gondolnak a tanulók a célstruktúrák‐kérdőív Likert-skálás állításainak értékelésekor? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 49. (2014)

Fülekiné Joó, Anikó: The impact of the family’s cultural capital on young children’s reading habits and attitude. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 84. (2014)

Fűz, Nóra: The pedagogical use of out‐of‐school learning places survey : presentation of an instrument. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 138. (2014)

Graesser, Arthur C.: Assessments through computer analysis of language, discourse, and conversation. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 41. (2014)

Greiff, Samuel: Computer‐based assessment in the field of education : benefits and challenges from a psychological perspective. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 45. (2014)

Gyarmathy, Éva: Képességmérés e‐tanulás személyre szabása érdekében a diszlexiás fiatalok és felnőttek társadalmi beilleszkedését célzó online portálon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 119. (2014)

Győri-Dani, Dóra and Jámbori, Szilvia: The development of executive functions in high school students receiving bilingual education. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 65. (2014)

Gál, Zita and Kasik, László: Összefüggések óvodások szociálisprobléma‐megoldása és néhány háttérváltozó között szüleik és pedagógusaik véleménye alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 97. (2014)

Habók, Anita: A tanítási módszerek alkalmazása a gyakorlatban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 75. (2014)

Havlikné Rácz, Andrea: Szociális készségek vizsgálata az óvodába lépés időszakában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 96. (2014)

Hercz, Mária: Children’s beliefs about their learning and school life. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 112. (2014)

Hercz, Mária: Pedagógiai értékelés három perspektívából : értékelési szakértők, gyakorló pedagógusok és pedagógusjelöltek meggyőződései. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 130. (2014)

Horváthné Lázár, Gabriella: Az ökoiskolai környezeti nevelés eredményeinek mérése és értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 72. (2014)

Hrebik, Olga S.: Diagnostic assessment of 5th graders’ German as a foreign language vocabulary. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 126. (2014)

Hricsovinyi, Julianna and Tóth, Edit: Az országos kompetenciamérés intézményi hasznosítása pedagógusok körében készített interjúk alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 87. (2014)

Kasik, László: Óvodások szociálisprobléma‐megoldó gondolkodásának mérési lehetőségei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 60. (2014)

Kasik, László and Havlikné Rácz, Andrea and Pozsár, Éva: Szülők és pedagógusok vélekedése óvodások szociálisprobléma‐megoldó gondolkodásáról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 98. (2014)

Kinyó, László: 1-6. évfolyamos tanulók társadalmi és állampolgári ismereteinek vizsgálata hagyományos és online tesztkörnyezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 109. (2014)

Király, Zoltán and Lippai, Edit: A pedagógiai stílus és a stresszkezelés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 151. (2014)

Kmita, Maria: Meeting challenges in outdoor learning assessment. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 137. (2014)

Kontai, Tünde: Milyen mértékben támogatja a Nemzeti alaptanterv az IBL biológiatanításba való bevezetését? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 157. (2014)

Köpeczi‐Bócz, Tamás and Komora, Nóra: Hazai körkép a hátrányos helyzetű felnőttek kompetenciáiról az egyes régiók tekintetében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 71. (2014)

Lannert, Judit and Németh, Szilvia: Tanodák eredményességének vizsgálata tényekre alapozott monitoring fejlesztési eredményekkel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 89. (2014)

Lavicza, Zsolt and Koren, Balázs and Juhos, István: A STEM tantárgyak technológiákkal való oktatásának segítése fejlesztéssel és kutatással. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 76. (2014)

Lazsádi, Csilla: Óvodás gyerekek szociális kompetenciájának, a kortárscsoportban elfoglalt státuszának és a család szociodemográfiai háttértényezőinek kapcsolata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 62. (2014)

Lele, Anita: The possibility of testing the behavioural aspect of the social representations of health and illness with the help of the eDia platform. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 66. (2014)

Lippai, Edit and Sztridáné Kurucz, Krisztina: Kerettörténet - storyline - módszer a gyakorlatban : aggodalmak és élmények. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 153. (2014)

Magyar, Andrea and Szili, Katalin: Computer‐based assessment of word reading skills. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 102. (2014)

Major, Lenke: Szabadkai alsó tagozatos tanulók környezeti attitűdje. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 170. (2014)

Maskit, Ditza: Looking at the mirror : novices do know how to evaluate themselves. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 114. (2014)

Mikulán, Rita: Jó tanuló jó sportoló? : serdülő tanulók szerfogyasztásának és iskolai érdemjegyeinek vizsgálata sportolási státuszuk tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 69. (2014)

Molnár, Edit Katalin and Zentai, Gabriella: The reading and writing skills of 9th grade students : What difference do disadvantaged backgrounds make? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 145. (2014)

Molnár, Gyöngyvér: Development of dynamic problem solving from grade 3 to 9. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 104. (2014)

Molnár, Milán: Természettudományos megismerési módszerek kisgyermekkorban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 77. (2014)

Molnár, Pál: Kutatóközösségben tanuló hallgatók kapcsolathálózata és interakciós hálózatai közötti összefüggések vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 141. (2014)

Nagy, Lászlóné and Korom, Erzsébet and B. Németh, Mária and Hódi, Ágnes: Az egészségműveltség online mérésének tapasztalatai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 169. (2014)

Nagy, Viktória and Damsa, Andrei and Lippai, Edit: A motiváció erősítésének egy lehetősége : a kerettörténet - storyline - módszer. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 152. (2014)

Nagy, Zsuzsanna: Általános iskolás tanulók papír alapú és online fogalmazásainak különbségei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 108. (2014)

Nagy, Zsuzsanna and Rontó, Luca: Általános iskolás tanulók helyesírásának jellemzői papír alapú és online fogalmazásaikon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 110. (2014)

Neeb, Yvonne and Naumann, Johannes and Richter, Tobias and Knoepke, Julia and Isberner, Maj‐Britt: Effects of spoken word recognition at school entry on text comprehension in grade 3 are mediated through lexical quality. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 81. (2014)

Nemes, Magdolna: Nyelvvizsgák gyerekeknek : összehasonlító vizsgálat. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 173. (2014)

Pinczés, Tamás and Pikó, Bettina: Serdülők megküzdési módjai flow‐ és antiflow‐élmények és impulzivitás‐kockázatvállalás‐empátia vonatkozásában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 99. (2014)

Pluhár, Zsuzsanna and Molnár, Gyöngyvér: Assessing the development of technological literacy in early education. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 103. (2014)

Pozsár, Éva and Korom, Erzsébet: Időjárással kapcsolatos naiv meggyőződések és fogalmak alakulása óvodás korban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 168. (2014)

Prievara, Dóra Katalin and Pikó, Bettina: 14-24 éves fiatalok internethasználati szokásainak jellemzői. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 140. (2014)

Pásztor, Attila: Playful fostering of inductive reasoning through mathematical content in computer‐based environment. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 93. (2014)

Pásztor, Attila and Korom, Erzsébet: Dear Colleagues - Köszöntő. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 6-7. (2014)

Pásztor‐Kovács, Anita: Assessing collaborative problem solving online : experiences of a pilot study. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 105. (2014)

Radnóti, Katalin: Kutatási szöveg tanórai feldolgozásának kipróbálása 8. és 10. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 158. (2014)

Rausch, Attila and Debreczeni, Dániel Géza and Szabó, Dóra Fanni: Training early mathematical skills : the Hungarian adaptation of Mina and the Mole. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 92. (2014)

Sagrillo, Damien: Music education in Luxembourg and its assessment. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 55. (2014)

Simon, Marielle: Monitoring pedagogical practices in mathematics through teacher background questionnaires of large‐scale assessments. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 135. (2014)

Simon, Tünde and Steklács, János and Kárpáti, Andrea: A vizuáliskommunikáció‐képességelemek vizsgálata szemmozgáselemzés módszerével. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 165. (2014)

Somogyvári, Lajos: Tanító‐ és oktatógépek használata a közoktatásban : pedagógiai innováció a hatvanas évek Magyarországán. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 78. (2014)

Steklács, János and Thékes, István: Egy szemmozgásvizsgálaton alapuló angol nyelvű idiómatanulás‐vizsgálat eredményei 10. és 11. évfolyamosok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 143. (2014)

Szabó, Dóra Fanni and Sipos, Judit and Hegedűs, Szilvia and Kállai, István László and Nagy, Krisztina: A továbbtanulási szándékot befolyásoló tényezők feltárása az SZTE két karának alapképzéses hallgatói körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 131. (2014)

Szenczi, Beáta and Szekeres, Ágota: A sajátos nevelési igényű tanulók részvételi lehetőségének biztosítása a nagymintás tanulói teljesítménymérésekben : nemzetközi kitekintés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 117. (2014)

Szálas, Tímea: Blogok és közösségi oldalak az idegennyelv-oktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 142. (2014)

Sági, Matild and Széll, Krisztián: Tanári jellemzők hatása a tanulói teljesítményekre. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 129. (2014)

Sörös, Edit and Buzás, Zsuzsa: Negyedik osztályos általános iskolai tanulók ritmusolvasásának vizsgálata szemmozgáskövető módszerrel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 163. (2014)

Thékes, István: Egy integrált angol mint idegen nyelvi szókincsteszt eredményei 6. évfolyamosok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 174. (2014)

Thékes, István and Bányai, Mariann: Egy fiatal tanulókat vizsgáló idegen nyelvi szótanulásistratégia‐kérdőív fejlesztése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 175. (2014)

Tongori, Ágota: Computer‐based assessment of digital information retrieval. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 136. (2014)

Tunyogi, Erzsébet and Bodor, Emese Réka and Kofránné Rémi, Annamária: A központi idegrendszeri károsodott gyermekek fejlesztésének hatékonysága a terápia megkezdésekor regisztrált életkor függvényében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 120. (2014)

Tánczos, Tímea: A munkamemória és a verbálisfluencia‐feladatok kapcsolata az iskolai teljesítménnyel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 176. (2014)

Tóth, Edit and Tóth, Krisztina: A rendszerszintű mérések elfogadottsága és tanításra gyakorolt hatása közötti összefüggések vizsgálata pedagógusok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 86. (2014)

Tóth, Krisztina: Papír‐ceruza és számítógépes induktívgondolkodás‐tesztek reliabilitásának összehasonlító vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 107. (2014)

Tóth, Péter: Szakközépiskolás tanulók téri‐vizuális képességének mérése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 164. (2014)

Tóth, Zoltán and Sebestyén, Annamária: A tanulók tudásszerkezetének, feladatmegoldó módszerének és sikerességének vizsgálata egyszerű kémiai számításokban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 73. (2014)

Török, Tímea and Hódi, Ágnes and Kiss, Renáta Mária: Examining the relationship between the development of students’ reading in different text formats and the basic cognitive components of reading. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 82. (2014)

Ujbányi, Tibor and Katona, József and Kővári, Attila: IKT eszközök bevezetésének és használatának problémái az oktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 79. (2014)

Vainikainen, Mari‐Pauliina: Learning‐related attitudes, support needs and performance in learning to learn assessment. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 44. (2014)

Veres, Gábor: Formatív értékelési keretek és gyakorlat fejlesztése a természettudományi nevelés területén. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 160. (2014)

Vidákovich, Tibor: Students’ task response times and task solving efficiency on online foreign language vocabulary tests. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 127. (2014)

Voglné Nagy, Zsuzsanna and Obreczán, Tamás: Mese a "holvoltholnemvoltról" : a kerettörténet - storyline- módszer tapasztalatai a gyerekek spirituális igényéről. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 154. (2014)

Vígh, Tibor: Diagnostic test batteries for the assessment of the English and German vocabulary of 5th graders. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 124. (2014)

Vígh, Tibor and Thékes, István: Results of a diagnostic English as a foreign language vocabulary test battery among young learners. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 125. (2014)

Vígh‐Kiss, Erika: 14-18 éves tanulók adaptív készséghasználatának vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 177. (2014)

Zentai, Gabriella and Fazekasné Fenyvesi, Margit and Józsa, Krisztián: Néhány környezeti és organikus tényező szerepe a rendszerező képesség fejlődésében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 118. (2014)

Zsolnai, Anikó: A szociális készségek és képességek vizsgálati módszerei óvodás korban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 59. (2014)

This list was generated on 2020. szeptember 30. 19:10:08 CEST.