Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2014
Number of items: 133.

2014

Assessing students' skills. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 144. (2014)

Factors influencing students’ reading skills. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 80. (2014)

Game‐based learning environments in mathematics instruction. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 90-91. (2014)

Internethasználat és online tanulási környezet, idegennyelv-tanulás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 139. (2014)

Issues of student assessment in music education in Hungary and in Luxembourg. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 51-52. (2014)

Kognitív képességek és idegennyelv‐tudás vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 172. (2014)

Képességmérés papír alapú és online tesztkörnyezetben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 106. (2014)

Large‐scale assessments on computer‐based platforms. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 42. (2014)

Learning environments. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 133. (2014)

Online diagnostic assessment of foreign language vocabulary of young learners. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 122-123. (2014)

Poszterszekció. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 63-64. (2014)

Psychological aspects of school and student life. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 111. (2014)

Rendszerszintű értékelés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 85. (2014)

Részletes program = Detailed program. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 23-38. (2014)

Rövid program - Program Schedule. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 11-21. (2014)

Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésének, mérésének lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 116. (2014)

Szociálisprobléma‐megoldás és megküzdés vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 95. (2014)

Tanulási motiváció, a tanulás önszabályozása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 46. (2014)

Tanárok, tanárjelöltek, neveléstudósok vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 128. (2014)

Tartalomfejlesztés a motiváció szolgálatában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 149-150. (2014)

Technology‐based assessment of 21st century required skills. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 100-101. (2014)

Természettudományi tudás és attitűdök értékelése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 166. (2014)

Zenei és vizuális képességek mérése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 161. (2014)

A konferencia résztvevői ; Névmutató. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 179-186. (2014)

A kutatás alapú tanulás alkalmazásának tapasztalatai a természettudományok tanításában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 155-156. (2014)

A szociális kompetencia mérési lehetőségei óvodás korban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 57-58. (2014)

Adorján, Ferencné: Fizikai‐kémiai kísérletek szakkörön. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 159. (2014)

Alt, Dorit: Mapping features of constructivist activities in higher education learning environments. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 134. (2014)

Altorjay, Tamás: The effect of different warming‐up sessions on the singing voice. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 56. (2014)

Arató, Vilja: Múzeumpedagógiai programok hatékonyságának mérése különös tekintettel a gyermekmúzeumi programok értékelésének lehetőségeire. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 171. (2014)

Asztalos, Kata: Zenei hallási képességek online diagnosztikus mérése 1-11. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 162. (2014)

Benedekfi, István: Testing music‐reading ability in conservatory students : results of a pilot study. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 54. (2014)

Bredács, Alice: Pszichológiai immunrendszer és motiváció kapcsolata a zenét, táncot, színészetet, képző‐ és iparművészetet tanuló 14‐16 évesek körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 50. (2014)

Bredács, Alice: A térszemlélet vizsgálata a zenét, táncot, színészetet, valamint a képző‐ és iparművészetet tanuló 14‐16 éves tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 70. (2014)

Brezovszky, Boglárka and McMullen, Jake and Rodriguez, Gabriela and Lehtinen, Ernő: Training adaptive expertise with arithmetic problem solving in a game‐based context. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 94. (2014)

Brodin, Jane and Renblad, Karin: Communication support in preschool by reading aloud. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 83. (2014)

Buzás, Zsuzsa and Steklács, János: The role of formal analysis for improving musical skills : a study of eye movements. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 53. (2014)

Bús, Enikő: Research of 9th grade students’ essays - orthography and punctuation. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 146. (2014)

Csapó, Benő: Long‐term impact of school readiness : results from a ten‐year longitudinal study. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 43. (2014)

Csibi, Mónika: A temperamentum és a szociálisprobléma‐megoldás összefüggéseinek vizsgálata óvodáskorú gyermekek körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 61. (2014)

Csíkos, Csaba: A természettudományi kutatási készségek - scientific inquiry skills - értékelése : nevezéktanok, kihívások. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 167. (2014)

Csíkos, Csaba and Kárpáti, Andrea: Spatial ability and visual imagery preferences : an empirical study among tertiary students. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 147. (2014)

D. Molnár, Éva: A naplózás módszerének lehetőségei az önszabályozott tanulás vizsgálatában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 48. (2014)

Damsa, Andrei and Putz, Ádám: A játék mint optimális tanulási környezet : játékosítás a gyakorlatban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 67. (2014)

Dancs, Katinka: The possibilities and challenges of measuring national identity. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 148. (2014)

Dancs, Katinka and Kinyó, László: Exploring the connection between school democracy and classroom climate with structural equation modelling. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 115. (2014)

Daru, Katalin: Óvodások időjárással kapcsolatos tudásszerkezetének vizsgálata szóasszociációs módszerrel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 68. (2014)

Demetriou, Andreas: Explicating reconceptualization and insight in intellectual development : evidence and educational implications. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 121. (2014)

Dombi, Edina and Orosz, Gábor: Time perspectives behind student cheating. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 113. (2014)

Eszterág, Ildikó: Kísérlet bölcsészhallgatók procedurális tudásának megismerésére. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 74. (2014)

Farkas, Éva: A nem formális tanulási környezetben szerzett tanulási eredmények méréséhez és elismeréséhez szükséges rendszermodell kidolgozása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 88. (2014)

Fehér, Péter: Neveléstudományi kutatók egyes publikációs mutatóinak elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 132. (2014)

Fejes, József Balázs: Az elmélet és a gyakorlat távolságának értelmezése a tanulási motiváció kutatásában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 47. (2014)

Fejes, József Balázs and Rausch, Attila and Török, Tímea: Mire gondolnak a tanulók a célstruktúrák‐kérdőív Likert-skálás állításainak értékelésekor? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 49. (2014)

Fülekiné Joó, Anikó: The impact of the family’s cultural capital on young children’s reading habits and attitude. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 84. (2014)

Fűz, Nóra: The pedagogical use of out‐of‐school learning places survey : presentation of an instrument. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 138. (2014)

Graesser, Arthur C.: Assessments through computer analysis of language, discourse, and conversation. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 41. (2014)

Greiff, Samuel: Computer‐based assessment in the field of education : benefits and challenges from a psychological perspective. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 45. (2014)

Gyarmathy, Éva: Képességmérés e‐tanulás személyre szabása érdekében a diszlexiás fiatalok és felnőttek társadalmi beilleszkedését célzó online portálon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 119. (2014)

Győri-Dani, Dóra and Jámbori, Szilvia: The development of executive functions in high school students receiving bilingual education. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 65. (2014)

Gál, Zita and Kasik, László: Összefüggések óvodások szociálisprobléma‐megoldása és néhány háttérváltozó között szüleik és pedagógusaik véleménye alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 97. (2014)

Habók, Anita: A tanítási módszerek alkalmazása a gyakorlatban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 75. (2014)

Havlikné Rácz, Andrea: Szociális készségek vizsgálata az óvodába lépés időszakában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 96. (2014)

Hercz, Mária: Children’s beliefs about their learning and school life. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 112. (2014)

Hercz, Mária: Pedagógiai értékelés három perspektívából : értékelési szakértők, gyakorló pedagógusok és pedagógusjelöltek meggyőződései. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 130. (2014)

Horváthné Lázár, Gabriella: Az ökoiskolai környezeti nevelés eredményeinek mérése és értékelése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 72. (2014)

Hrebik, Olga S.: Diagnostic assessment of 5th graders’ German as a foreign language vocabulary. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 126. (2014)

Hricsovinyi, Julianna and Tóth, Edit: Az országos kompetenciamérés intézményi hasznosítása pedagógusok körében készített interjúk alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 87. (2014)

Kasik, László: Óvodások szociálisprobléma‐megoldó gondolkodásának mérési lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 60. (2014)

Kasik, László and Havlikné Rácz, Andrea and Pozsár, Éva: Szülők és pedagógusok vélekedése óvodások szociálisprobléma‐megoldó gondolkodásáról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 98. (2014)

Kinyó, László: 1-6. évfolyamos tanulók társadalmi és állampolgári ismereteinek vizsgálata hagyományos és online tesztkörnyezetben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 109. (2014)

Király, Zoltán and Lippai, Edit: A pedagógiai stílus és a stresszkezelés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 151. (2014)

Kmita, Maria: Meeting challenges in outdoor learning assessment. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 137. (2014)

Kontai, Tünde: Milyen mértékben támogatja a Nemzeti alaptanterv az IBL biológiatanításba való bevezetését? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 157. (2014)

Köpeczi‐Bócz, Tamás and Komora, Nóra: Hazai körkép a hátrányos helyzetű felnőttek kompetenciáiról az egyes régiók tekintetében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 71. (2014)

Lannert, Judit and Németh, Szilvia: Tanodák eredményességének vizsgálata tényekre alapozott monitoring fejlesztési eredményekkel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 89. (2014)

Lavicza, Zsolt and Koren, Balázs and Juhos, István: A STEM tantárgyak technológiákkal való oktatásának segítése fejlesztéssel és kutatással. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 76. (2014)

Lazsádi, Csilla: Óvodás gyerekek szociális kompetenciájának, a kortárscsoportban elfoglalt státuszának és a család szociodemográfiai háttértényezőinek kapcsolata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 62. (2014)

Lele, Anita: The possibility of testing the behavioural aspect of the social representations of health and illness with the help of the eDia platform. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 66. (2014)

Lippai, Edit and Sztridáné Kurucz, Krisztina: Kerettörténet - storyline - módszer a gyakorlatban : aggodalmak és élmények. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 153. (2014)

Magyar, Andrea and Szili, Katalin: Computer‐based assessment of word reading skills. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 102. (2014)

Major, Lenke: Szabadkai alsó tagozatos tanulók környezeti attitűdje. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 170. (2014)

Maskit, Ditza: Looking at the mirror : novices do know how to evaluate themselves. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 114. (2014)

Mikulán, Rita: Jó tanuló jó sportoló? : serdülő tanulók szerfogyasztásának és iskolai érdemjegyeinek vizsgálata sportolási státuszuk tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 69. (2014)

Molnár, Edit Katalin and Zentai, Gabriella: The reading and writing skills of 9th grade students : What difference do disadvantaged backgrounds make? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 145. (2014)

Molnár, Gyöngyvér: Development of dynamic problem solving from grade 3 to 9. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 104. (2014)

Molnár, Milán: Természettudományos megismerési módszerek kisgyermekkorban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 77. (2014)

Molnár, Pál: Kutatóközösségben tanuló hallgatók kapcsolathálózata és interakciós hálózatai közötti összefüggések vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 141. (2014)

Nagy, Lászlóné and Korom, Erzsébet and B. Németh, Mária and Hódi, Ágnes: Az egészségműveltség online mérésének tapasztalatai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 169. (2014)

Nagy, Viktória and Damsa, Andrei and Lippai, Edit: A motiváció erősítésének egy lehetősége : a kerettörténet - storyline - módszer. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 152. (2014)

Nagy, Zsuzsanna: Általános iskolás tanulók papír alapú és online fogalmazásainak különbségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 108. (2014)

Nagy, Zsuzsanna and Rontó, Luca: Általános iskolás tanulók helyesírásának jellemzői papír alapú és online fogalmazásaikon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 110. (2014)

Neeb, Yvonne and Naumann, Johannes and Richter, Tobias and Knoepke, Julia and Isberner, Maj‐Britt: Effects of spoken word recognition at school entry on text comprehension in grade 3 are mediated through lexical quality. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 81. (2014)

Nemes, Magdolna: Nyelvvizsgák gyerekeknek : összehasonlító vizsgálat. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 173. (2014)

Pinczés, Tamás and Pikó, Bettina: Serdülők megküzdési módjai flow‐ és antiflow‐élmények és impulzivitás‐kockázatvállalás‐empátia vonatkozásában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 99. (2014)

Pluhár, Zsuzsanna and Molnár, Gyöngyvér: Assessing the development of technological literacy in early education. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 103. (2014)

Pozsár, Éva and Korom, Erzsébet: Időjárással kapcsolatos naiv meggyőződések és fogalmak alakulása óvodás korban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 168. (2014)

Prievara, Dóra Katalin and Pikó, Bettina: 14-24 éves fiatalok internethasználati szokásainak jellemzői. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 140. (2014)

Pásztor, Attila: Playful fostering of inductive reasoning through mathematical content in computer‐based environment. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 93. (2014)

Pásztor, Attila and Korom, Erzsébet: Dear Colleagues - Köszöntő. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). pp. 6-7. (2014)

Pásztor‐Kovács, Anita: Assessing collaborative problem solving online : experiences of a pilot study. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 105. (2014)

Radnóti, Katalin: Kutatási szöveg tanórai feldolgozásának kipróbálása 8. és 10. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 158. (2014)

Rausch, Attila and Debreczeni, Dániel Géza and Szabó, Dóra Fanni: Training early mathematical skills : the Hungarian adaptation of Mina and the Mole. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 92. (2014)

Sagrillo, Damien: Music education in Luxembourg and its assessment. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 55. (2014)

Simon, Marielle: Monitoring pedagogical practices in mathematics through teacher background questionnaires of large‐scale assessments. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 135. (2014)

Simon, Tünde and Steklács, János and Kárpáti, Andrea: A vizuáliskommunikáció‐képességelemek vizsgálata szemmozgáselemzés módszerével. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 165. (2014)

Somogyvári, Lajos: Tanító‐ és oktatógépek használata a közoktatásban : pedagógiai innováció a hatvanas évek Magyarországán. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 78. (2014)

Steklács, János and Thékes, István: Egy szemmozgásvizsgálaton alapuló angol nyelvű idiómatanulás‐vizsgálat eredményei 10. és 11. évfolyamosok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 143. (2014)

Szabó, Dóra Fanni and Sipos, Judit and Hegedűs, Szilvia and Kállai, István László and Nagy, Krisztina: A továbbtanulási szándékot befolyásoló tényezők feltárása az SZTE két karának alapképzéses hallgatói körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 131. (2014)

Szenczi, Beáta and Szekeres, Ágota: A sajátos nevelési igényű tanulók részvételi lehetőségének biztosítása a nagymintás tanulói teljesítménymérésekben : nemzetközi kitekintés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 117. (2014)

Szálas, Tímea: Blogok és közösségi oldalak az idegennyelv-oktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 142. (2014)

Sági, Matild and Széll, Krisztián: Tanári jellemzők hatása a tanulói teljesítményekre. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 129. (2014)

Sörös, Edit and Buzás, Zsuzsa: Negyedik osztályos általános iskolai tanulók ritmusolvasásának vizsgálata szemmozgáskövető módszerrel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 163. (2014)

Thékes, István: Egy integrált angol mint idegen nyelvi szókincsteszt eredményei 6. évfolyamosok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 174. (2014)

Thékes, István and Bányai, Mariann: Egy fiatal tanulókat vizsgáló idegen nyelvi szótanulásistratégia‐kérdőív fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 175. (2014)

Tongori, Ágota: Computer‐based assessment of digital information retrieval. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 136. (2014)

Tunyogi, Erzsébet and Bodor, Emese Réka and Kofránné Rémi, Annamária: A központi idegrendszeri károsodott gyermekek fejlesztésének hatékonysága a terápia megkezdésekor regisztrált életkor függvényében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 120. (2014)

Tánczos, Tímea: A munkamemória és a verbálisfluencia‐feladatok kapcsolata az iskolai teljesítménnyel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 176. (2014)

Tóth, Edit and Tóth, Krisztina: A rendszerszintű mérések elfogadottsága és tanításra gyakorolt hatása közötti összefüggések vizsgálata pedagógusok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 86. (2014)

Tóth, Krisztina: Papír‐ceruza és számítógépes induktívgondolkodás‐tesztek reliabilitásának összehasonlító vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 107. (2014)

Tóth, Péter: Szakközépiskolás tanulók téri‐vizuális képességének mérése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 164. (2014)

Tóth, Zoltán and Sebestyén, Annamária: A tanulók tudásszerkezetének, feladatmegoldó módszerének és sikerességének vizsgálata egyszerű kémiai számításokban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 73. (2014)

Török, Tímea and Hódi, Ágnes and Kiss, Renáta Mária: Examining the relationship between the development of students’ reading in different text formats and the basic cognitive components of reading. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 82. (2014)

Ujbányi, Tibor and Katona, József and Kővári, Attila: IKT eszközök bevezetésének és használatának problémái az oktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 79. (2014)

Vainikainen, Mari‐Pauliina: Learning‐related attitudes, support needs and performance in learning to learn assessment. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 44. (2014)

Veres, Gábor: Formatív értékelési keretek és gyakorlat fejlesztése a természettudományi nevelés területén. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 160. (2014)

Vidákovich, Tibor: Students’ task response times and task solving efficiency on online foreign language vocabulary tests. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 127. (2014)

Voglné Nagy, Zsuzsanna and Obreczán, Tamás: Mese a "holvoltholnemvoltról" : a kerettörténet - storyline- módszer tapasztalatai a gyerekek spirituális igényéről. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 154. (2014)

Vígh, Tibor: Diagnostic test batteries for the assessment of the English and German vocabulary of 5th graders. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 124. (2014)

Vígh, Tibor and Thékes, István: Results of a diagnostic English as a foreign language vocabulary test battery among young learners. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 125. (2014)

Vígh‐Kiss, Erika: 14-18 éves tanulók adaptív készséghasználatának vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 177. (2014)

Zentai, Gabriella and Fazekasné Fenyvesi, Margit and Józsa, Krisztián: Néhány környezeti és organikus tényező szerepe a rendszerező képesség fejlődésében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 118. (2014)

Zsolnai, Anikó: A szociális készségek és képességek vizsgálati módszerei óvodás korban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (12). p. 59. (2014)

This list was generated on 2020. február 18. 17:19:27 CET.