Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2016
Number of items: 112.

2016

Assessing thinking skills. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 73. (2016)

Dear Colleagues - Köszöntő. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 6-7. (2016)

Enhancing learning. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 110. (2016)

Factors influencing the effectiveness of an educational system. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 54. (2016)

ICT and visual literacy. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 63. (2016)

IKT az oktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 88. (2016)

IRT-, CFA- és logfile-elemzések. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 147. (2016)

Informatika a matematikatanítás módszertanában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 131-132. (2016)

Motiváció. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 68. (2016)

Mérés - értékelés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 92. (2016)

New methods of analysis in Hungarian education research. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 82-83. (2016)

Oktatási dokumentumok elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 49. (2016)

Oktatási fejlesztések. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 105. (2016)

Poszterszekció. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 122. (2016)

Preschool and early education. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 100. (2016)

Pszichés jóllét az iskolában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 78. (2016)

Részletes program = Detailed program. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 23-37. (2016)

Rövid program - Program Schedule. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 11-21. (2016)

Szociális képességek vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 96. (2016)

Szövegértési képességek mérési lehetőségei 5-8. osztályban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 115-116. (2016)

Tanulás, tanulási környezet, önszabályozás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 137. (2016)

Teacher training and teachers. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 142. (2016)

Új módszertani fejlesztések a gyakorlatban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 59. (2016)

A konferencia résztvevői ; Névmutató. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 153-161. (2016)

A személyközi problémák megoldásának kutatása és fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 42-43. (2016)

B. Németh, Mária and Habók, Anita and Csapó, Benő: A motivációk és az énkép hatása az olvasási és a matematikai teljesítményre. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 72. (2016)

Bank, Éva: A stresszel való megküzdés értelmezése iskolai kontextusban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 81. (2016)

Bredács, Alice: A pszichológiai immunitás kutatásának szerepe a szakképzés módszertani fejlesztésében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 61. (2016)

Bredács, Alice: A pszichológiai immunitás és a tanulási motiváció csoportprofiljai a művészeti szakképzésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 130. (2016)

Bálint, Krisztián: A tanulási környezet hatásvizsgálata a határontúli magyar szakközépiskolákban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 139. (2016)

Bús, Enikő: A comparison between Finnish and Hungarian quality of teacher education. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 145. (2016)

Csapó, Benő and Molnár, Gyöngyvér: Factors determining students' achievements measured at the beginning of university studies. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 55. (2016)

D. Molnár, Éva: Az önszabályozott tanulás jellemzői 4. és 8. évfolyamosok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 140. (2016)

Dancs, Katinka: Tudásszintmérő tesztek fejlesztése a nemzeti identitás ismeretelemeinek méréséhez. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 109. (2016)

Dancsó, Tünde: Informatika óratervek és az azokban megjelenő reflexiók elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 91. (2016)

Di Blasio, Barbara and Jenei, Sándor: Osztálytermi megfigyelések matematikaórán. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 133. (2016)

Dávid, Mária and Taskó, Tünde Anna and Héjja-Nagy, Katalin and Dorner, László and Estefánné Varga, Magdolna: Az önszabályozó tanulás fejlettségének mérése és kapcsolata a tanulási eredményességgel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 141. (2016)

Faragó, Boglárka: Az IKT-eszközök tanulási alkalmazásának elemzése : IKT, kontroll és kogníció. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 89. (2016)

Fehér, Péter: Az e-olvasás dilemmái - papír vagy e-book? - : beszámoló egy kutatásról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 90. (2016)

Fehér, Péter and Aknai, Dóra Orsolya: Aki "doktor" akar lenni..., avagy doktorjelöltek publikációs teljesítményének összehasonlítása a hazai neveléstudományi doktori iskolákban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 53. (2016)

Fejes, József Balázs and Tóth, Edit and Patai, Jolán and Csapó, Benő: Resilience in the Hungarian education system : results of a longitudinal program. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 57. (2016)

Gulyás, Enikő and Kis-Tóth, Lajos and Racsko, Réka: A nonverbális kommunikáció változása a fejlesztő e-biblioterápiás foglalkozások során halmozottan hátrányos helyzetű 6. osztályos tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 106. (2016)

Győri-Dani, Dóra and Jámbori, Szilvia: Measuring the development of executive functions in bilingual high school students using EEG. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 114. (2016)

Gál, Zita: A problémamegoldás fejlesztése felső tagozatosok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 48. (2016)

Gáspár, Csaba: Measuring teachers' empathy. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 146. (2016)

Gáspár, Csaba and Kasik, László: A szociálisprobléma-megoldás és az empátia kapcsolata serdülők körében : egy longitudinális vizsgálat eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 97. (2016)

Hegedűs, Szilvia: Examining preschool children’s prosocial behaviors. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 101. (2016)

Hienonen, Ninja: Class size as a means of three-tiered support in Finnish primary schools. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 56. (2016)

Holik, Ildikó: Mentortanárok értékelési kultúrája. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 60. (2016)

Jenák, Ildikó: Pedagógusok IKT attitűdjének elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 136. (2016)

Jovanovic, Vitomir and Baucal, Aleksandar: The development of PISA reading literacy in secondary education. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 58. (2016)

Juhász, Dóra: Az implicit tudás konszolidációjának fejlődési aspektusai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 138. (2016)

Juhász, Dóra: A verbális munkamemória fejlődése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 124. (2016)

Juhász, Mónika and Pintér, Henriett: Matematikai szöveges feladatok megoldásának stratégiái hetedik osztályos mozgássérült tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 120. (2016)

Jánk, István: A nyelvi alapú diszkrimináció pedagógiai értékelésben betöltött szerepének vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 125. (2016)

Józsa, Krisztián and Kis, Noémi: Confirmatory factor analysis of the Subject Specific Mastery Motivation Questionnaires. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 85. (2016)

Kaderják, Anita: A GeoGebra program alkalmazása és eredményessége : kvantitatív elemzés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 134. (2016)

Kakukné Nagy, Erzsébet: Az eDia alkalmazása alsó tagozaton. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 127. (2016)

Kasik, László and Gáspár, Csaba László and Zsolnai, Anikó: A VÉG-modell alkalmazása a szociálisprobléma-megoldás vizsgálatában és fejlesztésében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 44. (2016)

Kasik, László and Tóth, Edit and Fejes, József Balázs: Az elkerülés kérdőív fejlesztési folyamata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 45. (2016)

Kinyó, László and Dancs, Katinka: A tesztkitöltés néhány jellemzője online környezetben : a tesztben való mozgás és a válaszok módosítása 1-6. évfolyamos diákok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 148. (2016)

Kis, Noémi and Józsa, Krisztián: Relation between parenting style, mastery motivation and school achievement in adolescence. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 86. (2016)

Kiss, Renáta and Hódi, Ágnes: The relationship between speech perception and speech comprehension in first and second grade. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 104. (2016)

Koivuhovi, Satu: The development of agency and control beliefs in general classes and classes with special emphasis from grade 4 to 6 in Finland. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 103. (2016)

Korom, Erzsébet and B. Németh, Mária and Csíkos, Csaba: Motiváció a természettudományok tanulásában : 8. évfolyamos tanulók vizsgálata az SMQ kérdőívvel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 69. (2016)

Korom, Erzsébet and Radnóti, Katalin and Nagy, Lászlóné and Orosz, Gábor and Molnár, Gyöngyvér: Felsőoktatási tanulmányi alkalmasság mérése : a természettudományi teszt eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 150. (2016)

Kovács, Dénes and D. Molnár, Éva: Az iskolai boldogulás lehetőségei daganatos betegségek után : esettanulmány három tanulóról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 80. (2016)

Kovács, Renáta: Környezetismeret tankönyvek analitikus összehasonlítása a 4. évfolyamon megjelenő antropológia témakörben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 50. (2016)

Kriston, Pálma and Pikó, Bettina: Középiskolás tanulók pszichés jóllétének és egészségmagatartásának vizsgálata a szociális hierarchia mentén. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 79. (2016)

Kupiainen, Sirkku: The mediating role of time on task in explaining students' performance in figurative and numerical tasks of inductive reasoning. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 74. (2016)

Kárpáti, Andrea: Kompetenciaalapú mérés az esztétikai nevelésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 94. (2016)

Kárpáti, Andrea: The common European framework of reference for visual literacy and current assessment practices in arts and design education. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 66. (2016)

Kővári, Attila: Felkészítő foglalkozások jellegének vizsgálata a középiskolában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 123. (2016)

Lannert, Judit: Egy pécsi pilot kutatás koncepciójának kialakítása a nemzetközi tények tükrében és a kutatás tanulságai a kutatótanári szerep szempontjából. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 135. (2016)

Leitner, Lászlóné: A tanulói önzés, élősködés, önzetlenség feltárása játékelméleti megközelítésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 126. (2016)

Magyar, Andrea and Habók, Anita: The effect of foreign language learning strategy preferences on foreign language attitude and proficiency among lower secondary school children. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 112. (2016)

Martin, Alexander and Fischer, Andreas: Developing situational judgment tasks based on complex problems of multiple domains. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 76. (2016)

Martin, Romain: Understanding educational outcomes through a comprehensive multi-level school monitoring system : the example of Luxembourg. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 41. (2016)

Menyhárt, Ágota: Tanárszerepek és a motiváció aspektusai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 70. (2016)

Molnár, Gyöngyvér: The effectiveness of different exploration strategies in complex problem solving environments : Log file analyses. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 77. (2016)

Molnár, Pál and Pintér, Henriett: Some effects of community based inquiry learning supported by networked technology. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 84. (2016)

Nagy, Anna: A szövegértés hatása a matematikai szöveges feladatok megoldására ötödik osztályosok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 119. (2016)

Nagy, Gyula: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai és tartalmi elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 52. (2016)

Nagy, József: Tanulói szintű és osztályszintű kritériumorientált diagnosztikus fejlesztő mérés. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 93. (2016)

Nagy, Krisztina: Mérőeszközök az iskolai kötődés tényezőinek feltárására általános iskolában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 99. (2016)

Nagy, Lászlóné and Korom, Erzsébet and B. Németh, Mária and Kissné Gera, Ágnes: A természettudományos tudás vizsgálata 8. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 108. (2016)

Nagy, Márió Tibor: Egy kutatásalapú foglalkozásterv tanórai kipróbálásának tapasztalatai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 62. (2016)

Németh, Szilvia: Kreatív oktatással a matematikai kompetenciák fejlesztéséért : a Kreatív Partnerség Magyarország program matematika pilotjának értékelése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 71. (2016)

Pang, Ming Fai: Implications of phenomenography, variation theory and learning study on assessment practices. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 121. (2016)

Pintér, Henriett and Molnár, Pál: A tanulóközösségben végzett forrásalapú tanulás során létrehozott szövegek minőségét befolyásoló tényezők. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 95. (2016)

Pluhár, Zsuzsanna and Paksi, László: Developing and assessment of a creative competition. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 64. (2016)

Purevjav, Davaajav and Molnár, Edit Katalin: A pilot study of needs assessment for in-service teacher training. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 143. (2016)

Pásztor, Attila: Online assessment of pupils' capacity to follow instructions at primary school entrance. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 102. (2016)

Pásztor, Attila and Molnár, Gyöngyvér: Online assessment of inductive reasoning at primary school entrance. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 75. (2016)

Rajki, Veronika and Csóka, Mária: Ápolók transzfuziológiai ismereteinek objektív mérése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 151. (2016)

Rajki, Veronika and Csóka, Mária: Ápolók transzfúziós ismereteinek feltérképezésére készített kérdőív reliabilitás- és validitásvizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 129. (2016)

Resli, Mirjam: Az absztrakció megjelenésének vizsgálata a költői eszközök értelmezésében nyolcadik osztályos tanulók körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 117. (2016)

Santos Melgoza, David Martin: Graphic representation and infinite processes : the development of asymptote notion. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 113. (2016)

Szabadi, Magdolna: Az affektív szociális kompetencia kérdőív pilot vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 128. (2016)

Szabó, Dóra Fanni: The students' perception of teacher-student relationship, teachers' justice and support of autonomy among disadvantaged and non-disadvantaged students. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 144. (2016)

Szabó, Zsófia Gabriella and Korom, Erzsébet: A feladatmegoldási idő vizsgálata kombinatív képességet mérő teszten 3. évfolyamosok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 149. (2016)

Szabó Hangya, Lilla: A serdülők problémamegoldó készsége és kockázatvállalása a szülői nevelés tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 98. (2016)

Szilágyi, Éva: Az SPSI-R hosszú változatának bemérése fogvatartottak körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 46. (2016)

Tongori, Ágota: Conclusions and results of an item development process concerning ICT literacy. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 65. (2016)

Tóth, Alisa: A literature review and curriculum analysis for color aesthetic experience development assessment among 6- to 12- year-old children. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 67. (2016)

Vainikainen, Mari Pauliina: Development of learning to learn competences during basic education : individual, contextual and situational predictors. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 152. (2016)

Vajdáné Kondor, Csilla and Pintér, Henriett: Az iskolai és az iskolán kívüli tudás hatásának vizsgálata nyolcadik osztályosok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 118. (2016)

Wu, Hao and Molnár, Gyöngyvér: The component skills of problem solving : a Chinese and Hungarian comparison study. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 111. (2016)

Zentai, Gabriella and Józsa, Krisztián and Molnár, Edit Katalin: The relationship between the enactive and symbolic levels of seriation and classification. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 87. (2016)

Zs. Sejtes, Györgyi: Egy szövegértési képességet fejlesztő folyamat tanulságai : saját fejlesztésű taneszköz felhasználási lehetőségeinek mérésalapú, kritikai nézőpontú megközelítése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 51. (2016)

Zágon, Bertalanné: A Lépésről Lépésre program nemzetközi minőségfejlesztési minősítési-értékelési rendszere. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 107. (2016)

Özvegy, Judit: A szociálisprobléma-megoldás és az együttműködés tantárgyba ágyazott fejlesztése 2. osztályban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 47. (2016)

This list was generated on 2020. február 17. 00:07:32 CET.