Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2016
Number of items: 112.

2016

Assessing thinking skills. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 73. (2016)

Dear Colleagues - Köszöntő. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 6-7. (2016)

Enhancing learning. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 110. (2016)

Factors influencing the effectiveness of an educational system. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 54. (2016)

ICT and visual literacy. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 63. (2016)

IKT az oktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 88. (2016)

IRT-, CFA- és logfile-elemzések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 147. (2016)

Informatika a matematikatanítás módszertanában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 131-132. (2016)

Motiváció. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 68. (2016)

Mérés - értékelés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 92. (2016)

New methods of analysis in Hungarian education research. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 82-83. (2016)

Oktatási dokumentumok elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 49. (2016)

Oktatási fejlesztések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 105. (2016)

Poszterszekció. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 122. (2016)

Preschool and early education. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 100. (2016)

Pszichés jóllét az iskolában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 78. (2016)

Részletes program = Detailed program. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 23-37. (2016)

Rövid program - Program Schedule. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 11-21. (2016)

Szociális képességek vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 96. (2016)

Szövegértési képességek mérési lehetőségei 5-8. osztályban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 115-116. (2016)

Tanulás, tanulási környezet, önszabályozás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 137. (2016)

Teacher training and teachers. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 142. (2016)

Új módszertani fejlesztések a gyakorlatban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 59. (2016)

A konferencia résztvevői ; Névmutató. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 153-161. (2016)

A személyközi problémák megoldásának kutatása és fejlesztése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). pp. 42-43. (2016)

B. Németh, Mária and Habók, Anita and Csapó, Benő: A motivációk és az énkép hatása az olvasási és a matematikai teljesítményre. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 72. (2016)

Bank, Éva: A stresszel való megküzdés értelmezése iskolai kontextusban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 81. (2016)

Bredács, Alice: A pszichológiai immunitás kutatásának szerepe a szakképzés módszertani fejlesztésében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 61. (2016)

Bredács, Alice: A pszichológiai immunitás és a tanulási motiváció csoportprofiljai a művészeti szakképzésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 130. (2016)

Bálint, Krisztián: A tanulási környezet hatásvizsgálata a határontúli magyar szakközépiskolákban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 139. (2016)

Bús, Enikő: A comparison between Finnish and Hungarian quality of teacher education. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 145. (2016)

Csapó, Benő and Molnár, Gyöngyvér: Factors determining students' achievements measured at the beginning of university studies. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 55. (2016)

D. Molnár, Éva: Az önszabályozott tanulás jellemzői 4. és 8. évfolyamosok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 140. (2016)

Dancs, Katinka: Tudásszintmérő tesztek fejlesztése a nemzeti identitás ismeretelemeinek méréséhez. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 109. (2016)

Dancsó, Tünde: Informatika óratervek és az azokban megjelenő reflexiók elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 91. (2016)

Di Blasio, Barbara and Jenei, Sándor: Osztálytermi megfigyelések matematikaórán. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 133. (2016)

Dávid, Mária and Taskó, Tünde Anna and Héjja-Nagy, Katalin and Dorner, László and Estefánné Varga, Magdolna: Az önszabályozó tanulás fejlettségének mérése és kapcsolata a tanulási eredményességgel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 141. (2016)

Faragó, Boglárka: Az IKT-eszközök tanulási alkalmazásának elemzése : IKT, kontroll és kogníció. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 89. (2016)

Fehér, Péter: Az e-olvasás dilemmái - papír vagy e-book? - : beszámoló egy kutatásról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 90. (2016)

Fehér, Péter and Aknai, Dóra Orsolya: Aki "doktor" akar lenni..., avagy doktorjelöltek publikációs teljesítményének összehasonlítása a hazai neveléstudományi doktori iskolákban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 53. (2016)

Fejes, József Balázs and Tóth, Edit and Patai, Jolán and Csapó, Benő: Resilience in the Hungarian education system : results of a longitudinal program. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 57. (2016)

Gulyás, Enikő and Kis-Tóth, Lajos and Racsko, Réka: A nonverbális kommunikáció változása a fejlesztő e-biblioterápiás foglalkozások során halmozottan hátrányos helyzetű 6. osztályos tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 106. (2016)

Győri-Dani, Dóra and Jámbori, Szilvia: Measuring the development of executive functions in bilingual high school students using EEG. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 114. (2016)

Gál, Zita: A problémamegoldás fejlesztése felső tagozatosok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 48. (2016)

Gáspár, Csaba: Measuring teachers' empathy. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 146. (2016)

Gáspár, Csaba and Kasik, László: A szociálisprobléma-megoldás és az empátia kapcsolata serdülők körében : egy longitudinális vizsgálat eredményei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 97. (2016)

Hegedűs, Szilvia: Examining preschool children’s prosocial behaviors. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 101. (2016)

Hienonen, Ninja: Class size as a means of three-tiered support in Finnish primary schools. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 56. (2016)

Holik, Ildikó: Mentortanárok értékelési kultúrája. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 60. (2016)

Jenák, Ildikó: Pedagógusok IKT attitűdjének elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 136. (2016)

Jovanovic, Vitomir and Baucal, Aleksandar: The development of PISA reading literacy in secondary education. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 58. (2016)

Juhász, Dóra: Az implicit tudás konszolidációjának fejlődési aspektusai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 138. (2016)

Juhász, Dóra: A verbális munkamemória fejlődése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 124. (2016)

Juhász, Mónika and Pintér, Henriett: Matematikai szöveges feladatok megoldásának stratégiái hetedik osztályos mozgássérült tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 120. (2016)

Jánk, István: A nyelvi alapú diszkrimináció pedagógiai értékelésben betöltött szerepének vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 125. (2016)

Józsa, Krisztián and Kis, Noémi: Confirmatory factor analysis of the Subject Specific Mastery Motivation Questionnaires. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 85. (2016)

Kaderják, Anita: A GeoGebra program alkalmazása és eredményessége : kvantitatív elemzés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 134. (2016)

Kakukné Nagy, Erzsébet: Az eDia alkalmazása alsó tagozaton. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 127. (2016)

Kasik, László and Gáspár, Csaba László and Zsolnai, Anikó: A VÉG-modell alkalmazása a szociálisprobléma-megoldás vizsgálatában és fejlesztésében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 44. (2016)

Kasik, László and Tóth, Edit and Fejes, József Balázs: Az elkerülés kérdőív fejlesztési folyamata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 45. (2016)

Kinyó, László and Dancs, Katinka: A tesztkitöltés néhány jellemzője online környezetben : a tesztben való mozgás és a válaszok módosítása 1-6. évfolyamos diákok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 148. (2016)

Kis, Noémi and Józsa, Krisztián: Relation between parenting style, mastery motivation and school achievement in adolescence. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 86. (2016)

Kiss, Renáta and Hódi, Ágnes: The relationship between speech perception and speech comprehension in first and second grade. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 104. (2016)

Koivuhovi, Satu: The development of agency and control beliefs in general classes and classes with special emphasis from grade 4 to 6 in Finland. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 103. (2016)

Korom, Erzsébet and B. Németh, Mária and Csíkos, Csaba: Motiváció a természettudományok tanulásában : 8. évfolyamos tanulók vizsgálata az SMQ kérdőívvel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 69. (2016)

Korom, Erzsébet and Radnóti, Katalin and Nagy, Lászlóné and Orosz, Gábor and Molnár, Gyöngyvér: Felsőoktatási tanulmányi alkalmasság mérése : a természettudományi teszt eredményei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 150. (2016)

Kovács, Dénes and D. Molnár, Éva: Az iskolai boldogulás lehetőségei daganatos betegségek után : esettanulmány három tanulóról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 80. (2016)

Kovács, Renáta: Környezetismeret tankönyvek analitikus összehasonlítása a 4. évfolyamon megjelenő antropológia témakörben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 50. (2016)

Kriston, Pálma and Pikó, Bettina: Középiskolás tanulók pszichés jóllétének és egészségmagatartásának vizsgálata a szociális hierarchia mentén. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 79. (2016)

Kupiainen, Sirkku: The mediating role of time on task in explaining students' performance in figurative and numerical tasks of inductive reasoning. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 74. (2016)

Kárpáti, Andrea: Kompetenciaalapú mérés az esztétikai nevelésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 94. (2016)

Kárpáti, Andrea: The common European framework of reference for visual literacy and current assessment practices in arts and design education. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 66. (2016)

Kővári, Attila: Felkészítő foglalkozások jellegének vizsgálata a középiskolában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 123. (2016)

Lannert, Judit: Egy pécsi pilot kutatás koncepciójának kialakítása a nemzetközi tények tükrében és a kutatás tanulságai a kutatótanári szerep szempontjából. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 135. (2016)

Leitner, Lászlóné: A tanulói önzés, élősködés, önzetlenség feltárása játékelméleti megközelítésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 126. (2016)

Magyar, Andrea and Habók, Anita: The effect of foreign language learning strategy preferences on foreign language attitude and proficiency among lower secondary school children. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 112. (2016)

Martin, Alexander and Fischer, Andreas: Developing situational judgment tasks based on complex problems of multiple domains. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 76. (2016)

Martin, Romain: Understanding educational outcomes through a comprehensive multi-level school monitoring system : the example of Luxembourg. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 41. (2016)

Menyhárt, Ágota: Tanárszerepek és a motiváció aspektusai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 70. (2016)

Molnár, Gyöngyvér: The effectiveness of different exploration strategies in complex problem solving environments : Log file analyses. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 77. (2016)

Molnár, Pál and Pintér, Henriett: Some effects of community based inquiry learning supported by networked technology. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 84. (2016)

Nagy, Anna: A szövegértés hatása a matematikai szöveges feladatok megoldására ötödik osztályosok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 119. (2016)

Nagy, Gyula: A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai és tartalmi elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 52. (2016)

Nagy, József: Tanulói szintű és osztályszintű kritériumorientált diagnosztikus fejlesztő mérés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 93. (2016)

Nagy, Krisztina: Mérőeszközök az iskolai kötődés tényezőinek feltárására általános iskolában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 99. (2016)

Nagy, Lászlóné and Korom, Erzsébet and B. Németh, Mária and Kissné Gera, Ágnes: A természettudományos tudás vizsgálata 8. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 108. (2016)

Nagy, Márió Tibor: Egy kutatásalapú foglalkozásterv tanórai kipróbálásának tapasztalatai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 62. (2016)

Németh, Szilvia: Kreatív oktatással a matematikai kompetenciák fejlesztéséért : a Kreatív Partnerség Magyarország program matematika pilotjának értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 71. (2016)

Pang, Ming Fai: Implications of phenomenography, variation theory and learning study on assessment practices. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 121. (2016)

Pintér, Henriett and Molnár, Pál: A tanulóközösségben végzett forrásalapú tanulás során létrehozott szövegek minőségét befolyásoló tényezők. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 95. (2016)

Pluhár, Zsuzsanna and Paksi, László: Developing and assessment of a creative competition. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 64. (2016)

Purevjav, Davaajav and Molnár, Edit Katalin: A pilot study of needs assessment for in-service teacher training. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 143. (2016)

Pásztor, Attila: Online assessment of pupils' capacity to follow instructions at primary school entrance. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 102. (2016)

Pásztor, Attila and Molnár, Gyöngyvér: Online assessment of inductive reasoning at primary school entrance. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 75. (2016)

Rajki, Veronika and Csóka, Mária: Ápolók transzfuziológiai ismereteinek objektív mérése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 151. (2016)

Rajki, Veronika and Csóka, Mária: Ápolók transzfúziós ismereteinek feltérképezésére készített kérdőív reliabilitás- és validitásvizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 129. (2016)

Resli, Mirjam: Az absztrakció megjelenésének vizsgálata a költői eszközök értelmezésében nyolcadik osztályos tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 117. (2016)

Santos Melgoza, David Martin: Graphic representation and infinite processes : the development of asymptote notion. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 113. (2016)

Szabadi, Magdolna: Az affektív szociális kompetencia kérdőív pilot vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 128. (2016)

Szabó, Dóra Fanni: The students' perception of teacher-student relationship, teachers' justice and support of autonomy among disadvantaged and non-disadvantaged students. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 144. (2016)

Szabó, Zsófia Gabriella and Korom, Erzsébet: A feladatmegoldási idő vizsgálata kombinatív képességet mérő teszten 3. évfolyamosok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 149. (2016)

Szabó Hangya, Lilla: A serdülők problémamegoldó készsége és kockázatvállalása a szülői nevelés tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 98. (2016)

Szilágyi, Éva: Az SPSI-R hosszú változatának bemérése fogvatartottak körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 46. (2016)

Tongori, Ágota: Conclusions and results of an item development process concerning ICT literacy. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 65. (2016)

Tóth, Alisa: A literature review and curriculum analysis for color aesthetic experience development assessment among 6- to 12- year-old children. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 67. (2016)

Vainikainen, Mari Pauliina: Development of learning to learn competences during basic education : individual, contextual and situational predictors. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 152. (2016)

Vajdáné Kondor, Csilla and Pintér, Henriett: Az iskolai és az iskolán kívüli tudás hatásának vizsgálata nyolcadik osztályosok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 118. (2016)

Wu, Hao and Molnár, Gyöngyvér: The component skills of problem solving : a Chinese and Hungarian comparison study. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 111. (2016)

Zentai, Gabriella and Józsa, Krisztián and Molnár, Edit Katalin: The relationship between the enactive and symbolic levels of seriation and classification. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 87. (2016)

Zs. Sejtes, Györgyi: Egy szövegértési képességet fejlesztő folyamat tanulságai : saját fejlesztésű taneszköz felhasználási lehetőségeinek mérésalapú, kritikai nézőpontú megközelítése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 51. (2016)

Zágon, Bertalanné: A Lépésről Lépésre program nemzetközi minőségfejlesztési minősítési-értékelési rendszere. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 107. (2016)

Özvegy, Judit: A szociálisprobléma-megoldás és az együttműködés tantárgyba ágyazott fejlesztése 2. osztályban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (14). p. 47. (2016)

This list was generated on 2020. augusztus 13. 05:54:25 CEST.