Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2013
Number of items: 49.

2013

Contributors. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 278-279. (2013)

Contributors. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 283-284. (2013)

Modern Methods in Innovation-targeted Research Organisation in the Food Industry. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 287-288. (2013)

Szerzők. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 7-8. (2013)

Balogh, Sándor: Innovációs célú korszerű kutatás-szervezés az élelmiszeriparban. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 99-108. (2013)

Bodnár, Gábor: Territorial Capital – A Theoretic Framework of Innov ation Systems of Rural Areas. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 289. (2013)

Bodnár, Gábor: A területi tőke, mint a rurális térségek innovációs rendszerének lehetséges elméleti háttere. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 124-139. (2013)

Bodor, Ákos: A társadalmi tőke megjelenése az innováció hazai kutatásában. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 92-108. (2013)

Borsi, Balázs: Az innovációs rendszer működtetése Magyarországon: értékelések a TTI-szakterületen 2005-2012 között. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 219-243. (2013)

Botos, Katalin: Abstarcts 285 Innovate or Die! Financial Innovations in a Turbulen t World. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 285. (2013)

Botos, Katalin: Újíts, vagy halj meg! Pénzügyi innovációk egy viharos világban. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 11-21. (2013)

Bucsai, Kálmán: Az egyetemi technológia transzfer az innovációs rendszerekben. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 39-56. (2013)

Buzás, Norbert and Prónay, Szabolcs: A potenciál elemzés és a partnerség szerepe a korai fázisú kutatási eredmények hasznosításában. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 21-38. (2013)

Csorba, László: Az intézmények, a bizonytalanság és a verseny fogalmi összefüggései. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 61-84. (2013)

Csorba, László: Conceptual Relations of Instituations, Uncertinty a nd Competition. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 286-287. (2013)

Csugány, Julianna: Miért lassult le Európában a technológiai fejlődés? SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 85-98. (2013)

Csugány, Julianna: Why has Technological Development Slowed Down in Europe? SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 287. (2013)

Czékus, Ábel: A K+F és technológiatranszfer megállapodások helye az EU versenyszabályozásában: megengedhető versenytorzítás a gazdasági növekedés szolgálatában. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 263-277. (2013)

Deutsch, Nikolett: Fenntartható innovációk rendszerinnovációs potenciáljának vizsgálati keretrendszerei. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 196-215. (2013)

Elekes, Zoltán and Bajmócy, Zoltán: Regionális innovációpolitika és szakpolitikai tanulás a komplex rendszerek elméletének szemszögéből. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 244-262. (2013)

Farkas, Gergely and Málovics, Éva: Effects of Management Orientations on Growth in Case of Austrian and Hungarian SMEs. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 291-292. (2013)

Farkas, Gergely and Málovics, Éva: Menedzsment orientációk hatása a vállalkozások növekedésére osztrák és magyar KKV-k esetén. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 206-217. (2013)

Füzi, Anita: A nyílt innováció egyik eszköze: Living Lab? SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 180-195. (2013)

Görög, Márta: The Law-Instruments of Technology and Knowledge Transfer. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 293. (2013)

Görög, Márta: A technológia-, tudástranszfer jogi eszközei. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 270-281. (2013)

Hetesi, Erzsébet and Vilmányi, Márton: The Role of Dynamic Relational Capabilities and Loyalty in Inter-organisational Links. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 290. (2013)

Hetesi, Erzsébet and Vilmányi, Márton: A dinamikus kapcsolati képességek és a lojalitás szerepe a szervezetközi kapcsolatokban. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 176-191. (2013)

Horváth, Sarolta Noémi: Az innováció szerepe a városrégiók versenyképességében. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 160-175. (2013)

Horváth, Sarolta Noémi: The Role of Innovation in Competitiveness of City Regions. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 290. (2013)

Hronszky, Imre: A prekompetitív innováció iparági szintű megszervezhetőségéről a Moore törvény története alapján. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 142-179. (2013)

Imreh, Szabolcs and Kosztopulosz, Andreász and Imreh-Tóth, Mónika: Az akadémiai spin-off vállalkozások „akadálytérképe ”. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 71-91. (2013)

Inzelt, Annamária and Bajmócy, Zoltán: Az innovációs rendszer építőkövei : Bevezető. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 9-18. (2013)

Kiss, János: A vállalatok szerepe a magyar innovációs rendszerben. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 111-123. (2013)

Kovács, Zsuzsanna Ilona: Innovation and R&D in International Financial Reporting Standards. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 292-293. (2013)

Kovács, Zsuzsanna Ilona: Innováció és kutatás-fejlesztés a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 242-252. (2013)

Kovács, Árpád: Válságkezelés az EU-10 országokban – A pozíciók változásai. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 22-44. (2013)

Kárpáti, József: The Application of Corporate Controlling Methods in the Evaluation of State Performance : Kárpáti. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 293. (2013)

Kárpáti, József: Vállalati kontrolling módszerek alkalmazási modellje az állam működésének értékelésében. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 253-269. (2013)

Lukovics, Miklós and Imreh, Szabolcs and Patik, Réka: A déli magyar-román határrégió kitörési pontjai. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 109-123. (2013)

Lányi, Beatrix: The Importance of Trust in the B2B market on the Example of a Pharmaceutical Innovation. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 291. (2013)

Lányi, Beatrix: A bizalom jelentősége a B2B piacon a hazai gyártóbázissal rendelkező gyógyszeripari innováció során. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 192-205. (2013)

Makra, Zsolt: Az egyetemi spin-off vállalkozások jellegzetességei és alapításának folyamata a nemzetközi szakirodalom tükrében. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 57-70. (2013)

Martus, Bettina: The Role of Technological Development / Innovation in Child Labour: Problem or Solution? SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 292. (2013)

Martus, Bettina: A technológiai fejlődés/innováció szerepe a gyermekmunkában: probléma vagy megoldás? SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 218-241. (2013)

Savanya, Péter: The Importance of Social Capital in Economy, and its Role in the Social Construction of Innovations. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 289. (2013)

Savanya, Péter: A társadalmi tőke jelentősége a gazdaságban, szerepe az innovációk társadalmi megformálásában. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 140-159. (2013)

Vas, Zsófia: Regionális tudásbázis a dél-alföldi tudásintenzív iparágak tükrében. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 124-141. (2013)

Végh, Marcell Zoltán: Crisis Management with Innovative Methods: The Examp le of Central-European EU Member States. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. p. 286. (2013)

Végh, Marcell Zoltán: Válságkezelés innovatív módszerekkel – Közép-Európa EU-tagállamai példáin keresztül megközelítve. SZTE Gazdaságtudományi Kar közleményei. pp. 45-60. (2013)

This list was generated on 2020. február 21. 11:30:05 CET.