Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1987
Number of items: 18.

1987

Czúth Béla: Maiorianus császár törvényhozása : Novellae Maioriani, I-XII. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 15-21. (1987)

Gesztelyi Tamás: Politikai szimbólumok a principátus kialakulása idején. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 23-29. (1987)

Gesztesi Enikő: A Spartacus-felkelés leveréséről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 31-36. (1987)

Havas László: Az Országos Széchenyi Könyvtár egyik kódexének (Cod. lat. 167=o) helye a Florus-kéziratok hagyományában. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 37-46. (1987)

Hegyi Dolores: Anatóliai elemek a kalózkodás görög szókincsében. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 47-49. (1987)

Hoffmann Zsuzsanna: A senatus Plautusnál. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 51-53. (1987)

Kertész István: Imperialista stratégia Róma keleti politikájában az i.e. II. sz. folyamán. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 55-60. (1987)

Lippold Adolf: Maximinus Thrax háborúja a germánok ellen : a História Augusta kommentálásának problémái. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 119-129. (1987)

M. Korchmáros Valéria: Maróti Egon irodalmi munkássága. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 3-14. (1987)

M. Korchmáros Valéria: A határozottság kifejeződése klasszikus latin szövegekben. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 67-74. (1987)

Makk Ferenc: Borisz, egy XII. századi trónkövetelő. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 61-65. (1987)

Németh Béla: Catullus emberközpontúsága és a római közönség. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 75-78. (1987)

Olajos Teréz: Adalékok a görög földre telepedett szlávság történetéhez. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 79-83. (1987)

Ritoók Zsigmond: Megjegyzések az Odysseia erkölcsi értékrendjéről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 85-89. (1987)

Soproni Sándor: A Classis Flavia Pannonica felirata Kerepesről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 91-97. (1987)

Szabó Kálmán: Történelmi valóság és költői igazság : Kaváfisz első Antonius-verse. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 99-103. (1987)

Szádeczky-Kardoss Samu: Megjegyzések a magyarországi népvándorláskor görög-latin kútfőinek feldolgozásához a "Magyarország története" 1984-ben megjelent első kötetének az olvasása kapcsán. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 105-112. (1987)

Tegyey Imre: Terentius Adelphoe-ának befejezése és az új Menandros. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 113-117. (1987)

This list was generated on 2022. október 1. 01:23:26 CEST.