Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1998
Number of items: 26.

1998

Berta Árpád: A csalán szó török hátteréhez. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 9-15. (1998)

Blazovich László: Megjegyzések három dél-alföldi város középkori alaprajzához. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 17-22. (1998)

Borzsák István: Ultimus Thules. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 23-29. (1998)

Csernus Sándor: Konstantinápoly bűvöletében : a IV. keresztes hadjárat és a francia történetírás születése. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 31-43. (1998)

Dér Terézia: A nyelvi kifejezésmód tömörsége egy Horatius-ódában. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 45-49. (1998)

Farkas Zoltán: Bölcs Leó Taktikája mint bizánci történeti forrás. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 51-55. (1998)

Fodor István: Nőuralom a steppén? : a szarmata fegyveres női sírokról. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 57-62. (1998)

Fried István: Az ős(?)magyar eposz felé - Jókai Mór és az "avarok". In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 63-67. (1998)

H. Tóth Imre: "Ugrinok" és Ugrinecek" a Kijevi Oroszországban. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 77-82. (1998)

Havas László: Florus Bizáncban? In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 69-72. (1998)

Hoffmann Zsuzsanna: Nona aetas. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 73-75. (1998)

Kristó Gyula: Regino és a magyar honfoglalás. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 89-97. (1998)

Kádár Zoltán: Megjegyzések a bánhalmi későavar nagyszíjvég küzdelmi jelenetéhez. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 83-87. (1998)

Makk Ferenc: Hat évtized az oktatás és a tudomány szolgálatában. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 3-7. (1998)

Makk Ferenc: Árpád, a nagyfejedelem. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 99-102. (1998)

Maróti Egon: Quasi cursores. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 103-106. (1998)

Németh György: A tyrannos pályakezdése. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 107-114. (1998)

Olajos Terézia: Az antik görög líra visszhangja Theophylaktos Simokatés történeti művében. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 115-121. (1998)

Olajos Terézia: Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 167-180. (1998)

Ritoók Zsigmond: Mimnermos és a timé. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 123-124. (1998)

Tar Ibolya: Vergilius álomkapui. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 125-131. (1998)

Tegyey Imre: Homéros és Kréta. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 133-140. (1998)

Tóth Sándor László: Az etelközi magyar fejedelemválasztás. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 141-147. (1998)

Ungváry Jenő: Kefalí. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 148-151. (1998)

Wojtilla Gyula: Georgios Kedrenos egy mondatának indiai háttere. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 153-158. (1998)

Zimonyi István: Constantinus Porphyrogenitus De administrando imperio magyar fejezetének török hátteréről. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 159-166. (1998)

This list was generated on 2022. október 1. 01:38:34 CEST.