Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1927
Number of items: 102.

1927

Alföld-kutatás. In: Széphalom, (1). pp. 197-200. (1927)

Alföldkutatás. In: Széphalom, (1). pp. 310-312. (1927)

Beküldött könyvek. In: Széphalom, (1). pp. 111-112. (1927)

Levelestár. In: Széphalom, (1). p. 332. (1927)

Levelestár. In: Széphalom, (1). pp. 446-447. (1927)

Széphalom. In: Széphalom, (1). pp. 413-416. (1927)

Visszhang. In: Széphalom, (1). pp. 103-105. (1927)

Visszhang. In: Széphalom, (1). pp. 205-209. (1927)

Visszhang. In: Széphalom, (1). pp. 315-321. (1927)

Visszhang. In: Széphalom, (1). pp. 423-427. (1927)

Balogh Ernő: Az egészség országa. In: Széphalom, (1). pp. 114-121. (1927)

Balogh József: Középkor. In: Széphalom, (1). pp. 189-191. (1927)

Baranyi János: Beethoven. In: Széphalom, (1). pp. 182-184. (1927)

Berczeli Anzelm Károly: A Gyönge Ember. In: Széphalom, (1). pp. 243-250. (1927)

Berczeli Anzelm Károly: Mindenkiért. In: Széphalom, (1). pp. 387-392. (1927)

Bodor Aladár: Tomori. In: Széphalom, (1). p. 140. (1927)

Bálint Sándor: Vajda János. In: Széphalom, (1). pp. 406-408. (1927)

Bárány Gerő: Filozófiai mozaik. In: Széphalom, (1). pp. 343-357. (1927)

Carrère Jean: Action Française. In: Széphalom, (1). pp. 299-302. (1927)

Csengery János and Pindaros : Pindaros I. isthmosi ódája a thébai Hérodotosnak, a kocsiverseny győztesének. In: Széphalom, (1). pp. 289-291. (1927)

Czakó István: Diplomáciai nihilizmus. In: Széphalom, (1). pp. 418-420. (1927)

Dami Aldo: Ramuz. In: Széphalom, (1). pp. 404-406. (1927)

Eckhardt Sándor: Dudits András és a francia humanisták. In: Széphalom, (1). pp. 442-443. (1927)

Eckhardt Sándor: Sáron Rózsája. In: Széphalom, (1). pp. 400-402. (1927)

Faluhelyi Ferenc: Páneurópa. In: Széphalom, (1). pp. 303-304. (1927)

Felvinczi Takács Zoltán: Régiek és ujak [!újak] népvándorlási kérdésekről. In: Széphalom, (1). pp. 327-330. (1927)

Gelei József and Zolnai Béla and Marót Károly: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (1). pp. 228-232. (1927)

George Stefan and Szabó Lőrinc: Szabó Lőrinc versei. In: Széphalom, (1). pp. 239-242. (1927)

Gilárty Zoltán: A rablógyilkos : emlék. In: Széphalom, (1). pp. 253-263. (1927)

H. R. R.: Édes Anna. In: Széphalom, (1). p. 194. (1927)

Hegyi István: Csizik Borcsa nyula. In: Széphalom, (1). pp. 173-176. (1927)

Hevesi András: A Gare de l'Est-en. In: Széphalom, (1). pp. 393-397. (1927)

Horger Antal: A hetvenéves Szinnyei József. In: Széphalom, (1). pp. 397-400. (1927)

Hornyánszky Gyula: Tudománypolitika. In: Széphalom, (1). pp. 294-296. (1927)

Hornyánszky Gyula: A "vidék" szociologiája [!szociológiája]. In: Széphalom, (1). pp. 410-411. (1927)

Huszti József: Platon eszményi állama. In: Széphalom, (1). pp. 29-48. (1927)

Huszti József: A magyar művelődés eszményei. In: Széphalom, (1). pp. 402-404. (1927)

I. S.: Nyelvében él a nemzet. In: Széphalom, (1). p. 409. (1927)

Juhász Gyula: Férfiat énekelek... : A Dugonics-Társaság Széchenyi-ünnepére. In: Széphalom, (1). p. 20. (1927)

Juhász Gyula: Josephus szobránál : bécsi emlék. In: Széphalom, (1). p. 252. (1927)

Juhász Gyula: Károlyi Lajos. In: Széphalom, (1). pp. 305-306. (1927)

Juhász Gyula: Szegedi napraforgó. In: Széphalom, (1). p. 379. (1927)

Juhász Gyula: Tömörkény. In: Széphalom, (1). pp. 195-196. (1927)

Juhász Gyula: Óda Beethovenhez : magyar változatokkal. In: Széphalom, (1). p. 113. (1927)

Klebelsberg Kuno: Budapest vagy Szeged? In: Széphalom, (1). pp. 416-417. (1927)

Komjáthy Aladár: A sorsom őrizői. In: Széphalom, (1). p. 141. (1927)

Kosztolányi Dezső: Sakkoztunk egyszer... In: Széphalom, (1). p. 21. (1927)

Károlyi Lajos: Önarckép. In: Széphalom, (1). 232a. (1927)

Lehel István: Az örök lobogás apotheozisa. In: Széphalom, (1). pp. 337-339. (1927)

Magyary Zoltán: Tudományos életünk virágzásának feltételeiről. In: Széphalom, (1). pp. 359-366. (1927)

Majthényi György: Harmonikaszó. In: Széphalom, (1). p. 264. (1927)

Makkai Sándor: Magyar fa sorsa : mutatvány az erdélyi ref. püspök sokat vitatott könyvének befejező lapjairól. In: Széphalom, (1). p. 314. (1927)

Molli Erzsébet: Finis. In: Széphalom, (1). 386b. (1927)

Monostori Hugó: Imádság. In: Széphalom, (1). p. 380. (1927)

Monostori Hugó: Versek. In: Széphalom, (1). pp. 170-172. (1927)

Mátyási József and Mészöly Gedeon: Ötvenkét jó napbol [!napból] mulatságos egy óra : Vagy is: frankfurti utazásom 1792-ik esztendőben : napi jegyzésekből e' Könyvetskébe foglalta. In: Széphalom, (1). pp. 51-88. (1927)

Mészöly Gedeon: Somogyi Szilveszter. In: Széphalom, (1). pp. 1-2. (1927)

Móra Ferenc: Messzi keresztapám. In: Széphalom, (1). pp. 22-28. (1927)

Oláh Gábor: Anyám, látlak! In: Széphalom, (1). pp. 49-50. (1927)

Palasovszky Béla: Szonett egy emlékkönyv lapjára. In: Széphalom, (1). p. 265. (1927)

Pukánszky Béla: Keyserling. In: Széphalom, (1). pp. 191-194. (1927)

Pukánszky Béla: Werfel. In: Széphalom, (1). pp. 296-299. (1927)

Pérely Imre: Kosztolányi Dezső : Pérely Imre rajza : mutatvány a Magyar írók című könyvsorozat első kötetéből. In: Széphalom, (1). p. 238. (1927)

Raggamby András: A selyemkendő. In: Széphalom, (1). pp. 381-385. (1927)

Reményik Sándor: Akác-sor ősz utóján. In: Széphalom, (1). p. 50. (1927)

Reményik Sándor: Zászlószentelés. In: Széphalom, (1). p. 123. (1927)

Reményik Sándor and Csanády György: Válasz Szász Károlynak. In: Széphalom, (1). pp. 421-422. (1927)

Rédey Tivadar: Elégia : egy templom halálára. In: Széphalom, (1). p. 251. (1927)

Santoli Vittorio: A fascizmus filozófiai alapjai. In: Széphalom, (1). pp. 184-189. (1927)

Szabolcska Mihály: Hajótöröttek. In: Széphalom, (1). p. 7. (1927)

Szabolcska Mihály: Nehéz időben. In: Széphalom, (1). p. 122. (1927)

Szalay József: A Dugonics-Társaság jubileuma. In: Széphalom, (1). p. 412. (1927)

Szalay József: A "Szerelem bolondjai". In: Széphalom, (1). pp. 235-237. (1927)

Szekfű Gyula: A fiatalabb történetírók talán legkiválóbbika. In: Széphalom, (1). pp. 326-327. (1927)

Szekula Ágnes: Óh, messze, furcsa magyarságok... In: Széphalom, (1). 386a. (1927)

Szerb Antal: Az intellektuális költő. In: Széphalom, (1). pp. 124-139. (1927)

gróf Teleki Pál: Bevezető. In: Széphalom, (1). pp. 3-5. (1927)

Terescsényi György: Tömörkény. In: Széphalom, (1). pp. 233-234. (1927)

Tonelli Sándor: Az összetett ember. In: Széphalom, (1). pp. 142-146. (1927)

Tóth Károly: Alföld : a szegedi egyetem ujjászületése. In: Széphalom, (1). pp. 98-102. (1927)

Tóth Károly: Az utolsó avatás. In: Széphalom, (1). p. 313. (1927)

Tóth Károly: Egyetemközi összejövetel. In: Széphalom, (1). pp. 309-310. (1927)

Tóth Károly: Tóth Lajos : 1856-1925. In: Széphalom, (1). p. 201. (1927)

Valéry Paul and Ungvári Elemér: [Versek]. In: Széphalom, (1). 358a. (1927)

Vargha Gyula: Ős paraszt. In: Széphalom, (1). p. 6. (1927)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Prohászka Ottokár. In: Széphalom, (1). pp. 292-293. (1927)

Wagner : Dugonics András arcképe : 1796. In: Széphalom, (1). 336a. (1927)

Whitman Walt and Zoltán Vilmos: [Versek]. In: Széphalom, (1). p. 367. (1927)

Zolnai Béla: Auróra-Kör. In: Széphalom, (1). pp. 331-332. (1927)

Zolnai Béla: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (1). pp. 448-453. (1927)

Zolnai Béla: Groteszk plakát. In: Széphalom, (1). pp. 445-446. (1927)

Zolnai Béla: Juhász Gyula. In: Széphalom, (1). pp. 306-309. (1927)

Zolnai Béla: Reiner, a költő. In: Széphalom, (1). pp. 443-444. (1927)

Zolnai Béla: A Széphalom taglalatja : adalék az irodalmi visszavonás történetéhez. In: Széphalom, (1). pp. 210-227. (1927)

Zolnai Béla: Transylvanismus. In: Széphalom, (1). pp. 202-204. (1927)

Zolnai Béla: Tótágas Ady körül. In: Széphalom, (1). pp. 428-442. (1927)

Zolnai Béla: Tótágas Ady körül : vallomások és feleletek. In: Széphalom, (1). pp. 322-326. (1927)

Zolnai Béla and Pestalics István: Rosta. In: Széphalom, (1). pp. 106-110. (1927)

Zolnai Béla and Várkonyi Hildebrand Dezső and Szerb Antal and Santoli Vittorio: Eszmetöredékek. In: Széphalom, (1). pp. 89-97. (1927)

Zolnai Sándor: Költészet és neuraszthenia. In: Széphalom, (1). pp. 444-445. (1927)

i. y.: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (1). pp. 333-336. (1927)

i. y.: Levelestár. In: Széphalom, (1). pp. 340-352. (1927)

This list was generated on 2022. október 6. 06:27:29 CEST.