Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1928
Number of items: 146.

1928

Alföldi Művészek Egyesülete. In: Széphalom, (2). pp. 222-223. (1928)

Béke a király porai fölött. In: Széphalom, (2). pp. 142-143. (1928)

Levelestár. In: Széphalom, (2). p. 77. (1928)

Levelestár. In: Széphalom, (2). pp. 155-156. (1928)

Levelestár. In: Széphalom, (2). pp. 234-235. (1928)

Levelestár. In: Széphalom, (2). p. 394. (1928)

Levelestár. In: Széphalom, (2). p. 474. (1928)

Visszhang. In: Széphalom, (2). pp. 52-56. (1928)

Visszhang. In: Széphalom, (2). pp. 144-147. (1928)

Visszhang. In: Széphalom, (2). pp. 226-230. (1928)

Visszhang. In: Széphalom, (2). pp. 304-308. (1928)

Visszhang. In: Széphalom, (2). pp. 382-384. (1928)

Visszhang. In: Széphalom, (2). pp. 469-471. (1928)

Ady Lajos: Kalászok és tövisek. In: Széphalom, (2). pp. 209-213. (1928)

Ady Lajos: Mende-mondák és ferditések [!ferdítések] Ady körül. In: Széphalom, (2). pp. 281-284. (1928)

Aho Juhani and Németh Gyuláné Sebestyén Irén: Az első telepesek. In: Széphalom, (2). pp. 331-333. (1928)

Balogh József: Az emberi szó hatalma : Dante egy mondatáról. In: Széphalom, (2). p. 45. (1928)

Becker Henrik: Magyar irodalom. In: Széphalom, (2). pp. 117-118. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: Délibáb. In: Széphalom, (2). p. 94. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: Kacagva tört ki a faun a pagonyból. In: Széphalom, (2). pp. 392-393. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: Lihegő erdők : Fodor József verskötete. In: Széphalom, (2). pp. 312-314. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: Punalua. In: Széphalom, (2). pp. 148-152. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: Quattrocento. In: Széphalom, (2). p. 253. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: A szegedi sajtó kis tükre. In: Széphalom, (2). pp. 459-461. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: A szó. In: Széphalom, (2). p. 33. (1928)

Bodor Aladár: Hortobágy. In: Széphalom, (2). p. 13. (1928)

Boros Ferenc: Élet vagy halál? In: Széphalom, (2). pp. 114-116. (1928)

Buday Árpád: A magyar nép lapja. In: Széphalom, (2). pp. 152-153. (1928)

Bárány Gerő: Tat tuam asl. In: Széphalom, (2). pp. 161-170. (1928)

Csengery János: Búcsú a Quarnerótól. In: Széphalom, (2). 32a. (1928)

Csengery János: Hektor és Andromakhe : az Ilias hatodik énekéből. In: Széphalom, (2). pp. 445-447. (1928)

Czakó István: Nihilizmus vagy pesszimizmus? : Válasz Szamosvölgyi Gábor (Róma) és Szegedy Lőrinc (Genf) hozzászólásaira. In: Széphalom, (2). pp. 301-303. (1928)

Deák Zoltán: Hó után. In: Széphalom, (2). p. 330. (1928)

Deák Zoltán: Nem bujt [!bújt] elő a Nap. In: Széphalom, (2). p. 185. (1928)

Eckhardt Sándor: Parasztok. In: Széphalom, (2). pp. 217-221. (1928)

F. K.: Béke a király porai fölött? In: Széphalom, (2). pp. 379-381. (1928)

Faludi János: Egy ember élete. In: Széphalom, (2). pp. 309-310. (1928)

Fógel József: Antonius de Bonfinis : születésének 500. évfordulójára. In: Széphalom, (2). pp. 453-455. (1928)

Garázda Péter: Futtball-fölény [!futball-fölény]. In: Széphalom, (2). pp. 316-317. (1928)

Gesztelyi Nagy László: A kecskeméti tanyavilág. In: Széphalom, (2). pp. 373-376. (1928)

Gulyás Pál: Petőfi udvarában. In: Széphalom, (2). p. 346. (1928)

Györffy István: Vésztői népies növények. In: Széphalom, (2). pp. 221-222. (1928)

Győrffy István: Alföldkutatás : A szegedi egyetem Növénytani Intézete. In: Széphalom, (2). pp. 47-48. (1928)

Hevesi András: Az uj [!új] magyar lira [!líra]. In: Széphalom, (2). pp. 118-122. (1928)

Hevesy András and Massis Henry: A Nyugat védelme. In: Széphalom, (2). pp. 367-371. (1928)

Horváth Béla: Sötét ház. In: Széphalom, (2). p. 437. (1928)

Horváth Béla: Veszprém. In: Széphalom, (2). p. 438. (1928)

Huszti József: Az olasz egyetemek reformja. In: Széphalom, (2). pp. 176-184. (1928)

Imre Sándor: Az egyetemi autonomia. In: Széphalom, (2). pp. 57-59. (1928)

Issekutz Béla and Menyhárt Gáspár and Somogyi Szilveszter: Szeged gyásza. In: Széphalom, (2). pp. 296-300. (1928)

Jancsó Benedek: Az első doktorok. In: Széphalom, (2). pp. 377-379. (1928)

Jancsó Benedek: A székely nemzet története és alkotmánya. In: Széphalom, (2). pp. 134-139. (1928)

Juhász Gyula: Ady Endre köszöntése. In: Széphalom, (2). p. 12. (1928)

Juhász Gyula: Babits Mihálynak, : a huszonötödik fordulóra. In: Széphalom, (2). p. 415. (1928)

Juhász Gyula: Epitaphium : in memoriam doctoris Caroli Tóth. In: Széphalom, (2). p. 242. (1928)

Juhász Gyula: Nagyvárad. In: Széphalom, (2). p. 51. (1928)

Juhász Gyula: Szakállszáritó [!szakállszárító] : mutatvány a szerzőnek őszre megjelenő Összes Műveiből. In: Széphalom, (2). pp. 231-232. (1928)

Juhász Gyula: A pusztában kiáltó. In: Széphalom, (2). pp. 172-174. (1928)

Juhász László: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 157-160. (1928)

Juhász László and Juhász László: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 236-240. (1928)

K. T.: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 78-80. (1928)

Kazinczy Ferenc and Harsányi István: Kazinczy levele Széphalomról. In: Széphalom, (2). pp. 130-131. (1928)

Klebelsberg Kuno: Alföldkutatás. In: Széphalom, (2). pp. 223-225. (1928)

Klebelsberg Kuno: Egyetem és nacionalizmus. In: Széphalom, (2). pp. 131-132. (1928)

Klebelsberg Kuno: Tóth Károly halálára. In: Széphalom, (2). 240a-241. (1928)

Kolosváry Bálint: A perjog filozófusa. In: Széphalom, (2). pp. 294-296. (1928)

Komjáthy Aladár: A halál élete. In: Széphalom, (2). p. 334. (1928)

Kosztolányi Dezső: Fürdés. In: Széphalom, (2). pp. 14-18. (1928)

Kőszegi László: Balatoni nocturne. In: Széphalom, (2). p. 428. (1928)

Larbaud Valéry and Hankiss János: Óda. In: Széphalom, (2). p. 19. (1928)

Leino K. and Somkuti : A szellőcsókra... In: Széphalom, (2). p. 190. (1928)

Livius Titus and Kardos László: A trasumenusi csata előtt : Livius XXII. könyvéből. In: Széphalom, (2). pp. 251-252. (1928)

Lápossy Hegedűs Géza: Csengery János arcképe. In: Széphalom, (2). 400a. (1928)

Majthényi György: A csoda. In: Széphalom, (2). pp. 21-31. (1928)

Marconnay Tibor: Fiatal költő. In: Széphalom, (2). 32b. (1928)

Marót Károly: Az ethnologia utja [!ethnológia útja] : Justus Brinckmanntól - Karl Vosslerig. In: Széphalom, (2). pp. 450-453. (1928)

Marót Károly: A klasszika-filologia válsága. In: Széphalom, (2). pp. 37-44. (1928)

Mattyasovszky Erzsébet: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 395-400. (1928)

Monostori Hugó: Új miatyánk. In: Széphalom, (2). p. 191. (1928)

Monostori Hugó: A te hiteddel. In: Széphalom, (2). p. 345. (1928)

Moór Gyula: Tóth Károly. In: Széphalom, (2). pp. 291-294. (1928)

Oláh Gábor: Tóth Károly emlékére. In: Széphalom, (2). p. 329. (1928)

Palasovszky Béla: Fuimus : Juhász Gyulának. In: Széphalom, (2). p. 175. (1928)

Palasovszky Béla: Madách. In: Széphalom, (2). p. 20. (1928)

Palasovszky Béla: Álomlovag bujdosása : Igen szép, de kevéssé valószínű história a háboru [!háború] előtto biedermeier-regények krudysta modorában. In: Széphalom, (2). pp. 105-111. (1928)

Pettykó János: Neonacionalizmus, avagy hátrább a maradiakkal. In: Széphalom, (2). pp. 456-459. (1928)

Pukánszky Béla: A százéves magyar irodalomtudomány. In: Széphalom, (2). pp. 81-93. (1928)

Reinbold Béla: Az életről. In: Széphalom, (2). pp. 3-11. (1928)

Rippl-Rónai József: Önarckép. In: Széphalom, (2). 320a. (1928)

Ritoók Emma: Nocturne : Tó mellett. In: Széphalom, (2). p. 112. (1928)

Romains Jules and Hankiss János: Óda. In: Széphalom, (2). p. 171. (1928)

Rozványi Vilmos: Szinek [!színek] bölcse. In: Széphalom, (2). p. 95. (1928)

Rózsa Miklós: Kaposvártól az Uffizi-ig : Rippl-Rónai emlékezete. In: Széphalom, (2). pp. 321-328. (1928)

Schilling Gábor: Szegedi Alföldkutató Bizottság. In: Széphalom, (2). pp. 461-462. (1928)

Schwartz Elemér and Pyrker János László: Pyrker leveleiből. In: Széphalom, (2). pp. 364-367. (1928)

Somogyi Szilveszter: Nemzeti előrehaladás és Szeged. In: Széphalom, (2). pp. 127-130. (1928)

Surányi Miklós: Az Árkádok. In: Széphalom, (2). pp. 132-133. (1928)

Sz. L.: Magyar kulturfölény Párisban. In: Széphalom, (2). p. 154. (1928)

Szabó László: Látogatás Antwerpenben. In: Széphalom, (2). pp. 429-436. (1928)

Szalay József: Forgács. In: Széphalom, (2). pp. 203-205. (1928)

Szamosvölgyi Gábor: Erdély és Róma : Hozzászólás Czakó István Diplomáciai nihilizmus c. cikkéhez (v. ö. Széphalom 1927: 418.). In: Széphalom, (2). pp. 49-50. (1928)

Szegedy Lőrinc: Baküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 318-320. (1928)

Szegedy Lőrinc: Dialogus egy párisi [!dialógus egy párizsi] könyvesboltban : bibliografiai [!bibliográfiai] novella. In: Széphalom, (2). pp. 336-344. (1928)

Szegedy Lőrinc: Pesszimizmus Genf körül : Hozzászólás Czakó Istvánnak Diplomáciai nihilizmus c. cikkéhez. In: Széphalom, (2). pp. 139-142. (1928)

Szekula Ágnes: Kulturfölény [kultúrfölény] külföldön. In: Széphalom, (2). pp. 314-316. (1928)

Szekula Ágnes: Én. In: Széphalom, (2). p. 335. (1928)

Szerb Antal: Kölcsey manírjában. In: Széphalom, (2). p. 265. (1928)

Szerb Antal: William Blake : [befejező közlemény]. In: Széphalom, (2). pp. 273-280. (1928)

Szeri Endre: Benedek Elek. In: Széphalom, (2). pp. 463-465. (1928)

Szitnyai Zoltán: A lázadó trónja. In: Széphalom, (2). pp. 254-264. (1928)

Szántó Mária: Tóth Károly arcképe. In: Széphalom, (2). p. 160. (1928)

Sárközi György: Utazás. In: Széphalom, (2). p. 104. (1928)

Tamás András: Jorga és a magyar propaganda. In: Széphalom, (2). pp. 465-468. (1928)

Terescsényi György: Irodalmi dzsungel. In: Széphalom, (2). pp. 385-387. (1928)

Terescsényi György: Szavak. In: Széphalom, (2). p. 113. (1928)

Thienemann Tivadar: A platonista Rimay. In: Széphalom, (2). pp. 449-450. (1928)

Tonelli Sándor: Tolsztoj. In: Széphalom, (2). pp. 417-427. (1928)

Tonelli Sándor: Védegylet, Kossuth és iparstatisztika... In: Széphalom, (2). pp. 122-125. (1928)

Tonelli Sándor and Dos Passos John: New-York keresztmetszete. In: Széphalom, (2). pp. 287-289. (1928)

Tóth Károly: Nagyszeged. In: Széphalom, (2). pp. 46-47. (1928)

Tóth Károly: Szeged egyeteme. In: Széphalom, (2). pp. 126-127. (1928)

Tóth László: Horváth János. In: Széphalom, (2). pp. 387-391. (1928)

Tóth Árpád: Lélektől lélekig. In: Széphalom, (2). p. 416. (1928)

Vajthó László: Móra Ferenc. In: Széphalom, (2). pp. 361-363. (1928)

Vajthó László: Én, Ady Endre. In: Széphalom, (2). pp. 186-189. (1928)

Vajthó László: Én, Ady Endre : [második közlemény]. In: Széphalom, (2). pp. 266-271. (1928)

Vajthó László: Én, Ady Endre : harmadik közlemény. In: Széphalom, (2). pp. 347-360. (1928)

Vajthó László: Én, Ady Endre : negyedik közlemény. In: Széphalom, (2). pp. 439-444. (1928)

Vidor Marcel: Gyülölet [!gyűlölet]. In: Széphalom, (2). p. 272. (1928)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Francia spiritualizmus. In: Széphalom, (2). pp. 284-287. (1928)

Várkonyi Nándor: Kassák Lajos. In: Széphalom, (2). pp. 289-290. (1928)

Várkonyi Nándor: Oláh Gábor. In: Széphalom, (2). pp. 448-449. (1928)

Várkonyi Nándor: Poeta unius cantus. In: Széphalom, (2). pp. 371-372. (1928)

Várkonyi Nándor: Szabó Dezső. In: Széphalom, (2). pp. 205-209. (1928)

Wilde Oscar and Kosztolányi Dezső: Wilde Oszkár három kiadatlan verse [1-2.]. In: Széphalom, (2). p. 102. (1928)

Wilde Oscar and Kosztolányi Dezső: Wilde Oszkár három kiadatlan verse [3.] : Glykypikpos epós. In: Széphalom, (2). p. 103. (1928)

Zolnai Béla: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 475-477. (1928)

Zolnai Béla: Előörs. In: Széphalom, (2). pp. 233-234. (1928)

Zolnai Béla: Homokra épülő Parnasszus. In: Széphalom, (2). pp. 243-250. (1928)

Zolnai Béla: Húzd rá Jonny. In: Széphalom, (2). pp. 232-233. (1928)

Zolnai Béla: Kossuth-szobor. In: Széphalom, (2). pp. 34-37. (1928)

Zolnai Béla: Levél Oscar Walzel-hoz a magyar irodalom ügyében. In: Széphalom, (2). pp. 200-202. (1928)

Zolnai Béla: Steglitz. In: Széphalom, (2). pp. 213-216. (1928)

Zolnai Béla: Tótágas Ady körül : III. Petőfi - Ady. In: Széphalom, (2). pp. 59-77. (1928)

Zolnai Béla: A kettészakadt irodalomtudomány. In: Széphalom, (2). pp. 472-474. (1928)

Zolnai Béla: A ponyva mammuthja. In: Széphalom, (2). pp. 310-312. (1928)

This list was generated on 2022. október 6. 07:08:43 CEST.