Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1930
Number of items: 109.

1930

Beküldött könyvek. In: Széphalom, (4). pp. 315-317. (1930)

Csodabogár. In: Széphalom, (4). p. 52. (1930)

Csodabogár. In: Széphalom, (4). pp. 113-114. (1930)

Csodabogár. In: Széphalom, (4). pp. 171-172. (1930)

Csodabogár. In: Széphalom, (4). p. 245. (1930)

Erdélyi helikon. In: Széphalom, (4). pp. 159-160. (1930)

Levelestár. In: Széphalom, (4). pp. 52-53. (1930)

Levelestár. In: Széphalom, (4). p. 114. (1930)

Levelestár. In: Széphalom, (4). p. 172. (1930)

Levelestár. In: Széphalom, (4). pp. 245-246. (1930)

Levelestár. In: Széphalom, (4). p. 314. (1930)

Visszhang. In: Széphalom, (4). pp. 30-33. (1930)

Visszhang. In: Széphalom, (4). pp. 101-104. (1930)

Visszhang. In: Széphalom, (4). pp. 161-163. (1930)

Visszhang. In: Széphalom, (4). pp. 233-235. (1930)

Visszhang. In: Széphalom, (4). pp. 305-307. (1930)

Angerianus Hyeronymus and Rónai Pál: Angerianus verseiből. In: Széphalom, (4). p. 193. (1930)

Aradi Zsolt: Denevér : Balla Borisznak. In: Széphalom, (4). p. 128. (1930)

Aradi Zsolt: Krumpliszedők. In: Széphalom, (4). p. 16. (1930)

Aradi Zsolt: Uj arcu magyarok, uj magyar föld [!Új arcú magyarok, új magyar föld]. In: Széphalom, (4). pp. 34-47. (1930)

Aradi Zsolt and Ölvedi Ignác: Muzsák [múzsák]. In: Széphalom, (4). p. 166. (1930)

Baranyai Zoltán: Magyar diplomáciai nyelv. In: Széphalom, (4). pp. 237-240. (1930)

Baranyai Zoltán: Szent Bernát misztériuma : részlet egy utinaplóból [!útinaplóból]. In: Széphalom, (4). pp. 69-73. (1930)

Berczeli Anzelm Károly: Irodalompolitika. In: Széphalom, (4). pp. 167-170. (1930)

Berczeli Anzelm Károly: Szegény apám. In: Széphalom, (4). p. 15. (1930)

Berczeli Anzelm Károly and Juhász Gyula: Hárfa és holmi. In: Széphalom, (4). pp. 85-87. (1930)

Berda József: Gyere te szomjas : Lantos Béla verskötete Henry Barbusse előszavával. In: Széphalom, (4). pp. 243-244. (1930)

Berda József: Két rokonvers : Főt. Dr. Koncz József úrnak ajánlom. In: Széphalom, (4). p. 276. (1930)

Berda József: [Versek]. In: Széphalom, (4). p. 21. (1930)

Berda József: [Versek]. In: Széphalom, (4). p. 74. (1930)

Berda József: Éjszakai kutya. In: Széphalom, (4). p. 138. (1930)

Berzy András: Ekloga. In: Széphalom, (4). p. 275. (1930)

Berzy András: Öröm. In: Széphalom, (4). pp. 242-243. (1930)

Birkás Géza and Mistler d'Auriol Jean: Ethelka. In: Széphalom, (4). pp. 88-89. (1930)

Breton Claude: Vissza a gyarmatokról. In: Széphalom, (4). p. 80. (1930)

Bárány Gerő: Élet s halál. In: Széphalom, (4). pp. 4-14. (1930)

Böszörményi Jenő: A kritika. In: Széphalom, (4). pp. 61-65. (1930)

Cs. Juhász László and Arnold Robert Franz: R. F. Arnold Madáchról. In: Széphalom, (4). pp. 209-210. (1930)

Cs. Szabó László and Feuerbach Anselm: Feuerbach emlékkiállítás. In: Széphalom, (4). pp. 147-149. (1930)

Ditrói Gábor: Erdélyi nap. In: Széphalom, (4). p. 192. (1930)

Dános Árpád: A szinházak [!színházak] gazdasági és művészi válsága. In: Széphalom, (4). pp. 205-209. (1930)

Eckhardtné Huszár Irén: Mécs László. In: Széphalom, (4). pp. 22-24. (1930)

Eckhardtné Huszár Irén: Mécs László : befejező közlemény. In: Széphalom, (4). pp. 92-99. (1930)

Fedák Ágota: Sinclair Lewis avagy Amerika európaiasodása. In: Széphalom, (4). pp. 280-284. (1930)

Fehér Tibor: Harang kondult. In: Széphalom, (4). p. 195. (1930)

Fógel Sándor: Jöjjetek harmincas évek! In: Széphalom, (4). pp. 229-232. (1930)

Fógel Sándor: Művészetfilozófia. In: Széphalom, (4). pp. 291-293. (1930)

Fógel Sándor and Kornis Gyula: Kornis Gyula tanulmányai. In: Széphalom, (4). pp. 139-142. (1930)

Galli Mátyás and Joachim József and Pfeifer Elek: Csodabogár. In: Széphalom, (4). pp. 312-313. (1930)

George Stefan: A kordal : Der siebente Ring. In: Széphalom, (4). p. 194. (1930)

Gy. Juhász László and Madách Imre and Lamennais Hugues: Madách és Lamennais. In: Széphalom, (4). pp. 89-92. (1930)

Horváth Béla: Tán Isten ujja. In: Széphalom, (4). p. 277. (1930)

Iványi Béla: Felső-Magyarországról : III. In: Széphalom, (4). pp. 196-204. (1930)

Iványi Béla: Felső-Magyarországról II. In: Széphalom, (4). pp. 129-135. (1930)

Iványi Béla: Marsigli. In: Széphalom, (4). pp. 303-304. (1930)

Joó Tibor: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (4). pp. 54-56. (1930)

Juhász Gyula: Epigramm : Juhász Gyula fiatalkori verse. In: Széphalom, (4). p. 2. (1930)

Juhász Gyula: [Versek]. In: Széphalom, (4). p. 3. (1930)

Juhász Gyula: A rém : Szabó Lőrincnek. In: Széphalom, (4). p. 121. (1930)

Klebelsberg Kuno: Az alföldi kérdés. In: Széphalom, (4). pp. 27-29. (1930)

Klebelsberg Kuno: Szegedi problémák. In: Széphalom, (4). pp. 301-303. (1930)

Klebelsberg Kuno and Glaser and Csekey István: Helsingfors - Vilna - Kolozsvár -Szeged. In: Széphalom, (4). pp. 157-159. (1930)

Korponay Mária: Fekete bárány. In: Széphalom, (4). p. 311. (1930)

Korponay Mária and Markovits Rodin: Aranyvonat. In: Széphalom, (4). pp. 112-113. (1930)

Kárpáti László: A Sarlósok Petőfi-koszoruja [!koszorúja]. In: Széphalom, (4). pp. 111-112. (1930)

Leszkovszky György: Üvegfestmény : Szeged, püspöki palota. In: Széphalom, (4). 248a. (1930)

László István: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (4). pp. 173-176. (1930)

Marót Károly: A görög föld istenei. In: Széphalom, (4). pp. 284-291. (1930)

Mattyasovszky Erzsébet: Berg Kristóf lelkiismerete. In: Széphalom, (4). pp. 241-242. (1930)

Miskolczy Dezső: Lechner Károly és Szabó József emléke. In: Széphalom, (4). pp. 294-295. (1930)

Mohai Ágnes: Ernszt-muzeum [!múzeum]. In: Széphalom, (4). p. 312. (1930)

Mályusz Elemér: Irányelvek a magyar történelem tanulmányozásánál. In: Széphalom, (4). pp. 295-300. (1930)

Mécs László: Üveglegenda. In: Széphalom, (4). p. 127. (1930)

Némethy Géza: Az ember és világa : Böhm Károly emlékének. In: Széphalom, (4). pp. 57-60. (1930)

Patkó Károly: Anyaság : a római magyar akadémia tagjának pélyamunkája a velencei kiállításon. In: Széphalom, (4). 120a. (1930)

Pelle Erzsébet: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (4). pp. 115-120. (1930)

Petur László: A város. In: Széphalom, (4). p. 84. (1930)

Petőfi Sándor: Bordal. In: Széphalom, (4). p. 232. (1930)

Rolla Margit: Az uton [!úton] mentem én. In: Széphalom, (4). p. 191. (1930)

Rudnay Gyula: Pusztaszeri országgyűlés : gobelin. In: Széphalom, (4). 176a. (1930)

Sarbiewski Maciej Kazimierz and Trencsényi-Waldapfel Imre: Égi hazám felé... In: Széphalom, (4). p. 274. (1930)

Szabó Lőrinc: Halálfélelem : Juhász Gyulának. In: Széphalom, (4). pp. 136-137. (1930)

Szabó Lőrinc: Húsz óra múlva : Mikes Lajos emlékére. In: Széphalom, (4). pp. 189-190. (1930)

Szabó Lőrinc: Materializmus. In: Széphalom, (4). pp. 269-270. (1930)

Szabó Lőrinc: A belső végtelenben. In: Széphalom, (4). p. 20. (1930)

Szegedi Lőrinc: Magyar költők megcsúfolása franciául. In: Széphalom, (4). pp. 164-165. (1930)

Szeibert János: Amerikai falu-analizis [!analízis]. In: Széphalom, (4). pp. 225-229. (1930)

Szekula Ágnes: A svájci lélek válsága. In: Széphalom, (4). pp. 142-144. (1930)

Szerb Antal: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (4). pp. 247-248. (1930)

Szerb Antal: Bánk bán és egy olasz irodalmi vita. In: Széphalom, (4). pp. 122-126. (1930)

Szerb Antal and Russell Bertrand: Uj [!új] könyv a házasságról. In: Széphalom, (4). pp. 149-152. (1930)

Sík Sándor: Gyalogjáró ember éneke. In: Széphalom, (4). pp. 271-273. (1930)

Sík Sándor: A mélységből. In: Széphalom, (4). pp. 66-68. (1930)

Tonelli Sándor: Rotary-Club. In: Széphalom, (4). p. 100. (1930)

Undi Imre: Sport-stilisztika. In: Széphalom, (4). pp. 170-171. (1930)

Vajthó László and Pintér Jenő: Az uj [!új] Pintér. In: Széphalom, (4). pp. 210-212. (1930)

Ybl Ervin: Az ország legszebb tere. In: Széphalom, (4). pp. 223-225. (1930)

Zolnai Béla: Absztrakt festészet és szürrealizmus? : müncheni levél. In: Széphalom, (4). pp. 25-27. (1930)

Zolnai Béla: Az irodalmi gondolat : vázlat és előtanulmány. In: Széphalom, (4). pp. 17-19. (1930)

Zolnai Béla: Az irodalmi gondolat : vázlat és előtanulmány. In: Széphalom, (4). pp. 75-79. (1930)

Zolnai Béla: Barcelonai kaland. In: Széphalom, (4). pp. 212-222. (1930)

Zolnai Béla: Bécsi biedermeier. In: Széphalom, (4). pp. 278-280. (1930)

Zolnai Béla: Erdély monológja. In: Széphalom, (4). pp. 153-156. (1930)

Zolnai Béla: L'Europe Centrale. In: Széphalom, (4). pp. 308-310. (1930)

Zolnai Béla: Még egyszer neokonzervativizmus. In: Széphalom, (4). pp. 47-52. (1930)

Zolnai Béla: Még egyszer: Erdély monológja. In: Széphalom, (4). pp. 236-237. (1930)

Zolnai Béla: A költő. In: Széphalom, (4). p. 310. (1930)

Zolnai Béla and Huszár Vilmos: Életem regénye. In: Széphalom, (4). pp. 105-110. (1930)

Zolnai Béla and Thienemann Tivadar: Irodalomtörténeti alapfogalmak. In: Széphalom, (4). pp. 144-146. (1930)

This list was generated on 2022. november 29. 05:44:42 CET.