Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1936
Number of items: 28.

1936

Bartók György and Bauch Bruno: Egy új erkölcsfilozófia : Bruno Bauch Grundzüge der Ethik c. [című] művének megbeszélése. In: Szellem és élet, (1) 4. pp. 254-258. (1936)

Bartók György and Tomori Viola and Jaspers Karl and Heyse Hans and Reitzer Béla: Elvek. Könyvek. Folyóiratok. In: Szellem és élet, (1) 3. pp. 214-218. (1936)

Baránszky-Jób László and Tankó Béla and Prahács Margit and Boda István and Jeans James and Bay Zoltán and Harsányi István and Tettamanti Béla and Reichenbach Hans and Bukovszky Ferenc and Harten Hans and Noszlopi László and Strausz Antal: Elvek. Könyvek. Folyóiratok. In: Szellem és élet, (1) 2. pp. 164-178. (1936)

Benedek László: A psychiatria [!pszichiátria] a társas utilismus [!utilizmus] szolgálatában. In: Szellem és élet, (1) 1. pp. 10-27. (1936)

Boda István: A filozófia eszményéről és feladatairól. In: Szellem és élet, (1) 1. pp. 28-49. (1936)

Faust Ágoston and Rickert Henrik: Rickert Henrik filozófiája. In: Szellem és élet, (1) 4. pp. 225-229. (1936)

Horváth Barna: Lét, érvény, jog. In: Szellem és élet, (1) 2. pp. 129-143. (1936)

Imre Sándor: A nemzet fogalma mai nevelésünkben. In: Szellem és élet, (1) 2. pp. 119-128. (1936)

Joó Tibor: A klasszicizmus és a romantika összefüggései. In: Szellem és élet, (1) 2. pp. 157-163. (1936)

Kiss Tihamér László and Juhász Béla and Tomori Viola and Strausz Antal and Joó Tibor and Ortutay Gyula: Elvek. Könyvek. Folyóiratok. In: Szellem és élet, (1) 4. pp. 259-264. (1936)

Kondor Imre: Történelem és politika. In: Szellem és élet, (1) 3. pp. 185-196. (1936)

Kondor Imre and Tettamanti Béla and Marót Károly: Kurze Auszüge. In: Szellem és élet, (1) 3. pp. 219-222. (1936)

Makkai Sándor: Filozófia és irodalom. In: Szellem és élet, (1) 2. pp. 114-118. (1936)

Marót Károly: A filozófiatörténet írásának jelen kilátásai. In: Szellem és élet, (1) 3. pp. 207-213. (1936)

Marót Károly: A szellemi élet kezdetei. In: Szellem és élet, (1) 1. pp. 57-66. (1936)

Mitrovics Gyula: Mai bölcseletünk problematikájához. In: Szellem és élet, (1) 2. pp. 109-113. (1936)

Mitrovics Gyula and Makkai Sándor and Imre Sándor and Horváth Barna and Tavaszy Sándor and Joó Tibor: Kurze Auszüge. In: Szellem és élet, (1) 2. pp. 179-184. (1936)

Tankó Béla: A szabadság problematikája. In: Szellem és élet, (1) 1. pp. 2-9. (1936)

Tavaszy Sándor: A rácionális [!racionális] gondolkozás és az exisztenciális [!egzisztenciális] gondolkozás. In: Szellem és élet, (1) 2. pp. 144-150. (1936)

Tettamanti Béla and Dilthey Wilhelm: Dilthey pedagógiai rendszere. In: Szellem és élet, (1) 3. pp. 197-206. (1936)

Tettamanti Béla and Mitrovics Gyula and Weszely Ödön: A neveléstudomány két újabb magyar rendszere : Mitrovics Gyula és Weszely Ödön rendező szempontjai. In: Szellem és élet, (1) 1. pp. 67-74. (1936)

Tomori Viola: Elvek. Könyvek. Folyóiratok : immanens ideálizmus [!idealizmus] lélektani alapon. In: Szellem és élet, (1) 1. pp. 87-96. (1936)

Varga Sándor: A lét oksági meghatározottsága és a kultúrateremtés szabadsága. In: Szellem és élet, (1) 1. pp. 75-86. (1936)

Vas Tibor: A tiszta jogtan és a szemléleti jogelmélet. In: Szellem és élet, (1) 4. pp. 239-253. (1936)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Az egyetem eszméje és az ifjúság. In: Szellem és élet, (1) 1. pp. 50-56. (1936)

Zolnai Béla: Az irodalomtudomány változásai. In: Szellem és élet, (1) 2. pp. 151-156. (1936)

Újszászy Kálmán: Az "időbeli" és az "idői" ember : exisztenciálizmus [egzisztencializmus] és magatartás. In: Szellem és élet, (1) 4. pp. 230-238. (1936)

Újszászy Kálmán and Vas Tibor and Bartók György: Kurze Auszüge. In: Szellem és élet, (1) 4. pp. 265-268. (1936)

This list was generated on 2022. szeptember 29. 13:00:08 CEST.