Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1942
Number of items: 19.

1942

Bartók György and Bauch Bruno and Tankó Béla and Vatai László and Dostoevskij Fëdor Mihajlovič and Clara Max: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 236-239. (1942)

Bibó István and Losonczy István: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 171-175. (1942)

Böhm Károly: Az értékelés analysise. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 45-58. (1942)

Böhm Károly and Murányi József and Makkai Ernő and Szabó József: Auszüge. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 107-116. (1942)

Imre Lajos: A népművelés, mint pedagogiai [!pedagógiai] feladat. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 181-194. (1942)

Imre Lajos and Szabó József: Auszüge. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 240-243. (1942)

Jancsó Elemér and Döbrentei Gábor and Széchenyi István: Döbrentei Gábor és gr. Széchenyi István. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 209-213. (1942)

Makkai Ernő: Adalék a magyar filozófia történetéhez : Pósaházi János Introductorium Philosophicum-a. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 90-98. (1942)

Makkai Ernő and Sípos Pál: Adalékok a magyar philosophia történetéhez : Sípos Pál három ismeretlen levele Kazinczy Ferenchez. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 166-170. (1942)

Molnár Zoltán: A renaissance-kutatás útja és eredményei. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 117-165. (1942)

Molnár Zoltán and Makkai Ernő and Sípos Pál and Kazinczy Ferenc: Auszüge. In: Szellem és élet, (5) 3. pp. 176-180. (1942)

Murányi József: Az értékelés problematikája : II. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 65-79. (1942)

Murányi József: A szintétikus ítéletek és a tapasztalat tárgyasságának problémája. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 195-208. (1942)

Mészáros Olga: Az ember a filozófiai gondolkozás mérlegén. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 233-235. (1942)

Szabó József: A jogtudomány helye az emberi gondolkozásban. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 214-229. (1942)

Szabó József and Sperantia Eugeniu: Egy új jogelmélet : Sperantia műve. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 80-89. (1942)

Tavaszy Sándor: A polgári gondolkodás : Zolnai Béla könyve: A magyar Biedermeier. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 59-64. (1942)

Tavaszy Sándor and Fichte Johann Gottlieb and Szabó József and Urbán Gusztáv and Újszászy Kálmán and Böhm Károly: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (5) 2. pp. 99-106. (1942)

Zolnai Béla: Reményik-évforduló. In: Szellem és élet, (5) 4. pp. 230-232. (1942)

This list was generated on 2023. november 28. 11:39:14 CET.