Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1985
Number of items: 53.

1985

Alapi, Zita: Egy expresszív vélemény a szekularizáció témaköréből : H. Cox könyve alapján. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 29-33. (1985)

Balogh, Tibor: Az evolució [!evolúció] folyamatának Piaget-i értelmezéséről. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 35-41. (1985)

Benke, József: A marxizmus-leninizmus megjelenése és terjedése az arab világban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 325-335. (1985)

Besenyi, Sándor: A termelőmunka történeti formáiról. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 43-51. (1985)

Blasszauer, Béla: Szükség van-e orvosi etikára? In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 167-172. (1985)

Bodnár, István: A szocialista fejlődés dialektikájának sajátosságairól. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 53-57. (1985)

Braun, Ildikó and Szabó, A. Ferenc: Népesedési folyamatok és népesedéspolitika Magyarországon az elmult [!elmúlt] négy évtizedben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 241-250. (1985)

Bujalos, István: A polgári társadalom és a politikai állam viszonya Marxnál. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 337-348. (1985)

Buk, Pál: Determinációs struktúrák és irányok a társadalom és a természet viszonyában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 59-71. (1985)

Bárány, Ferenc: A munkahelyi demokrácia és az egyszemélyi felelős vezetés az egészségügyi intézményekben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 319-324. (1985)

Csanaky, András: A fiatal bányászok életútjának és pályaválasztásának néhány összefüggése. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 251-255. (1985)

Csanda, Erzsébet: A társadalompolitikai célok megvalósulásának esélyei Csongrád megye egészségügyében. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 257-264. (1985)

Cservék, Emil and Gubán, Pál: Cserearányromlás - kontra tartós gazdasági egyensúly. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 183-189. (1985)

Dósa, Rudolfné: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez : 1945-1949. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 349-356. (1985)

Erdélyi, Lajos: Szocializmuskoncepciók és a szocializmus valósága : merre tart az emberiség? In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 73-84. (1985)

Füzesi, Zsuzsanna: A fiatalok egészségügyi állapotának néhány jellemző vonása. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 265-270. (1985)

Gangler, Zoltán: Marxisták és keresztények dialógusa. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 85-89. (1985)

Gidai, Erzsébet: Az egészségügy fejlesztésének alterantiv [!alternatív] lehetőségei. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 190-193. (1985)

Gárdai, Miklós: Az ember és a kozmosz : gondolatok J. C. Eccles természetes teológiája kapcsán. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 91-100. (1985)

Halay, Tibor: Zárszó. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 441-442. (1985)

Hartmann, Márton: Az 1947. novemberi ENSZ határozat érvényessége. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 357-364. (1985)

Hutás, Imre: A társadalmi közösség szerepe az egészésg megtartásában és helyreállításában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 11-15. (1985)

Imre, Ottóné: A kereseti-érdekeltségi viszonyok fejlődési tendenciái az egészségügyben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 195-205. (1985)

Jakab, Tibor: A tisztiorvosi intézmény fejlődése a Kiegyezéstől a századfordulóig. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 365-369. (1985)

Jenei, Ilona: Organizáció és történetiség a biológiai kutatásban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 101-106. (1985)

Józsa, György: A magyar reviziós igények angliai fogadtatása a két világháború között. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 371-376. (1985)

Koncz, Jánosné: Az egészségügyben dolgozó nők helyzete Csongrád megyében. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 377-379. (1985)

Kovács, József: Egészségügyi rendszerek - erkölcsi szempontból. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 173-179. (1985)

Kovács, László: Az objektív és szubjektív dialektika összefüggéséről. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 107-111. (1985)

Lampek, Kinga: Fiatal bányászok létfeltételeinek jellemzői. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 271-276. (1985)

Láng, Eszter: A tőkekivitel szerepe a tőke és a termelés internacionalizálódásában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 207-211. (1985)

László, Ágnes: A szabályozási és finanszirozási rendszer hatása az egészségügy érdekeltségi viszonyaira. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 213-218. (1985)

Magyaródi, Sándor: A politikai ideológia korrekciójának szükségessége a létező szocialzmus viszonyai között. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 113-121. (1985)

Mezei, Judit: Tartalom és forma viszonya az épitészetben [!építészetben]. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 123-128. (1985)

Molnár, László: Hazai dilemmák az egészségügy-szociológiával kapcsolatban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 277-285. (1985)

Nagy, Emília: A városlakó ember kapcsolata környezetével. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 219-225. (1985)

Nyilas, Mihály: A svéd jóléti állam válsága. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 381-394. (1985)

Papp, János: Marxizmus-leninizmus oktatók és a szaktárgyak oktatóinak együttműködése az orvos- és gyógyszerészképzésben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 287-291. (1985)

Ruff, Mihály: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 401-407. (1985)

Révész, Mihály: A felelősség ontológiai vizsgálatához. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 129-135. (1985)

Róder, László: Politikai rendszerünk önvédelmi szervezetének társadalmi vonásairól. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 395-400. (1985)

Siroki, Dénes: A lukácsi társadalomontológia hasznositási [!hasznosítási] lehetőségei a történelmi materializmusban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 137-144. (1985)

Szarvas, Lászlóné: Ifjúságpolitika és ifjúsági mozgalom a szocialista Magyarországon. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 409-414. (1985)

Szenes, Iván: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez : 1956-1962. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 415-431. (1985)

Szilágyi, László: Innováció az egészségügyben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 227-237. (1985)

Szokodi, József: Egyetemi hallgatóink helyzete, az értelmiségképzés néhány problémája. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 293-298. (1985)

Szénási, József: A szocializmus dialektikájának néhány sajátossága. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 145-151. (1985)

Tahin, Tamás: A fiatalok testi és mentális egészségének társadalmi tényezői. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 299-311. (1985)

Tolnai, Gyula: A magyar politikai rendszer fejlődése, különös tekintettel a munkahelyi demokráciára. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 433-440. (1985)

Tráser, László: A szakemberképzés és az értelmiséggé nevelés konfliktusai az egészségügyi felsőoktatásban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 313-316. (1985)

Ujhelyi, Mária: A rendszerszempont alkalmazása a biológiai evolúció elméletében. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 153-158. (1985)

Vereczkei, Lajos: Társadalom, tudomány, filozófia napjainkban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 17-25. (1985)

Ádám, György: Az orvosetika és az orvosjog viszonya. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 161-165. (1985)

This list was generated on 2020. október 1. 12:08:35 CEST.