Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2015
Number of items: 26.

2015

Balogh Sándor: Az élelmiszeripari tudásmenedzsment új szervezetei Nyugat-Európában = The new knowledge management organizations to food industry in Western Europe. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 17-27. (2015)

Bencsik Andrea and Juhász Tímea and Rácz Irma: A mentori gyakorlat a különböző tulajdonosi szerkezettel rendelkező vállalkozások esetében = Mentoring practice in case of companies with different proprietorial structures. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 158-165. (2015)

Berkecz-Kovács Lívia: Klaszterek szerepe a tudásalapú gazdaságban = Clusters in the knowledge based economy. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 28-38. (2015)

Buzás Norbert and Prónay Szabolcs: Előszó. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. p. 1. (2015)

Erdős Katalin: Szabályozott vállalkozó egyetem = Regulated entrepreneurial university. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 198-206. (2015)

Farkas Gergely: Innováció és tudásmenedzsment a családi vállalkozásokban = Innovation and knowledge management in the family business. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 177-184. (2015)

Fodor Péter: Atipikus tudásmenedzsment modellek, a méret, célrendszer, külső környezet, és tulajdonosi háttér meghatározó szerepe = Atypical knowledge management modells - size, goals, external environment and ownership matters. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 254-266. (2015)

Horváth Judit Bernadett: Az egyetemi spin-off sikerkritériumai a hazai és nemzetközi szakirodalom tükrében = Success criteria of university spin-off in the Hungarian and international literature. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 218-227. (2015)

Huszár Sándor and Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Az egyetemi tudás szabadalmaztatásának mozgatórugói - egy országos felmérés eredményei = The driving forces of academic patenting activity - results of a national survey from Hungary. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 207-217. (2015)

Keszey Tamara and Katona Ádám: Piaci tudáscsere és tanulás a marketing és értékesítési részleg együttműködésével = Customer knowledge exchange and learning through the sales-marketing interface : do we need tailored knowledge management initiatives for interfaces with conflicts? In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 72-81. (2015)

Kiss István Márton and Buzás Norbert: A feltalálói mobilitás vizsgálata az Egyesült Államokban = The mobility network of US inventors. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 108-120. (2015)

Kovács Zsuzsanna Ilona: Új típusú gazdaság - új típusú beszámoló? : a tudásjavak helye a pénzügyi kimutatásokban = Financial reporting in the new economy placing knowledge assets in annual reports. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 166-176. (2015)

Lukovics Miklós and Zuti Bence: A "negyedik generációs" egyetemek szerepe a tudáshasznosításban = The role of "fourth generation" universities in knowledge management. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 188-197. (2015)

Monoriné Papp Sarolta: A STEP 21 modell mint átfogó, egységes tudásmenedzsment keretrendszer = Model STEP 21 as a comprehensive, unified framework system of knowledge management. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 267-276. (2015)

Noszkay Erzsébet and Balogh Anikó: Tudásigényes vállalatok és tudásigényes szolgáltatások működési jellezgetességeik tükrében = Operational characteristics of knowledge-intensive service companies and knowledge-intensive business services (KIBS). In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 146-157. (2015)

Obermayer-Kovács Nóra: A social media szerepe a hazai szervezetek tudásmegosztási gyakorlatában = The role of social media in knowledge sharing practice of the national organizations. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 82-93. (2015)

Piskóti István: Marketingstratégiák és modellek a sikeres universitybusiness kapcsolatokban = Marketing strategies and models in successful university-business cooperation’s. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 42-59. (2015)

Pitlik László and Monoriné Papp Sarolta and Gerő Péter: Integrált rendszerek a tanítás-tanulás szolgálatában : a li-T-le Team tudásmenedzsment-fejlesztése = Integrated systems for teaching/learning or a knowledge management development by li-T-le Team. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 228-236. (2015)

Prónay Szabolcs and Buzás Norbert: Az európai és a japán egyetemek technológia transzfer tevékenységeinek összevetése a Science-to-Business marketing szemszögéből. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 60-71. (2015)

Pödör Zoltán: Erdészeti adatok feldolgozása modern informatikai eszközökkel = Forestry data processing by using modern IT technologies. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 133-143. (2015)

Sasvári Péter: Az e-szavazási hajlandóság empirikus vizsgálata Ausztriában és Magyarországon = An Empirical Analysis of E-voting Intent in Austria and Hungary. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 277-287. (2015)

Simon Levente: Társadalmi hálózatok fraktálelemzése a mohószínezési doboz-lefedési algoritmus segítségével = Fractal analysis of social networks using the greedy coloring box-covering algorithm. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 121-132. (2015)

Szmodics Péter: A tudásmenedzsment értékelése folyamatmenedzsment alapokon = The evaluation of knowledge management, based on business process management. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 288-298. (2015)

Szívós Mihály: Az egyetem-ipar-régió együttműködés és az ágazati innovációs rendszerek. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 10-16. (2015)

Z. Karvalics László: Kiindulópontok a DIK-modell dekonstruálásához, avagy a tudásmenedzsment egyik "szent tehenének" végnapjai = Approaching the deconstruction of DIK-model : the last days of knowledge management’s one sacred cow. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 240-253. (2015)

Élő Gábor and Szármes Péter: A Big Data elemzési folyamat kritikus fázisai = Critical phases of the Big Data analytical process. In: Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban : tanumánykötet. pp. 96-107. (2015)

This list was generated on 2022. szeptember 30. 23:55:29 CEST.