Browse by Böngészés, Teljes mű szerint - teszt 2.

Number of items: 42.

Banner János: A békési községi levéltárban őrzött litterae currentales viselettörténeti adatai. (1933)

Banner János: A békési pásztorok élete a XVIII. században. (1929)

Bibó István: Földrajzi szempontok a magyar lélek mai megitélésében. (1930)

Bibó István: Nomád népek lángelméi : Géza és Sarolt. (1933)

Bibó István: Nomád népek lángelméi : Árpád. (1932)

Bibó István: A számok szerepének és jelentésének kialakulása az emberiség történetében ; A számok jelentése a IX-XIII. századi magyarság történetében. (1935)

Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. (1933)

Bátky Zsigmond: Kecskemét és Kecskeszáraz : észrevételek Pais Dezső "Kecskemét" cikkére. (1930)

Cs. Sebestyén Károly: Magyar parasztszékek. (1937)

Cs. Sebestyén Károly: A Szeged-vidéki parasztház és az alföldi magyar háztípus. (1933)

Cs. Sebestyén Károly: A magyar parasztház padja. (1937)

Cs. Sebestyén Károly: A magyar rovásírás betűrovásáról. (1935)

Cs. Sebestyén Károly: A nomádpásztorkodás életformája. (1938)

Csefkó Gyula: Tarhonya. (1933)

Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer. (1933)

Erdődi József: Szófejtések : gerinc, guba és huj, huj, hajrá! (1937)

Gunda Béla: Régi tűzhelyek és konyhaműveletek a békési Sárrét déli részén. (1935)

Györffy István: A matyókról. (1929)

Győrffy István: Harasztok Csanád-és Csongrád vármegyéből = Filices in comit. Csanád et Csongrád detectae. (1929)

Honti János: Mesetudomány és vallástörténet. (1935)

Irmédi-Molnár László: Tápé község háziipara. (1933)

Kelemen József: Az újabb német nyelvjáráskutatás módszertani eredményei. (1937)

Kelemen József: Egyedem-begyedem : folklorisztikai és nyelvészeti tanulmány a kiolvasó gyermekversek kezdetéről. (1937)

Kiss Lajos: A szegény ember malaca. (1930)

Moór Elemér: A magyar nyelv régi török és mongol jövevényszavai nyelvtörténeti és őstörténeti szempontból. (1939)

Moór Elemér: A magyar nép eredete : kritikai tanulmány. (1933)

Mészáros Gyula: Hiung-nuk és húnok. (1937)

Mészáros Gyula: Ál-török nép- és személynevek. (1940)

Mészáros Gyula: Ál-török nép- és személynevek II. (1940)

Mészáros Gyula: Ál-török nép- és személynevek III. (1940)

Mészáros Gyula: Ál-török nép- és személynevek IV. (1940)

Mészáros Gyula: A nagyszentmiklósi kincs egyik ál-török felirata. (1938)

Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar? (1929)

Mészöly Gedeon: Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. (1930)

Mészöly Gedeon: A cserény szó eredete. (1930)

Mészöly Gedeon: A "darvadoz" szó eredete : mutatvány a szerző "Régi rétségi életünk nyelvünkbeli nyomai" c. tanulmányából. (1933)

Ortutay Gyula: A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban : előadás. (1933)

Ortutay Gyula: A szerelem Ajak-on a házaséletig ; A magyar parasztság szerelmi élete : kritikai és módszertani vizsgálódás. (1935)

Pais Dezső: Kecskemét. (1930)

Sz. Győrffy István: A matyók mezőgazdasága. (1934)

Szendrey Zsigmond: Lakodalmi kurjantások : motívum és típus-tanulmány. (1929)

Viski Károly: Bírópecsét : egy Árpád-kori jogszokás emléke. (1930)

This list was generated on 2024. július 25. 22:18:31 CEST.