Browse by Böngészés, Teljes mű szerint - teszt 2.

Number of items: 103.

1789 Franciaországa a panaszok tükrében : dokumentumok a Rendi Gyűlést előkészítő időszakból. (1993)

Az 1849-es magyar-velencei szerződés. (1995)

Az 1902-es orosz-bolgár katonai konvenció. (1999)

Az 1916. évi arab felkelés kiáltványa. (1994)

Az 1930-as görög-török barátsági és semlegességi szerződés. (2002)

Az 1943 decemberi Benes-Sztálin-Molotov megbeszélések dokumentumai. (1993)

Az 1945-ös szovjet atomkérdés dokumentumok tükrében. (2005)

Az 1955-ös csehszlovák-egyiptomi fegyverüzlet dokumentumai. (2017)

Az 1968-as csehszlovákiai bevonulás a 31. harckocsiezred összefoglaló jelentése alapján. (2018)

Az Anitta-felirat : i. e. 1600 körül. (1995)

Az első világháború és a spanyol semlegesség. (2003)

A Bayeux-i faliszőnyeg. (1994)

A Bor-Kalán nemzetség birtokperének ítéletlevele 1332-ből. (2007)

Bukott püspökök, eretnekek, pogányok : késő római szöveggyűjtemény 2. (2012)

Békeszerződés Anglia és a Holland Egyesült Tartományok között : Breda, 1667. július 31. (2010)

Békeszerződés Anglia és a Holland Egyesült Tartományok között : Westminster, 1674. február 19. (2012)

Békeszerződés az Egyesült Államok és Mexikó között : 1848. (2001)

A Constantinus-i adománylevél : Donatio Constantini - VIII. sz. (1995)

Dokumentumok a brit-jugoszláv kapcsolatok történetéhez, 1949-1953. (2014)

Dokumentumok az 1911-1912-es olasz-török háborúból. (2000)

Dokumentumok az orosz-szovjet törekvésekről a Boszporusz és a Dardanellák megszerzésére : Konstantinápoly-egyezmény, 1915 ; Német-orosz tárgyalások, 1940. (1992)

Edward Balliol skóciai hadjárata, 1332-1334 : részletek a lanercosti krónikából és a bridlingtoni kanonok gestájából. (1993)

Források a németek Szovjetunióba történő kitelepítéséről Közép-Kelet-Európából : 1945-1953. (1996)

Források az 1360-as év nádori közgyűléseinek tanulmányozásához. (2015)

Gildas : Britannia romlásáról. (1997)

Hruscsov-Tito levélváltás : 1954. (2005)

Hydatius : Chronica, 379-469. (2005)

Három középkori germán törvénykönyv : válogatás a 802. évi Frank Birodalmi gyűlés rendelkezéseiből. (2003)

A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz. (1995)

John F. Kennedy és Nyikita Sz. Hruscsov levelezése a kubai rakétaválság alatt. (2002)

Jugoszlávia külpolitikai dilemmája 1940-ben. (2002)

A Jézus Társaság feloszlatása : 1759-1773. (2006)

Konrad Adenauer kancellár beszéde az első nyugatnémet kormány programjának vitájában : 1949. (2006)

Korai angolszász törvények. (1992)

Korzika 1755-ös és 1794-es alkotmánya. (2002)

A Lex Irnitana : egy Flavius-kori municipium törvénye. (2007)

Magyar források a finn-szovjet téli háborúhoz : 1939. november 30. - 1940. március 12. (2005)

Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde. (2001)

Mary Rowlandson fogságának és szabadulásának elbeszélése. (2001)

Matthew Calbraith Perry 1853-1854-es expedíciója Japánban. (2014)

Maximianus és Constantius dicsőítése : késő római szöveggyűjtemény 4. (2016)

Napóleon trianoni dekrétuma az Illír tartományok megszervezéséről : 1809. december 25. (2000)

Načertanije : a szerb nemzeti és külpolitika titkos dokumentuma, 1844. (2000)

Németország két megosztási terve : Morgenthau-terv, Frankfurti Dokumentumok. (1995)

Németország és Nagy-Britannia diplomáciai kapcsolatai 1892-1904 között : a Tilley-memorandum, 1905. (2006)

"A Népszövetség halála" : dokumentumok az olasz-etióp konfliktus történetéből, 1935-1936. (1999)

Olasz-spanyol kapcsolatok a második világháború idején. (2004)

Pilgrim passaui püspök oklevelei a 10. század végéről. (2018)

Spanyol dinasztikus alternatíva : a karlisták. (2008)

Szemelvények Zsigmond lengyel herceg budai számadásaiból. (2005)

Szent Brendan apát tengeri utazása = Navigatio Sancti Brendani abbatis. (2001)

Sztálin és Tito moszkvai titkos találkozója : 1948. február 10. (2004)

Vikingek az Angolszász Krónikában. (1997)

Városi közigazgatás a Digesta 50. könyvében. (2011)

Városi törvények a római köztársaság utolsó századából. (2009)

Zsebkalauz Németországhoz : az Amerikai Hadsereg kiadványa saját csapatai részére : 1944. (2004)

A birodalom és Észtország : a szovjet-észt szerződések megszületése : 1939. szeptember. (1993)

Új bécsi tudósítások a tatai, veszprémi és palotai erődök és más helyek elfoglalásáról a kiváló Schwarzenberg gróf által, a szigeti erőd összeomlásáról és a Törökországban napról-napra erősödő hanyatlásról (1599). (1993)

A jeruzsálemi Szent János lovagrend regulája. (1996)

A konstantinápolyi egyezmény : 1800. április 1. : és Ali pasa levélváltása a Jón-szigetek kormányzójával : 1807-1808. (2005)

A késő Anjou-kori dalmát és magyar tengeri hajózás 1381 és 1382-ből származó oklevelek alapján. (2006)

A lengyel emigráns kormány és a Szovjetunió kapcsolatfelvételének dokumentumai, 1941. (1995)

A schönbrunni béke : 1809. október 14. (1992)

A szovjet-jugoszláv konfliktus története a források tükrében : 1948 február - 1949 november. (2005)

A szudétanémet kérdés a második világháborúban : Edvard Beneš és Wenzel Jaksch levelezése 1939-1943. (2000)

Ausztria határai : Saint-Germain 1919. szeptember 10. (1998)

Az 1594-es birodalmi gyűlés határozatai a magyar háborút illetően. (1994)

Az 1904-es szerb-bolgár szerződések. (1998)

Az 1939-40-es finn-szovjet háború dokumentumai. (1992)

Az 1949-es izraeli-transzjordániai fegyverszüneti tárgyalások dokumentumai. (2016)

Az amerikai alkotmányozási vita : a föderalisták írásaiból, 1787-1788. (1996)

Az utolsó Valois-k és a Bourbonok francia királysága ediktumok tükrében. (2016)

A Bayeux-i faliszőnyeg. (1998)

Békeszerződés Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között : 1783. szeptember 3. (1993)

Dokumentumok a brit Balkán Bizottság tevékenységéről : 1903-1919. (2022)

Dokumentumok a szaúdi-amerikai kapcsolatok történetéből : a dzahráni konzulátus és légi bázis szerződése, 1943-1949. (2012)

Európai nemzeti kisebbségek kongresszusainak határozatai : 1925-1937. (1996)

Források a Slánsky-per és mellékpereinek történetéhez. (2019)

Marcus Tullius Cicero M. Caelius védelmében mondott beszéde. (1999)

Szemelvények Aeneas Sylvius Piccolomini "Európa" c. művéből. (1999)

Szultáni fermán a bolgár exarchátus megalapításáról : 1870. február 28. (1998)

Tervezet a kereszténység leendő békéjéről : Podjebrád-béketerv, 1464. (1998)

Törvény Skócia lefegyverzéséről : 1746. (1998)

Volgai német dokumentumok : 1918-1941. (1994)

A "fekete tengeri" csata : források az 1993. október 3-4-i mogadishui csata hadtörténetéhez. (2019)

A fiatal Napóleon írásai Korzikáról. (1998)

Bagi Zoltán Péter: Esztergom 1595-ös visszavétele a napi jelentések tükrében. (1998)

Bara Péter and Illés Imre Áron and Palotás György and Szabó Ádám Ágoston and Varga Ferenc: Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek : késő római szöveggyűjtemény 1. (2011)

Beneš Edvard: Az osztrák probléma és a cseh kérdés : az Ausztriában élő szláv nemzetek politikai harcáról szóló tanulmány. (2003)

Beneš Edvard: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása. (1992)

Beneš Edvard: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása. (1995)

Bánsági Andor: A Szent István csatahajó elsüllyedése : 1918. június 10. (2008)

Donoso Cortés Juan: Értekezések. (2000)

Honigberger Johann Martin: Napkeleti gyümölcsök, avagy Úti élmények : természettörténeti-orvosi tapasztalatokkal, néhány százszorosan kipróbált orvossággal és a mediális rendszer új gyógyítási módjával kiegészítve. (2003)

Iulianus Apostata : Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy A Szakállgyűlölő (Or. XII.) : késő római szövegyűjtemény 3. (2014)

Kovács Kálmán Árpád: Állam - Szent Unió - Skizma : válogatott dokumentumok a bécsi udvar 1765-74 közötti erdélyi uniós politikájához. (2002)

Nyemcsok Attila: Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények. (1992)

Plinius Secundus Caius: Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből. (2011)

Szász Erzsébet: A tilsiti béke : 1807. július 7. (1992)

Talleyrand Charles-Maurice: Értekezés annak előnyeiről, hogy a jelen körülmények között új gyarmatokat szerezzünk. (1992)

Tunnunai Victor: Chronica : 444-565. (2008)

Turgot Anne-Robert Jacques: Turgot : levelek a toleranciáról. (1996)

Túróczi Tamás: Források a spanyol expanzió japán periódusának, 1587-1636 tanulmányozásához. (2012)

This list was generated on 2024. július 25. 21:10:17 CEST.