Browse by Böngészés, Teljes mű szerint - teszt 2.

Number of items: 48.

Barta Ilona: Az erkölcsi motiváció vizsgálata a gyermekkorban. (1940)

Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. (1937)

Berend Klára: Az ifjúság irodalmi érdeklődése. (1935)

Berg Pál: Az angol középiskola. (1939)

Boda István: Bevezető a lélektanba : egy lélektani rendszer vázlata. (1934)

Buzás László: A nevelő-tanító lélektana : a nevelő személyiségének lélektani vizsgálata. (1940)

Buzás László: A munkaiskola lényege. (1937)

Bárány Irén: A gyermek lényegismeretének fejlődése. (1937)

Bódi Ferenc: A középiskolai földrajzoktatás története Magyarországon az első Ratio Educationis-tól napjainkig. (1935)

Csoknyay József: A kérdező gyermek : a gyermek kérdéseinek nevelés-lélektani [neveléslélektani] vizsgálata. (1940)

Csurik Dénes: A testnevelés szellemi hatásai. (1939)

Demény Dezső: A tesztmódszer személyiségvizsgálati szerepe. (1942)

Deák Gábor: A nemzetnevelés pedagógiai és pszichológiai alapkérdései. (1943)

Dolch Erzsébet: Az "Uj Nevelés" elméleti és gyakorlati megvalósulásai. (1938)

Dolch Erzsébet: A gyakorlati grafológia elvei. (1936)

Draskovits Pál: Terman próbáinak magyarázata. (1937)

Draskovits Pál: A magyar kisdednevelés és kisdedóvónőképzés története és jelen állapota. (1940)

Dér Miklós: Schneller István pályája és pedagógiai munkássága. (1937)

Fekete János: A környezet és az érdeklődés. (1942)

Garai József: Az erkölcsi nevelés alapelvei Montessori rendszerében. (1938)

Gergely László: Fináczy Ernő pedagógiája. (1937)

Horváth László Gábor: Konzervativizmus és a modern szellem harca az angol közép iskolában. (1939)

Koltai István: A csurgói m. kir. áll. tanítóképző-intézet története. (1939)

Mirkó János: Az alsófokú mezőgazdasági szakoktatás neveléstudományi kérdései. (1939)

Márkus Artur: A matematikai képesség lélektana. (1937)

Márkus Gábor: A XIX. századi magyar neveléstörténeti irodalom bibliográfiája : 1800-1914. (1937)

Neumann Tibor: A nevetés kérdése az iskolai nevelésben. (1942)

Novák Ferenc: A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. (1942)

Paáll Erzsébet: A jellemvonások lélektani vizsgálata. (1938)

Pettendi Gizella: Kifáradás, fáradtság, túlterhelés. (1937)

Reitzer Béla: A proletárnevelés kérdéséhez : nevelésszociológiai bírálat. (1935)

Romlehner László: A cselekedtető oktatás francia elméletírói. (1938)

Strasser János: A tanuvallomás [!tanúvallomás] kisérleti [!kísérleti] vizsgálata a gyermekkorban. (1936)

Szegedi Janka: Tipustan [típustan] és nevelés. (1938)

Szegedi László: Az egyéniség elve a nevelésben. (1942)

Szeghy Endre: A zenei képesség és tehetség elemzése. (1940)

Szeliánszky Ferenc: A hibakutatás neveléslélektani problémái. (1938)

Szántó Károly: A szokás lélektana és pedagógiája. (1937)

Szörényi József: Garamszeghi Lubrich Ágost neveléstudományi rendszere. (1940)

Sáray Julianna: A gyermekrajzok lélektani vizsgálata. (1937)

Takács Tibor: Madame de Genlis nevelői eszméi. (1936)

Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. (1935)

Tóth Béla Zoltán: Félelem és a gyermeki lélek : az iskolásgyermek érzelmi nevelésének elméleti és gyakorlati kérdései. (1942)

Tóth Béla Zoltán: A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. (1939)

Uherkovich Gábor: A korszerű biológiai oktatás : kialakulása és főbb tartalmi vonásai. (1940)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből. (1934)

Wieder György: E. Krieck népi-politikai neveléselmélete. (1940)

Zentai Károly: A nemek együttes nevelésének kérdése. (1936)

This list was generated on 2024. július 25. 21:25:49 CEST.