Browse by Böngészés, Teljes mű szerint - teszt 2.

Number of items: 14.

Az egyszerű formák szemiotikája. (1985)

Az elbeszélés értelmezésének stratégiái. (1985)

Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok - a Szegeden, 1978. szeptember 14-16-án tartott irodalomelméleti konferencia előadásai. (1980)

Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte. ISBN 963 481 723 8, (1985)

Fictionality. (1984)

Ki volt Sherlock Holmes? : tanulmányok a nevek szemantikájáról. (2005)

Literary semantics and possible worlds = Literatursemantik und mögliche Welten. (1980)

Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga]. ISBN 963 482 231 2, (1997)

Nézőpont és jelentés. ISBN 978 963 9954 31 1, (2010)

Simple forms = Einfache Formen. (1982)

Studies in the semantics of narrative = Beiträge zur Semantik der Erzählung. ISBN 963 481 171 X, (1980)

Új elméletek a narratológiában. ISBN 978 963 9954 26 7, (2010)

A jelentés dimenziói : modális elméletek Kripke után. ISBN 963 4826 11 3, (2003)

A műértelmezés helye az irodalomtudományban : a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Bizottsága és a Szegedi Akadémiai Bizottság Irodalmi Jelentéstan Kutatócsoportja által 1989. szept. 21-23. között Szegeden rendezett konferencia előadásai. ISBN 963 481 878 1, (1990)

This list was generated on 2024. július 25. 20:53:37 CEST.