Browse by Böngészés, Teljes mű szerint - teszt 2.

Number of items: 31.

Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére = Studies in honour of Gábor Barna on his 60th birthday = Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Barna. ISBN 978 963 88914 2 6, (2010)

1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai. ISBN 963 482 773 X, (2006)

Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. ISBN 963 482 319 X, (2001)

Ethnographic atlases : regions, borders, interferences. ISBN 978 963 05 9256 7, (2012)

Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2. ISBN 978-963-306-727-7, (2020)

Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga]. ISBN 963 05 7989 8, (2002)

Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón. ISBN 963 7510 29 X, (2005)

Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai]. ISBN 963 482 750 0, (2006)

Köztéri szakrális kisépítmények. ISBN 978 963 482 870 9, (2008)

"Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről. ISBN 963 9484 76 8, (2003)

Politics and folk religion : papers of the 3rd Symposium of SIEF Commision of Folk Religion, Szeged, 24-26 September 1999. ISBN 963 482 400 5, (2001)

Religion, tradition, culture. ISBN 978-963-05-8507-1, (2007)

Religious movements and communities in the 19-20. centuries. ISBN 963 482 316 5, (1999)

Ritualisierung, Zeit, Kommunikation. ISBN 963 05 8009 8, (2003)

Rítusok, folklór szövegek. ISBN 963 9406 78 3, (2004)

Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros. ISBN 963 482 317 3, (1999)

Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei. ISBN 963 482 315 7, (1998)

Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára. ISBN 963 482 560 5, (2002)

Vallás, közösség, identitás. ISBN 978 963 306 164 0, (2012)

Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences. ISBN 978 963 059 074 7, (2011)

Érzékek és vallás. ISBN 978 963 482 973 7, (2009)

A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete. ISBN 963 482 402 1, (2001)

Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér társulata : imádság és imaközösség a 19-21. századi vallási kultúrában. ISBN 978 963 277 319 3, (2011)

Frauhammer Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák : magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése. ISBN 978 963 306 182 4, (2012)

Gaál Károly: Az andocsi Mária gyermekei : adatok az andocsi búcsújáróhely néprajzához. ISBN 978 963 482 989 8, (2009)

Hetény János: "Gyönyörű nagy vonzalom..." : a Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt ihlető szerepe. ISBN 963 482 749 7, (2006)

Hetény János: A győri vérrel könnyező Szűzanya kultusztörténete. ISBN 963 482 319 X, (2000)

Hetény János: A magyarok Máriája : Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza. ISBN 978 963 277 215 8, (2011)

Józsa László: "Isten hajléka az emberek között" : a kunszentmártoni római katolikus nagytemplom. ISBN 978 963 482 979 9, (2009)

Józsa László: Megszentelt kövek : kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban. ISBN 963 482 318 1, (1999)

Povedák István: Álhősök, hamis istenek? : hős- és sztárkultusz a posztmodern korban. ISBN 978 963 88914 5 7, (2011)

This list was generated on 2024. július 25. 21:32:26 CEST.