Browse by Böngészés, Cikk-tanulmány-mű szerint - teszt

Number of items: 10.

Bagdi Róbert: Migráció és foglalkoztatottság az 1869. évi népszámlálás eredményei alapján, egy zempléni Járásszékehelyen, Varannón = Migration and occupation in a microdistrict seat in Zemplén County, in Varannó, based on census data from 1869. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 39-49. (2015)

Baros-Gyimóthy Eszter Márta: "Item praevaricatores sextipraecepti" : paráznák és gyermekeik a 18. századi csetneki evangélikus anyakönyvekben = "Item praevaricatores sextipraecepti" : fornicating people and their children in teh 18. century Lutheran registers in Csetnek. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 7-37. (2015)

Falusi Norbert: A megismerési célok különbségéről : Erdély politikai távolállása = The difference of cognition goals : political features of Transylvania. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 61-71. (2015)

Jakab Mátyás András: A konszolidáció kihívásai Miskolcon a II. világháború után, 1945-1948 = The challenges of the consolidation period following World War II in Miskolc, 1945-1948. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 97-109. (2015)

Juhász Krisztina: Bocskai István váradi főkapitánysága (1592-1598) levelezése tükrében = The chief captaincy of István Bocskai in Várad (1592-1598) mirrored by his correspondence. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 7-14. (2015)

Kinda Gabriella: Krassó György 1956-os pere = Trial of György Krassó in 1956. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 111-123. (2015)

Kovács Anett: Civil kezdeményezéstől az állami gondoskodásig. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 51-60. (2015)

Rittling László: Eszterházy Antal "dunántúli" főkapitány az 1707-es kuruc harcokban = Anton Eszterházy "Transdanubian" captain general in the "kuruc" campaigns of 1707. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 15-25. (2015)

Valastyán Balázs: A haszonbérletektől a kártalanításig - földbirtokpolitikai ügyek a visszacsatolt Bácskában (1941-1944) = From the lease to compensation - agrarian cases in there turned Vojvodina (1941-1944). In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 87-95. (2015)

Zeman Ferenc: A népmozgalom alakulása Hódmezővásárhelyen 1910-1949 között = The demographic trends in Hódmezővásárhely between 1910-1949. In: Tanulmányok a magyar történelemből a kora újkortól a legújabb korig II., (14). pp. 73-86. (2015)

This list was generated on 2024. március 2. 17:13:10 CET.