Items where Subject is "05.03.01.01. Education: systems and institutions, teaching and learning"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V
Number of items at this level: 108.

A

Albert Mónika: Angol igeidők szóbeli gyakoroltatása kommunikatív módszerrel.

Albert Mónika: Angol igeidők szóbeli gyakoroltatása kommunikatív módszerrel : [előadáskivonat].

B

Balassa Emese: El uso de la plataforma edpuzzle en la enseñanza del español. In: Serie Didáctica 3. pp. 49-53. (2019)

Balog Edit: Tonkosti razvitiâ navykov delovogo obŝeniâ u studentov po specializacii "Referent delovogo russkogo âzyka".

Balog Edit: Tonkosti razvitiâ navykov delovogo obŝeniâ u studentov po specializacii "Referent delovogo russkogo âzyka" : [előadáskivonat].

Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. (1937)

Berg Pál: Az angol középiskola. (1939)

Bernáth András: The debate on labelling : a debating skills exercise in English for special education classes : [előadáskivonat].

Bernáth András: The debate on labelling : a debating skills exercise in English for special education classes.

Bessenyei István: Magyar nyelvű közgazdászképzés a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen.

Buzás László: A munkaiskola lényege. (1937)

Bácsi János: Intézményvezetés és minőségirányítás. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 59-65. (2010)

Bódi Ferenc: A középiskolai földrajzoktatás története Magyarországon az első Ratio Educationis-tól napjainkig. (1935)

C

Csurik Dénes: A testnevelés szellemi hatásai. (1939)

Csépes Ildikó: Hogyan lehet támogatni a (nyelv)tanulást a fejlesztő értékelésen keresztül? In: EduLingua, (6) 1. pp. 85-103. (2020)

D

Deák Gábor: A nemzetnevelés pedagógiai és pszichológiai alapkérdései. (1943)

Dolch Erzsébet: Az "Uj Nevelés" elméleti és gyakorlati megvalósulásai. (1938)

Dolch Erzsébet: A gyakorlati grafológia elvei. (1936)

Doró Katalin: Imagined future teacher self at the point of entry to teacher education. In: EduLingua, (6) 1. pp. 25-46. (2020)

Draskovits Pál: A magyar kisdednevelés és kisdedóvónőképzés története és jelen állapota. (1940)

Dupák Karina and T. Balla Ágnes: Shadowing as a language teaching technique : a case study.

Dupák Karina and T. Balla Ágnes: Shadowing as a language teaching technique : a case study : [előadáskivonat].

Dávid Benjámin: A videóinterjús tanórák hatásai a II. világháború középiskolai történelemoktatásában = The effects of the video interview classes the World War II in high school history teaching. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 81-99. (2020)

Dér Miklós: Schneller István pályája és pedagógiai munkássága. (1937)

F

Farkas Olga: Partnerség a minőségfejlesztés tanár mesterképzésben. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 27-34. (2010)

Fizel Natasa: Az első magyar Pedagógiai-Lélektani Intézet működésének hatása a középiskolai és a polgári iskolai tanárság pszichológiai látásmódjának alakulására. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 7-21. (2021)

G

Garai József: Az erkölcsi nevelés alapelvei Montessori rendszerében. (1938)

Gergely László: Fináczy Ernő pedagógiája. (1937)

Grossmann Erika: Vorbereitung der Studierenden auf die mündliche Grundprüfung mit C1 Niveau.

Grossmann Erika: Vorbereitung der Studierenden auf die mündliche Grundprüfung mit C1 Niveau : [előadáskivonat].

Gyuris Edit: Kommunikációfejlesztés az alsó tagozatos németnyelvórán a drámapedagógia eszközeivel.

Gyuris Edit: Kommunikációfejlesztés az alsó tagozatos németnyelvórán a drámapedagógia eszközeivel : [előadáskivonat].

H

Hampel György: Az elektronikus tananyag és keretrendszere. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (10) 1. pp. 17-23. (2015)

Harkai Anita: Szókincsfejlesztő kártyák felhasználási lehetőségei a tanórán.

Harkai Anita: Szókincsfejlesztő kártyák felhasználási lehetőségei a tanórán : [előadáskivonat].

Hencz Aurél: Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Magyarországon 1848-1948. (1981)

Heves Andrea and Kraiciné Szokoly Mária: Mentorálás - nyomonkövetés : felnőttképzés módszertani kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására - előzetes tudásszint mérésen alapuló kompetenciaalapú felzárkóztató képzések. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 217-243. (2007)

Homor Géza: Megnyitó, köszöntő. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 5-6. (2010)

Horváth László Gábor: Konzervativizmus és a modern szellem harca az angol közép iskolában. (1939)

Horváth Szilárd: A pedagógus életpályamodell a mindennapokban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 75-89. (2020)

J

Jancsák Csaba: Elbeszélt történelem és a történelemtanítás - az MTA-SZTE ETTK kutatásai az MTA Tantárgy-pedagógiai programja keretében.

Jancsák Csaba: "So keres, SZKRSZ?" : a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. ISBN 978-615-5372-43-8, (2015)

Jancsákné Majzik Andrea: Történelemoktatás életútinterjúk használatával : az 1956-os forradalom általános iskolai tanításának tantárgy-pedagógiai tanulságai = History Education with Life Interviews : what we can learn about the methodology of teaching the 1956 revolution in upperprimary school. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 50-65. (2020)

Juhász István and Juhász Valéria and Magnuczné Godó Ágnes: ENGaGE project : English and German task bank for dyslexic learners and their inclusive classes.

K

Kadolo Tatyana: Razvitie kommunikativiyh navykov pri izučenii russkogo âzyka s pomoŝ'û vspomogatel'nyh resursov cifrovoy obrazovatel'noy sredy.

Kadolo Tatyana: Razvitie kommunikativiyh navykov pri izučenii russkogo âzyka s pomoŝ'û vspomogatel'nyh resursov cifrovoy obrazovatel'noy sredy.

Keczer Gabriella: Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. század elején : felsőoktatás-kutatási tanulmányok. ISBN 978 963 89724 5 3, (2014)

Keczer Gabriella: Egyetemirányítás : lehetőségek és korlátok. ISBN 978 963 08 0307 6, (2010)

Kis Krisztián: Minőségjavítás és -fejlesztés a vállalati partnerek bevonásával a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 25-53. (2020)

Kocsis Andrea: Starye mastera - blagodarnye potomki : serii Guena na udalenke.

Kocsis Andrea: Starye mastera - blagodarnye potomki : serii Guena na udalenke : [előadáskivonat].

Kojanitz László: A történelmi interpretáció és az oral history az oktatásban = Historical interpretation and oral history in education. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 16-33. (2020)

Koltai István: A csurgói m. kir. áll. tanítóképző-intézet története. (1939)

Kovács Edina: Kik maradnak, miért maradnak? : a partimui tanár szakos hallgatók elkötelezettségét befolyásoló tényezők. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 179-200. (2014)

Kovács Örs: Tankönyvkészítés kihívásai a 21. században : egy új történelem tankönyvsorozat születése. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 66-80. (2020)

Kraiciné Szokoly Mária: Felnőttképzés módszertani kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására : előzetes tudásszint mérésen alapuló kompetenciaalapú felzárkóztató képzések 1. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 94-203. (2007)

Kárpáti Attila István: Wesselényi Miklós kisdedóvó-alapításai. In: Aetas, (35) 1. pp. 5-17. (2020)

Kéri Anita: Engaging students : is co-creation the answer?

L

Lencse Georgina Beatrix: Az oktatás statisztikai vizsgálata a KSH 2011/2012-es adatai alapján.

Lengyel Imre: Látlelet a hazai közgazdasági felsőoktatásról az egyetemek fenntartóváltása előtt. ISBN 978-963-306-801-4, (2021)

Lengyel Imre: A gazdaságtudományi felsőoktatás átrendeződése az elmúlt évtizedben : "fortélyos félelem igazgat"? : adalékok a közgazdasági képzések újraszerveződéséhez. ISBN 978-963-306-698-0, (2019)

M

Majó-Petri Zoltán: A digitalizáció az Óperencián és az üveghegyen is túl : az Ipar 4.0-hoz vezető út online kurzusokon keresztül.

Meggyesné Hosszu Tímea: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelvi kommunikációjának fejlesztése.

Meggyesné Hosszu Tímea: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelvi kommunikációjának fejlesztése : [előadáskivonat].

Mezei Mónika: Teaching about the Holocaust using video testimonies : pedagogical aims and research results of the impact and efficacy of lessons. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 34-49. (2020)

Mirkó János: Az alsófokú mezőgazdasági szakoktatás neveléstudományi kérdései. (1939)

Molnár Keri Edit: Szókincsvizsgálat 10-14 éves korú vajdasági gyermekeknél az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelvtanulás összefüggéseiben.

Márkus Artur: A matematikai képesség lélektana. (1937)

N

Nagy Valéria and Wang Chao-Tang: A "technicizált" tájak jelentősége a fiatal műszaki mérnökjelöltek életében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 67-73. (2020)

Novák Ferenc: A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. (1942)

Németh Andrea: Esélyegyenlőség, mobilitási esélyek az oktatási rendszerben. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 244-253. (2007)

P

Peckham Donald W.: Language learning and learning strategy use in international university students’ English as a lingua franca communication. In: EduLingua, (6) 1. pp. 1-23. (2020)

Peckham Donald W.: Papers in English and American studies : Tomus XVI. - Noticing and instruction in second language acquisition : a study of Hungarian learners of English. ISBN 978-963-482-946-1, (2009)

Pintér Petra Orsolya: Foreign language learning of hearing impaired children. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2019. pp. 135-159. (2013)

Pukánszky Béla: Tanárképzés ma : a MAB szerepe a tanári mesterszakok minőségének fejlesztésében. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 12-26. (2010)

Pásztor Lilla and Tóthné Aszalai Anett: A Hófehérke Óvodai Fonológiai Tudatosságot Fejlesztő Program tapasztalatai : [előadáskivonat].

Pásztor Lilla and Tóthné Aszalai Anett: A Hófehérke Óvodai Fonológiai Tudatosságot Fejlesztő Program tapasztalatai.

R

Reitzer Béla: A proletárnevelés kérdéséhez : nevelésszociológiai bírálat. (1935)

Romlehner László: A cselekedtető oktatás francia elméletírói. (1938)

Rácz Béláné Mojzes Katalin and Szabó Éva: Az egyetemi hallgatók szabadidő-felhasználása : a József Attila Tudományegyetem hallgatói között végzett időmérleg-vizsgálat alapján. ISBN 963 481 412 3, (1984)

S

Sadouki Fatiha: Examples of cross-linguistic influence in learning German as a foreign language : the case of third-year students of foreign languages at Al-Kawakibi Secondary School in Touggourt, Algeria. In: EduLingua, (6) 1. pp. 61-83. (2020)

Scheibl György: Wie modelliert man eine mündliche Prüfung in einem Printbuch?

Scheibl György: Wie modelliert man eine mündliche Prüfung in einem Printbuch? : [előadáskivonat].

Schmuck Roland: Az Európai felsőoktatásban alkalmazott ESG minőségirányítási irányelveinek összehasonlítása az ISO 9001 minőségirányítási szabvány alapelveivel. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 88-96. (2020)

Sipka Sándor: Beőthy Zsolt irodalomtörténeti tankönyve a középiskolai oktatásban. (1976)

Szakter Zsuzsa: Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése : a spontán szabad beszélgetés módszeréről.

Szegedi Janka: Tipustan [típustan] és nevelés. (1938)

Szverle Szandra: A végzettség nélküli korai iskolaelhagyás okainak vizsgálata 17-64 éves személyek körében = Causes of early school leaving : questionnaire survey between 17-64 year old persons. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 100-113. (2020)

Szász Dorottya: Grammatikübung im Netz : digitale Medien im Dienste der Sprachförderung.

Szász Dorottya: Grammatikübung im Netz : digitale Medien im Dienste der Sprachförderung : [előadáskivonat].

Szörényi József: Garamszeghi Lubrich Ágost neveléstudományi rendszere. (1940)

Sárvári Tünde: Sprachförderung durch Erzählen im frühen Deutschunterricht.

Sárvári Tünde: Sprachförderung durch Erzählen im frühen Deutschunterricht : [előadáskivonat].

T

Teknős Viktória: A felnőttek motivációi és attitűdjei az idegennyelvtanulásban : [előadáskivonat].

Teknős Viktória: A felnőttek motivációi és attitűdjei az idegennyelvtanulásban.

Topár Gábor: Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP) TÁMOP 4.1.4. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 35-45. (2010)

Trencsényi László: A minőség MESTER-sége és a közoktatás. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 7-11. (2010)

Tóth Orsolya: A tanult szókincs játékos gyakoroltatásának kezdeti lépései gyakorlati példák segítségével a kisgyermekkori idegennyelv-oktatásban : [előadáskivonat].

Tóth Orsolya: A tanult szókincs játékos gyakoroltatásának kezdeti lépései gyakorlati példák segítségével a kisgyermekkori idegennyelv-oktatásban.

U

Udvarhelyi Károly: Európa földrajza az iskolában. (1940)

Uherkovich Gábor: A korszerű biológiai oktatás : kialakulása és főbb tartalmi vonásai. (1940)

Urbanik Tímea: Az óvodáskori olvasóvá nevelés kommunikációs módjai.

Urbanik Tímea: Az óvodáskori olvasóvá nevelés kommunikációs módjai : [előadáskivonat].

V

Varga Anita and Lászlóné Kenyeres Krisztina and Falus Orsolya: Duális képzés és koronavírus : kutatás a digitális oktatási tapasztalatok tükrében. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 140-147. (2020)

Varga Éva Katalin: Razvitie navykov obŝeniâ na zanâtiâh po medicinskomu russkomu s nulâ.

Varga Éva Katalin: Razvitie navykov obŝeniâ na zanâtiâh po medicinskomu russkomu s nulâ.

Vilmányi Márton: A minőségirányítás rendszer szintű szerepe az intézményirányításban. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 46-58. (2010)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből. (1934)

This list was generated on 2023. február 26. 11:49:38 CET.