Items where Subject is "05.04.03. Anthropology, ethnology"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 137.

Article

Textes des Planches et des Illustrations. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 28-32. (1946)

A. Gergely András: Mesketevalóság = Reality of tales. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 178-185. (2021)

Apjok Vivien: Fürdővárosi vágyak - Maros-part, termálfürdő és idegenforgalom Makón = Wishes of a spa town - coast of Maros, thermal bath and tourism in Makó. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 71-88. (2021)

Balogh Béla: Enquêtes anthropologiques en Nagykunság. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 13-14. (1946)

Balogh Iván: Zsidó öntagadás, aztán hazatalálás, majd a vég – Reitzer Béla esete. In: Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában : absztraktkötet. p. 10. (2019)

Banner János: Tâches archéologiques de l'Institut Scientifique de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 10-11. (1946)

Barna Gábor: Foreword. In: Religion, culture, society, (1). p. 7. (2014)

Bartucz Lajos: Avant-propos. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 3. (1946)

Belhaj Abdessamad and Speidl Bianka: The good, the junk and the profitable: The new-halal food in Budapest and London. In: Religion, culture, society, (4). pp. 167-185. (2017)

Biernaczky Szilárd: Antropológiai világtörténet-tudomány? In: Aetas, (34) 4. pp. 148-159. (2019)

Bálint Sándor: Ethnographie de Szeged : projet concernant nos recherches. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 6-7. (1946)

Bálint Sándor: Traditions populaires de Szeged concernant la mort et l'enterrement. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 7. (1946)

Eperjessy Kálmán: La ville de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 25-26. (1946)

Gönyey Sándor: Tâches ethnographiques des recherches de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 5. (1946)

Hermann Egyed: Les tâches d'histoire de l'Institut Scientifique de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 8-9. (1946)

Kanyó Béla: Les problèmes sociaux et d'hygiène publique qui sont à traiter dans le programme de l'Institut Scientifique de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 15-16. (1946)

Kerekes Ibolya: The appearance of folk embroideries on liturgical textiles of Roman catholic churches in Hungary. In: Religion, culture, society, (5). pp. 123-134. (2018)

Klemm Antal: Enquête linguistique de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 8. (1946)

Kádár László: Tâches d'aujourd'hui de la géographie de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 18. (1946)

Marjai-Szabó László: L'établissement des Comans et le développement des domiciles permanents sur le territoire de Nagykunság. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 9-10. (1946)

Moór Elemér: Projet d'une encyclopédie communale de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 13. (1946)

Pentz Gáspár: La psychologie et les recherches d'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 14. (1946)

Szeghy Endre: Ce que nous avons fait et ce que nous avons encore à faire : recueil de musique populaire de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 7-8. (1946)

Tálasi István: Les problèmes et les questions des recherches ethnographiques de l'Alföld hongrois. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 4. (1946)

Tóth János: Quelques renseignements sur la maison hongroise d'environs de Szeged : pensées d'une représentation objective et authentique. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 5-6. (1946)

Ábrahám Ambrus: Ce que nous avons à faire concernant la zoologie de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 19-20. (1946)

Book

DiákKörKép 2. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből. ISBN 978 963 306 393 4, (2015)

DiákKörKép : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből. ISBN 978 963 306 221 0, (2013)

Egy bánsági falu népi műveltségéből. ISBN 978 963 482 824 2, (2007)

Migráció és anyagi kultúra a Duna-Tisza Közén = Migration und materielle Kultur auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland. (1999)

Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére = Studies in honour of Gábor Barna on his 60th birthday = Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Barna. ISBN 978 963 88914 2 6, (2010)

Szajáni gyűjtés = Ethnographische Forschungen in Szaján. ISBN 963 482 607 5, (2003)

1956, emlékezés és emlékezet : október 23-a megünneplése és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban : egy kutatószeminárium tanulságai. ISBN 963 482 773 X, (2006)

DiákKörKép 3. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből. ISBN 978 963 306 393 4, (2017)

DiákKörKép 4. : tudományos diákköri írások a néprajz szegedi műhelyéből. (2020)

Ethnographic atlases : regions, borders, interferences. ISBN 978 963 05 9256 7, (2012)

Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga]. ISBN 963 05 7989 8, (2002)

Hagyományláncolat és modernitás. ISBN 978-963-306-283-8, (2014)

Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe. ISBN 978-963-306-255-5, (2014)

Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón. ISBN 963 7510 29 X, (2005)

Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai]. ISBN 963 482 750 0, (2006)

Köztéri szakrális kisépítmények. ISBN 978 963 482 870 9, (2008)

Különvonaton : a vasút szerepe a vallási életben és a turizmusban. ISBN 978-963-306-556-3, (2017)

Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe. ISBN 978-963-306-260-9, (2014)

Már a múlt sem a régi... : az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése. ISBN 978-963-306-426-9, (2015)

Politics and folk religion. ISBN 963 482 400 5, (2001)

Politics, feasts, festivals. ISBN 978-963-306-254-8, (2014)

Religion, tradition, culture. ISBN 978-963-05-8507-1, (2007)

Religious movements and communities in the 19-20. centuries. ISBN 963 482 316 5, (1999)

Ritualisierung, Zeit, Kommunikation. ISBN 963 05 8009 8, (2003)

Rítusok, folklór szövegek. ISBN 963 9406 78 3, (2004)

Szent és profán között : a szeged-alsóvárosi búcsú = Between the sacred and the profane : the pilgrimage feast of Szeged-Alsóváros. ISBN 963 482 317 3, (1999)

Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei. ISBN 963 482 315 7, (1998)

Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése : [konferencia 2013. november 20. : Szeged]. ISBN 978-963-306-256-2, (2014)

Tanulmányok a Verses Szentírásról. ISBN 978-963-306-301-9, (2014)

Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára. ISBN 963 482 560 5, (2002)

Vallás, egyén, társadalom. ISBN 978-963-306-257-9, (2014)

Vallás, közösség, identitás. ISBN 978 963 306 164 0, (2012)

Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences. ISBN 978 963 059 074 7, (2011)

A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról. ISBN 978-963-508-838-6, (2016)

A házasság és a család : a család egykor és ma 2. : a Szegeden, 2014. október 8-9-én azonos címmel rendezett konferencia szerkesztett anyaga. ISBN 978-963-306-503-7, (2016)

A test és a lélek orvosai : Grynaeus Tamás emlékkönyv. ISBN 978-963-306-232-6, (2013)

Banner János: A békési községi levéltárban őrzött litterae currentales viselettörténeti adatai. (1933)

Banner János: A békési pásztorok élete a XVIII. században. (1929)

Barna Gábor: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok. ISBN 978 963 306 395 8, (2015)

Barna Gábor: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften. ISBN 978-963-306-327-9, (2014)

Barna Gábor: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről. ISBN 978-963-306-396-5, (2015)

Barna Gábor: Vallási néprajzi tanulmányok. ISBN 978-963-306-326-2, (2014)

Benkő Katalin Piroska: A két királygyermekről szóló magyar népballadák : Hero és Leander-monda. (1933)

Benkő László: A "halott vőlegény" története : Lenore-monda - Die Lenorensage : tipus-tanulmány. (1934)

Bibó István: A primitív ember világa. (1927)

Bibó István: A számok szerepének és jelentésének kialakulása az emberiség történetében ; A számok jelentése a IX-XIII. századi magyarság történetében. (1935)

Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. (1933)

Bálint Sándor: Szilády Áron pályája. (1926)

Bálint Sándor: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Traditionswelt der grossen Feste. ISBN 978-963-306-253-1, (2014)

Bátky Zsigmond: Kecskemét és Kecskeszáraz : észrevételek Pais Dezső "Kecskemét" cikkére. (1930)

Cs. Sebestyén Károly: Magyar parasztszékek. (1937)

Cs. Sebestyén Károly: A Szeged-vidéki parasztház és az alföldi magyar háztípus. (1933)

Cs. Sebestyén Károly: A magyar parasztház padja. (1937)

Cs. Sebestyén Károly: A nomádpásztorkodás életformája. (1938)

Csefkó Gyula: Tarhonya. (1933)

Dömötör Sándor: A betyárromantika. (1930)

Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer. (1933)

Frauhammer Krisztina: Imák és olvasatok : imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon. ISBN 978-963-306-658-4, (2019)

Gelei József: A szegedi óriás harcsák. (1930)

Gunda Béla: Régi tűzhelyek és konyhaműveletek a békési Sárrét déli részén. (1935)

Gyöngyössy Orsolya: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások. ISBN 978-963-306-650-8, (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. ISBN 978-963-306-332-3, (2014)

Györffy István: A matyókról. (1929)

Hetény János: "Gyönyörű nagy vonzalom..." : a Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt ihlető szerepe. ISBN 963 482 749 7, (2006)

Hetény János: A magyarok Máriája : Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza. ISBN 978 963 277 215 8, (2011)

Holló Domokos: A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban. (1934)

Honti János: Mesetudomány és vallástörténet. (1935)

Horváth Rudolf and Berecz Árpád: A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai. (1979)

Irmédi-Molnár László: Tápé község háziipara. (1933)

Juhász Antal and Simon András and Bognár Anikó and Makovics Erika and Mészáros Vera and Mikó Margit and Vass András and Fodor Ferenc: Észak-Bánság paraszti műveltségéből. (1999)

Józsa László: "Isten hajléka az emberek között" : a kunszentmártoni római katolikus nagytemplom. ISBN 978 963 482 979 9, (2009)

Kiss Lajos: A szegény ember malaca. (1930)

Klein Valeska: Állandósult elemek a magyar népdalszövegekben : folklore értekezés. (1931)

Klemp Gusztáv: Timárság [tímárság]. ISBN 978-963-306-275-3, (2014)

Kordé Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában : részlet. (1961)

Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar? (1929)

Mód László: Magyarkák, kadarkák, kövidinkák : Szeged város szőlő- és bortermelése : 1880-1914. ISBN 978 963 306 626 3, (2018)

Mód László and Simon András: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. ISBN 978 963 306 015 5, (2010)

Novickij Grigorij Petrovič: Kratkoe opisanie o narode ostjackom = Rövid leírás az osztják népről : 1715. (1973)

Orosz György: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit. ISBN 978-963-306-490-0, (2016)

Ortutay Gyula: A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban : előadás. (1933)

Ortutay Gyula: A szerelem Ajak-on a házaséletig ; A magyar parasztság szerelmi élete : kritikai és módszertani vizsgálódás. (1935)

Papp László: A kecskeméti viselet multja [!múltja]. (1930)

Povedák István: Álhősök, hamis istenek? : hős- és sztárkultusz a posztmodern korban. ISBN 978 963 88914 5 7, (2011)

Simon András: Hagyomány, újítás, minőség : a szőlőfeldolgozás-mustnyerés technológiája : a dél-zalai példa. ISBN 978 963 306 194 7, (2012)

Sz. Győrffy István: A matyók mezőgazdasága. (1934)

Szendrey Zsigmond: Lakodalmi kurjantások : motívum és típus-tanulmány. (1929)

Széll Márta: Zákány : tanulmány a szegedi tanyai nép életéből. (1936)

T. Székely László: Bánsági áhitat. ISBN 978-963-306-259-3, (2014)

Tárkány Szűcs Ernő: Mártély népi jogélete = Das völkische Rechtsleben in Mártély = La vie populaire juridique a Martély. (1944)

Varga Sándor: Végvár tánckultúrája a változó időben. (2018)

Vosáhlo F. Lipót: Mosonmegyei német lakodalmas szokások : összehasonlító ethnographiai tanulmány : függelékben: ismeretlen mosonmegyei német néprajzi emlékek a mesterdalnokok korából. (1931)

Witsen Nicolaes: N. Witsens Berichte über die uralischen Völker. (1975)

Book Section

Melléklet = Appendix. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 91-97. (2015)

A Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke által szervezett Nemzetközi Néprajzi Szemináriumok kötetei = Issues of the International Seminars for Ethnology organized by the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged. In: Folyók és városok = Rivers and towns. p. 100. (2015)

Anikeeva Tatiana A.: The tale of the epic cycle of "Kitab-i Dedem Korkut" in Turkish folklore of the 20th century. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 43-50. (2021)

Barna Gábor: Co-existence and conflicts : everyday life of a lay religious confraternity. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 29-42. (1999)

Bartha Júlia: Turkish heritage of Hungarian dietary culture. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 71-86. (2021)

Dallos Edina: Does mother earth have a beard? : the word beard in Bashkir incantations. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 109-119. (2021)

Gyarmati Sándor: Considerations for research on the Szeged floating bathing houses. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 51-58. (2015)

Gyarmati Sándor: Szempontok a szegedi úszóházak kutatásához. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 7-14. (2015)

Janto Juraj: A Duna és Pozsony kapcsolata. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 15-23. (2015)

Janto Juraj: The relationship between the Danube and Bratislav. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 59-67. (2015)

Mód László: Bevezetés. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 3-5. (2015)

Mód László: Egy szegedi üdülőtelep néprajzi kutatásának lehetőségei. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 25-32. (2015)

Mód László: Introduction. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 47-49. (2015)

Mód László: Possibilities for ethnographical research on a Szeged holiday settlement. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 69-76. (2015)

Virtanen Timo J.: A "Sárga emlékszoba" és az Aura folyó konceptualizálása. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 33-46. (2015)

Virtanen Timo J.: "Yellow muistihuone" and conceptualizing the River Aura. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 77-90. (2015)

Conference or Workshop Item

Magyar 200 : Szombathelyi tudományos konferencia és megemlékezés.

A család egykor és ma 5. : programfüzet.

This list was generated on 2022. augusztus 14. 23:43:07 CEST.