Items where Subject is "05.04.03.05. Ethnography"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | P | S | T | V | W | Á
Number of items at this level: 86.

A

A. Gergely András: Mesketevalóság = Reality of tales. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 178-185. (2021)

Apjok Vivien: Fürdővárosi vágyak - Maros-part, termálfürdő és idegenforgalom Makón = Wishes of a spa town - coast of Maros, thermal bath and tourism in Makó. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 71-88. (2021)

B

Balogh Béla: Enquêtes anthropologiques en Nagykunság. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 13-14. (1946)

Banner János: Tâches archéologiques de l'Institut Scientifique de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 10-11. (1946)

Banner János: A békési községi levéltárban őrzött litterae currentales viselettörténeti adatai. (1933)

Banner János: A békési pásztorok élete a XVIII. században. (1929)

Barna Gábor: Co-existence and conflicts : everyday life of a lay religious confraternity. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 29-42. (1999)

Barna Gábor: Kunszentmárton : történeti néprajzi tanulmányok. ISBN 978 963 306 395 8, (2015)

Barna Gábor: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről. ISBN 978-963-306-396-5, (2015)

Bartha Júlia: Turkish heritage of Hungarian dietary culture. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 71-86. (2021)

Bartucz Lajos: Avant-propos. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 3. (1946)

Benkő Katalin Piroska: A két királygyermekről szóló magyar népballadák : Hero és Leander-monda. (1933)

Benkő László: A "halott vőlegény" története : Lenore-monda - Die Lenorensage : tipus-tanulmány. (1934)

Bibó István: A primitív ember világa. (1927)

Bibó István: A számok szerepének és jelentésének kialakulása az emberiség történetében ; A számok jelentése a IX-XIII. századi magyarság történetében. (1935)

Bálint Sándor: Ethnographie de Szeged : projet concernant nos recherches. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 6-7. (1946)

Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. (1933)

Bálint Sándor: Szilády Áron pályája. (1926)

Bálint Sándor: Traditions populaires de Szeged concernant la mort et l'enterrement. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 7. (1946)

Bálint Sándor: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Traditionswelt der grossen Feste. ISBN 978-963-306-253-1, (2014)

Bátky Zsigmond: Kecskemét és Kecskeszáraz : észrevételek Pais Dezső "Kecskemét" cikkére. (1930)

C

Cs. Sebestyén Károly: Magyar parasztszékek. (1937)

Cs. Sebestyén Károly: A Szeged-vidéki parasztház és az alföldi magyar háztípus. (1933)

Cs. Sebestyén Károly: A magyar parasztház padja. (1937)

Cs. Sebestyén Károly: A nomádpásztorkodás életformája. (1938)

Csefkó Gyula: Tarhonya. (1933)

D

Dallos Edina: Does mother earth have a beard? : the word beard in Bashkir incantations. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 109-119. (2021)

Dömötör Sándor: A betyárromantika. (1930)

E

Eperjessy Kálmán: La ville de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 25-26. (1946)

Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer. (1933)

F

Frauhammer Krisztina: Imák és olvasatok : imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon. ISBN 978-963-306-658-4, (2019)

G

Gunda Béla: Régi tűzhelyek és konyhaműveletek a békési Sárrét déli részén. (1935)

Gyarmati Sándor: Considerations for research on the Szeged floating bathing houses. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 51-58. (2015)

Gyarmati Sándor: Szempontok a szegedi úszóházak kutatásához. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 7-14. (2015)

Gyöngyössy Orsolya: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások. ISBN 978-963-306-650-8, (2019)

Gyöngyössy Orsolya: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. ISBN 978-963-306-332-3, (2014)

Györffy István: A matyókról. (1929)

Gönyey Sándor: Tâches ethnographiques des recherches de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 5. (1946)

H

Hermann Egyed: Les tâches d'histoire de l'Institut Scientifique de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 8-9. (1946)

Hetény János: "Gyönyörű nagy vonzalom..." : a Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt ihlető szerepe. ISBN 963 482 749 7, (2006)

Hetény János: A magyarok Máriája : Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza. ISBN 978 963 277 215 8, (2011)

Holló Domokos: A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban. (1934)

I

Irmédi-Molnár László: Tápé község háziipara. (1933)

J

Janto Juraj: A Duna és Pozsony kapcsolata. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 15-23. (2015)

Janto Juraj: The relationship between the Danube and Bratislav. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 59-67. (2015)

Juhász Antal and Simon András and Bognár Anikó and Makovics Erika and Mészáros Vera and Mikó Margit and Vass András and Fodor Ferenc: Észak-Bánság paraszti műveltségéből. (1999)

Józsa László: "Isten hajléka az emberek között" : a kunszentmártoni római katolikus nagytemplom. ISBN 978 963 482 979 9, (2009)

K

Kanyó Béla: Les problèmes sociaux et d'hygiène publique qui sont à traiter dans le programme de l'Institut Scientifique de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 15-16. (1946)

Kerekes Ibolya: The appearance of folk embroideries on liturgical textiles of Roman catholic churches in Hungary. In: Religion, culture, society, (5). pp. 123-134. (2018)

Kiss Lajos: A szegény ember malaca. (1930)

Klein Valeska: Állandósult elemek a magyar népdalszövegekben : folklore értekezés. (1931)

Klemm Antal: Enquête linguistique de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 8. (1946)

Klemp Gusztáv: Timárság [tímárság]. ISBN 978-963-306-275-3, (2014)

Kordé Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában : részlet. (1961)

Kádár László: Tâches d'aujourd'hui de la géographie de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 18. (1946)

M

Marjai-Szabó László: L'établissement des Comans et le développement des domiciles permanents sur le territoire de Nagykunság. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 9-10. (1946)

Moór Elemér: Projet d'une encyclopédie communale de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 13. (1946)

Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar? (1929)

Mód László: Bevezetés. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 3-5. (2015)

Mód László: Egy szegedi üdülőtelep néprajzi kutatásának lehetőségei. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 25-32. (2015)

Mód László: Introduction. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 47-49. (2015)

Mód László: Magyarkák, kadarkák, kövidinkák : Szeged város szőlő- és bortermelése : 1880-1914. ISBN 978 963 306 626 3, (2018)

Mód László: Possibilities for ethnographical research on a Szeged holiday settlement. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 69-76. (2015)

Mód László and Simon András: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. ISBN 978 963 306 015 5, (2010)

N

Novickij Grigorij Petrovič: Kratkoe opisanie o narode ostjackom = Rövid leírás az osztják népről : 1715. (1973)

O

Orosz György: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit. ISBN 978-963-306-490-0, (2016)

Ortutay Gyula: A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban : előadás. (1933)

Ortutay Gyula: A szerelem Ajak-on a házaséletig ; A magyar parasztság szerelmi élete : kritikai és módszertani vizsgálódás. (1935)

P

Papp László: A kecskeméti viselet multja [!múltja]. (1930)

Pentz Gáspár: La psychologie et les recherches d'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 14. (1946)

Povedák István: Álhősök, hamis istenek? : hős- és sztárkultusz a posztmodern korban. ISBN 978 963 88914 5 7, (2011)

S

Simon András: Hagyomány, újítás, minőség : a szőlőfeldolgozás-mustnyerés technológiája : a dél-zalai példa. ISBN 978 963 306 194 7, (2012)

Sz. Győrffy István: A matyók mezőgazdasága. (1934)

Szeghy Endre: Ce que nous avons fait et ce que nous avons encore à faire : recueil de musique populaire de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 7-8. (1946)

Szendrey Zsigmond: Lakodalmi kurjantások : motívum és típus-tanulmány. (1929)

Széll Márta: Zákány : tanulmány a szegedi tanyai nép életéből. (1936)

T

T. Székely László: Bánsági áhitat. ISBN 978-963-306-259-3, (2014)

Tálasi István: Les problèmes et les questions des recherches ethnographiques de l'Alföld hongrois. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 4. (1946)

Tárkány Szűcs Ernő: Mártély népi jogélete = Das völkische Rechtsleben in Mártély = La vie populaire juridique a Martély. (1944)

Tóth János: Quelques renseignements sur la maison hongroise d'environs de Szeged : pensées d'une représentation objective et authentique. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 5-6. (1946)

V

Varga Sándor: Végvár tánckultúrája a változó időben. (2018)

Virtanen Timo J.: A "Sárga emlékszoba" és az Aura folyó konceptualizálása. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 33-46. (2015)

Virtanen Timo J.: "Yellow muistihuone" and conceptualizing the River Aura. In: Folyók és városok = Rivers and towns. pp. 77-90. (2015)

Vosáhlo F. Lipót: Mosonmegyei német lakodalmas szokások : összehasonlító ethnographiai tanulmány : függelékben: ismeretlen mosonmegyei német néprajzi emlékek a mesterdalnokok korából. (1931)

W

Witsen Nicolaes: N. Witsens Berichte über die uralischen Völker. (1975)

Á

Ábrahám Ambrus: Ce que nous avons à faire concernant la zoologie de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 19-20. (1946)

This list was generated on 2023. március 5. 18:28:46 CET.