Items where Subject is "05.05.01. Law, criminology, penology"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 136.

Article

Alkış Aslı: WTO's impact on GDPR's cross-border data flows : ensuring the balance between privacy and trade? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 5-13. (2020)

Antal Tamás: A brit esküdtbíráskodás és az angol "remekjogászok" a 19. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 5-16. (2019)

Balogh Elemér: A trieri érseki tartomány bírósági szervezete : adalék a középkori egyházi bíráskodás németországi intézménytörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 5-33. (2020)

Blutman László: The language and logic of inquiry : some basic problems. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 5-21. (2021)

Boda Zoltán: Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárás és a személyiségi jogsértés miatt indult polgári per konkurálása. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (11). pp. 5-22. (2021)

Bodzási Balázs: Bemerkungen zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-118/17. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 5-14. (2020)

Diószegi Szabó Pál: Isten ítélete, fegyverben : a hazai perdöntő bajvívásról az Anjou-korban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 35-55. (2020)

Gál Andor: A bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítása mint büntetendő cselekmény. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 57-71. (2020)

Hajdu Gábor: A Doha Forduló célkitűzéseinek utóélete : befektetési és kereskedelmi implikációk. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 63-77. (2020)

Hajdú József: Occupational health and safety in a robot blended workplace. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 23-39. (2021)

Hajdú József: The collective complaint procedure of the European Committee of social rights. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 73-85. (2020)

Hussein Jasmine: Első vagy hátsó ajtó? : az elektronikus felügyelet alkalmazása a büntetés-végrehajtásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (9). pp. 23-35. (2019)

Jankó-Badó Andrea: Az otthonszülés empirikus jogszociológiai vizsgálata : a jogot közvetítő társadalmi erőtér hatásainak elemzése kvalitatív interjúk tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (11). pp. 23-47. (2021)

Juhász Zsuzsanna: A COVID-19 kihívásai börtönkörnyezetben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 65-80. (2020)

Juhász Zsuzsanna: Külföldi fogvatartottak Európa börtöneiben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 49-61. (2019)

Juhász Zsuzsanna: A fogvatartottak levelezésének tiszteletben tartásához való jog az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikke alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 87-99. (2020)

Juhász Zsuzsanna: A fogvatartottak éhségsztrájkhoz való joga. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 41-56. (2021)

Juhász Zsuzsanna: A szabadságvesztésről nemzetközi kitekintésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 2. pp. 163-178. (2020)

Karsai Krisztina: European criminal policy. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 63-81. (2019)

Kiss Barnabás: Az alkotmány, illetve az alaptörvény fogalma és viszonyának alakulása a magyar közjog történetében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 101-124. (2020)

Koluman Emre: The nationality of the investor in international investment arbitration and the dual nationality problem. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 39-62. (2020)

Korsósné Delacasse Krisztina: A csalás törvényi szabályozásának alakulása a XIX. századi büntetőjogi kodifikáció előtt : a XVIII. század végének két kodifikációs kísérlete Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 99-111. (2019)

Krusóczki Bence: Magánjogi oltalom vagy tételes versenytörvény - az 1923. évi V. törvénycikk megalkotásának körülményei. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 87-98. (2020)

Lichtenstein András: Az ügyészi vádmonopólium korrektívumai Európa egyes államaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (11). pp. 73-85. (2021)

Lichtenstein András: A legalitás és az officialitás elvének jogirodalmi és joggyakorlati értelmezése. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (8). pp. 19-32. (2018)

Lichtenstein András: A terhelt emberi jogai és a büntetőeljárás egyes alapelvei. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 305-337. (2018)

Lukács Adrienn: Az elfeledtetéshez való jog a munkajogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 57-69. (2021)

Mezőfi Viktória: Megtörtént : viktimológiai vizsgálódások a szexuális bűncselekmények körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (2). pp. 221-258. (2019)

Molnár Erzsébet: Büntetőjogi felelősség a magánjogiasodás útján? : a mulasztás büntetendőségének normatív alapjáról a vezetői felelősség tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 83-112. (2019)

Nagy Nikolett: Erőszak és szexualitás a börtön falain belül. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 371-404. (2018)

Nagy Péter: A katonai büntetések és a katonai mellékbüntetések alkalmazása, különös tekintettel a szolgálati törvényben lévő fenyítésekre. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 405-445. (2018)

Nagy Zsolt: Jog és igazgatás : történeti gyökerek. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 113-138. (2019)

Nagy Zsolt: A Kritikai Jogi Tanulmányok, mint jogszociológiai mozgalom és intellektuális következményei. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 125-150. (2020)

Pataki Bettina: A gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősítési dilemmái. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 479-513. (2018)

Pozsonyi Norbert: Adalékok az in iure eljárási szak előkészítésének gyakorlatához a praetori perben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 71-92. (2021)

Pétervári Máté: A szolgabírák jogállása az 1870. évi XLII. tc. időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 81-97. (2020)

Richter Béla: Politikai irányeszmék hatása a polgári perjogra. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (3) 2. pp. 1-132. (1938)

Schiffner Imola: A Rottmann-ügy öröksége, avagy az uniós polgárság elvesztésének új kérdései a JY v. Wiener Landesregierung ügy alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 93-111. (2021)

Soós Edit: Better regulation in the European Union. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 115-133. (2020)

Szabadfalvi József: Jogállamiság - jogérvényesítés - jogvédelem - közjogi bíráskodás összefüggései a dualizmus kori magyar jog- és államtudományi irodalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 113-130. (2021)

Szabó Attila: Azonos nemű párok lehetősége gyermek örökbefogadására. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 189-199. (2020)

Sziebig Orsolya Johanna: A nemzetközi környezetvédelmi jog és a nukleáris jog metszéspontjai - új fejlemények és tendenciák. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 131-143. (2021)

Sziebig Orsolya Johanna: A vadvilággal kapcsolatos bűncselekmények fogalma a nemzetközi közjog szemszögéből. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 177-194. (2020)

Szilágyi Veronika: Az információforrás védelme a büntetőeljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 597-626. (2018)

Szivós Kristóf: Az 1911. évi I. törvénycikk hatálybalépésének körülményei. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 201-217. (2020)

Szivós Kristóf: Az eshetőségi elv a plószi perrendtartás perfelvételi tárgyalásán. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (11). pp. 87-100. (2021)

Sztoján Krisztina: Bűnszövetség és bűnszervezet : minősítési és elhatárolási dilemmák a joggyakorlatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 691-721. (2018)

Tamási Anna Éva: Érvek és ellenérvek a polgári házasságról, külföldi minták hatása a magyar törvényhozásra. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 145-162. (2021)

Tapodi Péter Ádám: A mulasztásról. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 723-754. (2018)

Timár Balázs: A magyar bírósági szervezet a forradalmak és Trianon után. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 219-232. (2020)

Tóth Attila Tas and Szomora Zsolt: A hűtlen kezelés minősítési kérdései a bűncselekmény polgári jogi hátterének fényében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 135-149. (2020)

Váradi Szilvia: Az uniós dokumentumokhoz való hozzáférés joga az Európai Unió Bíróságának adatvédelmi esetjoga tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 151-176. (2020)

Váradi Szilvia: "Hozzájárult. Vagy mégsem?" : a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás érvényességének szempontjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 163-179. (2021)

Víg Zoltán: Contractual offer under the Vienna convention : the latest developments in the case-law. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 195-208. (2020)

Víg Zoltán: The conclusion of international sale contract under the CISG. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 177-188. (2020)

Árva Máté László: A szerződésszerűség a digitális egységes piac perspektívájából. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 7-35. (2018)

Book

25 éves a mezőgazdasági jog oktatása a tudományegyetemeken : [emlékülés], Szeged, 1976. március 29-30. (1976)

Az államok nemzetközi jogi felelőssége - tíz év után : in memoriam Nagy Károly 1932-2001 : a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tudományos emlékülése : Szeged, 2011. november 11. ISBN 978 615 5300 04 2, (2013)

Az új alaptörvény és a jogélet reformja. ISBN 978-963-306-142-8, (2013)

Az üzemi balesetek orvoslásának munkajogi, társadalombiztosítási és szociálpolitikai eszközei : nemzetközi kollokvium, Szeged, 1976. november 24-26. (1976)

Korai angolszász törvények. (1992)

A Lex Irnitana : egy Flavius-kori municipium törvénye. (2007)

Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ. (1981)

Actes du colloque portant sur "La lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme". ISBN 978-963-306-657-7, (2019)

Centenaria : ende des langen 19. Jahrhunderts = The end of the long 19th century : konferenz Szeged, 5-7. Dezember 2018. ISBN 978-615-5411-88-5, (2020)

Constitutions nationales et valeurs européennes. ISBN 978-963-306-445-0, (2015)

Dialogues et diversités francophones. ISBN 978-963-306-273-9, (2014)

Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században. ISBN 978-615-5411-75-5, (2018)

Gazdasági tendenciák és jogi kihívások a 21. században 2. ISBN 978-615-5411-92-2, (2020)

Interstate relations. ISBN 978-615-5411-78-6, (2019)

Les relations interétatiques. ISBN 978-615-5411-79-3, (2019)

Természeti és ipari katasztrófák. ISBN 978 963 306 134 3, (2012)

Bibó István: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban. (1934)

Blutman László and Erdős André and Fejes Zsuzsanna and Hárs András and Juhász Krisztina and Karsai Krisztina and Kertészné Váradi Szilvia and Mezei Péter and Nagy Csongor István and Szalai Anikó and Sziebig Orsolya Johanna and Víg Zoltán: Államközi kapcsolatok. ISBN 978-615-5411-77-9, (2019)

Csiky János: Az Állandó Nemzetközi Biróság [!Bíróság] véleményező hatásköre : az 1933/34. tanévben a nemzetközi jogi pályatételre beadott, s díjat nyert pályamunka. (1935)

Csiky János: Az általános jogelvek, mint a nemzetközi jog forrása. (1934)

Deák János: Kegyuri [kegyúri] jog Magyarországon a reformatióig [reformációig]. (1916)

Hans Kelsen: Az államelmélet alapvonalai. (1927)

Jacobinus János: Jacobinus János erdélyi kancellár formuláskönyve (1602). (1947)

Kelemen László: A jogképesség és a személyállapot hazánkban az árpádházi királyok alatt. (1927)

Kelemen László: A nem befolyása a jog és cselekvőképességre a törzsi szervezettől a Hármaskönyv koráig. (1929)

Klebelsberg Kuno and Juhász Gyula and Oláh Gábor and Zolnai Béla and Moór Gyula and Kolosváry Bálint and Issekutz Béla and Menyhárt Gáspár and Somogyi Szilveszter: Tóth Károly emlékezete. (1928)

Kolosváry Bálint: Az arckép és a jog : előadás a M. Kir. Ferencz József Tud. Egyetem 1927 május 29-iki évzáró közgyűlésén. (1927)

Martonyi János: Nyitás és identitás : geopolitika, világkereskedelem, Európa. ISBN 978-615-5411-66-3, (2018)

Némethy Sándor: A tiszti fegyverhasználat. (1936)

Polner Ödön: Állami létünk és a nemzeti királyság. (1929)

Szabó József: Dancig nemzetközi jogi helyzete. (1934)

Tárkány Szűcs Ernő: Mártély népi jogélete = Das völkische Rechtsleben in Mártély = La vie populaire juridique a Martély. (1944)

Tóth Judit: Kézikönyv a jogklinikai képzéshez. ISBN 978-615-5411-57-1, (2017)

Túry Sándor Kornél: A biztositási [biztosítási] szerződés szabályozásának alapvető szempontjai az ujabb [!újabb] külföldi törvényalkotásokban. (1928)

Viski Károly: Bírópecsét : egy Árpád-kori jogszokás emléke. (1930)

Book Section

Majoros Tímea: A Be.-módosítások az időszerűség követelményének jegyében. In: Állam és jog - kodifikációs kihívások napjainkban, (3). pp. 149-155. (2013)

Pongrácz Alex: Ment-e a szuverenitáselméletek által a világ elébb? : avagy a szuverenitás fogalma Horváth Barna "Angol jogelméletében". In: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója : Horváth Barna emlékkönyv, (67). pp. 170-184. (2017)

Conference or Workshop Item

Balog Balázs: A haszonbérleti szerződés a XIX. század magyar bírói gyakorlatában : az Osztrák Polgári Törvénykönyv hatása a magyar magánjogra.

Borbényi Laura: A jogtárgyharmonikus értelmezés a bírói gyakorlat tükrében.

Bódis Berta Brigitta: Az élethez való jog : az élet, mint érték.

Bóta Zsuzsanna: Az MNV Zrt., avagy az állami szuperholding társasági jogi analízise.

Czibolya Ágnes: Körjegyzőség - Közös hivatal.

Gulyás Nóra: A Lisszaboni Szerződés hatása a nemzeti parlamentek szubszidiaritásvizsgálataira.

Gyémánt András: Jogellenes drogpolitika, vagy téves jogértelmezés a bírói jogalkalmazásban? : a fogyasztás, mint elkövetési magatartás a kábítószerrel való visszaélés bűncselekményében.

Gál Andor: A gyermekprostitúció anyagi büntetőjogi kérdései, különös tekintettel az ügyfél cselekményére.

Gönczi Gergely: A kármegosztás jogintézménye a lex Rhodia tükrében, kitekintéssel annak modern továbbélésére.

Hajdú Attila Balázs: A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás elméleti és gyakorlati kérdései.

Hollós Annamária and Sovány Attila: A prostitúció régen és ma.

Ivanics Dorina: A termékmegjelenítés.

Kardos Cintia: Holtomiglan, holtodiglan : avagy a családon belüli erőszak az alkotmányjog aspektusából.

Kecskés Tamás: A többes állampolgárok diplomáciai védelme.

Kereki Ádám: A terrorizmus finanszírozása az állam nemzetközi jogi felelősségének tükrében.

Kis Petra: Jegyző : az állami és önkormányzati igazgatás metszéspontjában.

Kálmán Renáta: Az örökbefogadás, különös tekintettel a nemzetközi örökbefogadásra.

Kéri Judit: A magánélet szociális jogi határai.

Legát Csaba: A gyülekezési jog megítélése a Képviselőházi Naplók alapján 1877/78-ban.

Lukács Adrienn: A munkavállalók személyiségi jogainak védelme, különös tekintettel a munkahelyi kamerákra.

Masa Gabriella: Szeged Város Bűnfenyítő Törvényszékének ítélkezési gyakorlata 1861 és 1864 között.

Mayer Erzsébet: A föld méhe kincseinek magáncélú kihasználása egyes kérdéseiről az antik Rómában.

Megyesi Tímea: A Nemzeti Földalapba tartozó termőföldek hasznosításának szabályai.

Molnár Erzsébet: Az ajánlat jogintézményének szabályozása a hazai és a nemzetközi joggyakorlat tükrében.

Monori Zsuzsanna Éva: Zaklatás : egy tényállás kritikája a magyar joggyakorlat tükrében.

Nagy Renáta: Digitalizálni, vagy nem digitalizálni?! : ez, itt a kérdés - az írott mű kezelésének jogi problematikája.

Németh Kamilla: Az építési közbeszerzési eljárás a 2011. évi CVIII. törvény fényében.

Patyi Zsófia and Frányó Zita Dorottya: Lehetőség vagy korlátozás : az internet az emberi jogok tükrében.

Pongó Tamás: A boldogság, mint alkotmányos érték megjelenítése európai alkotmányokban.

Pozsár Zoltán: A munkaviszony keretében létrehozott találmányok szabályozása.

Pénzes Ernő and Miklós Gergő: Eredeti vagy mégsem? : gondolatok az eredetiség és a képzőművészet szerzői jogi vonatkozásairól.

Pétervári Máté: A magyar csődjog fejlődése a 19. század közepéig.

Simon Emese and Szalóky Béla: A lakhatáshoz való jog kérdéskörének alakulása Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

Sutka Csilla and Széles Flóra: A Cherokee Nemzet mint szuverén hatalom, 1831-1832.

Szabó Nóra Katalin: A házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének összehasonlítása.

Szalma Borbála: Mérnöki visszafejtés, mint az innováció hajtóereje?!

Tamás Csaba: Részességi alakzatok a furtum delictuma esetén.

Tornyai Gergely: A szervezett bűnözés per se inkriminációja az uniós jogharmonizáció tükrében.

Tribl Norbert: A történeti alkotmány vívmányai az Alaptörvényben és az Alkotmánybíróság joggyakorlatában.

Tóth Mónika: Az intézeten kívüli szülés alapjogi megközelítése : javaslat egy új szabályozás kialakításához.

Végh Nándor: Az adatvédelem intézményi változásának problémái Magyarországon.

Zádori Tamás: Változások a bíróságok belső igazgatásában.

Journal

AUSz: Sectio Juridico-politica Tomus XV. Fasc. 2. (1940)

This list was generated on 2023. február 8. 10:58:51 CET.