Items where Subject is "05.05.01.03. History of law"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 30.

Article

Antal Tamás: A brit esküdtbíráskodás és az angol "remekjogászok" a 19. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 5-16. (2019)

Balogh Elemér: A trieri érseki tartomány bírósági szervezete : adalék a középkori egyházi bíráskodás németországi intézménytörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 5-33. (2020)

Diószegi Szabó Pál: Isten ítélete, fegyverben : a hazai perdöntő bajvívásról az Anjou-korban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 35-55. (2020)

Gál Andor: A bűncselekmény elkövetésére irányuló szándék felhívás nélküli kinyilvánítása mint büntetendő cselekmény. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 57-71. (2020)

Nagy Zsolt: Jog és igazgatás : történeti gyökerek. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 113-138. (2019)

Pozsonyi Norbert: Adalékok az in iure eljárási szak előkészítésének gyakorlatához a praetori perben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 71-92. (2021)

Pétervári Máté: A szolgabírák jogállása az 1870. évi XLII. tc. időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 81-97. (2020)

Szabadfalvi József: Jogállamiság - jogérvényesítés - jogvédelem - közjogi bíráskodás összefüggései a dualizmus kori magyar jog- és államtudományi irodalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 113-130. (2021)

Szivós Kristóf: Az 1911. évi I. törvénycikk hatálybalépésének körülményei. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 201-217. (2020)

Timár Balázs: A magyar bírósági szervezet a forradalmak és Trianon után. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 219-232. (2020)

Book

Korai angolszász törvények. (1992)

A Lex Irnitana : egy Flavius-kori municipium törvénye. (2007)

Deák János: Kegyuri [kegyúri] jog Magyarországon a reformatióig [reformációig]. (1916)

Jacobinus János: Jacobinus János erdélyi kancellár formuláskönyve (1602). (1947)

Kelemen László: A jogképesség és a személyállapot hazánkban az árpádházi királyok alatt. (1927)

Kelemen László: A nem befolyása a jog és cselekvőképességre a törzsi szervezettől a Hármaskönyv koráig. (1929)

Polner Ödön: Állami létünk és a nemzeti királyság. (1929)

Szabó József: Dancig nemzetközi jogi helyzete. (1934)

Tárkány Szűcs Ernő: Mártély népi jogélete = Das völkische Rechtsleben in Mártély = La vie populaire juridique a Martély. (1944)

Viski Károly: Bírópecsét : egy Árpád-kori jogszokás emléke. (1930)

Book Section

Pongrácz Alex: Ment-e a szuverenitáselméletek által a világ elébb? : avagy a szuverenitás fogalma Horváth Barna "Angol jogelméletében". In: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója : Horváth Barna emlékkönyv, (67). pp. 170-184. (2017)

Conference or Workshop Item

Balog Balázs: A haszonbérleti szerződés a XIX. század magyar bírói gyakorlatában : az Osztrák Polgári Törvénykönyv hatása a magyar magánjogra.

Bódis Berta Brigitta: Az élethez való jog : az élet, mint érték.

Gönczi Gergely: A kármegosztás jogintézménye a lex Rhodia tükrében, kitekintéssel annak modern továbbélésére.

Legát Csaba: A gyülekezési jog megítélése a Képviselőházi Naplók alapján 1877/78-ban.

Masa Gabriella: Szeged Város Bűnfenyítő Törvényszékének ítélkezési gyakorlata 1861 és 1864 között.

Mayer Erzsébet: A föld méhe kincseinek magáncélú kihasználása egyes kérdéseiről az antik Rómában.

Pétervári Máté: A magyar csődjog fejlődése a 19. század közepéig.

Sutka Csilla and Széles Flóra: A Cherokee Nemzet mint szuverén hatalom, 1831-1832.

Tamás Csaba: Részességi alakzatok a furtum delictuma esetén.

This list was generated on 2023. február 25. 10:59:03 CET.