Items where Subject is "05.07. Social and economic geography"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 187.

Article

Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa kutatására 50. konferenciájáról - XI. Több nemzetiségű államoktól napjaink geopolitikájáig tudományos konferencia. In: Geopolitikai szemle, (1) 3. pp. 133-141. (2019)

Abonyiné Palotás Jolán and Komarek Levente: Changes in Hungarian spatial differences during the past two decades. In: Review on agriculture and rural development, (4) 1-2. pp. 29-37. (2015)

Abonyiné Palotás Jolán: A Dél-Alföld fejlődésének kritikus pontjai. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 43-51. (2004)

Apjok Vivien: Fürdővárosi vágyak - Maros-part, termálfürdő és idegenforgalom Makón = Wishes of a spa town - coast of Maros, thermal bath and tourism in Makó. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 71-88. (2021)

Bajmócy Péter: A lakóhelyi szuburbanizáció terének lehatárolása a vidéki Magyarországon. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 61-69. (2004)

Balogh András: Az aprófalvasodás idő- és térbeli sajátosságai Magyarországon. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 113-119. (2004)

Becsei József: Új vonások a tanyafejlődésben. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 35-42. (2004)

Bodnár Gábor: Implications of rural areas and demography in the Dél-Alföld Region. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 98-104. (2011)

Boros Lajos: A településmarketing elhanyagolt küldetése. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 79-88. (2004)

Bózsó Péter Tamás: Montenegró és a geopolitika : két nagyprojekt tükrében. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 5-21. (2020)

Csatári Bálint and Kanalas Imre and Tóth Krisztina: Kistérség-fejlődési típusok, különös tekintettel a humán tényezőkre. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 149-161. (2004)

Fehér Andrea and Goşa Vasile and Hurmuzache Tabita and Stanciu Sorin: The impact of European Economic Recovery Plan (EERP) on Romanian rural area. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 218-222. (2011)

Fehér Andrea and Goşa Vasile and Stanciu Sorin and Hurmuzache Tabita and Toader Cosmina Simona: Stage of implementation of the National Rural Development Programme in Romania three years after the adhesion. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 223-228. (2011)

Fejős Bence: A tripoláris világrend : az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország és Kína gazdasági és kereskedelmi kapcsolatai. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 187-206. (2020)

Folberth Péter: Ipari park hálózat, mint sajátos magyar infrastrukturális rendszer. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 121-125. (2004)

Forró Tamás: Az állami közlekedési infrastruktúraberuházásokhoz kapcsolódó csereerdősítési eljárások jogintézményi háttere. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes discipulorum iurisprudentiae, (1). pp. 65-88. (2018)

Fóti Miklós and Pánya István: Bács mezőváros középkori és kora újkori térszerkezete = The urban spatial structure of the medieval and early-modern-period Bács town. In: Belvedere Meridionale, (34) 4. pp. 73-101. (2022)

Garaczi Imre: Kelet-Közép-Európa mentális geopolitikai és geostratégiai közelmúltja. In: Geopolitikai szemle, (2) 1. pp. 121-148. (2020)

Garamhegyi Ábel: Egy válságkommunikációs modell a helymarketingben. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 53-60. (2004)

Glofák Péter: A gazdasági konjunktúra hatása az eurázsiai katonai erőviszonyokra. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 297-312. (2020)

Gulyás László: Beszámoló a VIKEK 56. konferenciájáról : 2021. október 8. In: Geopolitikai szemle, (3) 1-2. pp. 119-121. (2021)

Gulyás Péter: Átalakuló kismezővárosok az Alföldön. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 127-132. (2004)

Gyurcsek Tamás: Innovációval a fenntartható fejlődésért : a környezet minőségi állapotának védelme és javítása a Dél-Alföldön. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 139-143. (2004)

Gál József and Tóth Erika: Napkor : possibilities of a settlement in periphery from the aspect of regional development. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 43-51. (2011)

Gálné Horváth Ildikó: Role of inhabitants living outside of towns in rural areas. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 93-97. (2011)

Horváth Levente: Kína geopolitikai szerepe a Kelet-Közép-Európai régióban. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 189-209. (2020)

Horváth Levente: Kínai geopolitikai gondolkodásmód és az "Egy övezet egy út" kezdeményezés. In: Geopolitikai szemle, (2) 1. pp. 203-220. (2020)

Horváth Csilla: A közösség értelmezése, jellegzetességei és területi vonatkozásai. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 103-125. (2020)

Iosim Iasmina and Popescu Gabriela and Suba Anka and Sirbulescu Claudia: Business image and strategies in Romanian agritourism. In: Review on agriculture and rural development, (10) 1-2. pp. 107-114. (2021)

Iváncsics Vera and Filepné Kovács Krisztina: Characteristics of post socialist spatial development of the functional urban area of Veszprém, Hungary. In: Journal of environmental geography, (12) 3-4. pp. 33-43. (2019)

Juray Tünde: A városi turizmusfejlesztés és -tervezés kérdései a szegedi turisztikai koncepció készítésének kapcsán. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 89-98. (2004)

Kelemen Csongor: A román geopolitikai gondolkodás rövid története. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 251-267. (2020)

Keserű Imre: A szuburbanizáció néhány közlekedési vonatkozása. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 163-168. (2004)

Kis Krisztián: Gondolatok a vidékfejlesztés "rendszertanáról" : a teljesség felé... In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 3. pp. 11-27. (2019)

Kiss László: Kombinált vasúti-közúti személyszállítás Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyes területein. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 169-173. (2004)

Kiss Tünde: Gondolatok a falusi turizmusról. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 175-179. (2004)

Kovács Nóra: A Közel-Kelet turisztikailag legvonzóbb országa. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 187-192. (2004)

Krajkó Gyula: A gazdasági mikrokörzetek elvi és módszertani kérdései. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 11-27. (2004)

Kádár László: Tâches d'aujourd'hui de la géographie de la Grande Plaine Hongroise. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 18. (1946)

Lédig Zoltán: Állami támogatások a geopolitikai célok szolgálatában. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 211-221. (2020)

Magyar Veronika: Connection of farming and the landscape forming in the Benedictines. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 88-92. (2011)

Mezei János Imre and Fehér Dávid János and Lazányi Kornélia: Fogyasztói vélemények a kötöttpályás közlekedéssel kapcsolatban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 133-142. (2018)

Mori Margherita: Financial innovation in agriculture. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 18-25. (2011)

Mátyás Judit: A nyelvtudás és interkulturális szemléletmód szerepe a magyarországi turizmus-szektorban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 127-140. (2020)

Mészáros Rezső: Szeged jövőképei. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 29-34. (2004)

Nagy Frigyes: The relation of common and national agricultural policy. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 12-17. (2011)

Novoszáth Péter: Európai közlekedési beruházások Kelet-Közép-Európában a CEF (Connecting Europe Facility) transport program keretében, 2014-2018. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 13-35. (2020)

Németh Viktória: Skandinávia a geopolitika térképén. In: Geopolitikai szemle, (1) 3. pp. 85-104. (2019)

Oltean Sándor: USA és Kína közötti reláció vizsgálata Thuküdidész csapdáján keresztül. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 171-188. (2020)

Oláh Judit and Pakurár Miklós: Statistical overview of employment by economic activity and professional status in EU. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 52-58. (2011)

Panyor Ágota: A védett eredetű földrajzi jelzésű termékek jelentősége a vidékfejlesztésben. In: Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet 2006. évi tudományos évkönyve, (1). pp. 78-84. (2006)

Pap Tibor: A vajdasági magyarok szülőföldhöz való viszonyulásának geo- és etnopolitikai kontextusa : Vajdaság (és) a Bal(-)kánon: geopolitikai és szemantikai mozgások 1918-tól napjainkig I. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 269-285. (2020)

Perényi Bálint: Adalékok a geopolitika kialakulás-történetéhez. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 155-170. (2020)

Pogácsás Péter: A társadalomföldrajzi régióalkotás néhány kihívása, és kezelésük a rendszerváltozás utáni Magyarország példáján keresztül. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 77-94. (2018)

Pánya István: Hájszentlőrinc mezőváros topográfiája = Topography of the market town of Hájszentlőrinc. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 162-181. (2022)

Péter Zsolt and Orosz Dániel: A vidéki területek ellenálló képességének javítása okos megoldások segítségével. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 37-57. (2020)

Sashalmi Ádám: Trieszt szerepe az olasz geopolitikai és geoökonómiai elképzelésekben a két világháború között. In: Geopolitikai szemle, (1) 3. pp. 105-116. (2019)

Sashalmi Ádám: Az Alpok-Adria Munkaközösség létrehozása mögötti olasz geopolitikai és geoökonómiai elképzelések. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 95-107. (2018)

Sinka Róbert: Gondolatok az információs társadalom földrajzi diskurzusához. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 193-198. (2004)

Suba János: Katonai források Románia történeti földrajzának tanulmányozásához 1923-1941. In: Geopolitikai szemle, (2) 1. pp. 107-119. (2020)

Szabó Zoltán Tamás and Forgó Gábor and Alpek B. Levente: A COVID-19 járvány nyomán formálódó szemléletváltás elemeinek megjelenése a 2020. évi uniós válságkezelés, valamint a 2020-ban közzétett új uniós iparstratégia dokumentumaiban. In: Geopolitikai szemle, (3) 1-2. pp. 27-53. (2021)

Szabó Pál Péter: A területi kohézió fogalmának értelmezési lehetőségei az Európai Unióban. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 59-73. (2020)

Szekeresné Köteles Rita: Way to sustainable development : sustainable society. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 229-234. (2011)

Szilágyi István: Brazília : a modernizációs diktatúrától a hibrid posztdemokráciáig. In: Geopolitikai szemle, (1) 3. pp. 23-52. (2019)

Szilágyi István: Geopolitical changes, emerging countries (BRICS) and the question of sub-imperialism in our days. In: Geopolitikai szemle, (3) 1-2. pp. 77-101. (2021)

Szilágyi István: Cambios geopolíticos, países emergentes (BRICS) y la cuestión del subimperialismo en nuestros días : el caso de Brasil. In: Acta hispanica. pp. 189-201. (2020)

Szuppinger Péter: Regionális különbségek az energiatakarékossági pályázati rendszer eredményeiben. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 199-204. (2004)

Szűcs Diána: Hogyan tovább? : magyar almatermesztés a XXI. században. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 25-46. (2020)

Tolnai Viola: Tolna megye aprófalvainak demográfiai jellemzői. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 205-210. (2004)

Tóth Krisztina: Lakáspiaci tendenciák az Alföldön. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 211-216. (2004)

Ungureanu George and Chiran Aurel and Ciurea Ion Valeriu and Gindu Elena and Brezuleanu Strjarel: Tourism, social and economic balance tool and culture in rural area of Romania. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 80-87. (2011)

Ungureanu George and Chiran Aurel and Gindu Elena and Brezuleanu Strjarel and Ciurea Ion Valeriu and Dudas Anca: Opportunities for improvement of tourism and agri-business in Romania : case study vârtop arieşeni "apuseni mountains. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (6) 1. pp. 464-470. (2011)

Uzzoli Annamária: Az egészségegyenlőtlenségek területi különbségei Magyarországon : az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szerepének értelmezése. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 9-24. (2020)

Zoltai Alexandra: Kína geopolitikai és geoökonómiai stratégiája az Északi-sarkon : új régiós nagyhatalom a láthatáron? In: Geopolitikai szemle, (2) 1. pp. 183-202. (2020)

Book

A tudás szolgálatában. ISBN 978 963 08 5415 3, (2012)

40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. ISBN 963 460 378 5, (2004)

Bajmócy Zoltán and Gébert Judit and Málovics György and Elekes Zoltán and Dombi Judit: Beszélünk a részvételről... : megyei jogú városok fejlesztési dokumentumainak elemzése az érintetti részvétel aspektusából. ISBN 978-963-306-403-0, (2015)

Bali Lóránt: Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás és szomszéd településeinek, valamint Muraköz megye opcinák társadalmi-gazdasági tényezőinek elemző bemutatása. ISBN 978-963-89724-4-6, (2014)

Bali Lóránt: Predstavljanje društveno-gospodarstvenih čimbenika Pomurskog nacionalnog udruženja za regionalni razvoj i susjednih naselja, odnosno općina Međimurske županije. ISBN 978 963 89724 4 6, (2014)

Győri Ferenc: Tehetségföldrajz : magyarországi vizsgálatok. ISBN 978 963 08 2620 4, (2011)

Körtvélyessy László: Hódmezővásárhely gazdaság-földrajza. (1942)

M. Szabó László: Turkeve [Túrkeve] és az Alsó-Berettyómellék földrajza. (1942)

Péti Márton: A területi tervezés és fejlesztés a fenntarthatóság jegyében & stratégiai környezeti vizsgálatok földrajzi szemlélettel. ISBN 978 963 315 024 5, (2011)

Szentgáli Károly: Balatonkenese. (1942)

Veres Lajos: Regionális földrajzi tanulmányok. ISBN 978 963 89724 2 2, (2013)

Ürmössyné Nagy Júlia: Gödöllő emberföldrajzi leírása. (1927)

Book Section

Besze Tamás and Tapasztó Sándor: A városfejlesztés közlekedésfejlesztési aspektusai : Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése EU-nagyprojekt. In: Szolgáltatások világa. pp. 265-287. (2009)

Bándi Gyula: A visszalépés tilalma és a környezetvédelem. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 9-23. (2017)

Bánhidai Csilla: Kárpát-medencei ajándékok. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 249-262. (2017)

Drotár Nikolett and Hanusz Árpád: Kulturális értékek, mint turisztikai imázs elemek a Kárpát-medence északkeleti részén. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 219-232. (2017)

Farkas Csamangó Erika: A környezeti levegő szennyezettségének csökkentése a "Tiszta levegőt Európának" programról. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 62-70. (2017)

Fodor László: Szarvas város környezetvédelme : szemelvények a helyi környezeti politika és szabályozás köréből. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 71-84. (2017)

Gulyás László: Előszó. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). p. 11. (2017)

Gyarmatiné Bányai Edit and Rényi Zsolt Dániel: Turizmus 2.0 : a kollaboráció új formáit lehetővé tevő alrendszerek bemutatása. In: Szolgáltatások világa. pp. 317-331. (2009)

Gál Rita Ilona: A turizmus új útjai Európában a COVID-19 világjárvány után. In: Európa új utakon: a COVID-19 járvány és a Brexit társadalmi és jogi hatásai, (11). pp. 37-47. (2021)

Hakszer Richárd: Határon átnyúló fejlesztési programok a magyar-szlovák határtérségben. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 201-218. (2017)

Horeczki Réka: Kelet-európai kisvárosok fejlődési tendenciáinak értékelése a XX. században. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 255-271. (2016)

Horváth Alexandra and Győri Ferenc: Vízi turisztikai szokások felmérése és a lapátos megállóhelyek fejlesztésének lehetőségei a dél-alföldi Tiszán és mellékfolyóin. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 62-63. (2018)

Juhász Zsuzsanna: Környezetbarát megoldások a büntetés-végrehajtásban. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 210-215. (2017)

Kiss Barnabás: Az ember és a környezet kapcsolata alkotmányi szabályozásának egyes kérdései. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 250-258. (2017)

Klonkai László: Az 1990-es évek a Dél-Alföldről szemlélve. In: Versenyképesség - regionális versenyképesség. pp. 265-274. (2000)

Koltai Zoltán: Városok vonzereje országos és regionális léptékben. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 272-289. (2016)

Koszorú Lajos: Mai térszerkezeti és városhálózati folyamatok Kárpát-medencei modelljei. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 499-517. (2017)

Kotosz Balázs and Gaunard-Anderson Marie-France and Lukovics Miklós: A Szegedi Tudományegyetem és az Université de Lorraine helyi gazdaságra gyakorolt hatásának számszerűsítése. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 240-254. (2016)

Kotosz Balázs and Lukovics Miklós and Zuti Bence and Molnár Gabriella: Egyetemi funkciók és helyi gazdasági hatások : módszertani problémák és lehetséges megoldások. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 185-203. (2016)

Koós Bálint: Egy hanyatló vidéki térségben megtelepült nagyvállalat társadalmi hatásai. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 313-325. (2017)

Kézy Béla and Szűcs Petra and Lukovics Miklós: Sétálhatósági tervezés a városfejlesztésben. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 261-275. (2018)

Lendvai-Leimdörfer Ferenc: Magyarország geopolitikai helyzete Európában. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 45-52. (2000)

Lengyel Imre: Előszó. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. p. 7. (2018)

Lengyel Imre and Lukovics Miklós and Imreh Szabolcs: Tudásalapú fejlesztési koncepció egy kevésbé fejlett régióban : az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont Szegeden. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 153-173. (2018)

Lukovics Miklós and Vizi Noémi and Kézy Béla: Tehetségek vonzásának és megtartásának szempontjai a Dél-Alföldön. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 243-260. (2018)

Marjainé Szerényi Zsuzsanna and Harangozó Gábor and Csépányi Péter and Kovács Eszter: A folyamatos erdőborítás ökoszisztéma-szolgáltatásaira építő fejlesztés, mint alternatíva. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 385-403. (2016)

Mayer Péter and Raffai Csilla: Turisztikai klaszterkultúra-vizsgálat az Őrségben. In: Szolgáltatások világa. pp. 100-107. (2009)

Mezei Balázs: Magyarország helye Közép-Európában : geopolitikai megfontolások. In: Európa közepe - Közép-Európa? : a közép-európai gondolat lehetőségei, (2). pp. 17-21. (2000)

Mihály Péter Dániel: A Vajdaság útikönyvkínálatának változása az elmúlt 15 évben. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 263-268. (2017)

Molnár Gergely: A Kárpát-medence vasúthálózatának területi egyenlőtlenségei. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 267-284. (2020)

Mozsár Ferenc: Az egészségügyben felhasznált erőforrások allokációja. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 136-150. (2018)

Nagy Benedek: A magyar feldolgozóipar átalakulása 2008 és 2013 között : újraiparosodás vagy térbeli átrendeződés. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 45-61. (2016)

Nagy Ilona: Research of public opinions on urban planning ideas : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 286. (2019)

Nagy Ilona: Városfejlesztési elképzelések társadalmi megítélésének vizsgálata. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 210-248. (2019)

Nemes Nagy József: Mezoterek a társadalomban és a gazdaságban. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 105-124. (2016)

Polcsik Balázs and Győri Ferenc: Az olimpiarendezés turisztikai hatásai és a "Budapest 2024" pályázat támogatottsága egy kérdőíves felmérés tükrében. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 46-58. (2017)

Pálfalvi József: A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig. In: Szolgáltatások világa. pp. 224-234. (2009)

Péti Márton and Mozga Gábor: A Kárpát-medencei külhoni magyarlakta térségek egyes társadalmi-gazdasági pozíciói. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 15-29. (2020)

Raffay Zoltán: Az ökoturizmus fejlődési esélyei a Kárpát-medencében. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 233-247. (2017)

Rechnitzer János and Kecskés Petra and Reisinger Adrienn: A Győri Modell - az egyetem, az ipar és a város együttműködési dimenziói. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 225-239. (2016)

Ritter Krisztián: Az agrárágazat szerepének kutatása és annak tapasztalatai Erdélyben. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 255-265. (2020)

Rixer Attila: A közszállítási szolgáltatási minőségkoncepció szabványháttere. In: Szolgáltatások világa. pp. 235-249. (2009)

Sipos Balázs: Pécs első szocialista általános rendezési terve (1951) és annak hatása a város térbeli fejlődésére. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 9., (9). pp. 197-213. (2021)

Szabó László: Tájátalakítás és a kultúra egységesülése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 191-205. (1997)

Szabó Pál and Tóth Balázs István: Új fogalmak térnyerése a hazai területi kutatásokban és területpolitikában. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 125-142. (2016)

Szakálné Kanó Izabella: Az egészségipari tevékenységek térbeli eloszlása Magyarországon. In: Térségek növekedése és fejlődése : egészségipari és tudásalapú fejlesztési stratégiák. pp. 82-99. (2018)

Szederkényi Kornélia: Az Őrségben zajló lakosságcsere hatása a falusi szállásadásra. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 183-192. (2018)

Szederkényi Kornélia: Globális (világ)imanap lokális hatásai. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 339-354. (2017)

Szederkényi Kornélia: Wellness preferenciák az Őrség vidéki turizmusában. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 285-294. (2020)

Sziebig Orsolya Johanna: A veszélyeztetett fajok kereskedelmi szabályozásának szintjei az Európai Unió tagállamaiban. In: A modern állam 21. századi közjogi kihívásai 18. pp. 62-67. (2017)

Szurovecz Zoltán: A zajvédelem hatósági eszközei. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 441-452. (2017)

Szűcs Petra and Lukovics Miklós and Kézy Béla: Régi-új irányok a városfejlesztésben : a sétálható városok nyújtotta gazdaságfejlesztési lehetőségek. In: Várakozások és gazdasági interakciók. pp. 225-238. (2017)

Tőzsér Anett: A székelyföldi és a felvidéki turisztikai szervezeti rendszer összehasonlító vizsgálata. In: Magyarok a Kárpát-medencében 4. : régmúlt és jelen, (27). pp. 295-313. (2020)

Vida György: A társadalmi státusz és a választási részvétel földrajzi összefüggései Magyarországon a 2010 és 2018 közötti országgyűlési választások tükrében. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 9., (9). pp. 215-226. (2021)

Vida György: A vidéki agglomerációk, agglomerálódó térségek és nagyvárosi településegyüttesek versenyképességének sajátosságai. In: Térségek versenyképessége, intelligens szakosodása és újraiparosodása. pp. 204-222. (2016)

Vörös-Torma Katalin: Csökkenő népességű települések fejlesztési lehetőségei Magyarországon. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 327-338. (2017)

Conference or Workshop Item

Logisztika a Dél-Alföldön.

Logisztika a Dél-Alföldön : in memoriam Prohászka Ottó.

Adamov Tabita and Iancu Tiberiu and Pirvulescu Luminita and Pet Elena and Popescu Gabriela and Ciolac Ramona and Suba Anka Roxana and Gordan Marius: Research regarding the analysis of agritourism activity in Apuseni mountains and possibilities to improve it.

Adamov Tabita Cornelia and Iancu Tiberiu and Pirvulescu Luminita and Brad loan and Ciolac Ramona and Suba Anka Roxana: Implications of the Covid-19 pandemic on Romanian tourism.

Adamov Tabita and Iancu Tiberiu and Ciolac Ramona and Popescu Gabriela and Pet Elena and Brad loan: Trends regarding rural tourism.

Bajmócy Zoltán and Szakálné Kanó Izabella: Measuring territorial innovation capacity at subregional level : methodological challenges : [absztrakt].

Benita Maldonado Francisco Javier: The concentration of manufacturing in Mexico : a case study : [absztrakt].

Bános Katalin and Somogyi Andrea and Sipos Gyula: The Budapest Development Pole Program within the strategies of the municipality : [absztrakt].

Ciolac Ramona and Adamov Tabita and Popescu Gabriela and Marin Diana: Agrotourism element of rural development-defining criteria.

Ciolac Ramona and Petroman Cornelia and Adamov Tabita and Marin Diana: Ecotourism - possibility of sustainable development of the western area of Romania.

Dimitrova Rayna and Kyurova Vyara: Evaluation of the consumers' attitudes towards the products of alternative tourism in National park "Rila" : [absztrakt].

Dudás Gábor and Boros Lajos and Vida György: Az Airbnb szállásárait meghatározó tényezők a Balaton turisztikai régióban.

Dujmović Mauro and Radolović Oliver and Vitasović Aljosa: Legal regulation on nautical tourism as a feature of cultural tourism : [absztrakt].

Dujmović Mauro and Vitasović Aljosa and Etinger Dako: The role of tourism in the protection of cultural and historical heritage : [absztrakt].

Dziekański Paweł and Pawlik Andrzej and Wrońska Magdalena and Karpińska Urszula: Development potential and the level of investment expenditure of rural communes of eastern Poland in 2010-2019.

Dénes Sándor: Analysis of local ingredients and dishes on menus of the Southern Great Plain touristic region : [absztrakt].

Farkas Judit: A vidéki Magyarországon megjelenő ökológiai gondolkodás/gyakorlat és a rendszerváltás kapcsolata az ökolfalvak példáján : [absztrakt].

Frisnyák Zsuzsa: A szovjet struktúrák lebontása a közlekedésügyben : [absztrakt].

Gaorgiev Georgi: Natura 2000 and tourism development : [absztrakt].

Glózik Klára: Békés megye turizmusának elemzése 2008-2018 közötti időszakban.

Gordan Marius-Ionuț and Pascariu Anka Roxana and Adamov Tabita and Milin Ioana Anda and Iancu Tiberiu: A network approach to studying rural tourism in the Mureș county rural area in Transylvania, Romania.

Gyarmati Gábor: The role of the organic farming in rural development in last decade.

Iosim Iasmina and Popescu Gabriela and Suba Anka and Sirbulescu Claudia: Business image and strategies in Romanian agritourism.

Izing Máté Antal: A szomszédos országokból érkező működőtőkebefektetések térszerkezeti összefüggései Kárpátalján.

Jurinčic Nina and Ceglar Jurinčič Mirell: (Adven)t(o)urist travelogue and it's illocution power : on the example of a writer and a publicist : [absztrakt].

Kotosz Balázs: Railway escape velocity : [absztrakt].

Kovács Gabriella: Telekommunikációs szolgáltatások fejlesztése a digitális/digitalizált korban - esettanulmány : Almere, a digitális város.

Kulcsár László and Hohl Ferenc and Obádovics Csilla: Telecottages : hopes and realities of rural development : [absztrakt].

Kyurova Vyara: Influence of seasonal factor on the development of hotel industry in Bulgaria : [absztrakt].

Kóródi Márta and Mondok Anita and Szabó Attila: Attitűdök és élményelvárások az "Alföld szíve" belföldi turistáinak utazási döntéseiben.

Lados Mihály and Pongrácz Ferenc: Facing urban challenges : Tungsram smart city action plan.

Lenkovics Beatrix and Töttösi Adrienn and Lelovics Zsuzsanna and Farkas Tibor: Nógrád county : rural tourism?

Nemes Gusztáv: Porszemek a gépezetben : redisztribúció, reflexivitás és helyi intézmények a vidékpolitikában.

Pascariu Anka Roxana and Gordan Marius and Iosim Iasmina and Adamov Tabita and Iancu Tiberiu: The importance of images in the promotion of agroturistic boarding house in the Western region of Romania.

Raskovic Matevz: Methodology and estimation of tourism-related road toll expenditures : experience from the Slovene tourism satellite accounts : [absztakt].

Rittgasszer Imola: The spatiality of the creative micro-regions in Hungary : [absztrakt].

Sebestyén Tamás and Parag Andrea and Kruzslicz Ferenc: Local buzz and the culture of heterogeneity : urbanization vs. localization economies in patent inventor networks : [absztrakt].

Szigeti Máté and Zsótér Brigitta: Examinations related to the investments in Sarkad.

Széles Ivett and Káposzta József: The analysis of Hungary's counties in the view of economic development : [absztrakt].

Toader Cosmina Simona and Fehér Andrea Ana and Orboi Manuela-Dora and Crainic Daniela: Local gastronomic business - premise for the development of Romanian gastronomic tourism.

Uhljár Péter: Városi autópályákat vagy élhető településképet? : korszakváltó stratégia a budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztésére.

Vácz István Dávid: A Khoshtaria koncesszió és az Angol-Perzsa Olajvállalat.

Váczi Virág: "Legyen a tóparti ÁFÉSZ vendége!" : a Velencei-tó térségének turisztikai vizsgálata a Kádár-korszakban : [absztrakt].

Zsótér Brigitta and Gyuricza Tamás: Examinations related to the investments in Gyomaendrőd.

Zsótér Brigitta and Kisdeák Marcell and Gál József and Joóné Muhi Piroska: The investments of Tótkomlós about the population’s contentment investigation.

This list was generated on 2023. március 27. 19:30:48 CEST.