Items where Subject is "06.01.01.03. Ancient history"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 31.

Article

Buhály Attila: Mi köze van Sardurinak Ištarhoz? : asszír logogrammák urartui szolgálatban. In: Aetas, (35) 2. pp. 17-25. (2020)

Grüll Tibor: A Római Birodalom jellemzése II. Agrippa beszédében - Flavius Iosephus: A zsidó háború II. 16.4. (345-401). In: Aetas, (35) 2. pp. 104-125. (2020)

Ormos Bálint: Kutatási lehetőségek a római villa témakörén belül. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 48-49. (2017)

Székely Melinda: "Gyolcsba, bíborba és karmazsinba öltöztél" (Jel 18,16) : textíliák és textilfestékek a principatus kori Római Birodalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 127-137. (2020)

Book

Az Anitta-felirat : i. e. 1600 körül. (1995)

Bukott püspökök, eretnekek, pogányok : késő római szöveggyűjtemény 2. (2012)

Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból. (2010)

Hydatius : Chronica, 379-469. (2005)

A Lex Irnitana : egy Flavius-kori municipium törvénye. (2007)

Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde. (2001)

Maximianus és Constantius dicsőítése : késő római szöveggyűjtemény 4. (2016)

Római történeti és irodalmi tanulmányok II. (1983)

Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii. (1987)

Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére. ISBN 978 963 315 272 1, (2015)

Tanulmányok az antik pentatlon problémáihoz = Studien zur Problemen des Antiken Pentathlons. (1992)

Városi törvények a római köztársaság utolsó századából. (2009)

Az Vörös-tenger körülhajózása : egy ismeretlen alexandriai kereskedő útleírása a Kr. u. 1. századból. (2010)

Marcus Tullius Cicero M. Caelius védelmében mondott beszéde. (1999)

Bara Péter and Illés Imre Áron and Palotás György and Szabó Ádám Ágoston and Varga Ferenc: Hivatalnokok, lázadók, szerzetesek : késő római szöveggyűjtemény 1. (2011)

Iulianus Apostata : Beszéd az antiochiaiak ellen, avagy A Szakállgyűlölő (Or. XII.) : késő római szövegyűjtemény 3. (2014)

Klamm Rezső: Egyptom [Egyiptom] ősvallása a római uralom utolsó századában : doktori értekezés. (1934)

Plinius Secundus Caius: Idősebb Plinius a mágiáról : részletek a 28. és 30. könyvből. (2011)

Szádeczky-Kardoss Samu: Áttelepítés és eltelepedés a görögök történelmében : a történeti idők kezdetétől 362-ig Kr. e. (1941)

T. Horváth Ágnes: A Római Birodalom latin nyelvű levelezésének három évszázada. ISBN 963 86240 4 3, (2002)

Tunnunai Victor: Chronica : 444-565. (2008)

Varga Valéria: Útleírások a római császári korban. (1942)

Wojtilla Gyula: History of Kṛṣiśāstra. (1999)

Conference or Workshop Item

Gellérfi Gergő: Egy adatszerkezet-vizsgálat tanulságai : a pridianum-típusú dokumentumok makrostruktúrája.

Kárpáti András: A hoplon-hoplita terminológia kérdései.

Lakos Katalin: A Bāveru-Jātaka : megjegyzések a Buddha-kori indiai tengeri kereskedelem kérdéséhez.

Toronyi Alexandra: Az alföldi barbaricum szarmata kori települései.

This list was generated on 2022. július 2. 14:19:49 CEST.