Items where Subject is "06. Humanities > 06.01. History and archaeology > 06.01.01. History > 06.01.01.05. Medieval history"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 81.

A

Apró, István: Ambrogio Traversari Magyarországon : 1435-36 : doktori értekezés. (1935)

B

Balogh, Albin: A magyar pénz története az Árpádok idején. (1912)

Balogh, Elemér: A trieri érseki tartomány bírósági szervezete : adalék a középkori egyházi bíráskodás németországi intézménytörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 5-33. (2020)

Balogh, István: Velenczei diplomaták Magyarországról : 1500-1526 : forrástanulmány. (1929)

Bara, Péter: Egy velencei a Magyar Királyságban? : Cerbanus Cerbano és biográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (144). pp. 25-41. (2019)

Barabás, Gábor: A középkori pápaság és Szent Jakab kultuszának metszéspontjában. In: Aetas, (34) 2. pp. 177-182. (2019)

Barabás, Gábor: "nos tuis supplicationibus inclinati, auctoritate tibi presentium indulgemus" : IV. Ince pápa és a szentszéki küldöttbíróság rendszerének magyarországi visszaszorulása a 13. század közepén. In: Aetas, (35) 2. pp. 126-141. (2020)

Barna, Gábor: Saint Margaret of Hungary : the Saint of penance, service to and love of the homeland : 20th century interpretations of Saint Margaret. In: Religion, culture, society, (5). pp. 74-81. (2018)

Bartha, Annamária: Károly Róbert és Nagy Lajos egészsége és betegségei. pp. 7-36. (2013)

Beke, Ida: Erdély társadalma és művelődése az Approbata Constitutiókban. (1927)

Bibó, István: Nomád népek lángelméi : Géza és Sarolt. (1933)

Bibó, István: Nomád népek lángelméi : Árpád. (1932)

Biró, Zsófia: A nádor bíráskodása a királyi udvarban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 25-38. (2020)

Bognár, László: Új generáció és régi szerepek egy krónikás szemével : társadalmi elitek, királyi hatalom és generációváltás II. Richard idején Thomas Walsingham krónikájában. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 19-20. (2017)

Bollók, Ádám: Vendégségben Konstantinápoly 10. századi udvari történetíróinak műhelyében. In: Aetas, (35) 3. pp. 189-198. (2020)

Brandsch, Henrik: Az erdélyi szászok falusi iskolái 1600-ig. (1912)

C

Cs. Sebestyén, Károly: Szeged középkori vára. (1928)

D

Deák, János: Kegyuri [kegyúri] jog Magyarországon a reformatióig [reformációig]. (1916)

Dobozy, Hajnalka: Királynéink az Árpád- és Anjoukorban. (1934)

E

Erdélyi, László: Az első állami egyenes adó elmélete. (1912)

Erdélyi, László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. (1915)

F

Farkas, László: Kézai és a magyar krónikák. (1935)

Fiala, Endre: Pápaság és nemzetállamok a késői középkorban és az újkor hajnalán. (1937)

G

Gyöngyösi, Rozália: Szent Erzsébet thüringiai fejedelemasszony élete. (1917)

H

Hegedűs, Gyöngyi: Where is paradise? : the psychological foundations of the idea of afterlife in medieval Islamic and Jewish thought. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 215-229. (2021)

Herczegh, Frigyes: Sopron vármegye története a Hunyadiak korában : 1437-1490. (1935)

Horváth, Emőke: Violence and passion at court : Brunhilda, a Visigothic princess. In: Acta hispanica, (25). pp. 137-152. (2020)

Hunyadi, Sándor: Az erdélyi püspökség és székeskáptalan Kán László vajdasága alatt = The chapter and the diocese of Transylvania in the reign of Ladislaus Kán, voivode of Transylvania. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 19-46. (2021)

I

Ivanics, Mária and Usmanov, Mirkasym Abdulahatovič: Das Buch der Dschingis-Legende : Däftär-i Cingiz-namä I. : Vorwort, Einführung, Transkription, Wörterbuch, Faksimiles. ISBN 963 482 576 1, (2002)

J

Juhász, Lajos: Thuróczy és Bonfini Krónikájának összehasonlítása Zsigmondtól Mátyásig. (1938)

K

Kelemen, László: A jogképesség és a személyállapot hazánkban az árpádházi királyok alatt. (1927)

Kelemen, László: A nem befolyása a jog és cselekvőképességre a törzsi szervezettől a Hármaskönyv koráig. (1929)

Kis, Iván: Kottanner Jánosné memoárja : retorikai eszközök, a mű lehetséges céljai, és Kottannerné jutalma = Memoires of Helene Kottanner : rhetorical methods, goals of the work and reward of Helene Kottanner. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 54-70. (2021)

Kovács, Szilvia: Magyar ferencesek az Arany Hordában. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 39-40. (2017)

Kovács, Szilvia: Özbeg "tatár kán egy követsége" Nyugaton? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 35-41. (2020)

Kovács, Szilvia and Zimonyi, István and Hatházi, Gábor and Pálóczi Horváth, András and Lyublyanovics, Kyra and Marcsik, Antónia: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban. ISBN 978-963-306-454-2, (2016)

Kulcsár, Péter: Az óbudai egyetem Heltai Gáspár Krónikájában. (1971)

Kádár, Tamás: Az 1272. évi székesfehérvári "palotaforradalom". In: Aetas, (35) 2. pp. 49-65. (2020)

L

Latzkovits, László: Alberik világkrónikájának magyar adatai : forrástanulmány. (1934)

Lovas, Elemér: Árpádházi B. Margit és kora. (1913)

László, Balázs: A királyi jog a Szent István korabeli jogforrásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 99-128. (2020)

M

Makai, János: A Kijevi Rusz első krónikájának magyar fordítása. In: Aetas, (34) 1. pp. 177-183. (2019)

Maléth, Ágnes: Viták a konstanzi zsinaton. pp. 57-72. (2013)

Marossy, Alfonz: Cluny szerzetesi élete Szent Gellért korában. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 85-99. (2001)

Molitoris, Károly: A belső-ausztriai parasztháború 1515-ben : a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy kiadatlan kézírata [kézirata] s egyéb források alapján. (1911)

Molitoris, Károly: A lechmezei csata 955-ben. (1912)

N

Navarro, Alexandre Guida: Viviendas de palafitos en tiempos precoloniales en el continente americano : el caso de las "Estearias" de Maranhão, Brasil. In: Acta hispanica. pp. 37-52. (2020)

Nenad, Obradovic: Egy uralkodó családról másképpen. In: Aetas, (35) 1. pp. 201-203. (2020)

O

Obradovic, Nenad: Zsigmond király és Lazarević István despota : a hűbéri viszony keletkezésének idejéről = King Sigismund and despot Stefan Lazarević : about the time when the vassality began. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 47-53. (2021)

Olajos, Terézia: Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez = Fontes byzantini ad historiam hungaricam aevo ducum et regum e stirpe Arpadiana pertinentes : kiegészítés Moravcsik Gyula "Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai" című forrásgyűjteményéhez. ISBN 978-963-9640-52-8, (2014)

Olasz, Sándor: A kálvini művészetfölfogásról és magyarországi kisugárzásáról. (1973)

P

Pintér-Nagy, Katalin: Is tearing the tent down the symbolic expression of the death penalty? - the traces of an Avar custom in the work of Theophylact Simocatta. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 329-338. (2021)

Piti, Ferenc: I. Lajos király lendvai vásáradománya : 1366? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 69-72. (2020)

Polgár, Szabolcs: Avarok említése középkori földrajzi művekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 73-80. (2020)

Pálinkó, Máté: Amit a középkori Csongrádi Főesperességről és intézményéről tudni érdemes. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 49-50. (2017)

R

Rábai, Krisztina: Egy középkori pecsétnyomó azonosítására tett kísérlet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 81-100. (2020)

Révész, Mária: Romulus Amasaeus : egy bolognai humanista magyar összeköttetései a XVI. század elején. (1933)

Révész, Éva: Idő és emlékezet : a kora Árpád-kori keleti kereszténység hazai egyházi kutatásáról. pp. 73-83. (2013)

S

Skrynnikova, Tatiana Dmitrievna: Status i funkcii poslov čingis-hana. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 371-379. (2021)

Sudár, Balázs: Egy előkelő albán család megkapaszkodása és felemelkedése a magyar végvidéken : az Aranidok. In: Aetas, (35) 3. pp. 5-13. (2020)

Szabados, György: Magyar államszervezet a X. században. pp. 85-129. (2013)

Szabó, Pál: Hunyadi Mátyás életkoráról. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 143-154. (2019)

Szolnoki, Zoltán: Az elit és a mongolok : érdek és bűnhődés a 13. századi Magyar Királyságban. In: Aetas, (35) 2. pp. 179-182. (2020)

Szántó, Richárd: Ravennai Anonymus Cosmographiája és a korai magyar történet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 101-125. (2020)

T

Tardy, Lajos: Beyond the Ottoman empire : 14th-16th century Hungarian diplomacy in the east. (1978)

Tardy, Lajos: Sklavenhandel in der Tartarei : die Frage der Mandscharen. (1983)

Teiszler, Éva: A Hartvik-legenda XIV. századi oklevelekben fennmaradt változatai. pp. 131-144. (2013)

Thoroczkay, Gábor: Megjegyzések az egri és bihari (váradi) püspökségek esetleges korai kapcsolatáról = Comments on the possible early connection between the bishoprics of Eger and Biharea (Oradea). In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 13-18. (2021)

Tresz, Sándor: Korjellemző kritériumok hazai középkori emlékeinkben : diagnostica historica. (1937)

Tóth, Dominik: "Taklo más sikovati jízdné pésí i vozy" - egy 15. sz. cseh hadirendtartás és jelentősége a magyar történettudomány számára. In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 58-60. (2017)

Tóth, Sándor László: A De administrando imperio 38. fejezetének forrásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 155-169. (2020)

V

Vajda, Tamás: Meghatározható-e a Dél-Alföld késő középkori lélekszáma? pp. 145-180. (2013)

Valkony, Zsófia: Eius corpus translatum est : a magyar hagiográfia egyetlen translatio-leírása.

Varga, Beáta: Az ukrajnai kozákság és a magyarországi hajdúság genezisének összehasonlító vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 171-184. (2020)

Vida, Beáta: "Monasterium de Erche situm in insula loci secreti" : Ercsi monostorának története. pp. 181-197. (2013)

Virágh, Ágnes: A nápolyi hadjáratok ismeretlen epizódja : az aversai zsoldoslázadás. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 119-132. (2020)

Viski, Károly: Bírópecsét : egy Árpád-kori jogszokás emléke. (1930)

Véber, Zoltán: Egy elfeledett szerbiai csata : Krusevác (1454). In: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora : absztraktkötet. pp. 60-61. (2017)

Vér, Márton: Insights from the inside : an old Uyghur register and the administration of the Mongol empire. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 435-448. (2021)

Z

Zimonyi, István: A török identitás a középkori nomádoknál Belső-Eurázsiában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 185-200. (2020)

Zsumangaliev, Meirambek: A kumánok és a Rusz kapcsolatai a mongol hódításig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 201-219. (2020)

This list was generated on 2022. január 21. 16:18:09 CET.