Items where Subject is "06.01.01.05. Medieval history"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 66.

A

Apró István: Ambrogio Traversari Magyarországon : 1435-36 : doktori értekezés. (1935)

B

Balogh Albin: A magyar pénz története az Árpádok idején. (1912)

Bara Péter: Egy velencei a Magyar Királyságban? : Cerbanus Cerbano és biográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (144). pp. 25-41. (2019)

Barabás Gábor: A középkori pápaság és Szent Jakab kultuszának metszéspontjában. In: Aetas, (34) 2. pp. 177-182. (2019)

Barabás Gábor: "nos tuis supplicationibus inclinati, auctoritate tibi presentium indulgemus" : IV. Ince pápa és a szentszéki küldöttbíróság rendszerének magyarországi visszaszorulása a 13. század közepén. In: Aetas, (35) 2. pp. 126-141. (2020)

Barna Gábor: Saint Margaret of Hungary : the Saint of penance, service to and love of the homeland : 20th century interpretations of Saint Margaret. In: Religion, culture, society, (5). pp. 74-81. (2018)

Bartha Annamária: Károly Róbert és Nagy Lajos egészsége és betegségei. pp. 7-36. (2013)

Bibó István: Nomád népek lángelméi : Géza és Sarolt. (1933)

Bibó István: Nomád népek lángelméi : Árpád. (1932)

Biró Zsófia: A nádor bíráskodása a királyi udvarban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 25-38. (2020)

Bognár László: Új generáció és régi szerepek egy krónikás szemével : társadalmi elitek, királyi hatalom és generációváltás II. Richard idején Thomas Walsingham krónikájában.

Bollók Ádám: Vendégségben Konstantinápoly 10. századi udvari történetíróinak műhelyében. In: Aetas, (35) 3. pp. 189-198. (2020)

Brandsch Henrik: Az erdélyi szászok falusi iskolái 1600-ig. (1912)

C

Cs. Sebestyén Károly: Szeged középkori vára. (1928)

D

Dobozy Hajnalka: Királynéink az Árpád- és Anjoukorban. (1934)

E

Erdélyi László: Az első állami egyenes adó elmélete. (1912)

Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. (1915)

F

Farkas László: Kézai és a magyar krónikák. (1935)

G

Gyöngyösi Rozália: Szent Erzsébet thüringiai fejedelemasszony élete. (1917)

H

Hegedűs Gyöngyi: Where is paradise? : the psychological foundations of the idea of afterlife in medieval Islamic and Jewish thought. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 215-229. (2021)

Herczegh Frigyes: Sopron vármegye története a Hunyadiak korában : 1437-1490. (1935)

Hunyadi Sándor: Az erdélyi püspökség és székeskáptalan Kán László vajdasága alatt = The chapter and the diocese of Transylvania in the reign of Ladislaus Kán, voivode of Transylvania. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 19-46. (2021)

I

Ivanics Mária and Usmanov Mirkasym Abdulahatovič: Das Buch der Dschingis-Legende : Däftär-i Cingiz-namä I. : Vorwort, Einführung, Transkription, Wörterbuch, Faksimiles. ISBN 963 482 576 1, (2002)

J

Juhász Lajos: Thuróczy és Bonfini Krónikájának összehasonlítása Zsigmondtól Mátyásig. (1938)

K

Kis Iván: Kottanner Jánosné memoárja : retorikai eszközök, a mű lehetséges céljai, és Kottannerné jutalma = Memoires of Helene Kottanner : rhetorical methods, goals of the work and reward of Helene Kottanner. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 54-70. (2021)

Kovács Szilvia: Magyar ferencesek az Arany Hordában.

Kovács Szilvia: Özbeg "tatár kán egy követsége" Nyugaton? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 35-41. (2020)

Kovács Szilvia and Zimonyi István and Hatházi Gábor and Pálóczi Horváth András and Lyublyanovics Kyra and Marcsik Antónia: Török nyelvű népek a középkori Magyar Királyságban. ISBN 978-963-306-454-2, (2016)

Kulcsár Péter: Az óbudai egyetem Heltai Gáspár Krónikájában. (1971)

Kádár Tamás: Az 1272. évi székesfehérvári "palotaforradalom". In: Aetas, (35) 2. pp. 49-65. (2020)

L

Latzkovits László: Alberik világkrónikájának magyar adatai : forrástanulmány. (1934)

Lovas Elemér: Árpádházi B. Margit és kora. (1913)

László Balázs: A királyi jog a Szent István korabeli jogforrásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (10). pp. 99-128. (2020)

M

Makai János: A Kijevi Rusz első krónikájának magyar fordítása. In: Aetas, (34) 1. pp. 177-183. (2019)

Maléth Ágnes: Viták a konstanzi zsinaton. pp. 57-72. (2013)

Marossy Alfonz: Cluny szerzetesi élete Szent Gellért korában. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 85-99. (2001)

Molitoris Károly: A belső-ausztriai parasztháború 1515-ben : a Magyar Nemzeti Múzeumnak egy kiadatlan kézírata [kézirata] s egyéb források alapján. (1911)

Molitoris Károly: A lechmezei csata 955-ben. (1912)

N

Nenad Obradovic: Egy uralkodó családról másképpen. In: Aetas, (35) 1. pp. 201-203. (2020)

O

Obradovic Nenad: Zsigmond király és Lazarević István despota : a hűbéri viszony keletkezésének idejéről = King Sigismund and despot Stefan Lazarević : about the time when the vassality began. In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 47-53. (2021)

Olajos Terézia: Bizánci források az Árpád-kori magyar történelemhez = Fontes byzantini ad historiam hungaricam aevo ducum et regum e stirpe Arpadiana pertinentes : kiegészítés Moravcsik Gyula "Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai" című forrásgyűjteményéhez. ISBN 978-963-9640-52-8, (2014)

P

Pintér-Nagy Katalin: Is tearing the tent down the symbolic expression of the death penalty? - the traces of an Avar custom in the work of Theophylact Simocatta. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 329-338. (2021)

Piti Ferenc: I. Lajos király lendvai vásáradománya : 1366? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 69-72. (2020)

Polgár Szabolcs: Avarok említése középkori földrajzi művekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 73-80. (2020)

Pálinkó Máté: Amit a középkori Csongrádi Főesperességről és intézményéről tudni érdemes.

R

Révész Éva: Idő és emlékezet : a kora Árpád-kori keleti kereszténység hazai egyházi kutatásáról. pp. 73-83. (2013)

S

Skrynnikova Tatiana Dmitrievna: Status i funkcii poslov čingis-hana. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 371-379. (2021)

Szabados György: Magyar államszervezet a X. században. pp. 85-129. (2013)

Szabó Pál: Hunyadi Mátyás életkoráról. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 143-154. (2019)

Szolnoki Zoltán: Az elit és a mongolok : érdek és bűnhődés a 13. századi Magyar Királyságban. In: Aetas, (35) 2. pp. 179-182. (2020)

Szántó Richárd: Ravennai Anonymus Cosmographiája és a korai magyar történet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 101-125. (2020)

T

Tardy Lajos: Beyond the Ottoman empire : 14th-16th century Hungarian diplomacy in the east. (1978)

Tardy Lajos: Sklavenhandel in der Tartarei : die Frage der Mandscharen. (1983)

Teiszler Éva: A Hartvik-legenda XIV. századi oklevelekben fennmaradt változatai. pp. 131-144. (2013)

Thoroczkay Gábor: Megjegyzések az egri és bihari (váradi) püspökségek esetleges korai kapcsolatáról = Comments on the possible early connection between the bishoprics of Eger and Biharea (Oradea). In: Belvedere Meridionale, (33) 1. pp. 13-18. (2021)

Tresz Sándor: Korjellemző kritériumok hazai középkori emlékeinkben : diagnostica historica. (1937)

Tóth Dominik: "Taklo más sikovati jízdné pésí i vozy" - egy 15. sz. cseh hadirendtartás és jelentősége a magyar történettudomány számára.

Tóth Sándor László: A De administrando imperio 38. fejezetének forrásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 155-169. (2020)

V

Valkony Zsófia: Eius corpus translatum est : a magyar hagiográfia egyetlen translatio-leírása.

Varga Beáta: Az ukrajnai kozákság és a magyarországi hajdúság genezisének összehasonlító vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 171-184. (2020)

Vida Beáta: "Monasterium de Erche situm in insula loci secreti" : Ercsi monostorának története. pp. 181-197. (2013)

Virágh Ágnes: A nápolyi hadjáratok ismeretlen epizódja : az aversai zsoldoslázadás. In: Belvedere Meridionale, (32) 2. pp. 119-132. (2020)

Véber Zoltán: Egy elfeledett szerbiai csata : Krusevác (1454).

Vér Márton: Insights from the inside : an old Uyghur register and the administration of the Mongol empire. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 435-448. (2021)

Z

Zimonyi István: A török identitás a középkori nomádoknál Belső-Eurázsiában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 185-200. (2020)

Zsumangaliev Meirambek: A kumánok és a Rusz kapcsolatai a mongol hódításig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 201-219. (2020)

This list was generated on 2023. március 26. 15:29:14 CEST.