Items where Subject is "06.01.01.09. Social and economic history"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T
Number of items at this level: 39.

A

Alabán Péter: Vidéki életvilágok, törésvonalak, területi különbségek. In: Aetas, (34) 4. pp. 160-164. (2019)

B

Bebesi György: Vitte, a gazdaságpolitikus. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 333-342. (2020)

Burány Mária Terézia: Vajdaság mezőgazdaságának fejlődési szakaszai a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságtól napjainkig. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 23-38. (2020)

C

Csicsmann László: Repedések a transzatlanti kapcsolatokban? : a Közel-Kelet példája. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 443-453. (2020)

D

Domonkos Endre: A KGST megalakulása és külkereskedelmi kapcsolatrendszere, 1949-1953. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 123-139. (2020)

Domonkos Endre: A földreformok és következményeik Közép- és Kelet-Európában az 1945 és 1948 közötti időszakban. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 141-155. (2020)

Dános Árpád: Magyarország 1930 : hol hibáztuk el? : mit kell tennünk? (1930)

E

Erdélyi László: Árpádkori társadalomtörténetünk legkritikusabb kérdései. (1915)

F

Fritz János: "Agrárizmus" a két háború közötti Németországban : egy mentalitástörténeti áttekintés historiográfiai megközelítésben. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 19-34. (2019)

Fritz János: Pomeránia és Somogy, két nagybirtokos régió agrártársadalmának 1945 előtti sajátosságai. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 33-42. (2018)

Fritz János: A lengyelkérdés a II. világháború előtti német agrárpolitikai iskola szemszögéből. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 47-68. (2020)

Fördős László: A II. József-féle kataszteri földmérés Magyarországon. (1931)

G

Gyöngyössy Orsolya: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. ISBN 978-963-306-332-3, (2014)

H

Haffner Tamás: Az iparosodás Pécsett, a dualizmus korában. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 69-88. (2020)

Hajnáczky Tamás: Cigány foltok a térképen. In: Aetas, (35) 2. pp. 188-190. (2020)

Harkó Gyula: A pénz története Magyarországon : 1526-1608. (1912)

Horváth Rudolf and Berecz Árpád: A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai. (1979)

K

Kaposi Zoltán: Pécs gazdasági változásai az első világháború idején. In: Közép-európai közlemények, (13) 3. pp. 99-122. (2020)

Kaposi Zoltán: A pécsi gazdasági elit a dualizmus korában. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 17-33. (2020)

Karády Viktor: Társadalomszerkezet, modernizáció és régiók Magyarországon : az 1910-es rétegstatisztikák tükrében.

Kovács István and Nádasi Levente: A közúti távolságok hatása a hajdú-bihari települések gazdaságára. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 79-91. (2019)

Kryuchkov Igor Vladimirovich: Issues and prospects for the development of Hungarian agriculture at the turn of the XIXth and XXth centuries in dispatches of Russian diplomats. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 527-535. (2020)

L

Ladomérszky Pál: Kassa gazdaságpolitikája a török hódoltság korában. (1943)

Leba József: Két krach Magyarországon, az 1873-as és az 1929-35-ös bankválság párhuzamos elemzése. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 49-69. (2019)

Leba József: A Nulla év 1918 gazdasága Popovics Sándor pénzügyminisztersége alatt. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 29-45. (2019)

M

Macher Péter: A Ganz és az Egyesült Izzó a nemzetközi porondon, 1867-1949. In: Aetas, (34) 1. pp. 184-188. (2019)

Molnár Dávid: Az egri lakosság stratégiái a 1886-os filoxéra pusztítást követően.

Mód László: Magyarkák, kadarkák, kövidinkák : Szeged város szőlő- és bortermelése : 1880-1914. ISBN 978 963 306 626 3, (2018)

Mód László and Simon András: "A Becsűletes Gazdaság egybe gyűlt..." : adatok a szeged-szatymazi szőlőhegyi gazdaközösségek működéséhez. ISBN 978 963 306 015 5, (2010)

N

Nagy Pál: Parasztok, cigányok, proletárok : az alsó kaszt és a cigány etnicitás történeti értelmezéséhez, 19-20. század. In: Aetas, (35) 1. pp. 131-149. (2020)

Nagy Péter Tibor: Educated elites and the Transylvanian University, 1872-1918.

P

Pap Tibor: A vajdasági magyarok szülőföldhöz való viszonyulásának geo- és etnopolitikai kontextusa : Vajdaság (és) a Bal(-)kánon: geopolitikai és szemantikai mozgások 1918-tól napjainkig I. In: Közép-európai közlemények, (13) 4. pp. 269-285. (2020)

Pelles Márton: Az Atlantica Tengerhajózási RT. története, 1907-1918. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 35-48. (2019)

R

Rézler Gyula: A magyar nagyipari munkásság kialakulása : 1867-1914. (1938)

S

Szabó Ferenc: Társadalom, művelődés Zsigmond törvényeiben. (1927)

Szabó Máté: Nagyüzemi agrárgazdálkodás a Dráva mentén az első világháború előtt. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 39-57. (2020)

Szombathy Zoltán: Vajdaság mezőgazdasági változásai az elmúlt 100 évben 1919-2019. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 1. pp. 5-18. (2019)

T

Takács István: Histoire d'agriculture de Kiskunmajsa. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 16-18. (1946)

Tatai Molnár Magdolna: A jászok és kúnok története. (1937)

This list was generated on 2023. január 31. 02:26:05 CET.