Items where Subject is "06.01.02. Archaeology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | F | H | I | K | L | M | P | R | S | V | W | Z | Á
Number of items at this level: 56.

B

Banner János: Az ószentiváni bronzkori telep és temető : 1928. évi ásatás = Die Ausgrabungen bei Ószentiván : zweite Folge 1928. (1928)

Banner János: Az ószentiváni ásatások. (1928)

Banner János: Középkori emlékek a nyársapáti templompartról. (1930)

Banner János: Rézkori leletek Magyar-Dombegyházán ; La Tène sírok Tótkomlóson. (1928)

Banner János: Tâches archéologiques de l'Institut Scientifique de l'Alföld. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 10-11. (1946)

Banner János: A kökénydombi neolithkori telep = Die neolithische Ansiedelung von Kökénydomb. (1931)

Banner János: A szőregi La-Tène temető = Das La-Tène Gräberfeld bei Szőreg. (1929)

Borsódi Martin: Szarmata településekről származó üvegleletek a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 89-110. (2021)

Bíró Gyöngyvér: Gellértegyháza és problémaköre. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 323-370. (2020)

Bódai Eszter: A Gáva-kultúra miniatűr edényei Magyarország területén. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 9-30. (2021)

Bódai Eszter and Mellár Balázs and Szikszer Bálint: Kora bronzkori urnatemető Kisapostag határában. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 16-19. (2020)

C

Cs. Sebestyén Károly: Az algyői templom. (1930)

D

Dávid Nóra: Ókori régiségek újkori fogadtatása. In: Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában : absztraktkötet. p. 12. (2019)

F

Farkas Anna and Hergott Kristóf and Sajti Marianna and Szikszai Ferenc and Varró Balázs: A gyűjtemény avar kori anyaga. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 35-39. (2020)

Felföldi Szabolcs: Nevezéktani és funkcionális meghatározási problémák egy tárgycsoport körül : az úgynevezett "tűzikutyák". In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 61-73. (2020)

Felföldi Szabolcs and Fülöp Réka and Ilés-Muszka Andrea and Komka Robin and Széplaki Tünde: A gyűjtemény honfoglalás kori leletegyüttesei. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 40-43. (2020)

Foltiny István and Korek József: L' église et les cimetières du moyen-âge à Csecstó. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. pp. 11-13. (1946)

Fülöp Réka: Hajdúszoboszló-Árkoshalom honfoglalás és kora Árpád-kori temetőjének időrendi vizsgálata. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 161-186. (2021)

H

Hegedüs Gabriella: Vallás vs. társadalmi struktúrák - Temetkezési rítusok az őskorban. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 24. (2019)

I

Istvánovits Eszter and Merczi Mónika: Egy ritka Kárpát-medencei szarmata női viseleti elem. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 75-87. (2020)

K

Kapcsos Norbert and Mărginean Florin: Egy 4. század végi - 5. század eleji teleprészlet Konop határában : kontaktzóna vagy kutatási stádium? In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 187-213. (2020)

Király Edit: Az avar gyermeksírok jellemzői néhány temető adatai alapján. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 283-315. (2020)

Komlósi Janka: Textilmaradványok Magyarország területén a római korban. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 55-87. (2021)

Komlósi Janka and Zandler Krisztián: Az első földművelők hagyatéka a gyűjteményben. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 12-15. (2020)

Kulcsár Valéria: Előszó. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. p. 7. (2020)

Kulcsár Valéria: Előszó. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). p. 7. (2021)

L

Lukács Nikoletta: Új adatok az Árpád-kori házak füstelvezetéséhez. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 383-394. (2020)

M

Majdán Mira: Elfeledett ezüstök : görög érmék a pécsi Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 29-59. (2020)

Major Réka and Majzik Vivien and Sz. Osváth Zsófia: Sokszínű népesség Békéscsaba-Fényes középső vaskorából. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 20-23. (2020)

Marcsik Antónia and Kujáni Yvett: Honfoglalás kori csontváz Békésszentandrás területéről. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 317-322. (2020)

Mellár Balázs: Árpád-kori körmeneti kereszt töredéke Felgyő határából. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 395-408. (2020)

Miháczi-Pálfi Anett: A balatonszemesi 5. század harmadik negyedéből származó fibulák formai és készítéstechnikai elemzése. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 229-247. (2020)

Molnár Karola: Egy céhkorsó nyomában : adatok a kecskeméti kádárok/bodnárok történetéhez. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 421-434. (2020)

Márkus Tímea and Morvay Árpád and Rácz Rita and Walter Réka: Germánok a Maros partján : a magyarcsanád-bökényi gepida temető. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 32-35. (2020)

P

Pelőcz Judit and Pillér Péter and Szebenyi Tamás: Rómaiak a Tiszánál : válogatás a szegedi Régészeti Tanszék gyűjteményének római kori anyagából. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 28-31. (2020)

Pintér-Nagy Katalin: A régészeti tár története. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 8-11. (2020)

Piros Réka Ágnes: Mester és tanítvány? : újabb megfigyelések az untersiebenbrunni lószerszámzatokon. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 215-228. (2020)

Párducz Mihály: Découvertes archéologiques de Csongrád. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 11. (1946)

R

Rácz Rita: S-fibulák a Közép-Duna-vidék langobard korában I. : korai S-fibulák - Stössen–Záluží, Poysdorf típus. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 249-271. (2020)

Révész László: Köszöntő. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 9-10. (2020)

S

Sajti Marianna Adrienn: A nagykamarási avar kori temetőrészlet. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 133-159. (2021)

Simonyi Erika: 16-17. századi boglárkapocs Felsőzsolcáról. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 409-420. (2020)

Soós Roland: Egy La Tène-kori szövőház Üllő környékéről. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 31-53. (2021)

Soós Roland and Sz. Osváth Zsófia: Bepillantás Szőreg késő vaskorába. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 24-27. (2020)

Sz. Osváth Zsófia and Fórizs István and Szabó Máté and Bajnóczi Bernadett: A lajosmizsei La Tène üvegkarperec-töredékekről. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 13-27. (2020)

Szabó Ernő: Collegium Iovis Cerneni. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). pp. 22-23. (2019)

Szebenyi Tamás: Pecsételt kerámia Ecser 7. lelőhely szarmata településéről. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 89-120. (2020)

Sztankovánszki Tibor and Benedek András: Késő szarmata temetőrészlet Makó-Dáli ugaron : újabb adatok a szarmata kori védőfegyverzethez. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 21-149. (2020)

Szőllősy Csilla: Előzetes beszámoló a Székesfehérvár, Jókai Mór utcai feltárásról. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 371-381. (2020)

V

Vida Tivadar: Rekeszdíszes vas övgarnitúrák a kora avar korban. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 273-282. (2020)

W

Walter Dorottya: Késő szarmata kori településrészlet Kiskundorozsma-Vöröshomok-dűlőn. In: Acta iuvenum : Sectio archaeologica, (5). pp. 111-131. (2021)

Walter Dorottya and Pópity Dániel: A síron túli álom : szarmata halotti faszerkezetek lenyomatai Csanádpalota-Országhatár M43 56. lelőhelyen. In: Új nemzedék: a szegedi Régészeti Tanszék tehetséggondozásának elmúlt évtizedei : Ünnepi kötet B. Tóth Ágnes, Kulcsár Valéria, Vörös Gabriella és Wolf Mária tiszteletére, (7). pp. 151-186. (2020)

Z

Zimonyi István: The spread of the Iron stirrup along the Silk Road. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 479-495. (2021)

Á

Ádám Dániel and Bíró Annamária and Pórszász Anna: Az éremtár története. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 48-51. (2020)

Ádám Dániel and Ádám Márk and Bíró Annamária and Bíró Gyöngyvér and Bódai Eszter and Farkas Anna and Felföldi Szabolcs and Fülöp Réka and Hergott Kristóf and Ilés-Muszka Andrea and Komka Robin and Komlósi Janka and Major Réka and Majzik Vivien and Márkus Tímea and Morvay Árpád: Katalógus. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 52-57. (2020)

Ádám Márk and Bíró Gyöngyvér and Ökrös Evelin: Kun leletek a gyűjteményben. In: „Azért mégis csinálunk intézetet is, gyűjteményt is...” : válogatás a Szegedi Egyetem Régészeti Tanszékének leleteiből. pp. 44-47. (2020)

This list was generated on 2022. augusztus 19. 21:33:03 CEST.